החיפוש הניב 300 תוצאות

חזור

על ידי יוספזון
30 אוגוסט 2017, 18:14
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוספזון
19 ספטמבר 2017, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טיפול אלטרנטיבי

לא קראתי את תוכן ההודעות, אבל הבנתי שהוא מדבר על טיפול אלנטרטיבי במחלה הארורה ל"ע. כמי שיש לי לדאבוננו נסיון רב בענין, כאשר גם אבי ז"ל נפטר לפני כמה שנים ממחלה זו, וגם א"מ ע"ה הכ"מ נפטרה בשנה האחרונה ממגיפה ארורה זו. אני מוכרח להודיע שבדקתי קצת וביררתי, אין אף אחד שיכול להעיד שזה עזר לו. לעומת זה, ה...
על ידי יוספזון
26 ספטמבר 2017, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

הטענה שברוב המטפחות יוצאים שערות החוצה (כמובן לאלה שלא מגלחים) היא טענה מהותית שאינה דומה כלל וכלל לטענה שיש פאות פרוצות שהיא טענה שאינה רלונטית לגופו של נושא והיא דמגוגיה בעלמא, מי ביקש דמגוגיה ולא קיבל. "עפר ואפר"... אם אין לך מה לענות אפשר פשוט לשתוק. הוא השיב כהלכה. למה שישתוק? דרך אגב, ידוע שב...
על ידי יוספזון
16 אוקטובר 2017, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוספזון
09 נובמבר 2017, 19:43
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוספזון
13 נובמבר 2017, 13:17
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוספזון
13 נובמבר 2017, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוספזון
04 דצמבר 2017, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרגתם הרוחנית של ניצולי השואה

הרה"ק מבעלזא זי"ע: מי שעל יד אחד מתנוססת החקיקה המרושעת של הנאצים ימ"ש, ועל היד השניה מניח תפילין, אפשר למסור לו קוויטלעך!!!
על ידי יוספזון
05 דצמבר 2017, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

לא חוזרים על טעות פעמיים!!! הסיבה שהפורום נסגר היה אך ורק בגלל נושא טעון זה, עדיף להמנע מלהעלות נושאים כאלו, ובפרט כרגע. אני מציע למע"כ לעצור בעד רגשותיו, ולא יתחיל שוב במה שגרם לסגירת הפורום הכה מכובד הזה.
בתקוה להבנה, ובתודה מראש.
על ידי יוספזון
26 פברואר 2018, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

מענין לענין, סתם שאלה עמהארצית, לפי מה נקבע האדם אם היא עמלקי, לפי גזע האב או האם? את"ל שלפי האב, אזי יתכן אדם שהוא יהודי וגם עמלקי. וא"כ האם חל עליו החיוב לאבדו ולמחותו מעל פני האדמה? ובעצם גם בלא זה, האם עמלקי יכול להתגייר? אם כן, אז האם פקע ממנו דין עמלקי ושוב אינו בדין מחייה? אין לי כרגע את המר...
על ידי יוספזון
22 אפריל 2018, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הילולת ל"ג בעומר -בקבר רשב"י או בבית המדרש?

לא ראיתי את שאלת המחץ של 'ביטול תורה' על החופש שיש מידי שנה בשנה... למה דוקא בדבר שבקדושה, שמקורה טהור בדברי הזוה"ק, שנתקבל בכל תפוצות ישראל, והאר"י הק' כידוע עשה עסק גדול מזה, האם זה נקרא ביטול תורה? שנית, כהמשך לשאלה ראשונה, לא ראיתי את אותם אברכי משי שנמנעים מלנסוע למירון, שגם ימנעו מלנסוע למנוחת...
על ידי יוספזון
24 אפריל 2018, 12:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

הרה"ק בעל הדברי יחזקאל משיניווא זי"ע היה מהאוסרים. והרה"ק ר' שמואל העליר זי"ע אב"ד צפת היה מהמתירים. היה מחלוקות גם לפני זה
על ידי יוספזון
24 אפריל 2018, 16:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

אצל הרשב"י יש סיבה נוספת והרבה יותר פשוטה, כי היו שסברו שהרשב"י טמון באופן שיש פותח טפח, והציון למעלה הרבה יותר גבוה מהמערה עצמה, ולכן אין כאן חשש טומאה, כי טומאה אינה בוקעת ועולה, קיצרתי במקום שאמרו להאריך, ואני מקוה שהת"ח כאן יביאו את המקורות המדוייקים
על ידי יוספזון
26 אפריל 2018, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שם האדם קובע את עתידו -שאלה נחמדה

