החיפוש הניב 11 תוצאות

חזור

על ידי שמשון
28 דצמבר 2015, 20:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה נגד הפיגועים

עפר ואפר כתב:בנוגע לקבורה זה אכן מנהג קיים
היכן?
עפר ואפר כתב:כמדומני אינו נוהג כאן בא"י לא תקפ"ץ
סליחה על בורותי, אבל מהו "לא תקפ"ץ".
לגבי מה שאינו נוהג בא"י, הרי הא גופא היתה טענת פותח האשכול, שאם הסיפור ההוא אמין ומקובל,
למה לא ינהגו כן גם עתה..
על ידי שמשון
29 דצמבר 2015, 14:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - באיזו לשון דיברה בת פרעה

מדעת רש"י עולה שבמצרים לא ידעו לשה"ק, עי' סוטה לו ע"ב שפירש שם רש"י שפרעה לא ידע לה"ק ונשבע לו יוסף על כך שלא יגלה סודו. וכן גבי "כי פי המדבר אליכם" כתב רש"י שהראיה היתה ממה שדיבר לה"ק. אבל הרמב"ן על "כי פי המדבר" חולק שאין ראיה ממה שידע לה"ק, כי לה"ק היתה שפת כנען ורבים במצרים יודעים אותה היות ומצר...
על ידי שמשון
29 דצמבר 2015, 22:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - באיזו לשון דיברה בת פרעה

וכן מוביל לדיון באיזה לשון דיבר אדה"ר והדורות אחריו, ואכה"מ. יש צד שלא דיברו בלה"ק? ובאיזו שפה דיברו? עי' סנהדרין לח ע"ב: ואמר רב יהודה אמר רב: אדם הראשון בלשון ארמי סיפר שנאמר (תהלים קלט,יז) ולי מה יקרו רעך קל, ועיי"ש במפרשים. ועיין ביערות דבש (ב,יג) שביאר, שלשון הקודש שבו נברא העולם ניתנה רק לעוב...
על ידי שמשון
18 ינואר 2016, 11:40
עבור לפורום
עבור לנושא

תולעים, בבלנדר ומיקסר

הודעה שעוברת במייל: חייבת לשתף אתכם בחוויה נוראית שלי מיום שישי האחרון. אני נוהגת לטחון את הכבד בעזרת בלנדר יד (מקל). ביום שישי נטלתי אותו כמנהגי, ולמרבה המזל העפתי מבט על הלהבים. גיליתי שם 2 תולעים זעירות. ​ני​גבתי אותן, ואז פרצו מפנים המכשיר - ממקום שאין אליו גישה כלל - עשרות תולעים שקופות-לבנות. ...
על ידי שמשון
24 ינואר 2016, 14:08
עבור לפורום
עבור לנושא

תפילות נפלאות לט"ו בשבט

קיבלתי במייל: מנהג ישראל דין, על פי תורת הסוד, לאכול מפירות האילן ביום ט"ו בשבט ולומר עליהם שירות ותשבחות, וכל המרבה הרי זה משובח. ( לחצו כאן לקריאת מאמר על משמעות טו בשבט ) ורבינו הגדול רבי יוסף חיים מבגדד - הבן איש חי רב פעלים זיע"א תיקן תפילה נפלאה להתפלל בט"ו בשבט על האתרוג, שנזכה לאתרוג נאה ומה...
על ידי שמשון
03 מרץ 2016, 18:36
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שמשון
21 מרץ 2016, 12:49
עבור לפורום
עבור לנושא

תפילה נפלאה לפורים

קיבלתי במייל: שלום רב, לקראת יום פורים הקדוש הקרב ובא, אנו שמחים להביא לכם תפילה נפלאה ליום הפורים, וכבקשתכם - להזכיר לכם לאמרה לפני היום הקדוש הזה. אנא, העבירו מייל זה גם לחבריכם, וזכו גם אותם בתפילה נפלאה זו, ויהי רצון שתזכו, אתם וחבריכם, לאורו הנפלא של היום הקדוש עליו דרשו "כל הפושט יד (לבקש מבור...
על ידי שמשון
10 יולי 2017, 22:53
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שמשון
06 ספטמבר 2017, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דע מה שתשיב - פונביז'

לעניין דע מה שתשיב וכו' א' המגזר החרדי לא צריך להתנצל בפני שום מגזר אחר, וחילול ה' הוא שיקול גדול מאוד אבל בין מכלול שיקולים אחרים חשובים לא פחות, לא הכל מתחיל (ואפילו לא קצת) ונגמר באיך מסתכלים עלינו ומה אומרים עלינו במגזרים המקבילים ב' האנשי תקשורת והמחזירים בתשובה שבטוחים או רוצים להיות בטוחים ומ...
על ידי שמשון
04 נובמבר 2018, 07:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנין ידע אליעזר מידת בגדי רבקה?

תורת חיים מסכת בבא מציעא דף כח עמוד א
ומדת ארכו לא משתער לה. וא"ת אדרבא מדת ארכו טפי משער לה כד מכסי לה מרה וקאי ממדת רחבו ושמא יש לומר בזמן הש"ס היו לובשין סודריהן רוחב הסודרא לקומת האיש ומפשילין קצה אחד למעלה מכתפיהן כדרך שאנחנו לובשין טלית של ציצית לכך יכול לשער רחבו ולא ארכו.