החיפוש הניב 399 תוצאות

חזור

על ידי חגי פאהן
14 פברואר 2017, 02:42
עבור לפורום
עבור לנושא

ויישאר אך נוח

בעזהי"ת

רש"י כותב "ויש אומרים שאיחר מזונות לארי והכישו".

בגדול אני בעד להאכיל אריות בזמן, אבל למה זה כל כך חשוב שצריך לכתוב את זה בתורה?
על ידי הכהן
07 אוגוסט 2017, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

סערת העופות החדשה

עוף מזן חדש בשם "בראקל" שיובא מחו"ל, יוצר סערה תורנית ומורי ההוראה מתדיינים ביניהם בשאלה האם העוף מותר לאכילה, שכן יש לו את כל הסימנים הנדרשים, או שמא הוא אסור בנימוק שאין מסורת לעוף זה. והאם יש בעיה בעופות הנמצאים היום בשוק? כאשר אנו ניגשים לכתוב אודות נושא שיש בו מחלוקת הלכתית בין גדולי ישראל, עלי...
על ידי אחד התלמידים
16 אוגוסט 2017, 13:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

קול קורא בענין העופות_Page_1.jpg קול קורא בענין העופות_Page_2.jpg קול קורא בענין העופות_Page_3.jpg מ פורום אוצה החכמה במכתבו של ר' משה לנדא טוען שהעוף הישראלי מקורו בד' עופות: קורניש אדום, קורניש לבן, ליגורן לבן, ופלימוט רוק, ועל כולם יש מסורת שעופות טהורים הם. לגבי ליגורן לבן, אפשר שהוא צודק, וגם ...
על ידי ישא ברכה
22 אוגוסט 2017, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדויות חיצוניות לניסי התורה

בעז"ה אין ספק שאנחנו יודעים בבירור גמור שהיו ניסים בארץ מצרים (דהיינו מאורעות שלא כפי הטבע המצוי בעולם, בצורה מסודרת ומכוונת) לעיני כשש מאות אלף אבותינו גברים ועוד נשים וילדים. הניסים האלו הם הוכחה מוחלטת שיש מצוי שעשה אותם וממילא יש מצוי שברא שברא את העולם והוא עשה עושה ויעשה הכל. המקור לידיעה הזו ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
23 אוגוסט 2017, 22:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדויות חיצוניות לניסי התורה

בדורנו דור של הסתר, כל דבר שעוזר להחדיר את האמונה ללב בצורה מוחשית, זה דבר גדול.
אמנם מצד שני צריך זהירות רבה כי נפש הרשע עטוף בדיבורו ובכתבו, ואם קוראים מילים שכתבו אותם חוקרים כופרים, המבט המחקרי שלהם יכול רח"ל לקרר את האמונה הטהורה.
על ידי אני הקטן
23 אוגוסט 2017, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

חבר כתב:מישהו יכול לאשר ששני המכתבים אכן אמינים?
דברתי עם חתנו של הגרמ"ש קליין ואמר לי שהמכתב המודפס הינו מזויף !
על ידי פעלעד
28 אוגוסט 2017, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

הרב @פעלעד. תעשה טובה, תברר מה קורה בחצרו של הגאון הגדול ר' משה שאול קליין שליט"א, השתיקה רועמת, ומעניין מאוד מה הגאון אומר, האם נשאר איתן בדעתו, או שינה קו. תודה רבה שמעתי היום בשם חתנו, שהגרמ"ש הפסיק לאכול את הבראקל ולעת עתה הוא משתמש עם הודו מוסמך ביותר! ממש כעת מפי בנו של הגרמ"ש קליין שליט"א: 1...
על ידי משיב כהלכה
30 אוגוסט 2017, 10:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

