הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 261 תוצאות

חזור

על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
08 מאי 2017, 18:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות מגדולי ישראל בצעירותם ובילדותם

__1_-1 - האדמורים ממונקאטש ודינוב בילדותם.JPG
על ידי סופר
07 יולי 2017, 11:13
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי טרוצער
09 יולי 2017, 15:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוכים הבאים!!!

ברוכים הבאים לידידנו היקרים @מהתחלה @מפי השמועה שהצטרפו אלינו כעת. תצלח דרככם בבית מדרשנו, ותרבו בו חכמה ודעת.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
09 יולי 2017, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוף זמן סעודה ג'

ברצוני להוסיף שאלה בנושא זה: מהיכן ההיתר שנוהגין רוב הציבור ליטול ידים לסעודה שלישית סמוך לשקיעת החמה, הרי זה כבר תוך חצי שעה לזמן שמותר להתפלל ערבית, שהוא זמן האסור בו ליטול ידים לסעודת קבע כמבואר טובא בפוסקים. ואם כן היה מותר ליטול ידים רק עד כעשר דקות לפני השקיעה ולא מאוחר יותר. אשמח לשמוע האם מ...
על ידי שלום עולם
11 יולי 2017, 16:41
עבור לפורום
עבור לנושא

צום קל לכולם

מהרה יבנה... בקרוב
על ידי אוריאל
11 יולי 2017, 21:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רחיצה ושאר דברים בליל התענית

יישר כח על השאלה בעניינא דיומא. פתחתי ועיינתי במשנה ברורה שהבאת, והנה לכאורה המשנ"ב אינו כותב אלא שבעל נפש יחמיר ע"ע כמו בתשעה באב, שזה כולל גם איסור אכילה ושתיה מבעוד יום, ולפ"ז לכאורה אין כאן קושיא, כי באמת זו בדיוק כוונת המשנ"ב, שבעל נפש יתענה באכילה ושתיה מבעו"י וכן בשאר דברים [ולא איירי במי שצם...
על ידי אחד התלמידים
11 יולי 2017, 22:00
עבור לפורום
עבור לנושא

ראשונים לפי מקומם

קבלתי רשימה ראשונים ע"פ מקומם.
ברצון המחבר להרחיב ולהוסיף עוד פרטים ומקורות. אם יש הערות אפשר להעלות או לשלוח אלי, ואעבירם למחבר.
על ידי יודע ספר
12 יולי 2017, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אלכס
12 יולי 2017, 01:53
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אוריאל
12 יולי 2017, 09:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רחיצה ושאר דברים בליל התענית

נכון. אלא שכמו שכתבתי המשנ"ב מצא לזה סמך מדברי השל"ה שכתב דגם בעל נפש לא ימנע עצמו מנעילת הסנדל, וא"כ מוכח שיש ענין גם בחלק מן העינויין.
על ידי אוריאל
12 יולי 2017, 14:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רחיצה ושאר דברים בליל התענית

אני הוא זה שצריך להודות ל@נפתולי, שבזכותו התעוררתי לענין
על ידי סופר
13 יולי 2017, 16:08
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי עפר ואפר
13 יולי 2017, 17:15
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מנהל ראשי
13 יולי 2017, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לגלגולי נשמות

בכל אופן, קיבלתי הערתו של @פעלעד ומחקתי מקצת ההודעות, והוא רחום וכו'
על ידי אוריאל
02 אוגוסט 2017, 20:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסוק שלפני יהיו לרצון

מרן הגרח.jpg
מתוך הסידור שיח תפילה של מרן הגר"ח שליט"א
על ידי בן ישיבה
15 אוגוסט 2017, 18:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

לכאו' ולפע"ד אצל האוסרים העיקר חסר מן הספר, לאסור את הבראקל זה לא חכמה, הקונץ הוא לומר שהפטם מותר והבראקל אסור, זאת הבעיה הגדולה. הלא הפטם מורכב כמה וכמה פעמים כמו שכתב הרב וואזנר, והרי גם הרב שטרנבוך כתב בעבר שהוא בעייתי. לכן כל הלשונות החריפים של הגר"מ ברנדסדורפר, שאין יודעים מה החשיבות של מסורת ...
על ידי הכהן
23 אוגוסט 2017, 18:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

WhatsApp-Image-2017-08-23-at-4.57.10-PM-660x880.jpeg
על ידי אלימלך
28 אוגוסט 2017, 21:33
עבור לפורום
עבור לנושא

הודעת סיכום

סיכום קצר: טענות המערערים על הפטם: א. העופות שמהם הורכב הפטם הנקראים קורניש ורוק הם ללא מסורת. ב. מלבד עופות אלו עירבו עופות נוספים ג. גם אם היה מותר הפטם, אין השגחה מה יערבו בהמשך. תשובות מתירי הפטם: על הטענה הא' והב'- לדברי הגרי"ל לנדא יש מסורת על העופות קורניש ורוק ולא עירבו עופות נוספים [מחלוקת...
על ידי בן ישיבה
30 אוגוסט 2017, 18:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

תכן באמת שהעופות שישנם בתוניסיה אין עליהם עדות מדעית שהם נקיים ולא מוכלאים אולם המציאות היא שאת אותו מין בדיוק אכלו שם ואוכלים שם. ולאותו א' שהעיר שצריך מקום עם ת"ח יואיל בטובו לדעת שהחכמים שהיו בתוניס ובטורקיה הינם לא פחות חכמים מרבני אירופה!!! יתכן כי יש להביא בקשר לכך את דברי הרא"ש כלל כ' הובא ב...
על ידי עפר ואפר
04 ספטמבר 2017, 15:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ועדת מהדרין תנובה

