החיפוש הניב 11 תוצאות

חזור

על ידי הצפוני
05 ספטמבר 2017, 10:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

[א] מה שבטוח הוא "שאין שם הכלאות" מלבד הראק והקארניש שיש להם מסורה ברורה. ישמעו אזנך מה שפיך מדבר, ראק וקארניש מכליאים אבל מה שבטוח שאין שם הכלאות [ב] אפשר שצריכין כל מחזור לקנות, אבל הכל הוא מגידול של הראק והקארניש שיש להם מסורה ברורה. תגיד לי אתה האם יש סיבה לומר שאין שם עוד הכלאות? 1. המטרה של ה...
על ידי נפתולי
06 ספטמבר 2017, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

מובהק כתב:דווקא שתיקתם של תומכי הבראקל כאן ובעלמא על אותו קול שיצא, היא זו שגורמת ריעותא על נאמנותם של אנשי ק"ק בראקל והגלילות, ומימילא ריעותא על כל העדויות וכו' השם ישמרנו
אתה חושב שזה יהיה דיון הלכתי ראוי לשמו אם הם יגיבו על כל שטות שמתפרסמת באמצעים אלו?
על ידי אלימלך
11 דצמבר 2017, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נעשה נס ל"שושנים".

ראיתי קונטרס נפלא שמישב את זה
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
16 ינואר 2018, 12:22
עבור לפורום
עבור לנושא

אבחון חובבני - כן יש כזה דבר !

את הרעיון קיבלתי מגרפולוג,
שהעביר לי את הכלים האלו,
כמובן שזה ללא אחריות, אבל מניסיון זה נראה טוב וקולע !
2 קבצים בפורמט פתוח, ובפורמט סגור.
אבחון חובבני לילד.pdf
אבחון חובבני לילד.docx
אבחון חובבני הנחיות למאבחן.pdf
אבחון חובבני הנחיות למאבחן.docx
על ידי אריך
22 פברואר 2018, 09:00
עבור לפורום
עבור לנושא

'מלחמת העצמיות' - מאמר לפשר המאבק בין ישראל לעמלק

מצ"ב מאמר חדש לפרשת זכור
ובו יבואר ענין המקריות דעמלק
ומה הוא המנגנון של נהפוך הוא
ועוד

{בשפה קולחת וללא ציטוטים ארוכים}
על ידי רוצה לדעת
27 נובמבר 2018, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

חנוכה, זמן לחזור על תלמודו - של"ה הק'

כתב השל"ה הק' [מס' תמיד דרך חיים ותוכחות מוסר וז"ל: תוכחת מוסר לחנוכה, יחשוב שעיקרו נתקן להלל ולהודות להשם יתברך, על כי היונים חשבו לבטל תורה ומצות, אם כן הימים הקדושים האלה ראוים ביותר להתמדת תורה מבשארי הימים, כי תלמוד תורה כנגד כולם. ובעוונותינו הרבים רוב העולם נוהגים בהם בטול תורה והולכים אחר הה...
על ידי נדיב לב
30 נובמבר 2018, 01:35
עבור לפורום
עבור לנושא

23 הערות בהלכות חנוכה

א. כתב בשו"ע (תרעו-ב) מי שלא הדליק ואינו עתיד להדליק באותו הלילה, וגם אין מדליקין עליו בתוך ביתו, כשרואה נר חנוכה מברך שעשה נסים, ובליל ראשון מברך גם שהחיינו, ואם אח"כ בליל ב' או ג' בא להדליק אינו חוזר ומברך שהחיינו. ולכאו' קשה מדוע לא יברך שהחיינו ביום השני על קיום המצווה וכמו שכתב הרמ"א בהל' סוכה ...
על ידי נדיב לב
30 נובמבר 2018, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

15 עיונים בהלכות חנוכה

15 עיונים וחקירות בהלכות חנוכה א. יל"ע האם ברכת הראיה (אדם שאין לו נ"ח) נתקנה במקום הדלקה וכפשט השו"ע (סי' תרע"ו ס"ג) או דהוי ברכה על הזמן ותיקנו שיברך בשעה שרואה נ"ח דהא אין מברך על עצם הנרות כמבו' בשו"ע שם. ונפק"מ לברך על נרות קטן או גזול דאם נימא דבמקום הדלקה אפשר דלא יצא יד"ח ולהצד ב' י"ל דיצא ו...
על ידי ברור הלכות
29 דצמבר 2018, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

בירור הלכות חנוכה

בירור הלכות חנוכה.pdf
על ידי דורדיא
19 אפריל 2019, 01:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס נפלא המתאר את הקרבת קרבן פסח

מצ"ב.

וייש"כ לרב @חלק א׳ ממעל