אמרתי שהפאות שהיו בזמנו היו ניכרות היטב שהן פאה, ואף כאשר היו עשויות משער טבעי. פשוט תלמד הסטוריה ותחקור ותראה שכך הייתה המציאות לא רק בזמנו של המגן אברהם אלא אף עד לפני כמה עשרות שנים, שאז התחילו לגלות איך לטפל בשיער הפאה כדי שיראה טבעי ממש, על ידי כל מיני חומרים שלא ידעו מהם כלל, כי המדע כולו לא ...
על ידי משיב כהלכה
30 אוגוסט 2017, 11:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

הרבה פוסקים קדמונים אסרו את הפאה מפני מראית העין, כולל פאה נכרית לגברים לכיסוי הראש, כמובא במשנה ברורה (ג, יב) בשם הפרי מגדים: "ופרו"ק משערות (פאה נכרית) אף אותן שתפורין בבגד מתחתיו, יש לאסור מפני מראית העין, שיאמרו ששערות הן, ויש מקילין". הרי אחת מן השניים, או שהפוסקים לא התייחסו לתעשיית הפאות בזמ...
על ידי בן ישיבה
30 אוגוסט 2017, 12:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

קונטרס צפור טהור השלםr.pdf
על ידי ברזלים
06 ספטמבר 2017, 17:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

דבר נוסף וחשוב מאוד! - הגרמ"מ קארפ שליט"א הזכיר במכתבו (הובא כאן לעיל) שהיתה אסיפה בביתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ובאותה אסיפה הוא הכריע שאין מה לחשוש והכל עורבא פרח. המענין הוא שכמעט א"א ממקורבי מרן לא היה באותה אסיפה, לא הגר"ד מורגנשטרן ולא הגר"י אפרתי ולא הרב ישראלזון ואין א"א שיודע להגיד איל...
על ידי בראקל
06 ספטמבר 2017, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

דרמה בפרשיית הבראקל: השוחטים שהעידו על כשרות הבראקל חוזרים בהם במכתב משותף - "אנו מבהירים שלא ידוע לנו שיש מסורת על העוף הנקרא בראקל" * גם מזכירו האישי של הגרמי"ל לנדא הרב מרדכי מאן, תוקף במכתב חריף במיוחד את מייבאי הבראקל, ובין השאר מתייחס גם למחדל החמור בגביית העדויות: "הרבנים גבו עדות באופן מזעזע...
על ידי אני הקטן
10 ספטמבר 2017, 02:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

אין לאף אחד פה יוטיוב לא עלינו, אנא תעלה לגוגל דרייב וכדו'. מי שלא יכול לפתוח את זה, כנראה שאין לו את הסינון הטוב ביותר... (אא"כ יש לו חסימה בתוך נטפרי עצמו, ואז אשרי לו) נטפרי מסנן סרטונים ידנית ומאשר את הכשרים, והנ"ל נבדק ונפתח גם אני זכיתי להימנות על משתמשי נטפרי. שיעור מעניין על ענין חולק את רג...
על ידי משיב כהלכה
18 ספטמבר 2017, 12:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

ראשית נקדים כי המקור לכך ששוק באשה ערוה הוא בברכות כד ע"א ולמדים זאת בגמרא מהפסוק בישע' מז ב-ג "חשפי שבל גלי שוק עברי נהרות תגל ערותך גם תראה חרפתך". והנה אחד מן הראשונים, תלמיד רש"י, המהר"י קרא מפרש על אתר: שוק - הוא הירך העליון וכך ג"כ מבאר בשו"ת בני בנים (להגר"י הנקין) ח"ד סימן ט'. כידוע, המשנ"ב ...
על ידי אחד התלמידים
26 ספטמבר 2017, 19:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

קונטרס מהרב מרדכי קובר.
על ידי עפר ואפר
15 אוקטובר 2017, 15:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור בחז"ל למושג "חשיבה חיובית"?

הנה הקונטרס שניסיתי להעלות באיזה מקום, הוא שולל את המושג הזה, ולכן תוכל למצוא כאן את כל המקורות האפשריים.
על ידי שומע כעונה
16 אוקטובר 2017, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש הבדל בין מה שמגדירים כיום כנקודות שחורות באתרוגים למה שהגדירו פעם?

