החיפוש הניב 90 תוצאות

חזור

על ידי מנין
10 מרץ 2016, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

דעת המתירים פאה נכרית [פאה טבעית לגמרי, לא סינטטית שזה המצאה חדשה. כלשון רש"י: שיער של חבירתה] רמ"א מגן אברהם שלטי הגבורים פרי מגדים הגר"א המשנה ברורה אליה רבה פרישה לבוש שו"ע הגר"ז מחצית השקל לבוש ברוך טעם מנחת שבת אפיקי מגינים ערוך השולחן לחם חמודות להתוס' יו"ט מהרם שיק מרכבת המשנה הגאון מליסא פני...
על ידי יודע ספר
25 יוני 2017, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

רשימת אתרים שומרי שבת עדכון קיץ תשע"ז.

רשימת אתרים שומרי שבת עדכון קיץ תשע"ז
על ידי פעלעד
14 יולי 2017, 13:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לגלגולי נשמות

נרשמתי לפורום מיד לאחר הקמתו, אבל מחוסר זמן ב"ה מיעטתי לבקר כאן, היום יצא לי לקפוץ לכאן לביקור, ואני פוגש אשכול תמהוני כזה (בלשון נקיה, ובלשון שאינה נקיה: טפשית ומנותקת לגמרי...) על מה דנים, האם צריך לקבל את דברי הזוהר או לא... ומה עם האריז"ל? עליו אין ספק אם יש לקבל את דבריו? הזוהר וגם האריז"ל גיל...
על ידי איש מפי איש
16 יולי 2017, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לתבוע את אגד ?!

לתבוע אותם בבית משפט לתביעות קטנות אסור, זו פניה לערכאות!!
לתבוע מאגד לפצות מותר גם מותר למה לא ??
ואגב אם תובעים את אגד על אוטובוס שלא הגיע הם נותנים פיצוי של 30 ש"ח בהטענה ברב קו תנסו.
על ידי פעלעד
24 אוגוסט 2017, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

האם ישנם עוד סימוכין שהמכתב מזויף, כי לדעתי הדבר כלל לא מופרך שהגאון הרב קליין יוציא כזה מכתב. איזה עוד סימוכין אפשר להביא לך, יותר מהכחשה של הבן והחתן? ואם העדות חשודה בעיניך, איך יועיל "סימוך" אחר? קודם כל צריך להאמין שאכן @פעלעד בעצמו ובכבודו דיבר עם בנו של הגרמ"ש קליין שליט"א, וש @אני הקטן דיבר...
על ידי אני הקטן
24 אוגוסט 2017, 21:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

האם ישנם עוד סימוכין שהמכתב מזויף, כי לדעתי הדבר כלל לא מופרך שהגאון הרב קליין יוציא כזה מכתב. איזה עוד סימוכין אפשר להביא לך, יותר מהכחשה של הבן והחתן? ואם העדות חשודה בעיניך, איך יועיל "סימוך" אחר? קודם כל צריך להאמין שאכן @פעלעד בעצמו ובכבודו דיבר עם בנו של הגרמ"ש קליין שליט"א, וש @אני הקטן דיבר...
על ידי אהרן דוד
27 אוגוסט 2017, 14:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

הדיון הוא לא על הידור אלא מה שפעם אחר פעם באים להטיל ספק במה שנהגו כלל ישראל במשך כל השנים ובנידון דידן לומר שיש איסור לאכול את עוף הפטם שאף הגר"ש וזאנר אכל עד ליומו האחרון[כבר ציינתי לסערות דומות הערינג פירות שמיטה של נכרים וכו שב"ה הטלת הלעז על מנהגם של ישראל כשרים ע"י אותם אנשים בכל פעם נכשל בכל ...
על ידי יהודי
27 אוגוסט 2017, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

