הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 5 תוצאות

חזור

על ידי מנהל ראשי
13 מרץ 2016, 01:16
עבור לפורום
עבור לנושא

עזרת החברים בדיווח על תוכן בלתי הולם

שלום וברכה ב"ה זכינו וספסלי ביהמ"ד מתרבים מיום ליום בכמות ובאיכות כך שמיום ליום נעשה קשה יותר ויותר לעבור על כל ההודעות שנשלחו כדי לעקוב ולראות אם תוכנם הולם את כללי הפורום והלא זהו כל יחודו של פורום לתורה זה! על כן אבקש את עזרת ה' בגיבורים השתדלנו נא שלא להעלות תוכן שכזה - נכבד איש את רעהו ונדון רק...
על ידי אוריאל
12 דצמבר 2017, 17:45
עבור לפורום
עבור לנושא

עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

באשכול זה ירוכזו עובדות והנהגות מרן זצ"ל, אשר התבקש לישיבה של מעלה ביום מר ונמהר זה.
כאן ידונו במשנתו התורנית, בחידושיו ההלכתיים, ובארחות חייו המופלאות.
והקב"ה ירפא לשברנו, וישלח לנו מהרה את משיח צדקנו שיאמר די לצרותנו, כי כבר ארכה לנו די הישועה.
על ידי סבא
09 ספטמבר 2018, 18:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת שנה טובה לכל חברי הפורום

כתיבה וחתימה טובה, והלואי יערה עלינו ה' בשנה הבאה עלינו לטובה רוח של טהרה, וכל הרשעה כרגע תכלה, והשם ברחמיו הרבים יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, שלום ביננו ושלום עימו- עם בורא העולם. ולמי שרוצה לשמוע עצה של סבא, אני רוצה לומר עצה נפלאה לכבוד יום הדין- עלינו לדעת כי יש הרבה הרבה דברים שבלהט המערכה...
על ידי טעם זקנים
15 ספטמבר 2018, 21:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרשו ה' בהמצאו

הרב @הפקדתי שומרים היקר! מה קרה? נכון שהוא לא הבין אותך טוב, בשביל זה לא צריך לפרוש. חבל לנו עליך. עכ"פ עדין דברי @סענדער במקומם עומדים שהרי ודאי דין תפילה במנין נובעת מהמעלה שיש בה וא"כ בעשי"ת שיש את אותה מעלה גם ביחיד יתכן יש מקום לומר אין דין תפילה במנין. וחבל להסיט את הנושא לעניין אחר (האם תפילה...
על ידי סבא
17 ספטמבר 2018, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוזק"ש תלוי ב"ובקומך" - מדוע זה לא משתנה בזמן הזה?

לכאו' אפשר לומר על דרך החזו"א לעניין טריפות, שאף שהיום הרבה מן הטריפות חיות י"ב חודש ולהיפך, מ"מ חז"ל קבעו הטריפות לפי הזמן של אלפיים תורה, וה"ה הכא לעניין הזמנים שנקבעו לפי זמן אלפיים תורה שאז לא היו קמים אחר ג' שעות ביום [בני מלכים].