החיפוש הניב 197 תוצאות

חזור

על ידי אברך
21 מאי 2018, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרופות פסיכיאטריות בשבת

שאר לעמו כתב:כבוד הבריות דוחה דרבנן.
ואין עצה ואין תבונה נגד ה' זה רק בדאורייתא.
יש מחלות נפש שאם לא לוקחים תרופות החולה עלול להשתולל וכדו', אבל יש מחלות נפש כמו דכאונות וכדו' ל"ע, שאין חשש כבוד הבריות אם לא יטול תרופה (כמדומני).
על ידי אברך
21 מאי 2018, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טלטול פח בשבת

והיה אם זכרתני והזכרתני [כדי שאקבל התראה] נהניתי מההברקה. רק אעיר, שבשם המורכב מ-2 מילים, לפי מבנה הפורום הנוכחי, הרבה פעמים אין הזכרתו יוצרת התראה וקישור, וכ"ש שמיה דמר, המורכב מג' שמות, ואיתחזק לן (מנסיון) דאין הזכרתו יוצרת התראה וקישור. ובר מן דין, אתה יכול להגדיר בפרופיל, שבכל אשכול שהגבת, אוטו...
על ידי אברך
22 מאי 2018, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - חידה 24

אחרי שבועות -אינו דומה תורתנו לפני שבועות לתורתינו שאחר שבועות..ודי ברמז זה. מצינו הבדל בין לפני שבועות לבין לאחר שבועות, שאי"צ לקום בלילה ללמוד, משום שהלילות קצרים, וכמ"ש המ"ב (סי' א' סק"ט): האחרונים קבלו, מ'שכבי' עד 'קומי', היינו משבועות שאומרים 'שִׁכְבִי' (רות ג, יג), עד ט"ב שאומרים 'קוּמִי' (אי...
על ידי אברך
27 מאי 2018, 21:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

לגבי נעגל וואסר: אשי ישראל פרק ב סעיף ב סוף הערה יז ושמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל דאומרים בשם הגר"א דלאחר שריפת הגרף פוטוצקי נחלשה רוח הטומאה של שחרית, לענין הליכת ד' אמות בלא נטילה. הליכות שלמה הלכות תפלה פרק כ' הערה 49 אמר רבנו [הגרש"ז אוירבך זצ"ל] ששמע מזקני ירושלים שקבלה בידם איש מפי איש עד הגר"ח...
על ידי אברך
27 מאי 2018, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 26

מצפה לישועה כתב:
אלימלך כתב:חידונת [26]
ואני כמוהו מראשו ועד רגליו
מראשו ועד רגליו - אולי מרמז על המלאך שרצה להרוג את משה רבינו על שנתרשל במילת אליעזר בנו, וברש"י (שמות ד, כד) 'והיה המלאך נעשה כמין נחש ובולעו מראשו ועד ירכיו, וחוזר ובולעו מרגליו ועד אותו מקום'.
על ידי אברך
31 מאי 2018, 14:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להסבר בדרכו של הנפש החיים

מן הענין לציין כאן מה שהובא בכמה ספרי תולדותיו של מרנא החת"ס זצוק"ל (לדוגמה: ספר זוהר דעת לר' שמואל רובין, תר"צ, עמ' 5), שהיה סובל בשנתו האחרונה יסורים נוראים עד אין לשער, שלא היה יכול להשתין, והיה מצער מאד את נפשו למה באים עליו יסורים כאלה, שלא היה עובר בחטא שמירת הברית כל ימי חייו, וביום פטירתו הי...
על ידי אברך
31 מאי 2018, 14:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

אב בבינה כתב:ואני אינו אלא ניק באינטרנט
ואני חשבתי לתומי שמאחורי כל ניק באינטרנט מסתתר בן אדם?! :roll:
על ידי אברך
02 יוני 2018, 21:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

