החיפוש הניב 72 תוצאות

חזור

על ידי אוריאל
16 אוגוסט 2017, 12:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בלק - רוח צפונית - חטא שיטים

חיפשתי עוד, והמקור הוא בספרו על ההפטרות "אהבת יהונתן", ולא הספר "תפארת יהונתן" שזה על הפרשיות. אכן שם הוא בסגנון קצת שונה ממה שכתבת, ע"ש.
על ידי אור זרוע
23 אוגוסט 2017, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדויות חיצוניות לניסי התורה

[את רוב הממצאים המובאים כאן, רוב החוקרים לא מקשרים ליצ"מ, אבל מי שיודע מודע שרוב דבריהם השערות על גבי השערות בעלמא, ואפשר לסדר עם התיארוך של התנ"ך ואז ההגיון הפשוט מורה שהם מדברים על אותו סיפור ואכמ"ל. ואדרבה הגיע הזמן שמתוך הביהמ"ד, מתוך המאמינים בבורא עולם ובהיסטוריה של עם ישראל שהם אלו שהדברים ב...
על ידי יעבץ
11 ספטמבר 2017, 17:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע סבר אביתר שימונה לכה"ג שוב

"וצדוק ואביתר כהנים" במאמר זה ננסה ללכת בעקבות הכתובים, ולהבין את סדר והשתלשלות חלוקת משרות הכהונה השונות טרם בנין הבית, ובמיוחד בימי דוד המלך, בהיות המשכן בגבעון והארון בעיר דוד. נקדים ונציין שאין כאן סתם חילופין בין כהנים שונים אלא מהלך יסודי שבו עוברת הכהונה בין שתי המשפחות - אלעזר ואיתמר. בשלב ...
על ידי סבא
02 מרץ 2018, 14:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עם שזכה לגילוי שכינה רגע אחרי חוטא בעגל? מה הפשט?

כמדומני שראוי להביא כאן קושייתו העצומה של ר' יחזקאל סרנא על כל הביאורים הנפלאים בזה וז"ל [דליות יחזקאל א עמ' רס] ...כי מעשה העגל לא היתה עבירה כלל כפי המובן הפשוט, ולפיכך כל האומר ישראל חמא חטא פשוט אינו אלא טועה, כיון שעיקרה של עבירה זו הי' רק טעות עמוקה מאד בעניני המרכבה מקום שאין שכלו של אדם שאינ...
על ידי ישי בן ישראל
27 מרץ 2018, 10:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המנחה ושייריו - סוג נוסף של הקרבה?

לפי זה יש גם לבאר את דין 'כליל תהיה לא תאכל' שנאמר במנחת כהן, בעוד שבחטאותיו ואשמותיו הכהן - המביא את החטאת! - הוא זה שאוכל את בשר הזבח. אולי אתה יכול להסביר יותר את הקשר. הכוונה, שלעומת מנחת כהן בו אין השיריים נאכלים (וההגיון בזה ברור: תמיד התפקיד של הכהן הוא לאכול את השיריים שמביא המתכפר, וכאן הכ...
על ידי אוריאל
03 אפריל 2018, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה בגדר אפותיקי במטלטלין וכן יחוד לפרעון במטלטלין

מדובר בסוגיה מורכבת שאיני מונח בה כרגע, ובלי נדר אעיין בה מחר, אך אציין לך לבינתיים שבזמנו נעזרתי הרבה בספרו של הגר"ע יוסף זצ"ל עין המשפט ס' קטו, ואולי תמצא שם נחת אף אתה.
על ידי סבא
13 יוני 2018, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

אה, רוצים לשמוע תשובה, אז בבקשה- הנה תרגום התשובה- ובכן נתחיל כך. בדברים נאמר לנו: " כִּי ה' אֱלֹהֶיךָ בֵּרַכְךָ בְּכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶךָ יָדַע לֶכְתְּךָ אֶת הַמִּדְבָּר הַגָּדֹל הַזֶּה זֶה אַרְבָּעִים שָׁנָה ה' אֱלֹהֶיךָ עִמָּךְ לֹא חָסַרְתָּ דָּבָר", אתה לא חסר כלום! עכשיו, איך אנחנו אמורים ליישב את...
על ידי סבא
14 יוני 2018, 22:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