עפר ואפר כתב:ובו תגובה (מחוצפת) למכתב הרב קארפ
הקפלן הזה הוא יהיר ושחצן, נראה אותו כותב סימן אחד בהלכות חג בחג.
למרות שאחד התלמידים כתב לעיל לדון לגופם של דברים, כמדומה שלדבריהם של סוג זה של אנשים אין צריך להתיחס כלל.
על ידי בן ישיבה
27 אוגוסט 2017, 18:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

מי שמעיין היטיב במכתבו של בעל שבט הלוי, וכן במכתבו של הראב"ד בתשובות והנהגות ח"ד סימן קפד, יראה שלא פקפקו בעופות שלנו, אלא עוררו שצריך לעמוד בפרץ לעשות השגחה שלא יערבו עופות טמאים בהכלאות, אבל לא קבעו שכך המצב היום, אלא שצריך לפקח על העתיד. וב"ה העיד הגרמי"ל לנדא שבעופות שלנו אין הבעיות שהזכירו בעל...
על ידי אלכס
04 ספטמבר 2017, 02:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

מה שלדעתי עצוב בסיפור הזה
שכריכת סערת הבארקל עם הבעיה בעופות הפטם
גרמה לבעיית הפטם להיקבר בקבר אחים יחד עם הבארקל ז"ל
לו הייתה בעיית הפטם עולה בעצמה והרי על עצם בעיה זו מסכימים אף רבים ממתנגדי הבארקל
ייתכן והיה נמצא פתרון הולם
על ידי עפר ואפר
04 ספטמבר 2017, 15:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ועדת מהדרין תנובה

אני רוצה לסכם הדברים, בשום מהדרין אין מביאים חלב שנחלב בשויו"ט באיסור, בעדה החרדית (ובלנדא) לוקחים רק מחלב של משקים של שומתמ"צ שאין חולבים בהם בשבת כלל באיסור (אלא אם כן אע"פ שהוא דתי לא עמד בנסיון, וי"ל) ומהדרין תנובה וברובין (ובאגודה ז"ל) לוקחים גם ממחלבות שאינם שומרות שבת, אלא שלא לוקחים את החלב ...
על ידי פשר דבר
04 ספטמבר 2017, 17:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

ולעצם הענין זה שלא רואים שום שינוי בצורת העוף מבחינה הלכתית זה לא נוגע כלל כיון שעכ"פ הוא נולד גם מאם ואב טמאים. זאת מנין לך? והרי כתבת למעלה שאינך יודע מאומה והכל רק השערות וחששות בעלמא. כיון שלמעשה רוב העופות בעולם אסורים באכילה או מחמת שהם טמאים או עכ"פ מחמת שאין להם מסורת א"כ ה"ז חשיב שנולד מאב...
על ידי אאא
05 ספטמבר 2017, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

מי אמר שהכטקופ התכוון לצייר תרנגול כשר?
אולי הוא צייר תרנגול טמא?
[בסיפור שם מדובר על תפיסת גנב באמצעות התרנגול, לא על אכילתו].

נ.ב. מלבד זאת שאי אפשר לסמוך על ציורים בין כה.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
08 ספטמבר 2017, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

מאוד צרם לי השמחה לאיד של עורכי הסרט מהדיון במירון, ששמחים להביך את הרב של הצד השני, אפילו אם כנים דבריהם ואפילו אם זה לא היה רב אלא חבר.
בתפילת רבי נחוניה בן הקנה מבקשים, "שלא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם".
זוהי הצורה של דיון בענווה ובחתירה לאמת.
על ידי משה יצחק הלוי
10 ספטמבר 2017, 16:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

עכשיו אני יגלה לכם עוד דבר חדש שכל הכותבים והרבנים לא שמו לב לזה עד עכשיו מצד אחד האוסרים כותבים ואומרים לכל השוחטים שהעוף יש לו שערות ארוכות שלא היה בנמצא בבאלאדי ויש לו זנב כמו טוס שגן לא היה בנמצא בבאלאדי מצד שני המתירים מכחישים 1)אין לו שערות ארוכות 2) אין לו זנב כמו טוס המתירים כותבים שהאוסרים ...
על ידי ברזלים
13 ספטמבר 2017, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