סבא כתב:זוהי תוכנית שמתאימה עבור גברים ייעודיים עם נשים ייעודיים בלבד.
המשפט לא נכון תחבירית. אולי צ"ל: זוהי תוכנית שמתאימה עבור גברים מיוחדים עם נשים מיוחדות בלבד. או: זוהי תוכנית שמתאימה עבור גברים השואפים למלא [או: המבינים חשיבות] ייעודם בעולם עם נשים כמותם בלבד.
על ידי אברך
02 יוני 2018, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

לי הגאון ר' שמואל אליעזר שטרן אמר כשהתקשרתי לשאול לדעתו, שהוא מעורה בעניינים ושההכשר לא שווה כלום, שאלתי אותו אפילו לא בדיעבד? אז ענה בשום אופן לא, הוא הורה שלא צריך לשרוף לע"ע אבל יהא מונח עד שיהיה ברור במאה אחוז מה עושים ומה המציאות. ועדיין, גם בלי ההכשר, יש לנו את הוראת רבותינו הגאונים הגר"ש רוז...
על ידי אברך
02 יוני 2018, 23:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורומים מיוחדים

לכבוד המנהלים היקרים שלום רציתי לשאול למה האשכולות בפורומים המיוחדים (הפורום שלנו ועזרה) לא מופיעים בנושאים אחרונים ואם אפשר נשמח שתסדרו את זה יש את נושאים פעילים , שם זה מופיע. ר' @הפקדתי שומרים רק תגיד לי איך פותחים סקר כי אני לא מוצא איפה פותחים נראה לי שהורידו את האופציה הזאת מהפורום (וסליחה מכ...
על ידי אברך
03 יוני 2018, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורומים מיוחדים

סלע כתב:נסיתי לעשות סקר לא מופיע בכלל אופציה של יצירת סקר. רק קבצים מצורפים.
לא ברור. לי מופיעה האפשרות הזו, וכמו שרואים בעליל בתמונה שהעליתי. מצפים לתשובת @מנהל ראשי
על ידי אברך
03 יוני 2018, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - חידה 28

שני חכמים, יחדיו היו אך לא תמים האחד מארץ המגף מוצאו ובארץ הצבי עיקר תלמודו השני בעיר על שם סכר גר, לחם בפרצות וגָדָר שהחיינו מברכים על הראשון, והשני קל ונבון מי החכמים? במה לא היו תמימי דעים? ואיך הורו הפוסקים? החכם השני הוא החכם צבי . השני בעיר על שם סכר גר, לחם בפרצות וגָדָר - גר (בין השאר) בעיר...
על ידי אברך
04 יוני 2018, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 28

שו"ת חכם צבי סוף סימן לט וראיתי בספר נדפס מחדש נקרא פרי חדש הקשה דהר"ן אדהר"ן דבסי' ש"ב הביא הב"י בשמו דכל שהוא אומן יש לדון להלכה ולא למעשה שסומכין עליו וביין רמונים כ' לסמוך ע"ז הלכה למעשה ולק"מ דהא קאמר הר"ן בפירוש דהיכא דאיכא למיקפד טפי עלה דמילתא תגר לא מרע נפשיה דקפידות חלוקות יש דבתכלת שכל ע...
על ידי אברך
04 יוני 2018, 00:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולדות חייו של מרן ה'בית יוסף'

חשוב אגב לציין נקודה שלא הרבה שמים לב אליה שמשום מה הושרש כביכול הב"י והרמ"א נחלקים כמעט בכל דבר ככ שכשאדם אומר הלכה משם השו"ע ישר הוא נשאל והרמ"א לא חולק עליו?! אין שם רמ"א?! זה רק לספרדים! וכדומה והדברים לא נכונים עיקר ההלכה גם לדעת הרמ"א היא כמו מר ן הב"י רק יש מקומות שיש בהם שינויי מנהגים ומי ש...
על ידי אברך
04 יוני 2018, 13:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוסף חדש לפורום! אזכור @שם משתמש