@סבא דברים נפלאים ממש! יש לו גם חומר על פרשת קרח? זה סוג הדברים שהייתי רוצה לומר על שולחן שבת... יש לכל שבת, אך עבודת התרגום מתישה ולוקחת המון זמן [גם כך אם תשים לב איני ניצל מטעויות, ויש ב"ה יהודים טובים שדואגים לתקן] אבל אוסיף כאן סיפור מעניין מאוד עם המון מסר, שסיפר מעדות אישית מימי סלבודקא- פעם...
על ידי סבא
01 יולי 2018, 17:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בלק - רוח צפונית - חטא שיטים

לתועלת הציבור אביא דברי הרבי ר' יהונתן [כמדומני שלזה כוונת @אוריאל ]- בפרשת לך לך- ויפול אברהם על פניו ויצחק איתא במדרש נפילה זו למה על שלא מלו במדבר, ולהבין נראה דאמרו בגמרא הא דלא מלו במדבר משום דלא נשבה רוח צפונית, והקשו למה באמת לא נשבה והיד ה' תקצר, ונראה הטעם דלא היה צריכין למילה, דכתיב ויבכו ...
על ידי סופר
05 יולי 2018, 15:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גיוס בני ישיבות ע"פ ההלכה

בל המאמרים האלו הם טובים לימים ההם או לימים שאי"ה יהיה בעתיד שיהיה צבא כשר. אבל בעווה"ר צבא הגנה לישראל הוא לא צבא, אלא מוסד חינוכח ציוני שמיועד להעביר כל סמנמן של יהדות מהמתייצבים בה, רק חלק קטן ושולי בצבא זה ענין המלחמות. וגם זה כל מטרתם של ראשי המדינה לכפות על הציבור שומרי תורה ומצוות להתגייס לצב...
על ידי זקן ממרא
06 יולי 2018, 13:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גיוס בני ישיבות ע"פ ההלכה

דברי החתם סופר ח"ו סי' כ"ט [*]שו"ת חתם סופר חלק ו - ליקוטים סימן כט וע"ד עם בני ישראל הנלקחי' לצבא המלחמה למלכיות השתיקה יפה מדבורינו בזה וגדולי ישראל ע"כ יעלימו עין והניחו להם להממונים מקהל לעשות כראות עיניהם לפי הזמן ועת לחשו' ומ"מ אומר כי גוף ענין דינא דמלכותא להטיל מס על כל עמו להעמיד מהם אנשים ...
על ידי סבא
07 יולי 2018, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

קנסות בתתי"ם ובישיבי"ק- מה דעתכם?

רצו"ב מכתב שראיתי באיי וועלט
קנס בתלמוד תורה.jpg
,
נא להביע דעתכם.
על ידי סופר
18 יולי 2018, 12:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה לחשמל כשר! אנא הצטרפו!

מתוך אתר הידברות: https://www.hidabroot.org/article/237107 קיבלתם את 'העצומה למען השבת'? הנה הסיפור שמסתתר מאחוריה עצומה למען השבת מסתובבת בימים אלו וגורפת למעלה מ-150 אלף חתימות. מי עומד מאחוריה? ומה המטרה? והאם נכון כי ברגע שיגיעו למספר מסוים של חתימות, חברת החשמל תחדל לראשונה בתולדותיה להעסיק יהו...
על ידי שאר לעמו
27 אוגוסט 2018, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב התנצלות מאת הרב קרליץ זצ"ל?

ובכן זה אולי כתב ידו של גורן בעצמו.. אך לא של הגרש"ש קרליץ.
יש כאן מישהו מומחה שניסה לצייר כתב דומה לשלו, אך אפילו לא באות אחת מחוברת כי פה הוא יפשל.. ובכלל יתבוננו החכמים לבד..

לעיונכם: מפורום אוצר החכמה:
IMG-20180724-WA0018.jpg
IMG-20180724-WA0019.jpg
על ידי סבא
25 ספטמבר 2018, 17:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישראל יוציאין ולולביהן בידיהן סימן דנצחו

וראה עוד בחכמת שלמה להמהרש"ק [או"ח תקפ"א] שכתב כיסוד הזה וז"ל מכבסין ומסתפרין בערב ראש השנה וכו'. נ"ב, עיין בט"ז [ס"ק ה] בשם הטור. והנה ביפה מראה [ראש השנה פ"א אות יא] הקשה על מה שאמרו חז"ל [ראש השנה לב, ב] מפני מה אין ישראל אומרים הלל בראש השנה ויום כיפור, והשיב הקדוש ברוך הוא, מלך שספרי חיים וספרי...
על ידי סבא
27 ספטמבר 2018, 18:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאור דברי המג"א דתקיעות דמעומד הם העיקר

