הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 3 תוצאות

חזור

על ידי ויבוקש
09 ספטמבר 2018, 03:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התרת נדרים

הא לך הנוסח שהיה אומר מרן הגראי"ל (מפני כמה קושיות שיש על הנוסח המודפס בסידורים) אומר בפני השלשה: מתחרט אני על כל הנדרים ושבועות וכן כל מנהג טוב שנהגתי ולא אמרתי בלי נדר ואם הייתי יודע שאתחרט לא הייתי נודר או נשבע, ובמנהג טוב הייתי מתנה שיהיה בלי נדר, ומבקש שתתירו לי את כולם. והדיינים משיבים: מותר ל...
על ידי ויבוקש
11 ספטמבר 2018, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי זה "אנחנו"?

ואטו כל יום אינך אומר 'הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל'?
על ידי ויבוקש
14 ספטמבר 2018, 14:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

מסתמא זה ענין של טעם, יש מי שרואה את הבלעטלאך או נקודות שאינן פוסלות כדבר שמחסר בהידור האתרוג, ויש מי שרואה של הגידול הלא נאה כמחסר בהידורו. זה מסור ללב של כל אחד, ושיקול הדעת מתי זה גובר ומתי זה גובר. לידעתך בלעטלך זה שאלה בראשונים, יש ראשונים שהבינו שזהו חזזית וממילא אם הם בולטים (שלא ברור כמה) ז...