החיפוש הניב 58 תוצאות

חזור

על ידי אברהם נ. שפירא
27 אוגוסט 2021, 13:03
עבור לפורום
עבור לנושא

עזרה לדיור

ביום ג' הופיעה מודעה ביתד נאמן אודות ארגון שמסייע בדיור, והיה כתוב שכל מי שרוצה יכול להרשם במייל  5782home@gmail.com נרשמתי, והיום קיבלתי מכתב:  הנהלת הארגון קבלה בשמחה את תגובתכם יחד עם מאות תגובות רבות נוספות המעידות על המצוקה והיעדר פתרון ידוע לרבים שעומדים לפני או אחרי שמחת נשואי צאצאיהם.   הנה...
על ידי אברהם נ. שפירא
11 ספטמבר 2021, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

עשרת ימי תשובה - מה עושים בהם?

עשרת ימי תשובה - מה עושים בהם?
על ידי אברהם נ. שפירא
04 אוקטובר 2021, 09:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משמר התורה- גרביים שחורות

 עד היום מקובל באה"ק שגרביים בצבע שחור מבליטים את צורת הרגל הרבה יותר, ולכן הוראת בית יעקב היא צבע בז' בלבד,  לא זו היתה הסיבה. וגם אינו נכון מסברא.    וא"כ במה עדיף להזהיר על גרביים שחורות אטומות לגמרי, על פני להזהיר על גרביים בז' שאינם שקופות. יש בעייה נוספת שהתפתחה - צבע הדומה לצבע העור וזה דבר ...
על ידי אברהם נ. שפירא
14 אוקטובר 2021, 19:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תם עידן הפאות בציבור החרדי?

"שערה נאה" של סוטה, הכוונה נאה במיוחד, יוצא מגדר הרגיל, שמחמתו דוחים אפילו את המצוה דאורייתא של סוטה לפרוע את ראשה לעניות דעתי יש חלק משמעותי מפיאות זמננו שעונה על ההגדרה הנ"ל ויש בזה נפקא מינה גדולה מאוד. כי לפי זה אין זה שייך לכל הפלפול בסוגיות איסורי שער באשה ערוה, דת משה או דת יהודית. אלא זו סו...
על ידי אברהם נ. שפירא
04 נובמבר 2021, 08:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה דעתכם על השאלה בהלכות ריבית הזו?

באופן כללי ישנם ארבעה התירים ללות חפצים (סב"ס) ד. עשאו דמים ולווה באופן שהיה לו את אחד ההיתרים, וודאי שמחזיר את אותו מוצר למרות שהמחיר עלה. בעניי לא הבנתי .  עשאו דמים אינו סאה בסאה, ואם עלה המחיר אינו מחזיר סאה אלא הדמים שפסק אכן, עשאו דמים אם עלה השער מחזיר דמים. אבל ההתר של עשאו דמים איירי כדי ל...
על ידי אברהם נ. שפירא
10 נובמבר 2021, 08:49
עבור לפורום
עבור לנושא

בעצתך תנחני - ויצא

צער גידול בנים תפקיד הדור השלישי - פרשת ויצא.pdf
על ידי אברהם נ. שפירא
14 נובמבר 2021, 15:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור על האשה שלא תהא יצאנית מהי להלכה?

וכעי"ז יש ללמוד גם ברש"י שם, שכתב "שוק - באשת איש. ערוה - להסתכל וכן באשתו לק"ש", ומשמע שדברי רש"י נסובים גם על שיער, אשר הושווה שם לשוק בסוגיא זו, (ויש שגרסו כך להדיא ברש"י עצמו, דקאי על "שיער באשה ערוה". כלומר, שגם מדברי רש"י עולה כדברי הרא"ש שעיקר האיסור של "שיער באשה ערוה" לא נאמר אלא על נשואות...
על ידי אברהם נ. שפירא
14 נובמבר 2021, 16:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תימה על מרנן ראשי הישיבות שליט"א אודות "הממון שאדם לוקח עם אשתו אינו ממון של יושר"

