החיפוש הניב 13 תוצאות

חזור

על ידי יעבץ
26 ינואר 2017, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נקטעה האצבע רח"ל

ושוב כעת מצאתי מפורש שאלה זו בציץ אליעזר ופסק להיתר. בתחילה הביא את סברת כלפי לייא ודחה אותה בכמה ראיות, והעלה להתיר על פי הש"ך בסי' קנ"ז ס"ק שכתב וז"ל: ואם יש סכנת איבר צ"ע אי דמי לממון או לנפש...ונראה לקולא. משמע שדווקא בשבת לא דוחים מפני סכנת איבר (וגם זו מח' ראשונים ואכמ"ל) אבל שאר ל"ת דוחים. וה...
על ידי אברך
10 מאי 2018, 22:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקרוא קריאת שמע בזמן הגר"א???

מה שיותר תמוה שהמנהג מאז ומעולם היה כהמג״א וזה דעת רוב ככל הראשונים וכך סתמו רוב גדולי הפוסקים האחרונים, וכמה מגוחך הדבר שאנשים שמחמירים לא לאכול מקמח שנטחן לפני הפסח ולא לסמוך על העירוב אע״פ שיש הרבה צדדים להקל וכך היה המנהג, ובזה שהוא חיוב דאורייתא סומכים על כמה שיטות נגד רוב המכריע של גדולי הראש...
על ידי יושבי יעבץ
22 מאי 2018, 20:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

תובנה פשוטה. על דרך כלל, כשמנסים ליישב דברים הנוגדים להלכה כמו בנידו"ז -אלו המתפללים אחר חצות (ולשו"ע ורוב האחרונים אחר ד' שעות) וכן בשאר הנידונים..ככל שמנסים ליישב את הדברים הם נעשים רק יותר דחוקים עד אבסורדיים. כמו התי' שמביא הס' הנ"ל ודוחה לדבריהם אחת לאחת. תובנה עוד יותר פשוטה: מעשי הצדיקים שהי...
על ידי הפקדתי שומרים
12 יולי 2018, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולדות חייו של מרן ה'חזון איש'

אני מתפלא, איך מעלים ספר סיפורים "רומן היסטורי" בלשונם, שמבוסס על החזון איש, ועוד מאיש מפוקפק, שחלק מהחוקרים הרצינים החרדיים פרופ' שלמה זלמן הבלין, ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי והרב יהושע ענבל הטילו פקפוק בדבריו. די לראות איך מתייחס אליו החוקר המפוקפק בנימין בראון שעיוות את דמותו של מרן, בכדי להבין, ששני הפ...
על ידי רחמים
13 יולי 2018, 15:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גנב או בעל חסד?

סבא כתב:נ.ב. איני יודע אם זה מעניין אתכם, אבל תגובתי הייתה שלדעתי [אם הסיפור מדוייק כמובן] הם נשארים גנבים, ומה שיצא מגניבתם טובה גדולה זה כבר מכבשי דרחמנא.
אני מסכים איתך. ופשוט.
על ידי אור זרוע
15 יולי 2018, 00:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים בזמנינו

קראתי פעם שצפיפות החומר בסירים של ימינו שהיא גדולה יותר מאשר בעבר, גורמת למיעוט כמות הבליעות. אבל גם בימינו יש בליעות ופליטות והדבר בא לידי ביטוי לאלרגנים שרגישים לכמות מזערית של האלרגן שהם רגישים אליו. מכל מקום, ההלכה אינה משתנה ואינה ניתנת לשיעורים לפי צפיפות החומר בכל כלי שבא לידינו, ועל כן קבעו ...
על ידי אאא
15 יולי 2018, 05:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

הפקדתי שומרים כתב:עם כל הטרחה הכרוכה באופציות האחרות, בעיקר בנוגע לחיטוי תינוקות.
מה הם האופציות האחרות?
[עבור מי שרוצה להתחיל להחמיר].
על ידי אריך
15 יולי 2018, 08:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