במג"א סי' קצ סקי"ב הזכיר שתקיעות דמעומד עיקר. אשמח לדעת מקורו וגדרו. ויסוד השאלה היא, אם כוונתו לגבי סדר התפילה שכך תקנום - על סדר מלכויות זכרונות ושופרות, או לגבי עיקר המצוה דתקנו דיקיימה למצוה דאורייתא במעומד (ותקיעות דמיושב נחשבים מדרבנן, ושמכוין שלא לצאת בהם את המצוה דאורייתא). ומה שצ"ב לי, שאם...
על ידי גבריאל פולארד
01 אוקטובר 2018, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההקפות מסביה לבימה בשמחת תורה

ההקפות בלולב בכל ימות החג יוכל להקיף את התיבה שבבית הכנסת אף על פי שאין עליה ספר תורה, דאין הנחת ספר תורה על התיבה מעכבת בדבר ההקפות כי העיקר לפי הסוד בזה הוא התיבה, מיהו אותם בני אדם שאין הולכים לבית הכנסת מחמת אונס ומניחים כסא אחד מן הבית ומקיפים אותו אין זה כלום דאין זה נחשב "תיבה", ועם כל זה נר...
על ידי תלמיד צעיר
01 אוקטובר 2018, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שבת - שימוש בתשתיות שחוללה שבת בבנייתם

אמת מה שכתב יצחק אבל הדברים לא נאמרו אלא לחדד הדבר שאין כאן עניין יעשה שבת אלא עניין השקפתי ואם לנו לדון מצד השקפה אם אפשר לקבל דעת תורה רק מגדולי דורנו המובהקים ולא יאמרכל אחד את דעתו בנושא חלילה לי מלזלזל במאן דהו מקווה שדברי יובנו כהלכה
על ידי אחת ברקע
06 אוקטובר 2018, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלום חדשה כאן, אשמח לייעוץ הכוונה ועזרה

שלום לכולם , חזרנו לעדכן לשם שמיים . ברוך השם אחרי כמעט 4 חודשים המון תפילות ורחמים מרובים של השם , זכינו לצאת מן המיצר . בעלי מרגיש הרבה יותר טוב , הוא קיבל נכות קבועה לצמיתות בהביטוח הלאומי , הוא מטופל אצל פסיכולוג וזה עושה לו טוב . זכינו בחסדי שמיים לעמוד על הרגליים ולהקים בביתנו ג"מח קטן של אוכל...
על ידי מלמד להועיל
06 אוקטובר 2018, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלום חדשה כאן, אשמח לייעוץ הכוונה ועזרה

@אחת ברקע כל הכבוד! גם על העדכון וגם על הגמ"ח שהקמתם
בעז"ה שתדעו רק שמחה ואושר ונחת מכל המשפחה
ותזכו תמיד להיות רק מן הנותנים
על ידי מלמד להועיל
06 אוקטובר 2018, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

@החסיד לא הבנתי. הרי כתוב בתורה שצריך ללמוד כל היום וכל הלילה, נכון? אז למה צריך להסביר את הגישה שצריך ללמוד כל החיים אחרי החתונה? רק מה, בלימוד תורה יש הלכה מיוחדת שמי שאנוס לפרנסתו מותר לו לעבוד, ועם זאת לקבוע עתים לתורה אבל מי שלא רואה עצמו כאנוס, למה יצא לעבוד? אגב, רבי יוחנן כשדחיקא ליה שעתא חז...
על ידי בני תורה
07 אוקטובר 2018, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

מה שמאוד מוזר באותה חסידות [של המשפיע מההודעה הקודמת] וכבר דברתי כמה חסידים שם והם לא ידעו מה לענות. הבעל יוצא לעבוד, אבל אם כן, אז היה מתבקש שלכל הפחות האשה תשב בבית, כל כבודה בת מלך פנימה וסדרים עליונים [כמבואר בהודעה הקודמת] וכפי שהיה נהוג מאז ומעולם. אבל לא ולא, האשה יוצאת לעבוד ועוד איזה עבודה....
על ידי בני תורה
07 אוקטובר 2018, 10:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

