הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 11 תוצאות

חזור

על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
27 מרץ 2017, 21:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר עזרא, נחמיה ח

תשובות:
1. "מעוזכם" - זה הכח שלכם לזכות בדין, דווקא ע"י שמחה.
2. בראש השנה זה עת הכתרת ה' על העולם, ואין זה זמן לחרטה ובכיות, אלא לקבל מלכותו בשמחה.
כך פירשו פסוק זה צדיקי החסידות.
על ידי יצחק
15 ינואר 2018, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלה הדברים, פרק 12

הקושיא הזו מופיעה במשך חכמה בפרשת ראה: הקשני אחד "מלומדי למד" וכו', הוא מתרץ שמידי פעם היו מוציאים את הארון לאיזה צורך ואז היה מותר להקריב עיי"ש ותרווה צמאונך.
על ידי הפקדתי שומרים
17 אפריל 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תורת תלמי המלך

נפלא. נושא מעניין. אם תוכל לעלות עוד מאין אלה.
נ.ב כדאי להדגיש בטסקט את המילה.
על ידי אלכס
18 יולי 2018, 13:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר שנים עשר או תרי עשר?

שמו הנפוץ של הספר שבו מובאים דבריהם של שנים עשר נביאים הוא תרי עשר . אולם, השם הזה נראה קצת מוזר משום שאינו תואם לשם המספר 12 בעברית (=שנים עשר) וגם אינו תואם לשמו בלשון התרגומים (=תרי עסר). בדקתי בכמה כתבי יד של בבא בתרא יד עמ' ב ששם באה רשימה של ספרי נביאים וכתובים. בשלושה כתבי יד (וטיקן 115, פרי...
על ידי ראשון לציון
09 יולי 2019, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשנות ממנהג אבותנו

החסידים הראשונים היו מוכנים להשקיע בשביל שינוי הנוסח, קיבלו בזיונות, מכות, חרמות וגידופים וכו', אבל זה היה כל כך חשוב להם כך שהרגישו שזה כדאי... 

אם לפותח האשכול חשובים מאוד כל השינויים שהוא מציע והוא מוכן לסבול בשבילם - אולי נמצא לו היתר
על ידי כלפי ליא
22 יולי 2019, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיטת החתם סופר בנוסח החסידים

החת"ס בג' תשובות (או"ח טו, טז, קצז) כותב שאין שום עדיפות בנוסח ספרד על נוסח אשכנז.
ואותו רב שאמר את הדברים, הוא כנראה לא רב אלא נוכל ושקרן
על ידי גבריאל פולארד
22 יולי 2019, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר׳ פנחס הורוביץ

משה בן חנינא כתב:
22 יולי 2019, 14:01
 בנוסף, למרבה ידיעתי הגמרא המצוטטת בסיפור אינה בתלמוד דילן. אם מישהו מכיר את הגמרא או את הסיפור, בבקשה לציין את זה בתגובות. 
ברכות מז: אמר רב הונא תשעה וארון וכו'
על ידי ים סוף
06 ינואר 2020, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה גנבת את אלהי

  שבתי וראיתי שדבריו של יוסף בן מתתיהו כבר הובאו בראשיתו של האשכול ותורגמו על ידי הרב המכונה משה בן חנינא וגם כאן התברר שהיה כאן סילוף (מכוון או לא), שאכן התכוונה רחל להשתמש בהן אך לא למטרות כישוף אלא כבני ערובה. 1. אינני ׳רב׳ 2. מי סילף? אני או יוספוס או שנינו ביחד?   לא אתה ולא יוסיפוס, רק אותם ע...
על ידי ינון בר כוכבא
29 ינואר 2020, 19:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זקן ממרא על פי בית דין טועה

לגבי הסתירה בין הספרי שהביא רש"י "אפילו על שמאל שהוא ימין" לבין הירושלמי הוריות (א, א) שדרשו "ימין ושמאל" עד שיאמרו על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. כבר עמד על זה בס' יד הלוי שעל השגות הרמב"ן לסה"מ (שורש א אות לא) וכ' שאינם סותרים דמר אמר חדא ומר וכו'. שהספרי מיירי בדבר שאינו מפורש בתורה ואין ה...
על ידי יחי
31 ינואר 2020, 10:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כרם חמר (ישעיה 27)

אוסיף:
תנ"ך מוה"ק ברויאר חמר.
מק"ג הכתר חמר.
מ"ש מיונתן יש לבע"ד לחלוק לפי שפרש"י חמר משובח בטעם ואינו שם דבר כמו וינוש ראה בדברים ואולי יונתן ת' כרם חמר משובחת.


ציון המקרא באותיות אינה גזירה והציבור בכבוד רב עומד בה, ולהיפך קשה לשאינו מורגל.
הקישור המקוון האחרון אינו ממוקד.