הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 3 תוצאות

חזור

על ידי שלום על ישראל
13 יולי 2017, 10:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוכנית 'ערבים' כן או לא?

ראשית, אין לך אלא כהן שבימיך. ואני מבין שזה לא טענה מול החזו"א זצ"ל, אבל אם הורו גדולי הדור הם לקחו גם את זה בחשבון. שנית, מה שערבים מבטיחה לכל חבר לסייע למשפחתו בעת צרה זה רק דירבון לעצם ההצטרפות, ולא כמטרה כמו בביטוח. איברא, שכנראה זה תלוי בכוונת המצטרף האם הוא מכוין לטובת משפחתו אם... וכו', או שה...
על ידי שלום על ישראל
05 אוגוסט 2017, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה קודם משיח או בנית ירושלים

לענ"ד לא קשיא כלל. הנחת השואל הינה שברכת את צמח מתיחסת למשיח. וממש לא כן היא. הברכה את צמח מבוססת על הפסוק בתהילים "שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי". (קל"ב). ובמצודת ציון פירש שהמושג קרן כאן מושאל למלכות, כמו שבעלי הקרניים במלחמה מנצחים כך צמיחות קרן הכוונה שמלכות דוד תתעלה ותנצח. הברכה את צמח דוד...
על ידי שלום על ישראל
04 אפריל 2018, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוצרים כשרים לפסח ~למה לא לאכול?

האם מישהו מהתלמידי חכמים יכול בבקשה להעלות לי מקורות על החמרה במשהו חמץ שוודאי נתבטל כראוי לפני פסח (לא חששות רחוקים שאולי ימצאו משהו חמץ בעין) מנהג תימן להחמיר בחוזר וניעור בפסח, הן לח בלח והן יבש ביבש, והן טעמו ולא רק ממשו. מנהג זה "חוצה מגזרים" ביהדות תימן ונהגו בו בכל גלילותיה על אף שוני המנהגי...