בנושא הנידון פה. אינני מבין כלל מה הנושא, ובלי להיכנס לעקרון של הנושא, כמדומה שזה כולם מודים, שאם יש לאדם אפשרות כל חייו להתפרנס בלי לצאת לעבוד, פשיטא ופשיטא שעדיף שיעסוק בעניני רוחניות [ואינני מדבר דווקא על כולל וכיו"ב אלא באופן כללי ברוחנית בדברים שבנשמה] ולא יבזבז את כל חייו על עולם הזה. ואם כן מ...
על ידי שאר לעמו
07 אוקטובר 2018, 11:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

הייתי רוצה להבין מה באמת הטעם שבציבור הליטאי מחנכים לכך שכל אחד ואחד ימשיך ללמוד כל החיים ולא יצא לעבוד, [ומי שיוצאים לעבוד נקראים בשם לוואי "חרדים עובדים"] לא נכנס לנושא האשכול כעת מאפס פנאי, רק להגדרה שלך "חרדים עובדים". לבושתינו 'חרדים עובדים' זה לא בני תורה שיוצאים לפרנסתם! אלו אנשים שרוצים להי...
על ידי בני תורה
07 אוקטובר 2018, 11:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד

היות וראש האוסרים היה הרבי מסאטמער רבי יואליש זצ"ל
אז מן הראוי לשאול: מה הוא היה עונה על השאלה?
ופשיטא ללא שום ספק, שהוא היה פוסק לאיסור חמור ביותר...
על ידי נזהר מצבועים
07 אוקטובר 2018, 13:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

הרב אלישיב היה רגיל לומר שכל אחד חייב לצאת ולעבוד להביא פרנסה לביתו כפי שהתחייב בכתובה, ואם אינו עושה כן הוא גזלן ולא זכאי רשע ולא טוב. הוא עצמו גם יצא לעבוד כידוע כדי להביא פרנסה. הרב אלישיב היה רגיל לומר שכל אחד שמצב פרנסתו בדוחק רב עד כדי כך שהאישה באה עליו בתלונה חייב לצאת לעבוד! בני הרב אלישיב...
על ידי יעבץ
07 אוקטובר 2018, 13:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד

נראה פשוט שאם הצבעה בבחירות היא מעשה אסור, אין הכוונה שעצם הכנסת המעטפה לקלפי היא מעשה האיסור, אלא ההשתתפות במערכת השלטון על כל המשתמע (חילול ה', חיבור לרשעים, שליחות לעבירה וכו' וכו'). ממילא אין כאן הבדל כיצד נעשית ההצבעה בפועל אם על ידו או בידי חבירו. כל שנתן יד להשתתף ברצונו במערכת זו. הגה בעצמך,...
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 17:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

באבן האזל כתב שמותר להבטל מהתורה לצורך תענוג, כגון להתפרנס יתר על צרכיו הבסיסים. ( אין לי כרגע המקור המדויק ). תוך כדי חיפוש בספרים מצאתי המקור לזה- מלכים פרק ג' הלכה ה [ה - ו] המלך אסור לשתות דרך שכרות שנאמר אל למלכים שתו יין, אלא יהיה עוסק בתורה ובצרכי ישראל ביום ובלילה שנאמר והיתה עמו וקרא בו כל...
על ידי סענדער
07 אוקטובר 2018, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

קראתי כעת את פסק בג"ץ לביטול חוק הגיוס, (שהובא כאן לעיל). ומצאתי בו כמה ציטוטים מפי רבים ממחנינו, שאילו היו המה יודעים כי הדברים יצוטטו ע"י משנאי ה', לא היו הללו פותחים את פיהם כלל לומר את מה שהם אמרו. ובכן, עלה בליבי פחד שמא ביום מן הימים בג"ץ עוד יצטט קטעים ממה שנכתב כאן בפורום בכדי להוכיח עד כמה ...
על ידי שאר לעמו
07 אוקטובר 2018, 23:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

דבר ראשון. אכן בעדות החסידים, אברכים שאינם מסוגלים לשקוד על הגמרא, אם מחמת פרנסה, ואם מחמת אי ראיית סימן ברכה בתלמודו. אז ההוראה היא לצאת לעבוד ולהתפרנס בכל מיני אפיקים. אנו לא מתביישים מזה ואנו לא צריכים להתנצל על כך. למרות שהליטאים, ובפרט אלו שיותר יחצניי"ם, צועקים קדוש קדוש קדוש, ואיך יתכן שעוזב...