החיפוש הניב 241 תוצאות

חזור

על ידי צבי500
28 דצמבר 2017, 13:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות משקאות חריפים

מצ"ב מאמר שכתבתי בנושא. ניתן לפנות בכל שאלה בעניין
erelizvi@gmail.com
על ידי גבריאל פולארד
23 אפריל 2018, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת אמור תרומת כליה ע"י כהן

תרומת כליה ע"י כהן [מתוך מכתב לח"א שליט"א] פתיחה נתחדש בס"ד בעשרות שנים האחרונות אפשרות להוציא כליה מאדם חי ו"משתילים" בגופו של חולה כליות, ונשאו ונתנו בזה פוסקי זמנינו אם יש הדבר אוסר או מותר, או אפילו מצוה, והכרעת רוב פוסקי זמנינו שהדבר מותר לדעת רבים ואף יש בזה מידת חסידות ומצוה [ונציין קצת מראי ...
על ידי גבריאל פולארד
23 אפריל 2018, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת אמור תרומת כליה ע"י כהן

אם שייך להתיר מטעם פיקוח נפש א] הנה מתחלה היה נראה דאין כאן שאלה כלל, דהא פיקו"נ דוחה כה"ת, וברוב המקרים חולה כליות שמטופל בדיאליזה מצבו מוגדר כפיקוח נפש , דאף שיכול הוא כרגע לחיות ע"י טיפולי דיאליזה, מ"מ נכון למציאות של ימינו א"א להתמיד בזה לאורך שנים רבות, ובשלב מסוים הגוף נחלש וכו' אך אכתי יל"ד ...
על ידי זרייר-קטן
19 יוני 2018, 18:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שלא היה?!

אתם קוראים את כל ההודעה?! הכל כתוב בהודעה הראשונה הכל!
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
21 יוני 2018, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה דחופה: האם הכהן יכול לאכול מבשר הבכור טרם והוקטרו אמוריו?

כשדנו בדברי האור זרוע, לקח לי זמן לקלוט שלא מדברים מהאור זרוע הראשון,
אלא מהאור זרוע ה'אחרון'...
על ידי אוריאל
23 יוני 2018, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ייחדו אדם למיתה - אם מוסרים אותו לגויים [ואם הרמב"ם מביא דינים של מידת חסידות]

פרלמן משה כתב:לפי"ז לא היתה הטענה על ריב"ל אלא על המדינה כולה, ולא משמע כן
אולי היינו משום שס"ס ריב"ל מסרו, ואילו באמת היו כל המדינה מוסרים אותו היתה תביעה גם עליהם.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
26 יוני 2018, 20:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בריכה בשבת

בבריכה כמו המצויה כיום אסור. אם רוצה לחצות נהר וכיוצ"ב יעוי' בפוסקים
על ידי איש
26 יוני 2018, 20:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בריכה בשבת

פרלמן משה כתב:מותר או לא?
זה לא שאלה ידועה בהלכה? כמו שנשאל האם מותר לרכב באופנים בשבת. פשוט פותחים ספר ורואים.
על ידי לומד טוב
26 יוני 2018, 22:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בריכה בשבת

לענ"ד יש לחקור האם ניתן לומר שבריכה דומה למקוה משום ששניהם זה להיכנס למים
או שא"א לומר שהם דומים כי מקוה זה לטהרה וברכה להנאת הגוף בעלמא (ויש להוציא מהחקירה אדם שזקוק לברכה משום רפואה)
על ידי סבא
26 יוני 2018, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בריכה בשבת

דברים נעימים כתב בזה בילקוט יוסף וז"ל- יא) הנה בנידון רחצה בבריכה בשבת, יש לדון מצד ט' ענינים: א. אם יש לחוש בזה לאיסור התעמלות. ב. אם יש בזה גזרת חז"ל שלא לשוט במים בשבת. ג. אם יש לחוש לאיסור סחיטה בשערות הראש או הזקן. ד. אם יש לחוש שיבא לידי תלישת השער בעת שרוחץ במים את שערות ראשו או זקנו. ה. כנ"ל...
על ידי אברך
27 יוני 2018, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בריכה בשבת

