הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 14 תוצאות

חזור

על ידי אני הקטן
23 אוגוסט 2017, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

חבר כתב:מישהו יכול לאשר ששני המכתבים אכן אמינים?
דברתי עם חתנו של הגרמ"ש קליין ואמר לי שהמכתב המודפס הינו מזויף !
על ידי אני הקטן
24 אוגוסט 2017, 21:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

האם ישנם עוד סימוכין שהמכתב מזויף, כי לדעתי הדבר כלל לא מופרך שהגאון הרב קליין יוציא כזה מכתב. איזה עוד סימוכין אפשר להביא לך, יותר מהכחשה של הבן והחתן? ואם העדות חשודה בעיניך, איך יועיל "סימוך" אחר? קודם כל צריך להאמין שאכן @פעלעד בעצמו ובכבודו דיבר עם בנו של הגרמ"ש קליין שליט"א, וש @אני הקטן דיבר...
על ידי אני הקטן
27 אוגוסט 2017, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

במחילה מכבוד כל המעוררים מפאת חשיבותו ונקיותו של פורום זה אולי כדאי לחשוב פעמיים לפני שמשתלחים ברבנים בדיבורים כאלו, עם כל הכבוד, רבנים אלו עמלו שנים רבות בתורה ואין זכות לדבר כך, ואם יש לכם הערה אפשר לכותבו בעדינות באופן שלא יפגע ברבנים. בנוסף לכך, חבל שדיון זה שהוא דיון הלכתי גרידא מתדרדר למקומות ...
על ידי אני הקטן
27 אוגוסט 2017, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

עיקר הדיון אמור להתמקד באותה הגישה לבוא פעם אחר פעם ולהטיל ספק במנהגם של כלל ישראל בכל הדורות והנושאים ולטעון שנתברר כעת שאינם נוהגים כהלכה ואף עוברים על איסורים, זה ברור שאין זה דרך של מי שרוצה להיקרות "פוסק"... [ברור לכל שאם הגר"ש וזאנר זצ"ל היה בדורינו לא היה נוהג כך, ובוודאי לא היה כותב כך...] ...
על ידי אני הקטן
28 אוגוסט 2017, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביטול כיסא מוקצה ברוב

הבעיה היא משום ביטול דבר שיש לו מתירין שנפסק ביו"ד סי' ק"ב שכל דבר שיש לו מתירין, דהיינו שעכשיו הוא אסור אבל בהמשך הזמן יהא מותר, כגון ביצה שנולדה ביום טוב שנתערבה באחרות, אסורה בשימוש, מכיון שעד שתאכלנה באיסור תאכלנה בהיתר [יש עוד טעם (עי' ט"ז שם סק"ה)], ולכן אף כסא זה אסור מטעם בסיס לדבר האסור, כי...
על ידי אני הקטן
29 אוגוסט 2017, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

זה לא טענה יש מסורת בעם ישראל על כל דבר ולאו דווקא הלכתית אלא מציאותית לגבי התרנגולות אף פעם לא שמעתי מזקן כלשהו ואף אחד לא טוען ששמע שזה לא כמו פעם לאפוקי מכל מיני נושאים אחרים שהם יודעים לומר פעם היה יותר טוב או שפעם היה יותר גרוע לבוא ולומר שהכל השתנה מתחת האף של כל העולם והברקל הוא העוף הרגיל ז...
על ידי אני הקטן
10 ספטמבר 2017, 02:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

אין לאף אחד פה יוטיוב לא עלינו, אנא תעלה לגוגל דרייב וכדו'. מי שלא יכול לפתוח את זה, כנראה שאין לו את הסינון הטוב ביותר... (אא"כ יש לו חסימה בתוך נטפרי עצמו, ואז אשרי לו) נטפרי מסנן סרטונים ידנית ומאשר את הכשרים, והנ"ל נבדק ונפתח גם אני זכיתי להימנות על משתמשי נטפרי. שיעור מעניין על ענין חולק את רג...
על ידי אני הקטן
10 ספטמבר 2017, 02:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת כי תבא [ובחוקותי] ריבוי הקללות לעומת הברכות