לתוספת הבנה בשאלה זו עין בגמ' (יומא פ"ג ע"ב) ותו ר"מ ור' יהודה ור' יוסי הוו קא אזלי באורחא ר' מאיר הוה דייק בשמא ר' יהודה ור' יוסי לא הוו דייקו בשמא כי מטו לההוא דוכתא בעו אושפיזא יהבו להו אמרו לו מה שמך אמר להו כידור אמר ש"מ אדם רשע הוא שנאמר (דברים לב, כ) כי דור תהפוכות המה ר' יהודה ור' יוסי אשלימ...
על ידי יוספזון
13 מאי 2018, 13:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה לגבי שם לתינוק

מזל טוב, רוב נחת דק'.
זה תלוי הרבה גם בכך אם הסבא מקפיד.
על ידי יוספזון
20 אוגוסט 2018, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

לדעתי אין צורך להכנס לוויכוח, יש לחזור ולשנן את מאמר הכתוב (שמואל א כד יג) כַּאֲשֶׁר יֹאמַר מְשַׁל הַקַּדְמֹנִי מֵרְשָׁעִים יֵצֵא רֶשַׁע... אין זה סוד כי כל תנועת הציונות הוקמה להעביר את ישראל מעל דעתם ועל דתם. כפי האמרה הידועה המיוחסת להגר"ח מבריסק זי"ע 'שהם צריכים את המדינה להעביר את ישראל על דעתם...
על ידי יוספזון
21 אוגוסט 2018, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

נראה לי שאין לך 'המתקוממים על התורה' יותר ממדינה זאת.
על ידי יוספזון
09 אוקטובר 2018, 19:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

בעיקרון היה אסור לנו להשתתף בבחירות, לא לכנסת ולא לעירייה, כי שניהם הם מקומות שהחברים שם הם שותפים מלאים לאיסורי תורה. אך כבר פסקו גדולי עולם שמכיון שע"י שנשלח לשם נציגים נוכל להציל הרבה, ע"כ מהחובה להשפיע כל מה שאנו יכולים. וע"כ,בךי פסק הלכה מפורש מגדולי ישראל אין שום היתר ללכת להצביע, אלא אחר שמו...
על ידי יוספזון
23 אוקטובר 2018, 18:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

אם יהיה לי זמן אתייחס מאוחר יותר לכל הטענות כמה שיש סיפק בידי. לדבר אחד אני כן יתייחס, למי שכתב 'שרוב גדולי הדור' הורו לחוב קדוש. למיטב ידיעתי רוב גדולי הדור אסרו. אבל ברגע שאציב כאן את הרשימה מיד יפסלו את כולם או חלקם מ'גדולי ישראל' ואם אני אגיד את ההפך, אז יזרקו אותי מלהיות חבר בפורום. ולכן. אני מ...
על ידי יוספזון
23 אוקטובר 2018, 22:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

אני מדבר באופן שהנידון היא בכלל אם יש מקום לאיסור כלשהי, לדוגמא, בעיניי - אני הקטן - להביא איזה אגדה של שש שבועות ולהוציא ממנו פסק הלכתי שאין לו שום אזכור בספרי ההלכה, לא רמב"ם לא טור לא ש"ע ולא בנו"כ, אפילו לא באור זרוע או בראבי"ה, פשוט אין. ובדיוק אלה שתיעבו את המדינה, דוקא הם אלה פסקו שמדובר באי...
על ידי יוספזון
23 אוקטובר 2018, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתחילה לא רציתי להתייחס לנושא זה

כי מראש ידוע כי כמעט אי אפשר למנוע מאשכול כזה מלהגיע לביזוי ת"ח, ועל כן דעתי האישית הוא כי מהראוי לנעול אשכול זה, אך אם כבר נכנסתי אתייחס אך ורק ל-2 נקודות כאן באשכול, 1 דעתו של החזון איש לגבי בחירות לעיריה ידועה שהיתה לחיוב גמור (אם כי אפשר לומר כי אז היתה בני ברק על כף המאזניים ועל כן אין להביא מ...
על ידי יוספזון
24 אוקטובר 2018, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