סבא כתב:דברים נעימים כתב בזה בילקוט יוסף וכו' ולענין הלכה, אף שצידדנו להקל לרחוץ בבריכה בשבת באיזה אופנים, מ"מ למעשה יש להורות שלא לרחוץ בבריכה בשבת, ובפרט בבגד - ים, וכן השיב לי מרן אאמו"ר שליט"א.
ראיתי הדברים מקדם. ולענ"ד הם בגדר דברים שאין אומרים אותם בפני ע"ה, ולא היו ראויים לכותבם.
על ידי אלימלך
02 יולי 2018, 18:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וישלח - דינה ועשיו

לעשיו היו גם נשים רשעיות, ודינה שאני מפני יופיה.
על ידי אריך
04 יולי 2018, 09:21
עבור לפורום
עבור לנושא

עירובין במקומות נופש - מידע ודיונים הלכתיים

מתוך האתר של המועצה הדתית אשדוד זכינו והגאון רבי חיים קלמנוביץ רב מחלקת עירובין הארצי וחבר לשכת הרבנות באשדוד ומחבר סדרת ספריםÂ "עירוב שבת הלכה למעשה" על הלכות עירובין, מטפל באופן קבוע בכל נושא העירובין בעירנו וכן בכל הארץ ובשיחה עימו ניתן לברר על מקומות שונים על מצב העירוב. מאחר והחלק הגדול של מקומ...
על ידי אלימלך
05 יולי 2018, 20:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסוק לקידושא רבה

כמדומה. "לסדר הנני נותן לו את בריתי שלום"
על ידי יעבץ
05 יולי 2018, 22:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסוק לקידושא רבה

פסוק של ברית לקידוש?! נשמע לעג לרש... עדיף כן בנות צלפחד דוברות... או והעברתם את נחלתו לביתו... אפשר גם "ובן אין לו". ובדרשה של הקידוש אפשר להזכיר את שבח הנשים שמוזכר בפרשה, שלא נגזרה עליהם גזירת המרגלים, ושהיו מחבבות את הארץ, ומגיד שחכמניות היו, אשרי אדם שהקב"ה מודה לדבריו. ונדמה שבפרשה זו הוזכרו ה...
על ידי סופר
05 יולי 2018, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסוק לקידושא רבה

וגם לא יקרה אם הוא יכתוב מודעה בלי פסוקים ובלי מליצות, אלא יכתוב פשוט 'שבת פרשת פינחס'. :lol:
על ידי ישראל12345
06 יולי 2018, 03:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסוק לקידושא רבה

והית לו ולזרעו אחריו
על ידי אוריאל
29 יולי 2018, 17:12
עבור לפורום
עבור לנושא

מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

גדולי ישראל בחריפותם, השמיעו מעת לעת דברי חידודים, דברי צחות, ושאר פרפראות המביאות את האדם לידי מלתא דבדיחותא, ופותחים לבו לתורה ולחכמה. באשכול זה יקובצו אמרות שפר מגדולי ישראל שבמהלך הדורות, ככל אשר תשיג ידינו. ראיתי פעם בספר שיצא עוד בזמנו של האור שמח, שמספר בו המחבר שהגיע פעם לרבה של דווינסק, וה...
על ידי מלמד להועיל
30 יולי 2018, 01:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

שאלו לרבי אייזל חריף: 'ילמדנו רבנו, מה טעם סידר רבי במשנה "חרשׁ, שוטה וקטן", ולא סידר את השוטה בתחילה או בסוף?' השיב רבי אייזל: 'ללמדנו, שכל מקום שמצויים שניים, נכנס השוטה באמצע'...
על ידי שומע כעונה
31 יולי 2018, 08:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

מזכרוני: א' בא לרבי אייזל חריף לבקש ממנו הסכמה לספר בענייני קבלה, תוך כדי הדברים הגיע זמן תפילה וביקשו ר' אייזל לגשת לפני העמוד כשלאחמ"כ יתן לו הסכמה, אותו איש גמגם כדבעי בתפילתו, אחר התפילה בא לבקש את ההסכמה אך ר' אייזל ניסה להשתמט ממנו, משהתעקש הלה לקבל הסבר על סירובו של ר' אייזל, אמר לו "אם שגורה...
על ידי כרם
31 יולי 2018, 09:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

