החיפוש הניב 6 תוצאות

חזור

על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
18 אפריל 2017, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רשימת הקברים שגילה האר"י ז"ל - למישהו יש???

בספר "מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל" בהוצאת אהלי צדיקים 02-5829010 הביא את המקורות דלהלן:
בשער הגלגולים מר' חיים ויטאל שופץ ע"י בנו ר' שמואל ויטאל [הקדמה לז מדף ע"ג ע"א],
צריך לבדוק גם בספר החזיונות של ר' חיים ויטאל עצמו,
עמק המלך מר' נפתלי הירץ
שבחי האר"י
על ידי בן לוי
11 מאי 2017, 02:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רשימת הקברים שגילה האר"י ז"ל - למישהו יש???

לפני מס' שנים פורסם בקובץ של אהבת שלום רשימת הקברים שציין האר"י.
(כמדומני מכת"י של רבי חיים ויטאל)
על ידי אוריאל
02 אפריל 2018, 21:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 9

אכתוב כאן למה התכוונתי.
כתוב במסכת דמאי שאם עם הארץ אומר על פירות שהם מעושרים אינו נאמן, אבל כל זה רק בימות החול ובשבת נאמן לפי שאימת שבת עליו ואיננו משקר, והרמב"ם בהל' מעשר פי"ב כתב דיו"ט דינו כשבת.
א"כ פירות שנלקחו מע"ה ולא עושרו בשנית, בכל ימות השבוע אסורים הם באכילה אבל בשבת ויו"ט מותרים.
על ידי הפקדתי שומרים
04 אפריל 2018, 02:05
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי סבא
08 אפריל 2018, 12:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסכת הוריות - הערות וחידושים

נשאלתי מפני מה נקראת המסכת "הוריות" ולא "הוראות". האם אין אומרים הרבה הוראות "הוראות"? כשצריכים את הגנב מורידים אותו אף מעמוד התליה, ולכן אני מעתיק מקור אכזב, אבל -מה לעשות- בהחלט מלומד- כפל הצורות הודיה–הודאה נובע משתי הגיות שונות שהיו בעברית של חז"ל, וההבדל ביניהן הוא הבדל גאוגרפי: הצורה באל"ף או...
על ידי חמוץ בגדים
18 אפריל 2018, 15:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דקת דומיה - חוקות הגויים??? כי שמעתי סיפור ....

קיבלתי מידיד את הפרוטוקול הנואם היה ר' מאיר שפירא מלובלין
בקישור http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 81&hilite=