הרב @צאנזע חסיד שמעתי שבחסידות צאנז יש להם דרך מיוחדת בזה ולמעשה למעלה מ90 אחוז מהזוגות מסודרים בדירות בלי להטיל על ההורים. איך זה? בהרבה חסידויות הזוגות מסודרים לא פחות מהליטאים.  פשוט הולכים לפריפריה זה נכון?  @צאנזע חסיד אתם מקבלים גרים מקהילה ליטאית? זה יחסוך לי כמה מליונים בעתיד... למה לא? אין...
על ידי אברהם נ. שפירא
16 נובמבר 2021, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תימה על מרנן ראשי הישיבות שליט"א אודות "הממון שאדם לוקח עם אשתו אינו ממון של יושר"

ניתן לראות זאת בערים החרדיות שהוקמו כדי לספק פתרון למצוקת הדיור - ביתר, קרית ספר, אלעד ובית שמש. בהתחלה המחירים היו נמוכים, כי רק מעטים עברו לשם, אבל ברגע שנהייתה נהירה לשם, עלו המחירים וחזרה הבעיה. א"כ הפתרון שבכל פעם שהמחירים עולים לפתוח מקום חדש והזוגות ילכו לשם ב20 שנה הבאות עד שהמחירים שם יעלו...
על ידי אברהם נ. שפירא
19 נובמבר 2021, 08:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תימה על מרנן ראשי הישיבות שליט"א אודות "הממון שאדם לוקח עם אשתו אינו ממון של יושר"

הדברים נראים פשוטים, לא? בשביל מה להסתבך בפילוסופיות אם יש רעיון פשוט וישים? מדברי כב' נראה שהוא סובר שכל עניין הממון שהשווער נותן הוא כדי שיהיה לזוג אפשרות לגור, שהחתן יוכל להמשיך ללמוד ברוגע. ממילא פשיטא שברגע שיש אפשרות כזו בלי להכביד על השווער ללא נשוא, ודאי יש לעשות כן. והאמת שגם לי היה פשוט כ...
על ידי אברהם נ. שפירא
08 דצמבר 2021, 14:09
עבור לפורום
עבור לנושא

בעצתך תנחני - ויגש

להיות מחובר לקרקע - פרשת ויגש.pdf
על ידי אברהם נ. שפירא
10 דצמבר 2021, 12:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרישת כסף לצורך נישואין - המנהג כיום כנגד מאמרי חז"ל

וגם שם הכותרת נכתבה בצורה בעייתית. נכון וכמדומה שהערתי על זה שם לא הבנתי אם כל אחד מפריש מיד כאשר נולד לו בן או בת (בעיקר בת) כסף כתרומה לגמ"ח, הוא יקבל אחר כך הלוואה בתנאים נוחים שלא יכבידו כל כך המקסימום שאפשר לקבל הוא 240 אלף (6 יחידות), כמדומה המחיר 40 ש"ח חודשי ליחידה - 240 שח כפול 4-5 בנות - ...
על ידי אברהם נ. שפירא
10 ינואר 2022, 18:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אורך הפיאות

גמ' ערוכה היא סוטה ח' א שבמקום דאיכא למיחש להרהורא דגברי הוא איסור לגלות, ואף בטלו חז''ל דין דאורייתא מחמת כן כמ"ש תוד"ה אם
על ידי אברהם נ. שפירא
10 ינואר 2022, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אורך הפיאות

גמ' ערוכה היא סוטה ח' א שבמקום דאיכא למיחש להרהורא דגברי הוא איסור לגלות, ואף בטלו חז''ל דין דאורייתא מחמת כן כמ"ש תוד"ה אם ולהוציא מליבם של טועים, דבר פשוט הוא דלא אמרינן כן בחוטא ומהרהר בראותו צנועה וחסודה כדת, ואין הדברים אמורים אלא כשמביא להרהור שלא כדין. (דאלת"ה לא מצאת אשה שאין לה יד ורגל בהב...
על ידי אברהם נ. שפירא
19 ינואר 2022, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