כל זמן שהרב לנדא והרב רובין והראב"ד ושארית אוחזים שאין שום בעיה בפטם שום דבר לא ישתנה.
על ידי שומע כעונה
14 ספטמבר 2017, 01:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תודה של הגרי"ש אלישיב

ניתן להוסיף בדרך חידוד, ע"פ האמור בפרשת ביכורים ריש פרשת כי תבוא, 'ובאת אל הכהן כו' ואמרת אליו הגדתי היום כו' ', ובפירש"י ואמרת אליו שאינך כפוי טובה, וכפי המבואר בהמשך הפסוקים שענין האמריה היא הודאה להשי"ת, ובהמשך נאמר 'וענית ואמרת כו' ', ופירש"י והרא"ש ובדעת זקנים דמלשון זה נלמד שצריך לאומרו בקול ר...
על ידי אחד התלמידים
22 אוקטובר 2017, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכשרים מחו"ל

העולם באמת אינם יודעים איך לעכל את זה. כשהרב וועסטהיים ניהל בד"ץ מנצ'סטר זה נחשב מההכשירים הכי טובים, וכולם אחזו ממנו מאד. אחר שהוא עזב ופתח הכשר משלו [לדברי אברך הנ"ל השם איגוד הרבנים מטעה, אין בו שום רב אלא הוא בעצמו] לדעת יודעי דבר שאני מכיר או שמעתי בשמם בד"ץ מנצ'סטר ירד מאד, וגם הכשר החדש של הר...
על ידי פעלעד
30 אוקטובר 2017, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכשרים מחו"ל

אבל גם מדברי סופר אני מבין שהוא לא הבין את דבריי נכון לא אמרתי שא"א להשגחה מהודרת להכשיר ממתקים, רק אמרתי שזה קשה ועבודה קשה, וגם בגלל המורכבות בהרבה מקרים א"א להתיר רכיבים מסויימים שבלעדם הממתק לא קיים, ולכן אם כל יום מופיע ממתק חדש בהכשר מסויים, וממתקים וסוגי ממתקים שמעולם לא היה להם בכלל הכשר, א...
על ידי ר' יונה
08 דצמבר 2017, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טיפול אלטרנטיבי

אני רוצה להבין על מה הדיון. כשהרופאים הקונבנציונלים מאשרים להוסיף גם את האלטרנטיבי אז למה לא, אם לא יועיל לא יזיק. וכשטוענים שזה מזיק אז מה פתאום לשמוע לאלטרנטיבי ולא לקונבנציונלי, נראה לי שצריך להיות שוטה בשביל להאמין להם, במיוחד שישנם סיפורים שהם מזיקים ממש. אגב, הרבה פעמים השיטה של האלטרנטיבי בלת...
על ידי אלימלך
09 דצמבר 2017, 19:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

שאלה שנשאלתי אתמול: ידועים דברי הגמרא שיוסף הצדיק מחייב את בעלי עבירה. ולכאורה יש להקשות, שהרי איכא מאן דאמר דיוסף נכנס אל הבית לעבור עבירה, אלא שדמות דיוקנו של אביו נראתה לו. א"כ יטען כל בעל עבירה, ומה אעשה שלי לא נגלתה דמות דיוקן אבי? י"ל שיוסף במשך זמן רב משל ביצרו "ולא שמע אליה" וא"כ יש טענה על...
על ידי אור זרוע
11 דצמבר 2017, 15:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

וראה שפת אמת תרמ"ז ז"ל: 'איתא בגמ' יוסף מחייב הרשעים הלל מחייב עניים ור"א בן חרסום העשירים ע"ש. וצריך ביאור כי היתכן שיאמרו לרשע שיהי' כיוסף הצדיק. אכן הפי' כי אלו הצדיקים הובאו לידם הנסיונות כדי להכין דרך לכל הדורות. וע"י שהקדים יוסף הצדיק לעמוד בנסיון. הוכן הדרך שיוכל כל איש ישראל ג"כ להינצל. וכמ...
על ידי שלום עולם
11 דצמבר 2017, 16:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרזת טראמפ