בצורה ש @מנהל ראשי כתב, אפשר להזכיר גם שם בן יותר מי' אותיות.
[mention]הפקדתי שומרים[/mention]
[mention]גבריאל פולארד[/mention]
על ידי אברך
04 יוני 2018, 14:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

סלע כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:בסדרת "ממלכה במבחן" (איסתרק מהללאל יוזבד) שזורים המון פתגמים ומשפטים מחכימים בין שורות הספרים.
אם מישהו מחפש פרוייקט... לתועלת הרבים.
מחבר הספר הוא אדם חרדי?
זו אישה. חרדית. הגב' מיה קינן.
על ידי אברך
04 יוני 2018, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולדות חייו של מרן ה'חפץ חיים'

הפקדתי שומרים כתב:שימושה של תורה עמ' קפד. בשבילי ראדין עמ' 193 מתאר את הסיפור בהרחבה.
ועיין עוד הח"ח חייו ופעלו (הרב מ"מ ישר) חלק א עמ' שמז-שנא, מאיר עיני ישראל ח"ה עמ' תפ, שם ח"ד עמ' ש. וע"ע במאמרו הנפלא (כדרכו בקודש) של הג"ר יעקב חיים סופר שליט"א בספרו עוז יעקב (ח"א עמ' קג קד) ובספרו לך נאה להודות (עמ' קיג-קטו).
על ידי אברך
05 יוני 2018, 00:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוסף חדש לפורום! אזכור @שם משתמש

הכהן כתב:
אברך כתב:בצורה ש @מנהל ראשי כתב, אפשר להזכיר גם שם בן יותר מי' אותיות.
[mention]הפקדתי שומרים[/mention]
[mention]גבריאל פולארד[/mention]
אבל זה לא שולח להם התראה
מנא לך?
הבה נעשה נסיון:
[mention]הפקדתי שומרים[/mention]
[mention]גבריאל פולארד[/mention]
[mention]משה הלוי-שחור[/mention]
על ידי אברך
06 יוני 2018, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקרוב - מאגר תורני חינמי מבית אופיס יהודי

עפר ואפר כתב:
משה הלוי-שחור כתב:חיפוש ספר לפי שם מחבר כמדומני אין בבר אילן
יש.
ב'קטלוג', יש אפשרות לבחור 'חפש לפי מחברים'.
על ידי אברך
06 יוני 2018, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול עצות להתמדת הלימוד

ר' @אלימלך שליט"א, כל הכבוד על היוזמה ועל הדברים הנפלאים שהעלית כאן! זכות הרבים תלויה בך!
נשמח כמובן להמשך הדברים. אם יהיו.
על ידי אברך
13 יוני 2018, 14:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון למלומדה

מה??? אז למה לא??? אין הכרח שלא להתפלל כלל ולא ללמוד כלל, כי גם בנידה עדיין מותר לדבר ולהסתכל וזה לא מפריע שלסוף שבע תהיה חביבה עליו כבתחילה גם כאן יכול להתפלל רק באופן מינימלי שיוצא ידי חובה, ובתלמוד תורה יכול לצאת בק"ש שחרית וערבית. ובפרט שלגבי תפילה ההלכה היא שתפילה דרבנן, ומהתורה לא חייב כלל לה...
על ידי אברך
13 יוני 2018, 15:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון למלומדה

תלמוד בבלי מסכת נדה דף לא עמוד ב תניא, היה ר"מ אומר: מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה - מפני שרגיל בה, וקץ בה, אמרה תורה: תהא טמאה שבעה ימים, כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. כלומר, תכונה מתכונות הנפש של האדם שכל דבר שהאדם רגיל בו הוא קץ בו על אף שתחילה היה מאוד חביב עליו. ומכאן ההסבר מדוע ה'מל...
על ידי אברך
15 יוני 2018, 14:47
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לשבור אייפון בשבת?

