החיפוש הניב 7 תוצאות

חזור

על ידי ח.ש.
06 ספטמבר 2017, 12:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

בס"ד עשרים מי יודע, נקודות למחשבה. א] שינוי במבנה הגוף - מבנה גופו של הבראקל יותר צר וגבוה [מתאים לצורת עופות קרב]. ב] שינוי במבנה הנוצות - נוצות הבראקל מוארכות וצרות ללא הסיומת העגולה האופיינית לעופות עם מסורת. ג] שינוי בשערות שעל הראש - שערות הבראקל על הראש הם יותר ארוכות משערות הבלאדי. [ויעיד על...
על ידי ח.ש.
26 פברואר 2018, 10:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורים תשע"ח - ברמות (ירושלים???)

קצת מתמיה שהרב אי"ש שליט"א כותב בירור הלכה ותוקע עצמו לנושא שקשור לתושבי ירושלים ורמות בלבד, וב"ה יש ברמות רבנים וציבור ת"ח, ולא נזקקים לאברכים או מו"צים ממקומות אחרים שיתנו הוראות ויחוו דעתם. זאת לכאורה לא טענה. התורה ניתנה לכולם. וכמו שבזמנו כשהר"ז נהג בשכונה דלא כהוראת הגרי"ש רעשה הארץ [אם כי כש...
על ידי ח.ש.
03 אפריל 2019, 16:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "לעשר לחומרא" - מה הפולמוס..?

מצו"ב מאמר שכתב הרב אפרתי והוא נמצא באתר של ביהמ"ד להלכה בהתיישבות
חיוב הפרשה במוצרים שבהשגחה הלכה ואינה חומרא.pdf
על ידי ח.ש.
07 יולי 2019, 10:47
עבור לפורום
עבור לנושא

מפת הארץ - אז והיום

האם יש למישהו מפת ארץ ישראל בימינו, אשר מצוין בה את שמות המקומות המוזכרים בתורה, כגון ארץ סיחון ועוג, ארץ מואב וארץ אדום, וכן חלוקת הארץ לשבטים שאפשר לזהות בה את המקומות בימינו אנו?

תודה רבה מראש
על ידי ח.ש.
04 דצמבר 2019, 10:06
עבור לפורום
עבור לנושא

האם המלאך שמלמד תורה בבטן - מגיע גם לנקבה?

שורש הספק הוא - מצד א' - גם היא חייבת בלימוד תורה כלשהו, והראיה שהיא אכן מברכת ברכות התורה, וכל מה ששנינו ש'המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות', לכאו' אינו אלא דין באב, שאל לו ללמדה תורה כדי שתתעסק בעניני הבית וצרכיו השוטפים. ומצד ב' - כמדומה לי (וכך גם שמעתי פעם) שחלק מן הענין שהמלאך מלמד תורה שם בב...
על ידי ח.ש.
17 דצמבר 2019, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

לגבי חולה שישי בו סכנה שמותר להדליק לו נרות בשבת לצרכו, נחלקו בזה גדולי האחרונים, והראשון שדיבר בזה (לענ"ד) הוא הגאון רבי שמואל ענגיל בספרו שו"ת מהר"ש ח"ב ס"ג, והאריך רבות בנידון, והסיק שודאי שאינו יוצא יד"ח בהדלקת נר חנוכה, מכיון שכל עיקרו של הנר הודלק לצורך חולה, ואנן בעינן שיהא ניכר שהודלק לצורך ...
על ידי ח.ש.
19 דצמבר 2019, 11:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

אני מבקש את מחילת הציבור על כך שלא קיימתי את דברי, פשוט הייתי עסוק במצוה גדולה, ומ"מ אני עדיין מסופק האם ת"ת דרבים כמו שיש כאן אכן דוחה את אותה מצוה או לא, ואכמ"ל. ראשית יש לדון האם בכלל ישנה מצוה להדליק נרות חנוכה בליל שבת, ושורש הספק הוא כדלהלן. א. חכמים תקנו להדליק נר חנוכה בכל לילה, אך בליל שבת...