החיפוש הניב 169 תוצאות

חזור

על ידי דורדיא
22 יולי 2019, 00:07
עבור לפורום
עבור לנושא

מעשייה מיהודי ירושלמי ומשיח

מעשה שהיה כך היה בירושלים של מטה, ר' אברהם דייטש היה מלמד מוערך וותיק עשרות בשנים בת"ת חשוב ומכובד, ומידי ר"ח מיד לאחר שהיה מקבל את משכורתו במעטפה חומה ממנהל הת"ת חיש מהר היה ניגש אל הבנק בפינת מא"ש מפקיד 100$ לקופת החיסכון לבנו מחמדו - יוס'ל כשהוא לא שוכח אף פעם להדגיש לפקיד: "זה בשביל דירה ליוס'ל ...
על ידי ייעוץ תורני
23 יולי 2019, 02:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פליאה עצומה בכל הענין של ווסתות בזמנינו.

אם תרצה סיכום מסודר תעיין באנציקלופדיה תלמודית בתחילת ערך "חזקה".
על ידי יוסף יצחק
23 יולי 2019, 13:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמים תהיה, האם יש זכר למה שמשתמשים במילים אלו כדי לומר שיש מצוה להיות תמים?

מתקן... תמים משמעותו גם להיות ראש קטן כלפי ה' ואני יסביר. רק אקדים שהחפת חיים היה אומר תמים תהיה עם ה' - ולא עם בני אדם... ישנו "פסוק תומת ישרים תנחם" שאמר רבא לצדוקי (שבת פח:) הצדוקי בעצם שאל למה בנ"י היו ראש קטן וקיבלו את התורה בלי לשאול מה כתיב בה ורבא ענה שהלכו בתמימות אחרי ה' פי' שסמכו על השם ש...
על ידי ים סוף
24 יולי 2019, 17:56
עבור לפורום
עבור לנושא

למי אומרים 'לא מדובשך ולא מעוקצך'???

משל אומרים לצרעה / לדבורה לא מדובשך ולא מעוקצך. ישנם ב' גי' ברש"י (פרשת בלק) האם אומרים כן לדבורה או שמא לצרעה. (וכן הוא במדרש - זיבורא). והנה צ"ב להגורסים צרעה, מה ראו על ככה להרחיק נדוד ולמשול משלם דוקא לצרעה, ומה פגם מצאו בענקית יצרני הדבש, הלא היא הדבורה? ואפשר לבאר טעמם ע"פ מה שבאמת קשה על מוש...
על ידי יהודה1
28 יולי 2019, 09:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכאולוגיה תורנית ה'תשע"ט

כידוע, על זה אמרו מי שאמרו, שהגמרא הוכיחה מפסוק כי הפסוק זה המציאות ועל זה יש להקשות אם לחוּשֶיך אינך מאמין למה אתה מאמין שיש פסוק? ויש ליישב   חשבתי שאתה עצמך לא מסכים לגמרי עם המימרא הזו. ואכן לא התכוונתי לבטל את עצם הרעיון. אבל מי שטוען כשמראים לו מציאות מול העיניים שאין להסתכל במציאות אלא בתורה...
על ידי מבקש אמת
28 יולי 2019, 22:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך ניתן ללמוד שום דבר מהתורה

לכאו' יש לשאול איך אפשר ללמוד שום דבר בענייני השקפה והגדה מדברי חז''ל ולהעתיק אותו לחיינו. כי הרי הדברים משתנים ונתונים בידי החכמים של כל דור ודור להתאימם לדור. וא''כ יש לשאול ממ''נ אם הדבר מתקבל מסברא לחכם א''כ א''צ להיות כתוב בחז''ל ואם רואה שאינו מתאים לדור ואינו מורה כך א''כ לא מהני אפ' שהוא כת...
על ידי יצחק
29 יולי 2019, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלת ידע: מטבע לקב"ט

במשנה בכלים יב, ז, משמע שרק אם התקינה לתלות בצוואר ביתו נעשה כלי - תכשיט אבל מטבע מצד עצמו אינו בגדר כלי.
וע' תוס' ב"מ מה: שמטבע הוא כלי משום שאפשר לשקול בו, אבל בפיה"מ להר"מ בכלים פכ"ו משנה ו' מבואר שמשקולת היא לא כלי לענין טומאה.
על ידי הכהן
02 אוגוסט 2019, 18:32
עבור לפורום
עבור לנושא

ניגון קריאת המסעות

מה המקור לקריאת המסעות בניגון מיוחד?
על ידי כרם
05 אוגוסט 2019, 15:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

השאלה שבכותרת היא מה דעת גדולי ישראל על החוברת המרעישה וכו'. הכל כותבים והכל מתווכחים, ואת גדולי ישראל לא שאלו. צא ובדוק בישיבות הק', בהיכלי הרבנים שליט"א, בבתי ההוראה, ובכל מקום שגדולי ישראל מצויים, ותדעו את התשובה. גדולי ישראל לא מתעניינים בכל זה. אפשר לשפוך דיו כמה שרוצים, התשובה היא: לא מעניין א...
על ידי כלפי ליא
05 אוגוסט 2019, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

