החיפוש הניב 150 תוצאות

חזור

על ידי פרלמן משה
11 אוגוסט 2017, 17:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וְהָיָה יְהוָה לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה יְהוָה אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד:

פסחים דף נ' {זכריה יד-ט} והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד אטו האידנא לאו אחד הוא אמר רבי אחא בר חנינא לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת לעולם הבא כולו הטוב והמטיב ושמו אחד מאי אחד אטו האידנא לאו שמו אחד הו...
על ידי פרלמן משה
10 אפריל 2018, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

מה שהובא לעיל מגליון מכונה בשם האוצר, דברי דופי רח"ל ואפשר גם מינות רח"ל בהתייחסות על יעקב אבינו ע"ה, ראוי לכל לשון של גינוי מחאה והוקעה הכי חמורה שאפשר, זהו פגיעה ביסודות ממש, וכמו"כ מה שנכתב על אמוראים וכו', מחריד ומזעזע ומסמר שערות הראש, והיות שאיני יודע מה מאושר ע"י הנהלת הפורום ומה לא, הנני מסת...
על ידי פרלמן משה
17 אפריל 2018, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה צריך הכהן לומר שהנגע טהור?

יצחק כתב: אולם כנראה התשובה היא שיש נ"מ מזה שאם הכהן קובע שהנגע טהור אז אח"כ אם יהיה פשיון זה יהיה טמא, משא"כ אם הוא לא מתיחס כלל אז אח"כ זה יהיה כמו ראיה ראשונה שהוא רואה את הנגע וזה לא פשיון.
לא מבין, אם הכהן לא מתייחס סימן שאין זה נגע המחייב הסגר, ואם כן הסגיר הרי בודאי שייך פשיון.
על ידי פרלמן משה
20 אפריל 2018, 13:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

ננסח את השאלה בצורה כזאת:
האם לדעת ר"י חייב גלעד שליט בהכרת הטוב לחמאס שהחזיקו אותו בחיים תקופה ארוכה ודאגו לכל צרכיו?
על ידי פרלמן משה
24 מאי 2018, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזאה על הפרוכת

ראוי לציין: רש"י עה"ת ויקרא ד, ו את פני פרכת הקדש. כנגד מקום קדשתה, מכון כנגד בין הבדים, ולא היו נוגעים דמים בפרכת, ואם נגעו נגעו:
על ידי פרלמן משה
19 יוני 2018, 17:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קרח הקטיר קטורת? מה אתם יודעים?

פסוק מפורש? הרי ולא יהיה כקרח הוא דבר בפני עצמו, הגע עצמך האם כל עדת קרח היו מן המקריבים?
על ידי פרלמן משה
20 יוני 2018, 14:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה דחופה: האם הכהן יכול לאכול מבשר הבכור טרם והוקטרו אמוריו?

נפלאתי מדברי אור זרוע שהשיב דבר דיבור על אופנו, שבכור דינו בשפיכה ולא שפיכת שירים אלא שפיכה היינו זריקתו, כמו"כ יפה השיב דאין סיבה לחלק בין בכור לשלמים, והצדק עמו, דהרי לאחר שחיטה מבואר בגמ' דמשלחן גבוה קא זכו.
על ידי פרלמן משה
12 יולי 2018, 14:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת מטות - פנחס שקול כנגד כולם

יש לבאר דאין נפק"מ בלומדות של המצוה, למעשה הוא התחיל בהריגת המדינית הראשונה.
על ידי פרלמן משה
26 יולי 2018, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים בזמנינו

יושבי יעבץ כתב:אני לקחתי את סיר הצ'ונט של שבת (לא במוצ"ש זה...) ובישלתי בו במים, וכמו"כ בסיר אחר מהארון, ולא היה שום הבדל בטעם.
כל מורי ההוראה ששאלתי, התחמקו מלענות.
וכי לפי זה בונים נפק"מ להלכה?
על ידי פרלמן משה
31 יולי 2018, 14:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

אשתו של האור שמח היתה שמה חי'ה, לאחר נישואיו נשאל מנין יתפרנס, השיב: "מאן דיהיב חי'ה יהיב מזוני"...
על ידי פרלמן משה
02 אוגוסט 2018, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ההבדל בין הכרת הטוב להכרת הרע?

וגם חרבונה זכור לטוב
ידוע לפרש כי כתוב שמלאך בא בדמות חרבונה ואעפ"כ הוא זכור לטוב על מה שנבחר דמותו
על ידי פרלמן משה
09 אוגוסט 2018, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ראש ממשלה צריך ללכת עם ספר תורה? מחפש מקורות...

מזכיר את השאלה שבא זקן אל החזון איש בשנת תש"ח לשאול האם להפסיק להגיד תיקון חצות, קיבל תשובה שלילית והלך, כשיצא נענה החזו"א מסכן יהודי ששמונים שנה בוכה ומוזיל דמעות שליש כדי שלבן גוריקקון תהי'ה לו ממשלה....
על ידי פרלמן משה
12 אוגוסט 2018, 14:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ראש ממשלה צריך ללכת עם ספר תורה? מחפש מקורות...

