החיפוש הניב 7 תוצאות

חזור

על ידי מבקש אמונה
06 נובמבר 2018, 17:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה

תודה לך שאר לעמו. קיבלתי את עצתך. שיניתי את הכותרת ל'גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה'.
מקוה שזה ימשוך את תשומת ליבם של אלו שהורגלו לחשוב כמותי - אם ישנם בפורום.
על ידי מבקש אמונה
19 מאי 2019, 21:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה

החיים של היהודי עובד ה' שזור עם סתירות. ליתר דיוק, עיקר ההתמודדות של העובד, הוא בנקודות הסותרות. במושכל ראשון זה נראה כאילו יש כאן הרבה סוגיות שונות, ספיקות ושאלות כעניין ושלא כעניין, אבל המתבונן יכול להבין שיש מכנה משותף אחד לכולם. הנה רשימה חלקית מסתירות אלו: ידיעה --- בחירה בטחון --- השתדלות קבלת...
על ידי מבקש אמונה
18 יוני 2019, 14:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב עזריאל טאובר זצ"ל

הרב בעל מחבר העלון הנפלא אז נדברו היה מוציא לאור גם עלון שלהבת מתורתו של הרב טאובר זצ"ל. הוא עדיין ממשיך וימשיך בכך בע"ה. הרב ז"ל השאיר קרן מיוחד וציווה להמשיך פעילויות ארגון שלהבת...   הרב בעל מחבר העלון הנפלא אז נדברו היה מוציא לאור גם עלון שלהבת מתורתו של הרב טאובר זצ"ל. הרב טאובר הוא זה שייסד א...
על ידי מבקש אמונה
03 יולי 2019, 10:32
עבור לפורום
עבור לנושא

מיכה [עובד ע"ז] חי יותר מ-450 שנה?!?

בסנהדרין קא ע"ב אמרינן "תנא הוא נבט הוא מיכה הוא שבע בן בכרי". נבט - אביו של ירבעם מלך ישראל, היה אותו שבע בן מכרי שמרד בדוד המלך, והיה גם מיכה שמשרע"ה הוציאו מהבנין במצרים ועשה פסל מיכה (כפירש"י שם). יוצא אפוא שמיכה, שהיה מיוצאי מצרים, והיה עדיין קיים בתקופת מלכות דוד המלך, חי יותר מ-450 שנים? אתמה...
על ידי מבקש אמונה
03 יולי 2019, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיכה [עובד ע"ז] חי יותר מ-450 שנה?!?

המהרש"א לומד שזה כפשוטו ממש, ע"ש. וכן בילקוט מפרשים מביאים מספר אור ישועה [אינני יודע מי הוא] שמעיר את מה שהערתי בתחילת האשכול. גוף השאלה היא נכונה שהרי איתא במדרש לגבי יהונתן בן גרשום חבריא בעון קומי ר' שמואל בר נחמן אמרין ליה כומר לעבודת כוכבים והאריך כל אותן השנים הפלא ופלא! שניהם עבדו את אותו ע"...
על ידי מבקש אמונה
08 אוגוסט 2019, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משביע לכל חי רצון מה זה רצון?

ובפשטות מה שרואים שאנשים מתים מרעב זה גזירה וחריגה מהטבע השאלה היא שלפי החוקרים מיליונים!! של ב"א מתים מרעב (30000 ביום) כך שזה לא איזו חריגה אלא תופעה ראשית כל - 30,000 ביחס לכ7 מיליארד בני אדם אינו מהווה קושיא בכלל. שנית, הכלל של מאן דיהיב חיי יהיב מזונא תקף "לכל חי". שזה כולל כל יצור חי בכל הייק...