רבי נתן אדלר מלונדון, מחבר ספר "נתינה לגר" על התרגום, הדפיס את ספרו באותיות רש"י, כספר המיועד ללומדים. והמכירות היו בהתאם.
אמר לו אחד מהסוחרים: אילו היה מדפיסו באותיות מרובעות, היו מתעניינים בו גם הגוים הבלשנים החוקרים את השפות השמיות, והשוק היה גדול יותר.
נענה ואמר: קראתיו נתינה לגר ולא מכירה לנכרי.
על ידי סבא
31 יולי 2018, 10:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

רבי נתן אדלר מלונדון, מחבר ספר "נתינה לגר" על התרגום, הדפיס את ספרו באותיות רש"י, כספר המיועד ללומדים. והמכירות היו בהתאם. אמר לו אחד מהסוחרים: אילו היה מדפיסו באותיות מרובעות, היו מתעניינים בו גם הגוים הבלשנים החוקרים את השפות השמיות, והשוק היה גדול יותר. נענה ואמר: קראתיו נתינה לגר ולא מכירה לנכר...
על ידי אברך כולל
31 יולי 2018, 15:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

מספרים שבאו להמגיד
מדובנא והגידו לו שאיש אחד מתחזה
בשמו ואומר את דרשותיו. השיב להם
המגיד, כל זמן שאומר את שלי בשמו לא
נורא, אוי ואבוי יהיה אם יאמר את חידושיו
שלו בשמי.
על ידי אברך כולל
31 יולי 2018, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

הרה"ק מראפשיץ זצוק"ל כשהלך בר"ה
לאמירת תשליך פגע בהרבי מלובלין זצוק"ל שחזר מתשליך, ושאלו הרבי אנא אתה הולך, והשיב שהולך להגביה מה
שהשליך הרבי,
שם משמואל, שמיני דף קס
על ידי סבא
31 יולי 2018, 18:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

הרה"ק מראפשיץ זצוק"ל כשהלך בר"ה לאמירת תשליך פגע בהרבי מלובלין זצוק"ל שחזר מתשליך, ושאלו הרבי אנא אתה הולך, והשיב שהולך להגביה מה שהשליך הרבי, שם משמואל, שמיני דף קס לא נראה שאמר זאת בבדיחותא, אלא שבמשנת החסידות יש גם למנהג מציאות ממש, ואם עפ"י המנהג משליכים את החטאים [כמו שמנערים קצוות הבגדים וכדו...
על ידי ראובן
01 אוגוסט 2018, 11:28
עבור לפורום
עבור לנושא

הכרת הטוב למחטיא

רש"י בפרשת כי תצא (דברים כ"ג פסוק ט')כתב: ושאר אומות מותרין מיד הא למדת שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו שההורגו הורגו בעוה"ז והמחטיאו מוציאו מן העוה"ז ומן העוה"ב לפיכך אדום שקדמם בחרב לא נתעב וכן מצרים שטבעום ואלו שהחטיאום נתעבו. משמע שאם המואבים לא היו מחטיאים גם אותם היה ראוי לא לתעב, ומשמע שהמצרים ...
על ידי ראובן
08 אוגוסט 2018, 11:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חום השמש

אולי בפרקי דרבי אליעזר. בש"ס נראה לי שלא כתוב כך. עיין גם פסחים צד:
על ידי אור זרוע
09 אוגוסט 2018, 16:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש בחירה ושכר ועונש בבע"ח?

עוד בעניין שכר ועונש לבעלי חיים מספר מקור חסד על ספר חסידים אות מז:
על ידי דרומאי
31 אוקטובר 2018, 18:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש חשש להשתמש בנייר ממוחזר?

ואת''ל שקיים כזה חשש- יש לדון אם אסור להשתמש בזה מעיקר הדין מצד ביזיון כתבי הקודש- או שמא פנים חדשות באו לכאן, א''נ שמא מהני כאן ביטול ניירות הגניזה ברוב שאר הניירות.
אך אולי יש לאסור גם משום מסייע בידי עוברי עברה.