בעצתך תנחני - יתרו

היחס לסגולות - פרשת יתרו.pdf
על ידי אברהם נ. שפירא
30 ינואר 2022, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חוברת על חיתון ילדים

אור זרוע כתב:
30 ינואר 2022, 19:49
הזוג קצת פחות.
עם קצת הסברה נכונה, בעז"ה גם הזוג יבין ששינוי המגמה הוא "תכנית החסכון" הטובה ביותר עבורם. בערך 500 אחוז תשואה...
על ידי אברהם נ. שפירא
03 פברואר 2022, 09:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חוברת על חיתון ילדים

הררי דיו ונחלים של דמעות נשפכו על הסוגיא של חיתון הילדים, כאשר כולם מאוחדים בדעתם שלמעשה אין מה לעשות. זו האמירה החוזרת על עצמה שוב ושוב. למה כולם כל כך בטוחים בכך שאין מה לעשות? הבעיה העיקרית בנושא זה היא שאי אפשר להזיז כוחות שוק בצורה מלאכותית. הדרישה הכספית לחצי מיליון ש"ח היא תוצאה של כוחות שוק:...
על ידי אברהם נ. שפירא
09 פברואר 2022, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיתון ילדים בציבור הליטאי - הצעה מעשית

למעשה כל הפתרון של פריפריה הוא חלש כל עוד הוא בקושי מגובה ע"י גדולי ישראל. https://nedunya.co.il/2021/06/21/%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/ קריאת קודש הננו בזה בקריאה נרגשת לאחב"י באה"ק ובכל אתר ואתר בדבר היזמה הנחוצה וההכרחית של בני התו...
על ידי אברהם נ. שפירא
09 פברואר 2022, 15:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיתון ילדים בציבור הליטאי - הצעה מעשית

יהודי כתב:
09 פברואר 2022, 15:22
מה עוזר פריפריה (כפול 40), אם ההורים אמורים לשלם על כך.

המצב הקיים נובע מצירוף של 2 טענות:

א. חייבים לגור במרכז
ב. מאחר וחייבים לגור במרכז, והזוג יכול לקחת על עצמו מקסימום 400-600, היתרה ע"ח ההורים

ברגע שמסכימים על הפריפריה, אין שום סיבה לקחת מההורים
על ידי אברהם נ. שפירא
17 פברואר 2022, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון החטא או טלו קורה מבין עיניכם

כשרוצים לתקן איזה ענין, ובמיוחד בציבור, צריכים לפעול באופן של "הקל הקל" ובהדרגה, ולא להחמיר עליהם כדי שיתייאשו לגמרי ואחד הדברים העיקריים בזה, הוא שצריך לפעול עמהם תחילה שישתדלו שלא לקלקל מכאן ולהבא, ובשלב מאוחר יותר לראות אם יש גם אפשרות לתקן למפרע וידוע התקנה שנתקנה בימי רבי ד"אין מקבלים מהם" משום...
על ידי אברהם נ. שפירא
17 פברואר 2022, 01:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון החטא או טלו קורה מבין עיניכם

חייל של הרבי כתב:
17 פברואר 2022, 01:32
כנראה שאצלם זה מובן מאליו. 
בכלל לא מובן אצלנו, רק אין כח ביד כל אחד בפנ"ע לשנות.
 
על ידי אברהם נ. שפירא
17 פברואר 2022, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון החטא או טלו קורה מבין עיניכם

 תשכנעו אותי אדרבה תסבירו לי איפה אני טועה. כבר הסבירו בדברי טעם     אינו דומה כלל משפחה מבוגרת שגרה בעיר מסוימת והוא ואשתו מסודרים בעבודה וכל ילדיו מסודרים במוסדות, ואתה דורש מהם לערוך גלות לעיר צעירה שלפעמים עדיין אין שם אפילו סמינר ולהתחיל לחפש עבודה חדשה לו ולאשתו ומוסדות וחברה חדשה לו וילדיו ו...
על ידי אברהם נ. שפירא
18 פברואר 2022, 00:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון החטא או טלו קורה מבין עיניכם

