החיפוש הניב 799 תוצאות

חזור

על ידי יוספזון
30 אוגוסט 2017, 01:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב שמשון הירש ומשה מנדלסון

בענין הרש"ר: אומרים בשם אחד מגדולי ומאורי ישראל זצ"ל (לא זוכר כעת את שמו) שהגדולות והנצורות שהבעש"ט הק' פעל בארצות פולין והסביבה, אותם הדברים לפי ערך מצב המקום והזמן, פעל הרש"ר בגרמניה... אז חכמים הזהרו בדבריכם, והזהרו בגחלתם!
על ידי יוספזון
30 אוגוסט 2017, 18:14
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוספזון
19 ספטמבר 2017, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טיפול אלטרנטיבי

לא קראתי את תוכן ההודעות, אבל הבנתי שהוא מדבר על טיפול אלנטרטיבי במחלה הארורה ל"ע. כמי שיש לי לדאבוננו נסיון רב בענין, כאשר גם אבי ז"ל נפטר לפני כמה שנים ממחלה זו, וגם א"מ ע"ה הכ"מ נפטרה בשנה האחרונה ממגיפה ארורה זו. אני מוכרח להודיע שבדקתי קצת וביררתי, אין אף אחד שיכול להעיד שזה עזר לו. לעומת זה, ה...
על ידי יוספזון
26 ספטמבר 2017, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

הטענה שברוב המטפחות יוצאים שערות החוצה (כמובן לאלה שלא מגלחים) היא טענה מהותית שאינה דומה כלל וכלל לטענה שיש פאות פרוצות שהיא טענה שאינה רלונטית לגופו של נושא והיא דמגוגיה בעלמא, מי ביקש דמגוגיה ולא קיבל. "עפר ואפר"... אם אין לך מה לענות אפשר פשוט לשתוק. הוא השיב כהלכה. למה שישתוק? דרך אגב, ידוע שב...
על ידי יוספזון
16 אוקטובר 2017, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוספזון
26 אוקטובר 2017, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

משיב כהלכה! מבין בתרי דבריך ראיתי, שלדעתך, מי שמדבר נגד הפאה אינו יודע מה הוא אומר, קדמונים (כמו הדברי חיים וכו') דברו רק לדורם. (למה שלא תאמר כך על דברי הש"ג?) אם אני כתבתי שהמטפחות בסדר, אז אני טועה, אם ה'שקר החן' יצא נגד הפיאות הוא... וה'חן וכבוד' בסדר גמור. אין לי את הזמן לעבור באריכות על נושא ז...
על ידי יוספזון
26 אוקטובר 2017, 16:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

בענין מה שאתה כותב שב 99 אחוז מהמקרים של מטפחת, יוצא השערות לחוץ, אינו יודע מהיכן לקחת זאת. ת"ל אני לא בכלל ה'רשעים' אשר מסתכלים בנשים, ונזהר מאוד בשמירת עינים, ולכן לא אוכל לומר לך אחרת. אבל מה שברור שבהרבה מחצרות החסידים שלובשים מטפחות, נהגו גם לספור את כל השערות, כך שכאן יש לך נתח נכבד (של יותר ...
על ידי יוספזון
31 אוקטובר 2017, 20:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

כשיש גשר בעייתי, לא בונים בית חולים מתחת לגשר, אלא מתקנים את הגשר. אם יש בעיה במטפחות שישנן כאלו ששערותיהן יוצאות החוצה, צריכים לתקן דבר זה, ולעורר על כך. מצאנו שאם שיש פירצה בחומה, אוטמים אותה בחומרים השייכים לה, ולא שמים עליה טלאי הגשר הבעייתי הוא "מטפחת". נפסק בגמ' שזה לא מספיק (קלתה = מטפחת), ו...
על ידי יוספזון
31 אוקטובר 2017, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

ראיתי את דבריך דברי הבל וריק, התכוונתי לערוך תשובה מקיפה על הבליך, אבל אחר שראיתי שאתה מזלזל בגדולי ישראל זצ"ל ולהבלחט"א שליט"א אמרתי אין לי לענות כסיל כאיוולתו, ואם אתה מביא אנשים שכמה מזרחיסטים כמוך באיו"ש נשענים עליהם, והחלטת לדחותם לתוך 'מאה שערים', שיערב ויבוסם לך. אגב, שכונה זו, ב"ה (לפי בירור...
על ידי יוספזון
09 נובמבר 2017, 19:43
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוספזון
13 נובמבר 2017, 13:17
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוספזון
13 נובמבר 2017, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוספזון
04 דצמבר 2017, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרגתם הרוחנית של ניצולי השואה