אני רוצה לסכם הדברים, בשום מהדרין אין מביאים חלב שנחלב בשויו"ט באיסור, בעדה החרדית (ובלנדא) לוקחים רק מחלב של משקים של שומתמ"צ שאין חולבים בהם בשבת כלל באיסור (אלא אם כן אע"פ שהוא דתי לא עמד בנסיון, וי"ל) ומהדרין תנובה וברובין (ובאגודה ז"ל) לוקחים גם ממחלבות שאינם שומרות שבת, אלא שלא לוקחים את החלב ...
על ידי מובהק
07 ספטמבר 2017, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

ברגע שהסיפור קיבל צבעים עדתיים/חוגיים/פוליטיים כל מכתב שיוצא ובעיקר מכתבי נסיגה וחזרה מאבדים את ערכם האוטנטי השיטה הזו של להלך אימים על בעלי דעה כל שהיא ש"עצם החזקת כזו דעה" היא פגיעה ועלבון כלפי חכמי הדעה השניה, היא לא שיטה חדשה **** וכיוון דאתא לידי נקודה זו אתאונן על היפוך סדרי בראשית איך יצא הדב...
על ידי ברזלים
10 ספטמבר 2017, 17:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

די מספיק עם דמגוגיה זולה, עד עכשיו ניסית לדבר לעניין!
על ידי פעלעד
24 אוקטובר 2017, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכשרים מחו"ל

זה עתה גיליתי את האשכול היקר הזה, יש תחת ידי מידע רב אך אין העת בידי להאריך יתר על המידה, אולי בהמשך. תחילה אכתוב רק בקצרה: זה לי כמה שנים מתעסק רבות בשוק הכשרות, חקרתי ודרשתי רבות בפרט על ההכשרים באמריקה - משם מוציא ולשם אני מגיע כמה פעמים בשנה וזה נוגע לי הלכה למעשה, כמו"כ יש לי קרובי משפחה ממדריג...
על ידי מזכה הרבים
01 ינואר 2018, 17:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש 2 מאמרי חז"ל

כאן מביא זאת הרב ארוש מה'בן איש חי'
חוט של חסד.pdf
על ידי כרם
15 ינואר 2018, 16:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

חברים יקרים
כבר היה פעם אשכול גדול על כשרות, ונסחפנו, וכתבנו בפה גדול על כל המי ומי, ונסגר לנו הפורום.
אני מבקש מאוד, יש דברים שלא כותבים...
על ידי יהודי
31 ינואר 2018, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

גם אם הרב רובין והעד"ח עומדים מאחורי מיני בר למיניהם, צריך לדעת מה הבעיות שיכולות להיות ומה פתרונן, ויראה הציבור וישפוט.
על ידי הראני
02 פברואר 2018, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

ראיתי שפתחו כאן אשכול אם יש לשה"ר על ניק או לא, אם הדבר היה מתברר לפי ההרגשות שלי, אז התשובה היא שלילית חד משמעית, כשנכנסתי לכאן ידעתי שיש כאן עוד דעות והרבה, ומי שלא מוכן לשיתווכחו איתו מוטב לו שלא יהיה כאן, ולכן אין בלבי שום קפידא או נדנוד וכו' הכל בסדר! אני מסכים גם מסכים שהסגנון היה קצת לוקה בחס...
על ידי הבוחן
05 פברואר 2018, 01:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

ערכתי בירור עם אחד ממפקחי הכשרות בהכשר הרב רובין ומה שטוען הוא דבר פשוט, א. אף הכשר לא נותן כשרות על פילטרים חיצוניים כולל העדה החרדית מפני שיש מחלוקת על הדבר (משום בורר) ואינם רוצים להיכנס לזה, וזוהי הכונה במכתב הכשרות שאין הכשר על הפילטרים, ומה שתוקן לאחמ"כ מפני שחשבו שהדבר פשוט לאנשים שההכשר הוא ...
על ידי הבוחן
09 פברואר 2018, 01:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

הרב הראני הנכבד אני רוצה לשאול שאלה קטנה, גם אם דבריך צודקים מה אתה רוצה דוקא מהכשר זה? תהיה הוגן ותבדוק גם הכשרים אחרים לדוגמא העד"ח האם הם כן נותנים הכשר על פילטרים חיצוניים או שלא והם אפילו לא טרחו לכתוב את זה בתעודת הכשרות? מלבד זאת לא הצלחתי להבין בשופו"א מה יש בהקלטות, האם הרב רובין אומר שיש ב...
על ידי אפרים צבי
11 פברואר 2018, 13:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

אני גם יש לי את המיני בר נועם 1 ובדקתי בשבת לאחר הרבה שעות וממש נכותי [והראני, אפשר שעליך לעשות על כך תשובה שגרמת ליהודי להצטער לחינם] והסיבה לכך שהמים רותחיםהיא שהצינור המוביל את המים עשוי מנירוסטה והוא ממש סמוך למיכל ולכך יש לו כל הזמן השקה רותחת, [ואדרבה ע"פ מה שבדקתי בגרסה הקודמת של המיני בר של ...