החיפוש הניב 300 תוצאות

חזור

על ידי אלימלך
18 מאי 2018, 15:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הברקה מענינת לפרשת שבוע

אני מעתיק ממה שכתבתי בחידושים לבכורות דף ה. שמעתי דבר חריף בשם מרדכי קרליץ (מי שהיה ראש העיר ב"ב) שאמר בילדותו, (אשר באמת זה נוגע ליסוד הסוגיא דבן לוי), דהנה יש תימא דהבכורות של הלווים היו ביחס של בכור אחד על כל 74 פשוטים ואילו הבכורות של ישראל היו אחד על כל 26 פשוטים, ותמוה שיהיו כ"כ מעט בכורות לו...
על ידי אלימלך
24 מאי 2018, 17:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול עצות להתמדת הלימוד

עצת ההתמדה מן הדרכים היסודיות להקנות שקידה בלימוד, היא ההתמדה עצמה. והיא משפיעה על שני דברים חשובים: א. האדם בד"כ לא משנה ממנהגו, ואם התרגל חלילה לא ללמוד הרבה, אזי אף אם אין לו שום קושי בלימוד עצמו, הוא לא ילמד כיון שכך הרגלו. ב. אחד מהקשיים המרכזיים הוא שאין מחוק הנפש להתעסק בדבר אחד בתמידות, וקו...
על ידי אלימלך
28 מאי 2018, 20:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 26

תודה רבה לפותרים. הפיתרון: מטה משה אני ובעלי, תואר אלוקים אתנו - "אני" היינו המטה נקרא מטה האלוקים וכן בעליו משה נקרא איש האלוקים. ואני כמוהו מראשו ועד רגליו - כאן התכונתי שהמטה כמשה בגובה י' אמות, אבל הפיתרון של הרב @אברך יותר נאה. שיני רשעים שיברת, ואני בקרסוליו [נרגא] - היינו שהמטה הכה ברגלי עוג....
על ידי אלימלך
31 מאי 2018, 12:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת מקץ

אברבנאל "הנראה מפשט הכתוב שאמר להם יוסף בזאת תבחנו כאומר יבא אחיכם הקטן ההוא שאמרת' ובו אדע אם כלכם בני איש אחד ומה מעשיכם ועל מה באתם פה כי להיותו נער קטון אחקור ואדרוש אותו היטב וראוי להאמין בו כמשיח לפי תומו כי לא ידע להכין שקרים כמוכם. ומפני זה כאשר ראה את בנימן שהיה אדם גדול ולא ילד אמר יוסף אל...
על ידי אלימלך
31 מאי 2018, 16:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת סוטה

אכן לכאו' כונתו ש"אלו לא היה חטא [בצירי] אדם הראשון" ועל זה הוא מפרש מה שנוגע לענינו "שגרם לחוה להיות סוטה שבא הנחש כו' " ואין הכונה כלל שאדם הראשון גרם לחטא. אם כן, למה כוונתו במילה 'שגרם'? אל מה מכוונת מילה זו? הכונה שמציאות החטא גרמה. וכך לשון בני אדם כשמדברים הרבה על דבר מסוים הוא נהפך לתואר ומ...
על ידי אלימלך
31 מאי 2018, 18:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לזולת בפורום.

חשוב ג"כ שמי שסבור שנכתבה נגדו הודעה עוקצנית שיפנה לכותב ההודעה או שידווח עליה.
על ידי אלימלך
31 מאי 2018, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה ערל לא מניח תפילין בשבת?!

תשים לב ה"כאילו" זה בנוגע לשכר, לא למעשה בפועל. את זה הוא לא עשה. להבין את כוונתי אני יוסיף בדוגמא, אילו יזדמן לו לעשות את אותה מצוה, ודאי לא נחשב שעובר על ב"ת, ואי"צ להגיע לפלפול שהכל מותנה אם בסוף עשה או לא. יתכן שכאן זה 'ענין' אות מספיק כלפי שמיא גליא וצ"ע [אגב רבי הפקדתי בעבר דנו יחד לגבי נושא ...
על ידי אלימלך
31 מאי 2018, 22:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להסבר בדרכו של הנפש החיים

סלע כתב:
אלימלך כתב:נושא הפגישות כדאי לפתוח באשכול נפרד.
כמדומני שמי שכתב היתר בזה זה רבי בנימין הצדיק.
לדעתי לא צריך בכלל אשכול. זה דברים עדינים, שאי אפשר לכתוב בהם בלי להכשל בין אם רוצים או לאו.
בזה אני מסכים.
על ידי אלימלך
05 יוני 2018, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתי שמות !מתי זה התחיל ?