אפשר לבדוק בפשטות ב כל שטיבל של סאטמר אם יש ספרי הראב''ד שליט"א שהוא הסמכות התורנית הכי גבוהה בעדה החרדית , ואם כן באיזה מצב הם, ואז יתברר אם באמת בעדה החרדית מישהו יכול להגיד אחרת מהרוח השלטת. וזה שמדובר בנושא הלכתי נטו ללא נגיעה להשקפה, מגדיל את העוול עשרות מונים! אם בהלכה נטו זה כך, המחולק בהשקפ...
על ידי יוספזון
24 אוקטובר 2018, 19:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

אבקש מהקהל הקדוש שיענה לי בבהירות על השאלה הבאה המטרידה אותי מזה זמן רב: למה אנשים טורחים להמשיך להתווכח ולהתפלמס על ויכוח ישן נושן שכבר הוכרע ע"י גדולי הדור, אלו לכאן ואלו לכאן, וכל ציבור נוהג על פי דעת רבותיו. וכי עכשיו שפלוני העלה איזה מכתב או סברא מצדיק פלמוני נגד או בעד הבחירות פתאום הציבור בה...
על ידי יוספזון
24 אוקטובר 2018, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

בנוגע לאיסור או להיתר ההשתתפות בבחירות, ידועה איגרתו של הקהילות יעקב בקריינא דאיגרתא, אך פחות ידועה חליפת המכתבים עם הנמען הגאון הגדול רבי שמואל דוד מונק זצ"ל מרבני חיפה מחבר ספר "פאת שדך" ועוד. הנני לצרף בזה את ההתכתבות עם בעל הקהילות יעקב מתוך קונטרס "שאלות ותשובות באין חזון" (נמצא בהיברובוקס). ב...
על ידי יוספזון
27 אוקטובר 2018, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 45

אולי כשנמצא בהר הבית, ומתפלל כלפי העיר, בעוד שדינו להתפלל כלפי קה''ק. כתבתי: חידה 45: איך יתכן שאדם בא"י מתפלל כנגד ירושלים ואומרים לו להתהפך? אומרים לו להתהפך לצד השני - ולהמשיך בתפילת העמידה. מדובר שהוא מחוץ לירושלים, כמובן. כיצד יתכן? סוף ציטוט. אם תאמרו שאתם כבר מעוניינים בתשובה - אשיב. לא קראת...
על ידי יוספזון
08 נובמבר 2018, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה ה-BLOG?

מיועד ליודעי ח"ן :lol: :lol: :lol:
על ידי יוספזון
14 נובמבר 2018, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שליחות לדבר עבירה בנציגים הנבחרים

תפסיקו להשמיץ כל היום את האדמו"ר מסאטמר זצ"ל. לומר שהצבעה של הכנסת נציג בבחירות, או בחירת גבאי ביהכ"נ להבדיל, קשור משהו לדיני שליחות ושלד"ע ולתקוני שדרתיך וכו', זה פשוט עיוות ועמארצות שאין למעלה הימנה. זה שהנציג נכנס על ידי, זה לא שייך לדיני שליחות, אפשר לטעון מה שרוצים אם זה בסדר ואם כל מה שהוא עו...
על ידי יוספזון
08 ינואר 2019, 14:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבריה

מענין לענין באותו ענין: עין בשו"ת 'אבקת רוכל' למרן הבית יוסף זי"ע שיש לאיית את שם העיר טבריה בה' בסוף ולא בא'.
על ידי יוספזון
08 ינואר 2019, 15:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלות של בעלי תשובה: לבוש שחור לבן. מה עניינם? והאם כיום זה חיוב?

להזכירכם הגמ' במסכת שבת: ר' יוחנן קרי למאני מכבדותיה. ואף בנ"י במצרים אחד הדברים שהבדילם שהיו מצויינים שם היה בשם לשון 'ומלבוש'. כי החיצוניות משפיע על הפנימיות. יש אף לציין את דברי הגמ' 'הרואה שיצרו מתגבר עליו ילבש שחורים ויתעטף שחורים' וכו', וכדברי המפרשים, שזה יכניע את לבבו להתגבר על היצר. ואף אזכ...
על ידי יוספזון
09 ינואר 2019, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

ראיתי פעם באיזה מקום (יתכן שהדברים אינם מדוייקים) שפעם יהודי מסויים שריננו אחריו שמתייחד עם נשים הוציא ספר להוכיח כביכול צדקת דרכו של הנוב"י זי"ע בענין אמירת 'לשם יחוד' ורצה להוכיח שגם על פי תורת הנסתר אין לומר 'לשם יחוד'. וזלזל שם באופן מחפיר בגדולי ישראל שסברו כן לומר 'לשם יחוד'. שלח את ספרו להגר"...