זה דעת גדולי ישראל, כפי שהיטיב לכתוב בזמנו לפני כמאה ושלושים שנה, הרש"ר הירש זצ"ל: דעתי קצרה מהכיר את הטוב והאמת אשר יפרחו כפי דעתו הרמה מהשתדלותו בעניין ישוב א"י, ואת אשר לבבו למצוה וגם חובה גדולה יחשוב, לקט שכלי לא כן ידומה. ואני בעניי אשר אין לי עסק בנסתרות אין טוב לי כי אם להחזיק בדרך הכבושה מאב...
על ידי מבקש אמת
06 אוגוסט 2019, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצמאות ארה"ב היה בי"ז בתמוז

אם תבדוק בלוח תמצא שהתאריך 4 ביולי 1776, בה נעשה מדינת ארצות הברית למדינה עצמאית מבריטניה, נפלה בשבעה עשר תמוז.  https://calendar.2net.co.il/?month=7&year=1776&placeId=51&methodId=0 האם יש לראות משום זה את העצמאות כעוד צרה וחורבן? (כל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו) או שא"א לומר כן שלמע...
על ידי מבקש אמת
06 אוגוסט 2019, 11:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

אני מוכן להתחייב לך שגם אם תחפש במקורותינו, לא תמצא איזה מספר קסם, שכשעוברים אותו הגענו לקיבוץ גלויות, וזאת מהסיבה שכנראה מקורותינו (חז"ל), לא חשבו שקיבוץ הגלויות הוא איזה תהליך שמתממש במספר מסוים, אלא תהליך שמתחיל מהיהודי הראשון שעלה לארץ, עבור בעוד יהודי, ועוד יהודי השבים אל א"י, וכלה בביאת משיח ...
על ידי גבריאל פולארד
13 אוגוסט 2019, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפור וספירה - מה הקשר?

מצינו בתורה את השורש ס.פ.ר גם בסיפור כמו ויספר אותו לאביו, ויספר משה לחותנו. וגם בספירה כמו וספור הכוכבים, אשר לא יספר מרוב, וספרה לה, וספרתם לכם.  מה הקשר בין סיפור לספירה? שאלת תם: האם בהכרח לכל שני פעלים בעלי שורש זהה יש בהכרח קשר ? (לא קשר קבלי הקשור למבנה האותיות וכו' אלא קשר רעיוני) לכאו' יש ...
על ידי יהודה1
14 אוגוסט 2019, 11:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפור וספירה - מה הקשר?

ברור שיש. טיעון חזק. יש לך תיובתא על זה. אני חושב שהרבה פעמים, בפרט כשחלק בלשון מקרא וחלק בלשון משנה, אז השימוש במשמעות אחת היא הַשְאָלה. למשל המילה "משנה" היא מלשון "שנה" כלומר לחזור שוב ושוב. (או לפחות פעם שניה). ועכשיו זה כבר נעשה שם דבר ולא קוראים משנה לכל דבר שחוזרים עליו (כמו "מנטרה") אלא לדב...
על ידי יעקב שלם
14 אוגוסט 2019, 15:47
עבור לפורום
עבור לנושא

משתמשים בקוואקר שימו לב

שנים רבות ב"ה שיש לי מודעות לנושא תולעים אם כי תמיד הציקה לי הבדיחה שיש רבנים שיש להם תולעים במשקפיים..   מכיון שאני משתמש הרבה בשיבולת שועל (קואקר)  הקפדתי לבדוק בין הגרגרים היטב לאחר תקופה שמתי לב שבספר של הרב ויא כתוב לסנן את הקואקר היה נשמע לי מוזר הרי בדקתי בין הגרגרים היטב ניסיתי והזדעזעתי  נמ...
על ידי שמעיה
18 אוגוסט 2019, 13:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה במראות הדמים דרך תמונה או וואצ'פ

אני חושב שמוסכם על חכמי הטכנולוגיה שאין אפשרות לראות בתמונה את הצבע כפי שהוא במציאות.
על ידי בן של רב
19 אוגוסט 2019, 13:24
עבור לפורום
עבור לנושא

"מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב". כך מכריעים הלכה???

בויכוח על כשרותו של דוד לבוא בקהל טען דואג האדומי כנגד ההיתר של "עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית". וטענתו היתה שאף נשים היה להם לקדם בלחם ומים לקראת נשות ישראל במדבר. וכיון שלא עשו כך נאמר גם עליהם הפסוק "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' עד עולם על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים". ולא היה מי שישיב לו...
על ידי מלמד להועיל
19 אוגוסט 2019, 22:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה במראות הדמים דרך תמונה או וואצ'פ

דאם מותר לשאול על איזו הוראה מדובר? מי הורה? למה? מתי? (סליחה על הבורות) שמות הרי לא מקובל להעלות בפורום זה דוקא לפי הידוע לי יש הרבה רבנים חשובים שמשאירים את העד לעצמם, ומשני טעמים עיקריים, א. כדי שלא יעוררו ספק אחרי הפסק, ולא יראו לרבנים אחרים ויכנסו לבעיות מסובכות של חכם שאסר או חכם שהתיר, נערוו...