בספרים מובא טעם שהחלו לקרוא בשני שמות הוא לפי שהנשמות בדורות האחרונים הם גילגול
על ידי אלימלך
05 יוני 2018, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולדות חייו של מרן ה'חזון איש'

מדובר במעשה די מוסמך.
לפי המסופר החזו"א עצמו לא בדק את הספר, אלא רק אמר שאין זה ס"ת של מהר"י אבוהב, ואח"כ בדקו ונמצאו יריעות ישנות עם צ' ישרה.
אולי לא עברת על הכל בדקדוק, או שמא החליפו לאחמ"כ יריעות.
על ידי אלימלך
11 יוני 2018, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות ד ע"א

בפסוק לעיל נאמר "אַֽל־תִּ֭תְּנֵנִי בְּנֶ֣פֶשׁ צָרָ֑י כִּ֥י קָֽמוּ־בִ֥י עֵֽדֵי־שֶׁ֗קֶר וִיפֵ֥חַ חָמָֽס" יש מפרשים [ראה רד"ק] שדוד אמר פסוקים אלו לאחר מעשה בת שבע כאשר היה מלא צרות, והיו שונאיו אומרים "אלוקים עזבו" - אין ה' רוצה בו, ומי שרוצה יוכל להמיתו "רדפהו ותפסוהו כי אין מציל", ועל זה אמר שהיה מא...
על ידי אלימלך
11 יוני 2018, 14:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שלח/ פרשת המרגלים

קשה לומר, שכבר עלה בדעתם, ללכלך על ארץ ישראל. הרי אין הגיון בכזו טענה. הרי אם היו מגיעים לארץ כנען, והיו רואים שהארץ הינה משובחת וקלה להשגה. הסיפור אולי היה נראה אחרת? כך היתה המציאות ראה רש"י שם "אף הליכתן בעצה רעה - שמתחילה להוציא דבה נתכוונו" מה שצ"ב הוא מה הטעם שהרשיעו ורצו להוציא דיבה, האוה"ח ...
על ידי אלימלך
13 יוני 2018, 11:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון למלומדה

ישנם דברים שככל שמוסיף כך אוהב יותר, לדוגמא ככל שאב מעניק יותר לבנו כן אוהבו יותר.
על דרך כלל דבר שתולדתו מאהבה מצד יסוד האש כמעט ולא נמאס [ויש גם בזה חילוקים].
וכבר נאמר אם תעזבני יום וגו' וכמו שהביא הרב מצפה לישועה.
על ידי אלימלך
13 יוני 2018, 11:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: טיסה כדי לברך את הברכה על ים סוף

עוד בענין הברכות האלו, "אבן שישב עליה משה", משמע שגם אם האבן תהיה במקום אחר יברכו עליה כי היא עיקר הנס. וזה חידוש. כל מה שמשמע, שלא מספיק המקום בכללותו. לכאו' הפשטות שניתן לברך שהרי המשנה לא חילקה אם יזיזו את האבנים ממקומם. איברא דממהרש"א נראה שדוקא במקום ההוא מברכים וז"ל [נד:] ואבן שישב עליה משה כ...
על ידי אלימלך
13 יוני 2018, 13:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המרת שמע לטקסט

נתקלתי היום בכלי מדהים (אולי חדש) דרך גוגל דוקס. פותחים שם מסמך חדש ואז בכלים בוחרים 'הקלדה קולית'. אם משתמשים במיקרופון רמת הדיוק היא מעל 95% ואף יותר! מאד מוצלח! מה שנשאר לגלות, זה האם יש אופציה להכניס קובץ שמע והתוכנה תעשה את התמלול... [יש אפשרות כמובן להשמיע עם דבר חיצוני.] ישנה אפשרות להקליט מ...
על ידי אלימלך
13 יוני 2018, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המרת שמע לטקסט

זה יקליד רק אם ההתקן שציינתי יהיה ברירת המחדל.
מה שכתבתי ב5 זה להפעיל את הדרשה שאתה רוצה להקליט, ואז ללחוץ בגוגל דוקס על כפתור ההקלטה.
על ידי אלימלך
14 יוני 2018, 13:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התגלות אליהו לאריז"ל

אבל צ"ע מהיכן ידע הגר"א שנגלה אליהו פעמיים ושמאז גדלה השגתו?
יתכן לומר ע"פ דברי החיד"א שהאר"י השיג חכמתו ע"י שאליהו [שהוא כהן] הזה עליו מאפר פרה אדומה, וא"כ הלוא כתוב "הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר"
על ידי אלימלך
14 יוני 2018, 14:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

מאוד יפה ומחזק @סבא
בדבריו נראה שצערו של משה היה לא רק בגלל חטא המתאוים אלא גם על חטא המתאוננים.
על ידי אלימלך
14 יוני 2018, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: א' תמוז יום מילתו של אברהם אבינו

כך הביאו במושב זקנים לבעלי התוס' [בסוף פרשת לך לך] וסדר הדורות [ב' אלפים מ"ז]
לא מצאתי את המדרש
על ידי אלימלך
14 יוני 2018, 14:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: טיסה כדי לברך את הברכה על ים סוף