כרגע תפסתי את כוונת השאלה:
האם ראש הממשלה מלבד הגהינום שמצפה לו על פקירותו בכל התורה כולה, האם יענש גם על מה שלא הלך עם ספר תורה.
על ידי פרלמן משה
21 אוקטובר 2018, 15:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד

בודאי מי שבפועל הכניס הפתק לקלפי עבורו נחשב המעשה ולא עבור מי שמסר הת"ז שאינו אלא מסייע. אבל מי שמוסר ת"ז שלו על כרחך שסובר כי יש למצביע על מי לסמוך, ורק לעצמו נמנע כדעת האוסרים. ומאי שנא מפתיחת פקק בשבת, הרי לדעת האוסרים נמצא כי כשמוסר בקבוק לחברו לפתוח עבורו ה"ז ג"כ חילול ד', אך במקום שיש מתירים ב...
על ידי פרלמן משה
22 אוקטובר 2018, 20:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד

הסברות הללו יפות הם מצד הרגש, אבל בגדרי ההלכה - לפי מיעוט ידיעתי והבנתי עד שתוכיח לי אחרת - מסירת ת"ז כל עוד שאמר לו "עשה בו כדעת רבותיך" אין בה יותר מזה, הן בדיני אדם והן בדיני שמים, הן במסירת בקבוק לפתיחה בשבת, והן במסירת ת"ז להצבעה. ומה שההצבעה נרשמת במטה על שם הבוחר לא מעלה ולא מוריד.
על ידי פרלמן משה
31 אוקטובר 2018, 13:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בבלאי טפשאי

אכילה שאינה מוסיפה לבריאת הגוף אינה אלא אכילת תאוה וזוהי טפשות, כך אכילת אותו דגן בב' צורות הוא לצורך תאווני.
על ידי פרלמן משה
06 נובמבר 2018, 12:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין מקרא יוצא מידי פשוטו בענין מציאותי

לכאו' יתכן לפרש שיהודה השתמש בב' הדרכים שדיבר הן בלשון רכה והן בדברים קשים, והתורה בפשוטו של מקרא מספרת את חלק התחנונים, אולם חז"ל מגלים לנו כי מלבד זאת ניגש אליו למלחמה ג"כ, באופן שאין סתירה בין הפשט להדרש.
על ידי פרלמן משה
08 נובמבר 2018, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים

הג"ר אלחנן ווסרמן מדבר בנושא בספרו, איני זוכר היכן, עיין שם ותמצא נחת.
על ידי פרלמן משה
09 נובמבר 2018, 02:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הורדת ריח בואש

על הנעליים דיברו שמשחת שיניים מועיל
על ידי פרלמן משה
18 נובמבר 2018, 03:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לאשה להיות חברת כנסת

האם מותר לאשה לשבת במערת פריצים?
על ידי פרלמן משה
21 נובמבר 2018, 12:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוטה יג. היכן נבואתך

לכאו' יש לחלק עוד בין הנביא עצמו לשאר אינשי, וצ"ע.
בכל אופן, יישר כוחו על שהאיר עיני בביאור דברי רש"י "מבטל גזירת המלך" תשח"ח לו.
על ידי פרלמן משה
02 דצמבר 2018, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, ופשטו ידם בממונם.

ב. כשרוצים להשפיע על הרוחניות, מפסיקים את התקציבים. צחוק חנוכה מוקדם.... פשטו ידם בממונם הכוונה בממון שכבר הי'ה לישראל. ואגב, גם הנחת היסוד שכשרוצים להשפיע על הרוחניות מפסיקים את התקציבים, הוא בדיוק ההפך הגמור!!! כשרוצים להשפיע מחלקים תקציבים שמנים! וכמליצה אמר אויב אחלק לכולם שלל ועי"ז תמלאמו נפשי...
על ידי פרלמן משה
02 דצמבר 2018, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה נשים היה בזמן הגמרא

גמרא ערוכה סוכה כ"ז ועוד שאלו כגון אני שיש לי שתי נשים אחת בטבריא ואחת בציפורי ויש לי שתי סוכות אחת בטבריא ואחת בציפורי מהו שאצא מסוכה לסוכה ואפטר כו'
על ידי פרלמן משה
06 דצמבר 2018, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ראוי לאב להטריח את בנו

ת"ח זה מפני כבוד התורה ואין ראוי להשתמש בכתרה, לא כן כבאו"א שעיקר המצוה הוא מאכילו ומשמשו
על ידי פרלמן משה
08 דצמבר 2018, 21:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה הערות בפרשת מקץ

אפשר לראות ג"כ במבט אחר, כשאומר נשברה לך הוא יותר כבוד מאומר ונשברה לנו, כי מראה בכך שכל כוונתו הוא עבור אביו. או י"ל שרמז לו כי עבור עצמם לא היו הולכים כלל, ורק משום כבוד אב מוכנים ללכת. (ואגב, כבוד הרב אוריאל, משורת הערותיו נראה כי עוסק בהכנת ספר על כאו"א, אשר לכך זוכה להארה מיוחדת במקומות הקשורים...
על ידי פרלמן משה
12 דצמבר 2018, 02:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה פורסם שמו של התנא שהטיל אימה יתרה בביתו?!

פעמים רבות חז"ל מסתירים שמות חכמים, כגון: "אמר ליה ההוא מרבנן לרב ביבי בר אביי" (ברכות דף ו, ע"ב) ועוד רבות פעמים. ואילו על מקרה חמור שחז"ל מתריעים על כך (גיטין דף ז, ע"א): "לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו, שהרי אדם גדול הטיל אימה יתירה בתוך ביתו והאכילוהו דבר גדול", היה טוב אילו הדבר היה נע...
על ידי פרלמן משה
12 דצמבר 2018, 19:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש רעיון לשיעור

אני מכיר משפחה שיש להם שיעור "תהלים בעיון" אחת לשבוע.
על ידי פרלמן משה
15 דצמבר 2018, 21:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכיה

@יוסף יוסף למה הנכם קוראים לו קנאי, הלואי היינו כולנו נזהרים בכגון דא כמותו!
וכי זה שייך רק לקנאים? הרי בזכות ש"לא שינו לשונם"נגאלו אבותנו ממצרים!
ואם המציאות מוכיחה שרק קנאים נזהרים בזה, אולי עלינו לשקול צעדנו להפוך ל"קנאים" ....