האם אדם של"ע מחזיק ברשותו מכשיר אסור, כמו "אייפון" ודומיו, ובשבת קודש התעורר לשוב מדרכו הרעה, ולשבור את המכשיר, מותר לעשות זאת בשבת?
מצו"ב קטע מעלון עקבתא דמשיחא כסלו תשע''ח, ובו הוראה להתיר בזה, עי"ש. והביא שם שהסכימו עמו הגריש"א והגרע"י. הייתכן???
עקבתא דמשיחא כסלו תשע''ח.jpg
על ידי אברך
15 יוני 2018, 14:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת קרבנות במנחה מיד אחר חצות היום

קצת רקע לנושא כתב ה שו"ע (סי' רל"ג ס"א) מי (א) שהתפלל תפלת המנחה לאחר ו' שעות (ב) ומחצה ולמעלה, יצא. ובמ"ב : (א) שהתפלל וכו' - דתפלת המנחה כנגד תמיד של בין הערבים תקנוה וזמן שחיטתו מדאורייתא התחלתו אחר שש שעות [א] ומחצה דהיינו חצי שעה אחר חצות היום. (ב) ומחצה ולמעלה יצא - משמע דמקודם לכן לא יצא אפי...
על ידי אברך
17 יוני 2018, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טליתות ופתילים מסין עם חששות כשרות

אכן, זה מה שהם כתבו במכתב, לציבור המדקדקים במצוות. בציבור החסידי מקפידים ע"כ מאוד. בציבור הליטאי כמעט ולא, הרי יש בזה ענין כמבואר לעיל בהודעת 'אברך' אז למה לא מקפידים??? לא התכוונתי להתנגח ח"ו, רק לשאול. פסקי תשובות אורח חיים סימן ט אות ב' ב. בענין ט"ק של כותנה או של צמר שם: אבל בגדי שאר מינים אין ...
על ידי אברך
18 יוני 2018, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

אוריאל כתב:מישהו יכול להעלות לי את סדר הנהגת השואל עם הנשאל של הפרי מגדים [כמה עמודים]? לא הצלחתי למצוא.
בבקשה ובשמחה
פמ''ג סדר הנהגת השואל עם הנשאל באיסור והיתר.pdf
על ידי אברך
18 יוני 2018, 13:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

הבוחן כתב:אשמח מאוד אם מאן דהו יוכל לעלות לי ספר בשם בית יעקב (אוסטרן) על ש"ך בחושן משפט. אני מדגיש כמו הנוסח שהבאתי (כך הוא מובא בספר המפתח של הרמב"ם פרנקל).
בהיברו בוקס לא הצלחתי בשום אופן למצוא.
אולי באוצר החכמה יש.
תודה רבה.
אין לא באוצר החכמה ולא באוצרות התורה.
על ידי אברך
18 יוני 2018, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למכירה אוצר החכמה גירסה 10.0 מקורי + תמיכה, 52.000 ספרים

מחיר אוצר החכמה גירסה 16 בשבוע הספר - 4,900 ש"ח. ראו כאן

לעומת זאת, הרוכש מ @מבין ענין את גירסה 10 ב-2990 + 1310 שדרוג לגירסה 16 = 4300 ש"ח. חסכון של 600 ש"ח.
על ידי אברך
19 יוני 2018, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד נ"ך בלילה

הנדון מפורסם. ורוב הדברים ידועים. מה שפחות ידוע הוא שיש על זה במשנה ברורה בשער הציון בסוף חלק ב. (אני כותב מהזיכרון ולכן אינני מציין מראה מקום מדוייק.) שער הציון סימן רלח ס"ק א (א) כתב בבאר היטב שאין לקרוא מקרא בלילה, ובפרי מגדים משמע דיכול לקרוא מקרא. ונראה דאפילו להמחמירין לית בזה אסורא, אלא שלכת...