החיפוש הניב 13 תוצאות

חזור

על ידי אלכס
01 ספטמבר 2017, 02:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלות קנין בהזמנה באינטרנט

הנה מאמר בנושא מכאןhttp://www.zomet.org.il/?CategoryID=265&ArticleID=261 ביצוע קניין באינטרנט הרב יחיאל וסרמן [פורסם בתחומין יח 248] א. שיטות הקנין 1. קנין משיכה והמסתעף ממנו 2. קנין חליפין וקנין סודר ב. קנין סיטומתא 1. רישום, מטבע או תקיעת כף 2. תנאים הנדרשים מקנין סיטומתא v v v האינטרנט חדר לתחומי...
על ידי אלימלך
05 ספטמבר 2017, 19:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "הזמן לי" באינטרנט, האם הוא כמו קנה לי?

לכאו' למרות ש'הזמן' פירושו שיהיה מזומן אצלו וא"כ הוי כ'הבא', בלשון בני אדם הכוונה עצם הפעולה של הקניה וא"כ הוי כ'קנה'.
על ידי אלימלך
13 ספטמבר 2017, 18:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתיבת הודעה שתקרא בשבת

האיסור הוא לפני עיוור, והוא שייך גם בגרמא לרוב הפוסקים.
אמנם במקום דאיכא למיתלי שלא יכתוב תגובה בשבת מותר, אלא שיש בזה דעות מה זה 'איכא למתלי' האם הכונה שיש רוב להיתר , ספק השקול, או אפ' כשיש רוב לאיסור מותר.
על ידי הפקדתי שומרים
30 אפריל 2018, 15:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת אתר אינטרנט בשבת

לכאורה מוסכם שאתר אינטרנט ובמיוחד אתר מכירות צריך להיות סגור בשבת אשמח לקבל מידע ומקורות מאיזה דין ועד כמה האם מספיק לשים הודעה שהאתר סגור או שצריך לדאוג שלא יהיה שום דרך לגלוש או באתר מכירות לקנות ומה הדין אם מישהוא עקף את החסימה של שבת ושלח שאלה או הזמין מוצר האם ומתי מותר להגיב למכור ראה קובץ המ...
על ידי סבא
30 אפריל 2018, 16:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת אתר אינטרנט בשבת

ראה גם-
תשובה וועב סייט אתר אינטרנט בשבת.doc
על ידי הפקדתי שומרים
30 אפריל 2018, 17:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת אתר אינטרנט בשבת

סבא כתב:ראה עוד כאן-
http://olamot.net/shiur/%D7%90%D7%AA%D7 ... 7%91%D7%AA
ועיין כאן -להורדת הקובץ הנ"ל למי שחסום אצלו.
https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... 203#p23279
על ידי הפקדתי שומרים
05 יולי 2018, 12:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד וחיקוי ממתחרים באינטרנט בהלכה

השם המקצועי שניתן לתופעה הוא מודיעין תחרותי. מבחינת החוק, כל עוד המעקב העסקי כולל שיטת איסוף על פי פרסומים פומביים אינו מהווה עבירה כלשהי. מבחינה הלכתית, מסתבר שאין בזה השגת גבול, או גזל של ממש, וייתכן גם לא גניבת דעת. הדרך הנוספת היא חדירה לרשותו של המתחרה והטיית היריב העסקי, כאן זה ענין פלילי, שמו...
על ידי הפקדתי שומרים
05 יולי 2018, 13:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד וחיקוי ממתחרים באינטרנט בהלכה

אלימלך כתב:לכאו' היכנסות לאתר מוגדר כהשתמשות בחפץ של אחר, ומכיון שבעלי האתר לא רוצים שיכנס לשם, אין להיכנס.
השתמשות בחפץ של אחר?
גם אם נחליט שיצירה רוחנית, יש לה בעלות, בכה"ג שאינו עושה שימוש והעתקה בעצם היצירה, אלא אסיפת נתונים, יש צד לאמר כד'?
אין כאן השתמשות, כמו שהסתכלות על חלון וטרינה אינה השתמשות.
על ידי הפקדתי שומרים
06 יולי 2018, 17:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד וחיקוי ממתחרים באינטרנט בהלכה

מה שהבאת בשם ספר החסידים, כוונתו שגורם במעשהו לתוצאה כמו בגזל, אבל עצם המעשה איננו גזל של ממש. יתכן. אבל הנושא היה מותר או אסור, וזה לכאו' נכלל בספר חסידים, ועכ"פ בגמ'. ספר החסידים עוסק בפן המוסרי. ז"א אדם שעינו ראה בשל אחר ותכלית הקנאה אך משום עין רעה, כזה אופן לא מקובל במוסר היהודי. אולם בנידון ד...
על ידי הבוחן
08 יולי 2018, 12:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד וחיקוי ממתחרים באינטרנט בהלכה

מה שכתבו על שדה בקמותיה, לכאורה אינו דומה.
אם כבר הדבר דומה לאדם שבודק כיצד חברו מטפל בשדה (כמה הוא משקה איך הוא חורש וכדו') שלא מצינו לאסור דבר מעין זה ומי שפותח אתר אינטרנט יודע שסודותיו גלויים לרבים, להכשילו זה ודאי אסור גם אם לא מדין מזיק ממש אבל בדיני שמיים יתחייב.
על ידי אלימלך
08 יולי 2018, 13:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד וחיקוי ממתחרים באינטרנט בהלכה

לכאו' היכנסות לאתר מוגדר כהשתמשות בחפץ של אחר, ומכיון שבעלי האתר לא רוצים שיכנס לשם, אין להיכנס. השתמשות בחפץ של אחר? גם אם נחליט שיצירה רוחנית, יש לה בעלות, בכה"ג שאינו עושה שימוש והעתקה בעצם היצירה, אלא אסיפת נתונים, יש צד לאמר כד'? אין כאן השתמשות, כמו שהסתכלות על חלון וטרינה אינה השתמשות. כניסה...
על ידי הפקדתי שומרים
08 יולי 2018, 15:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד וחיקוי ממתחרים באינטרנט בהלכה

לכאו' היכנסות לאתר מוגדר כהשתמשות בחפץ של אחר, ומכיון שבעלי האתר לא רוצים שיכנס לשם, אין להיכנס. השתמשות בחפץ של אחר? גם אם נחליט שיצירה רוחנית, יש לה בעלות, בכה"ג שאינו עושה שימוש והעתקה בעצם היצירה, אלא אסיפת נתונים, יש צד לאמר כד'? אין כאן השתמשות, כמו שהסתכלות על חלון וטרינה אינה השתמשות. כניסה...