החיפוש הניב 5 תוצאות

חזור

על ידי אוריאל
09 אוגוסט 2019, 01:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רגשי אשמה ונקיפות מצפון של רוצח

הנושא הוא אכן נושא רגיש, וגם קשה מאד לקבוע בו מסמרות, אחר והדברים צריכים עיון הרבה, ויש בזה כמה גישות ודעות. קשה לי להאמין שיהיה ניתן להשיג כאן את אמיתת הדבר על בוריו, אבל אולי כן יהיה ניתן לקבל רושם מן הענין. ברצוני רק לציין כמה נקודות. א. ההתבוננות בענין זה, מהווה חיזוק גדול גם לאותם אלו המצויים, ...
על ידי כרם
04 ספטמבר 2019, 16:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע האדם נקרא 'מדבר'?

ב"ביאור מלים זרות" שבראש הספר אמונות ודעות לרס"ג (י ע"ב עמ' 20) כתב:
מדבר
קראו הפילוסופים אל האדם. מדבר. כלומר מדבר בדעת ומכלכל דבריו בצדק ורמזו בזה אל השכל המעשי אשר הוטבע באדם. כי בעבור השכל העיוני אשר בו. יקראוהו יודע. כלומר יודע ומשיג ענינים כוללים רוחניים.

על ידי מבקש אמת
04 ספטמבר 2019, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע האדם נקרא 'מדבר'?

דומם צומח חי ומדבר... מדוע דווקא התואר והגדרה 'מדבר' ממצא את היתרון של האדם על פני הדרגות הפחותות ממנו? אכן ידוע דברי התרגום ויהיה האדם לנפש חיה - לרוח ממללא, אבל גם על זה אני שואל, האם אין הבדלים מהותיים אחרים? ומה עם כוח התבונה, חשיבה מופשטת, ועל כולנה - כוח הבחירה? האמת, שהבנתי מבין שורותיהם של ...
על ידי מישהו
05 ספטמבר 2019, 09:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע האדם נקרא 'מדבר'?

שלום. בשאלה זו שמעתי שיחה מהרב צבי ענבל ושם הוא שאל את השאלה הזו והרחיב עליה. בקיצור הוא שלל את המעמד של מדבר כיצור תקשורתי שהרי לכלל בעלי החיים ישנה תקשורת הנוגעת לתחומי החיים שלהם (סכנה, מזון, זוגיות וכו') ואם כן אדם שעושה את אותה התקשורת רק בצורה יותר משוכללת לא יכול להיות שעל זה מבוסס מעמדו כמשה...
על ידי ספר וסופר
09 ספטמבר 2019, 17:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ומשביע לכל חי 'רצון' - מה פירוש?

אני לא כל כך מבין מה לא מובן במילה רצון. לכאורה 'בלי עיון במפרשים', הפסוק מיוסד על הביטוי 'שבע רצון', וכמו שנאמר בפסוק 'נפתלי שבע רצון', וגם כאן כתוב שהקב"ה 'משביע רצון' לכל חי. וזה לא חייב להיות בתחום של פרנסה, זה יכול להיות משרה, זה יכול להיות דירה שאדם גר בה, זה יכול להיות ילדים, שכנים, בגדים, חב...