עיין בפירושו של רבינו בחיי בפרשת בחוקותי (ויקרא כו יג): ודע כי פסוקי האלות רבים מפסוקי הברכות, וכן באלות של משנה תורה, והיה זה כדי לאיים על הבריות ולהפחידם על העבירות ברבוי הקללות, וכן מצינו בשכינה שהיא מדת הדין היתה כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל: (שמות כד, יז), והרחמים בקרבה, וזה סוד הכתוב: (ת...
על ידי אני הקטן
05 דצמבר 2017, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח, היאך חולקו לשני מחנות?

אכן, המלבי"ם שם ביאר כך, שאופן החלוקה היתה שבמחנה אחד היו כל רועי הצאן הרכוש והעבדים, ובשני היו יעקב ומשפחתו, והסיבה שיעקב חילק באופן זה הוא, שהרי יעקב הכין עצמו לדורון תפלה ומלחמה, וההכנה למלחמה היתה בכמה ענינים, בכלי זין - יעקב צייד את אנשיו בכלי זיין מתחת לבגדיהם, בנוסף לכך, יעקב אבינו חישב שעשיו...
על ידי אני הקטן
05 דצמבר 2017, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

לא צריך דיון על זה, רבותי!!! האם צריך רבנים בשביל זה? אכן, כיון שדעת בעלי בתים היפך דעת תורה [לטוב ולמוטב, לא כל קנאות היא דעת תורה] בשביל זה צריך רבנים, כדי להכריע בכל הספיקות, וכל אחד יעשה כרבו. באשר לנחש, למה רק כשלוכד נחשים יגיד לך שהוא לא ארסי תאמין לו, אבל לרבנים א"א לשמוע, זוהי היפך דעת תורה...
על ידי אני הקטן
09 דצמבר 2017, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

מקורו בגמ' יומא ובמדרש, ושם לא נזכר שיטה זו שיוסף נתפתה, וע"ז כתבו שיוסף מחייב את הרשעים, אבל באמת אפשר לומר שלמ"ד לעשות מלאכתו היינו עבירה, אין לומר כדברי הגמ'.
על ידי אני הקטן
09 דצמבר 2017, 22:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

בענין מה שכתבת על דברי התרגום שיוסף נקרא 'בר חכים', הרמב"ן כתב וז"ל, שהיה בן דעת וחכם בעיני אביו, וטעמו כטעם זקנים, ע"כ. ועוד כתב הרמב"ן, וזאת כונתם באמרם (ב"ר פד ח) כל מה שלמד משם ועבר מסר לו, לומר שמסר לו חכמות וסתרי תורה ומצאו משכיל ובעל סוד בהם כאלו היה זקן ורב ימים. גם הרד"ק מבאר שם באופן זה, ע...
על ידי אני הקטן
09 דצמבר 2017, 22:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב. ביקש לישב בשלווה.

ה'בת עין' מבאר זאת בדרך דרש, יעקב ידע שיצטרך ביום מן הימים לירד למצרים בשלשלאות של ברזל, ולכן ביקש מהקב"ה שיורידו בכבוד, ונתקבלה תפלתו. וזהו ביאור הדברים, ביקש יעקב לישב בשלוה, וכדי שיוכל לישב בשלוה ולירד למצרים בכבוד קפץ עליו רוגזו של יוסף, שעל ידו נסתבב הסיבה שירד בכבוד למצרים, וע"ז אומר הקדוש ברו...
על ידי אני הקטן
14 דצמבר 2017, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נר חנוכה מחשמל

הערת אגב. אף פעם לא הבנתי למה כ"כ פשוט לכולם שרק נורת להט היא אש וכל השאר לא, הרי גם בנורת להט אין מצב של "בעירה", כלומר אין שם חומר שמתכלה, הנורות כולם עובדות על אותו עקרון, מעבירים זרם חשמלי בחומר מסוים וע"י החיכוך של הזרם בחומר נוצר חום ונוצר אור, כל חומר מגיב אחרת, ישנם חומרים שנוצר בהם יותר חו...