החיפוש הניב תוצאה 1

חזור

על ידי יהודי1
14 ינואר 2018, 14:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשש ריבית במכשירי מכירה

ראשית יש לידע דודאי ליכא בזה איסור דאוריתא, דתשלום העמלה מוטל על המוכר שמשלם לחברת האשראי, ולמוכר ודאי מותר לשלם להם דהוי רבית שלא באה מלוה למלוה, והלוקח משלם למוכר את מה שהפסיד, ומה שיש לדון בזה הוא רק מצד החשש המבואר בסי' ק"ס דכשאחר משלם בשבילו אסור לו ללוה לחזור ולשלם לו, והפוסקים התירו בזה דמה ש...