הרה"ק מבעלזא זי"ע: מי שעל יד אחד מתנוססת החקיקה המרושעת של הנאצים ימ"ש, ועל היד השניה מניח תפילין, אפשר למסור לו קוויטלעך!!!
על ידי יוספזון
05 דצמבר 2017, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

לא חוזרים על טעות פעמיים!!! הסיבה שהפורום נסגר היה אך ורק בגלל נושא טעון זה, עדיף להמנע מלהעלות נושאים כאלו, ובפרט כרגע. אני מציע למע"כ לעצור בעד רגשותיו, ולא יתחיל שוב במה שגרם לסגירת הפורום הכה מכובד הזה.
בתקוה להבנה, ובתודה מראש.
על ידי יוספזון
26 פברואר 2018, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

מענין לענין, סתם שאלה עמהארצית, לפי מה נקבע האדם אם היא עמלקי, לפי גזע האב או האם? את"ל שלפי האב, אזי יתכן אדם שהוא יהודי וגם עמלקי. וא"כ האם חל עליו החיוב לאבדו ולמחותו מעל פני האדמה? ובעצם גם בלא זה, האם עמלקי יכול להתגייר? אם כן, אז האם פקע ממנו דין עמלקי ושוב אינו בדין מחייה? אין לי כרגע את המר...
על ידי יוספזון
22 אפריל 2018, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הילולת ל"ג בעומר -בקבר רשב"י או בבית המדרש?

לא ראיתי את שאלת המחץ של 'ביטול תורה' על החופש שיש מידי שנה בשנה... למה דוקא בדבר שבקדושה, שמקורה טהור בדברי הזוה"ק, שנתקבל בכל תפוצות ישראל, והאר"י הק' כידוע עשה עסק גדול מזה, האם זה נקרא ביטול תורה? שנית, כהמשך לשאלה ראשונה, לא ראיתי את אותם אברכי משי שנמנעים מלנסוע למירון, שגם ימנעו מלנסוע למנוחת...
על ידי יוספזון
24 אפריל 2018, 12:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

הרה"ק בעל הדברי יחזקאל משיניווא זי"ע היה מהאוסרים. והרה"ק ר' שמואל העליר זי"ע אב"ד צפת היה מהמתירים. היה מחלוקות גם לפני זה
על ידי יוספזון
24 אפריל 2018, 16:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

אצל הרשב"י יש סיבה נוספת והרבה יותר פשוטה, כי היו שסברו שהרשב"י טמון באופן שיש פותח טפח, והציון למעלה הרבה יותר גבוה מהמערה עצמה, ולכן אין כאן חשש טומאה, כי טומאה אינה בוקעת ועולה, קיצרתי במקום שאמרו להאריך, ואני מקוה שהת"ח כאן יביאו את המקורות המדוייקים
על ידי יוספזון
26 אפריל 2018, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שם האדם קובע את עתידו -שאלה נחמדה

לתוספת הבנה בשאלה זו עין בגמ' (יומא פ"ג ע"ב) ותו ר"מ ור' יהודה ור' יוסי הוו קא אזלי באורחא ר' מאיר הוה דייק בשמא ר' יהודה ור' יוסי לא הוו דייקו בשמא כי מטו לההוא דוכתא בעו אושפיזא יהבו להו אמרו לו מה שמך אמר להו כידור אמר ש"מ אדם רשע הוא שנאמר (דברים לב, כ) כי דור תהפוכות המה ר' יהודה ור' יוסי אשלימ...
על ידי יוספזון
04 מאי 2018, 15:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

מחאה נמרצת!!!! מצדיק רשע מרשיע צדיק תועבת ה' גם שניהם!!! היות שנכתבו כאן דברים חמורים מאוד מאוד, אשר תסמרנה שערות הראש ותצילנה שני אזניים משמוע, כאשר ניקים מתרברבים לפגוע בקדשי הקדשים מחד, ומאידך להגדיל את כבוד הלאומיות הנלוזה שגם קצת האידשקייט שהיה בה, מזמן פשטה את הרגל רח"ל. היות שקדושת שבת ממשמשת...
על ידי יוספזון
07 מאי 2018, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

לא רק הגר"מ שטרנבוך יצא חוצץ נגד קדושת ציון, אלא כל הבי"ד שלו, בד"צ העדה החרדית יצא חוצץ בקריאה נרגשת בשנה שעברה לפני הכנס שרצו לעשות בתמיר, שנחל תבוסה לאחר שהאולם היה כמעט ריק לגמרי. וכמובן שבחוץ התקיימה הפגנה סוערת. גם השנה הם מתכננים איזה כנס ביום ירושלים (האומרים ערו ערו עד היסוד בה), וכנראה שג...
על ידי יוספזון
07 מאי 2018, 13:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