הר יונה. (ואפילו חיפה רכסים ופוריה) אה"נ, וכן עפולה ועוד ומה רע בהם?  ככל שמתפתחת קהילה איכותית המחירים עולים. אז כבר לא שווה ללכת לשם. כי לא חסכנו הרבה ההפרש כיום בין המקומות הנ"ל למרכז עולה על חצי מליון, וזה לא צפוי להשתנות בקרוב, מה שאומר שאם הולכים לשם חסכנו מהשווער חצי מליון כפול 5 בנות  
על ידי אברהם נ. שפירא
19 פברואר 2022, 21:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב לראשי הישיבות שליט"א - מי מוכן לארגן החתמה ציבורית

 
חיים של יראת שמים כתב:
19 פברואר 2022, 21:38
אבל זה כ''כ קשה להסתיר?
אם יצטרכו להסתיר, כבר לא יצטרכו לדרוש...
הרוב זה ענין של יוקרה בעלמא, ותול"מ
על ידי אברהם נ. שפירא
19 פברואר 2022, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב לראשי הישיבות שליט"א - מי מוכן לארגן החתמה ציבורית

לענ"ד, אם יש מישהו שיש לו גישה לרה"י - שידפיס את את האשכולות הרבים שהיו כאן לאחרונה ויראה להם
שיבינו שהציבור זועק
על ידי אברהם נ. שפירא
20 פברואר 2022, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיתנת בת? כמה שילמת? ומאיפה?

בואו נפתח בקמפיין בנושא הזה, שכן באמת אברכים צעירים לא מספיק אוחזים את גודל זכותם וחובתם ע"פ השו"ע וע"פ כל כללי המוסר ןהכרת הטוב לסייע קודם כל להורים הנאנקים תחת החובות שהם גם בשבילם (שלא ע"פ שו"ע אלא לפנים משורה"ד כדי שיקבלו שידוך טוב וכדי שיוכלו להקים בית של תורה), ורק אחרי כמה שנים טובות מתחילים...
על ידי אברהם נ. שפירא
20 פברואר 2022, 01:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב לראשי הישיבות שליט"א - מי מוכן לארגן החתמה ציבורית

דידי כתב:
20 פברואר 2022, 01:25
על משקל החרמת הבחור מהשתתפות בחתונתו, אפשר לסכם שכל אברך שהתחייב למעלה מיכולותיו, 
מה לדעתך צריך האברך לעשות?
להשאיר את בתו בבית?
על ידי אברהם נ. שפירא
03 מרץ 2022, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעצתך תנחני פקודי

ציטוט מהעלון: אם משה רבינו לא היה מגיש לתורמים דו"ח מפורט על עשיית המשכן על כל פרטיו ודקדוקיו – הדבר היה פוגם בשלמות של עשיית המשכן. המשכן נעשה בשלמות, במחשבה קדושה, בצירוף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ, כלשון חז"ל "יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ", אבל בד בבד עם העיסוק הגבוה כל כך – ...
על ידי אברהם נ. שפירא
23 מרץ 2022, 17:45
עבור לפורום
עבור לנושא

בעצתך תנחני-שמיני

השאלה "איך נהיים גדול בישראל" היא שאלה קשה, המעסיקה את מוחם ודעתם של רבבות אלפי ישראל, עמלי תורה בטהרתה, אברכים ובחורי ישיבות. השאלה הזאת צפה ועולה לדיון במלוא חומרתה בכל פעם כאשר נלקח לבית עולמו גדול הדור, כמו בשבוע האחרון בו לוקח אדוננו מעל ראשינו, מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל. הסיפורים אודותיו מסמר...
על ידי אברהם נ. שפירא
05 מאי 2022, 09:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעצתך תנחני

טיפוח ההופעה החיצונית - פרשת אמור.pdf
איך מגיעים למתיקות בלימוד - פרשת אמור.pdf