מצו"ב צילום ספר הליכות שלמה מהגרשז"א בענין הנ"ל, [מש"כ בס"ק ל, ההדגשות הם תוצאה של החיפוש באוה"ח ואין להם משמעות] תמונה1.png ומצו"ב ההערה על הנ"ל בתחתית העמוד תמונה2.png ולגבי החילוק בין חוטם האתרוג לגופו, פשוט שבחוטם אנו מקפידים טפי על ההדר משאר חלקי האתרוג. ועי' ביאור הלכה סי' תרמח סעיף י"ג ד"ה אב...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
29 אוקטובר 2017, 19:16
עבור לפורום
עבור לנושא

טעם בלימוד הפשט

הרב שטיינמן מספר, שהחזון איש סיפר לו, שפעם שאל ראש ישיבה אחד למה הוא לא מסביר את הפשט בשיעור, רק לומדות. הר"י הצטדק שכשלומד עם תלמידיו פשט הם לא נהנים ולא רוצים להקשיב. אמר החזון איש, מכיון שהוא לא נהנה ללמוד פשט, הוא לא יכול לתת להם טעם בפשט. (מתוך דבריו בכנס על חינוך בביהכנ"ס של הרב רובין בהר נוף ...
על ידי פעלעד
09 נובמבר 2017, 19:10
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי משיב כהלכה
12 נובמבר 2017, 12:07
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי זוזו
11 דצמבר 2017, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

גמ"ח סיוע בקבצי PDF

.
שלום וברכה,


רצינו להודיע על פתיחת גמ"ח דרך המייל. הגמ"ח מסייע ללא תשלום בכל הקשור לקבצי PDF וכפי שהנכם רואים במצורף

גמ''ח סיוע בקבצי פי.די.אפ.pdf
על ידי מנהל ב'
20 דצמבר 2017, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

מצורף אשכול דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל מפורום אוצר החכמה [גילוי נאות: קיבלתי ממישהו שפתוח לו. אני בנטפרי וזה חסום].
פורום אוצר החכמה • דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל.pdf
שימו לב, הוספתי בהמשך גירסה מעודכנת.
על ידי גדר
01 ינואר 2018, 19:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סריקה של עצם כת"י הרמב"ם של פירוש המשניות

אברך כולל כתב:מי אמר שזה מהרמב"ם עצמו אולי זה העתקה
ראה כאן
על ידי ר' יונה
01 ינואר 2018, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

ילדה בעלת נכות ועיוות כל שהוא בפניה הצטרפה אל הכיתה. בתחילה הילדות התנהגו אליה יפה אך בהמשך התחילו ללעוג לה ולמרר את חייה (שהיו קשים בלאו הכי). המורה ניסתה פתרונות שונים והשתדלה להפסיק את המחדל בכל האמצעים שהיו בידיה, וללא הועיל. הוריה האומללים של הילדה הנכה נאלצו להשאירה בביתה מחמת המציק. והמורה או...
על ידי חמד ילד
02 ינואר 2018, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

מילים משובשות בעברית החדשה

באשכול זה נבקש מהציבור לעדכן על מילים בעברית בשימוש יומיומי במשמעות אחרת ממה שהיה בתנ"ך ובזמן חז"ל
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
16 ינואר 2018, 12:22
עבור לפורום
עבור לנושא

אבחון חובבני - כן יש כזה דבר !

את הרעיון קיבלתי מגרפולוג,
שהעביר לי את הכלים האלו,
כמובן שזה ללא אחריות, אבל מניסיון זה נראה טוב וקולע !
2 קבצים בפורמט פתוח, ובפורמט סגור.
אבחון חובבני לילד.pdf
אבחון חובבני לילד.docx
אבחון חובבני הנחיות למאבחן.pdf
אבחון חובבני הנחיות למאבחן.docx