ישנם כמה סוגים של תגובות לרעיונות כמו קדושת ציון. כמובן שישנם כאלו שיש בהם מכל הסוגים. א. המבוגרים - בעלי הנסיון - חוששים מכל שינוי, הם עייפים מהתמודדויות חדשות והם גם למודי נסיון מהעבר, הם יודעים שגם כאשר הכוונות טובות צריך הרבה ס"ד שיצא דבר טוב וישנם הרבה סיכונים בכל דבר וכו' וכו'. בדרך כלל הם מע...
על ידי יוספזון
13 מאי 2018, 13:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה לגבי שם לתינוק

מזל טוב, רוב נחת דק'.
זה תלוי הרבה גם בכך אם הסבא מקפיד.
על ידי יוספזון
20 אוגוסט 2018, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

לדעתי אין צורך להכנס לוויכוח, יש לחזור ולשנן את מאמר הכתוב (שמואל א כד יג) כַּאֲשֶׁר יֹאמַר מְשַׁל הַקַּדְמֹנִי מֵרְשָׁעִים יֵצֵא רֶשַׁע... אין זה סוד כי כל תנועת הציונות הוקמה להעביר את ישראל מעל דעתם ועל דתם. כפי האמרה הידועה המיוחסת להגר"ח מבריסק זי"ע 'שהם צריכים את המדינה להעביר את ישראל על דעתם...
על ידי יוספזון
21 אוגוסט 2018, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

נראה לי שאין לך 'המתקוממים על התורה' יותר ממדינה זאת.
על ידי יוספזון
09 אוקטובר 2018, 19:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

בעיקרון היה אסור לנו להשתתף בבחירות, לא לכנסת ולא לעירייה, כי שניהם הם מקומות שהחברים שם הם שותפים מלאים לאיסורי תורה. אך כבר פסקו גדולי עולם שמכיון שע"י שנשלח לשם נציגים נוכל להציל הרבה, ע"כ מהחובה להשפיע כל מה שאנו יכולים. וע"כ,בךי פסק הלכה מפורש מגדולי ישראל אין שום היתר ללכת להצביע, אלא אחר שמו...
על ידי יוספזון
21 אוקטובר 2018, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

מתחילה לא רציתי להכנס לדיון הלכתי זה, אך אם כבודו כן הביא כאן איזה טיעון, אענה לעומתו בקצרה בתקוה של ימשך חלילה להתקפות הדדיות ח"ו. ואדבר כרגע רק על הנכנסים לקואליציה של העירייה למרות שהדבר אינה פחות חמורה ממי שאינו בקואליציה. די אם נבוא עליו מדין 'מעמיד' הרי אי אפשר להעביר תקציבים לטומאות וזוהמות ש...
על ידי יוספזון
21 אוקטובר 2018, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

ואוסיף עוד, העדה החרדית מעולם לא אסרו מטעמי 'קנאות' כל מה שאסרו היה בבירור הלכתי גרידא, אדרבה, ידוע האיסור על בחירות נשים שחתמו עליה הח"ח והגרח"ע כשהיה הנידון לגבי הועד הלאומי... ואף חייבו בחוב קדוש על חוק היציאה.
על ידי יוספזון
23 אוקטובר 2018, 18:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

אם יהיה לי זמן אתייחס מאוחר יותר לכל הטענות כמה שיש סיפק בידי. לדבר אחד אני כן יתייחס, למי שכתב 'שרוב גדולי הדור' הורו לחוב קדוש. למיטב ידיעתי רוב גדולי הדור אסרו. אבל ברגע שאציב כאן את הרשימה מיד יפסלו את כולם או חלקם מ'גדולי ישראל' ואם אני אגיד את ההפך, אז יזרקו אותי מלהיות חבר בפורום. ולכן. אני מ...
על ידי יוספזון
23 אוקטובר 2018, 19:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד

איפה ראית בחזו"א שסבר אחרת מהסטמר רב (אני לא מדבר על עדיות)? החזו"א פסק הלכה למעשה להשתתף בבחירות ולקחת תקציבים. ואני מאד מקווה שאתה לא הולך להכחיש את זה כי זה רק עדויות ולא כתוב בחזו"א יו"ד או או"ח. אבי מורי זצ"ל יליד ב"ב סיפר לי שהוא זוכר שבחייו של מרן זי"ע היו שלשה סוגי מודעות ברחובות והכל בשמו ...