נשיא ארה"ב הכריז השבוע כי ירושלים היא בירת המדינה. ראיתי לא קצת חרדים שהביעו סיפוק מאמירה זו, ולא כ"כ הבנתי, לעניות דעתי הנושא כאן הוא ציונות טהורה לשמה, הרי שום דבר לא השתנה [למעט הכעסת הבני דודים המשועממים], וזהו רק ענין רשמי. אשמח לשמוע חוו"ד [אני לא מתכוון לשמוע מציבור שאינו חרדי שלהשקפת עולמם ...
על ידי ר' יונה
11 דצמבר 2017, 21:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרזת טראמפ

@ר' יונה אני רק רוצה למחות, נשמע מדבריך כאילו האדמור מליובאוויטש היה מזרחיסט, ח"ו ח"ו,אנא חזור בך או תסביר למה התכוונת. (דרך אגב אין לי כלום עם חב"ד). אין לי ח"ו שום דבר נגד חב"ד (אני משתייך במקור לחסידים, למרות שלמד ולומד ומחנך ילדיו במוסדות ליטאים,) רק הסברתי באיזה הקשר הבאת אותו. ואם מדברי נשמע ...
על ידי יהודי
11 דצמבר 2017, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נתיב, נט פרי, או אתרוג. מהי תוכנת הסינון המומלצת ביותר?

אני מוחה על הזלזול בנט פרי, כל מי שמתעסק בסינון יודע שהם מספר אחד ממש וזהו בגלל שנעשה לשם שמים, הביקורת לגבי פורום אוצר החכמה איננה נכונה כפי שנתבאר פה ברור, ומי שאינו מבין דברים פשוטים יתלה זאת בעצמו.
על ידי בורכתא
13 דצמבר 2017, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

מקץ - מספר הפרות שהשתתפו בסעודה..

חידוש נפלא בשם אאמו"ר זצ"ל בפרשה שהנה המתבונן יראה כי בכל מקום בחלום פרעה מופיע המספר שבע. בעליית הפרות/השבלים - השמנות/המלאות וכן במניין הפרות/שבלים שנאכלו. ובעניין אחד לא מופיע המספר 7 - והוא כמה פרות/שבלים אכלו את ה.... אלא נכתב ותאכלנה הפרות/השבלים... וביאר בפשטות, כי אכן למעשה אכלו את שנות השוב...
על ידי אוריאל
13 דצמבר 2017, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקץ - מספר הפרות שהשתתפו בסעודה..

תמיד היה קשה לי, איך לא כעס פרעה על יוסף כשהוא ראה שהרעב היתה רק שנתיים, וזאת לא כמו שיוסף פתר לו את החלום. @סופר, אתמול כשחיפשתי בחומש אם באמת הרעב היה רק שנתיים, ראיתי שהרמב"ן מקשה את הקושיא שלך על רש"י שם בסוף ויגש. ואמנם בהחלט היישוב שיוסף דקדק בלשונו ואמר "פרות" ולא שבע פרות, יפה מאוד. בקיצור ...
על ידי יוסף יצחק
17 דצמבר 2017, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ועל המלחמות"

יצחק כתב:לכאורה גם בפורים היתה מלחמה, אולי אחד החברים יפרש לנו את הענין?
בפורים היתה מלחמה? עם מי? אמנם בסוף נלחמו אבל זה היה לאחר שבוטלה הגזרה, ולא המלחמה הביאה את הנצחון, בפרט שבחנוכה מציינים את המלחמה על הרוח כדברי הב"ח.
על ידי מזכה הרבים
18 דצמבר 2017, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

מודעות ועלונים בנושא התפילה מורא מקדש והמסתעף

בס"ד
שלום רב

אני פותח אשכול למודעות ועלונים היות שיש בהם תועלת גדולה.
אם יש לך או ראית עלון או מודעה יפה בנושא התפילה נא להעלותו כאן.