לגבי ברכה ממטוס הביאו במשנ"ב דרשו שדעת האור לציון שאם רואה את כל ים סוף מקצה לקצה יברך, ומאידך דעת הגריש"א והגרח"ק שלא יברך בשו"מ כיון שצריך לדעת את המקום.
עוד הביאו שיש בלאו הכי מחלוקת האם צריך לעמוד במקום הנס שהרי מברך ברוך שעשה נס במקום הזה וא"כ לשיטה שצריך לעמוד שם לא יכול לברך ממטוס.
על ידי אלימלך
14 יוני 2018, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: מַעְבְּרוֹת נַחֲלֵי אַרְנוֹן

לכאו' מברכים את הברכה על המקום בין שני ההרים ששם נהרגו האמוריים שנמצא קרוב לנחלי ארנון, ואין זה בדיוק היכן שנפגשים הנחלים.
על ידי אלימלך
14 יוני 2018, 17:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יהי רצון שלפני הלימוד - הערה אמיתית

והאמת שמשמע כן גם בלשון השולחן ערוך הרב נראה כונתך מכך שבסיום דבריו כתב "ואם לומד בחבורה יאמר ג"כ" וכו' ומשמע מיניה שצריך לומר בכל אופן את נוסח הט"ז ולא את נוסח הגמ' [ודברים אלו של השו"ע הרב העתיק ג"כ המשנ"ב] ובערוך השולחן נראה שדברי הט"ז נאמרו רק למי שלומד ביחידות והגיע להוראה. מעניין לציין שהאליה...
על ידי אלימלך
18 יוני 2018, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ג' שאלות בפרשת שבוע

משה רבינו אמר "ואם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה ובלעה אתם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאלה וידעתם כי נאצו האנשים האלה את ה'". מהיכן ידע משה רבינו שהקב"ה עומד להביא עליהם את הדבר המשונה הזה, האם הקב"ה אמר לו? מפשטות לשון חז"ל נראה שלא ידע רק היה בטוח שישמע ה' לדבריו לשון המדרש רבה [יח' יב'] אם כמו...
על ידי אלימלך
18 יוני 2018, 14:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שלח - "מבלתי יכולת".

אכן כך כותב הח"ח
שמירת הלשון.pdf
על ידי אלימלך
18 יוני 2018, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משטרה-דין מוסר?!

לומד טוב כתב:ולגבי שומרי הדרך שכתבתי בשאלה בראש העמוד לענ"ד יש בזה דין מוסר כי הוא מוסר גם כאלה שלא מסכנים חיים
ראה בדברי הפתחי חושן שהבאתי למעלה שכתב שיש לחלק בין סכנת חיים, אמנם המנחת יצחק כתב שכל שמפריע לרבים מותר למוסרו [אחרי ההתראה מבי"ד]
על ידי אלימלך
19 יוני 2018, 15:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד נ"ך בלילה

נראה מדברי המשנ"ב שאין לחשוש כלל ללמוד מקרא בלילה, ולכן כתב שישנה עדיפות ללמוד מקרא ביום מאשר בלילה אבל לא שיש איזושהי בעיה ללמוד מקרא בלילה ולכן גם לא כתב "לכתחילה יש ללמוד תורה שבע"פ בלילה" כדי שלא יהא מובן מזה שאין זה לכתחילה ללמוד מקרא בלילה.
על ידי אלימלך
19 יוני 2018, 15:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משטרה-דין מוסר?!

לא מדובר בקנס חיצוני. יש הסכם, שבמסגרתו המוסד מקבל כסף כלשהו, במידה והוא לא עומד בהסכם הוא מקבל קנס שהיה קצוב מראש. אין שום דבר חריג, או לא בסדר בזה ראשית אפ' אם היה מוגדר ל'הסכם', אין זה משנה לענין הביקורות, מכיון ש'ההסכם' הוא שאם לא לומדים שם אותה כמות אנשים אז יש להם להשיב כסף, והביקורות אינם מב...
על ידי אלימלך
20 יוני 2018, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משטרה-דין מוסר?!

לגבי מסירת נהג מהגר"מ שטרנבוך
הרב שטרנבוך.PDF
על ידי אלימלך
21 יוני 2018, 14:17
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת פנחס. זקנים שבאותו הדור

ב"ב עה. "כיוצא בדבר אתה אומר: ונתתה מהודך עליו - ולא כל הודך, זקנים שבאותו הדור אמרו: פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. " וידועה הקושיא למה דוקא זקנים אמרו, הלוא כל אחד שראה את משה ויהושע ראה זאת? הגר"א מישב שהיו יכולים לחשוב שאמנם יהושע פניו כפני לבנה אבל...
על ידי אלימלך
24 יוני 2018, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פנחס. זקנים שבאותו הדור בביאור הגר"א

נראה לי לישב שהלוא באותו הזמן לא היה אף אדם [מלבד כלב} בגיל 60-100 כי כולם מתו במדבר וא"כ באותו הדור אלו שהיו בגיל 45 - 60 נחשבו ל'זקנים'. ובזה יומתק הלשון 'זקנים שבאותו הדור' כלומר שלא היו זקנים באמת אלא הם היו הכי זקנים באותו הדור. הערה: ואלו שהיו מעל 100 לא כ"כ נחשבים כמו שאמרו "כמי שבטל ועבר מהע...