רבי הפקדתי: כתבת על העיתונים שלא פרסמו אודות הכנס. ובכן דע שבטוחני שמלכתחילה לא פנו כלל לאותו עיתון (שהנני אגב מנוי עליו), כי ישנם דברים שהוא מנוע מלפרסם. אבל מה תאמר על העובדה שהוא נתן פעמים רבות במה לרב יהודה לנדי (מנואמי הכנס השנה), בכתבות מפורטות אודות ממצאים כאלה ואחרים. וכן היתה כתבה עם הגר"ז ...
על ידי יוסי יעבץ
25 ספטמבר 2018, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשש לשון הרע על דואר ישראל

@י.א.ל זה שמביא את הפוסקים, אינו עושה זאת לספר הלכה. ספר הלכה הגדרתו ספר שמביא את האיסור ואת ההיתר בשווה. אבל ספר שכותב רק את האסור, ואילו ההיתרים מובלעים בהערות, או נלמדים רק ממשמעות, אינו ספר הלכה אלא ספר מוסר, כמו ששערי תשובה הוא ספר מוסר ולא ספר הלכה! מוזר. הקדמת החפץ חיים - הלכות אסורי לשון הר...
על ידי יהודה1
09 אוקטובר 2018, 10:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הקודש בשטר החדש ע"ס 200 ש"ח

מכל מלמדי השכלתי כתב:
י.א.ל כתב:ציטוט מתוך השטר המדובר בשם הכופר מה שמו '' אנחנו אוהבים אותך מולדת בשמחה בשיר ובעמל''
לא הבנתי מה אתה בא להסיק מהציטוט הזה?

גם לא הבנתי למה התכוון המשורר...
זה נראה לי משפט נבוב ותלוש. אבל לא כפרני.
זה מוכיח שהכותב הוא כופר. וזה שזה המשפט המצוטט בגדול על השטר מוכיח את כוונת המדפיסים.
על ידי חכם באשי
08 דצמבר 2018, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפוס בן יהודה

הנני לקבוע בזה מראי מקומות משחר בחרותי, אודה מאד אם מישהו יתקן טעויות שנפלו בהם מסתמא. בגמרא סוף פרק סדר תעניות (תענית יח:), כשביקש טרויינוס להרוג את לולינוס ופפוס אחיו (פרש"י, צדיקים גמורים היו) בלודקיא (פרש"י, היא לוד. והיינו דאמרי' בכל דוכתא (ב"ב י:) הרוגי לוד אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן בגן ...
על ידי pkd
12 ינואר 2019, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבול של עלונים

עצה מועילה: אנכי זוכה להו"ל עלון בס"ד, שבד"כ 'נחטף' ע"י המתפללים... ובאמת בעקבות הדברים הנכונים הנ"ל, עשיתי באמצעות ידידים - בדיקה ממוצעת כמה עלונים באמת נצרכים לכל בית כנסת, וכמה נלקחים לבית וכמה נשארים בבית כנסת לשימוש חוזר. בעקבות הבדיקה הוריתי לכל מחלקי העלונים, להניח בכל בית כנסת לא יותר מ15 על...
על ידי נבשר
20 ינואר 2019, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טלטול מוקצה בשבת

לכאו' הוא כשמל"א ששרי לטלטלו לצורך גפו או מקומו. אני חושב שמחשב זה חסרון כיס שאסור לצורך גו"מ אם זה הפסד מרובה אם יגנב שמא היה מותר להביא גוי עי' שו"ע שז נחלקו הפוס' אי שרי אמירה לנכרי באיסור דרבנן (מוקצה) לצורך הפסד יש מתירין שגוי יאמר לגוי ואז קיל טפי עיי"ש במ"ב לא הבנתי למה ח"כ, הגדרת ח"כ שמקפיד...