החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי אלף זעירא
17 ינואר 2019, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'השתייכות' 'קבוצתיות' 'עדר' 'קהילה' 'גדולי הדור שלי' 'מפלגה שלי' מה המקור לפלא הזה והאם מותר לחדש שזה משהו מאוד קדוש

בענין האם הניחו תפילין במדבר. דברי הרשב''א שהובאו לעיל הם במנחות לד כמו''כ יעויין בספר אוצר הידיעות אסיפת גרשון [לפי סדר הא''ב] מערכת ת עמ' 685 שמרחיב בנידון ומביא כמה מ''מ בענין. יעויין גם בספר מכתבי תורה שפע חיים מהגה''ק מקלויזנבורג זצ''ל ח''ה מכתב שסט שמרחיב בנושא, ובתוה''ד מביא מזקינו הדברי חיים...
על ידי אלף זעירא
10 יולי 2019, 19:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרושה דרשה!

ווארט א' - שמעתי מהגר''ל מינצברג זצ''ל: 'איש ואשה שזכו שכינה שרויה ביניהם. לא זכו אש אוכלתן'. היינו כשזכו יש את האות י' באיש והאות ה' באשה וביחד זה שם ה', וזהו שכינה שרויה ביניהם. וכשלא זכו מסתלקת השכינה מביניהם, ומשחסר האות י' באיש והאות ה' באשה נשאר בשניהם רק האותיות 'אש', וזהו 'אש אוכלתן'. ע''כ י...
על ידי אלף זעירא
04 ספטמבר 2019, 13:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה מפתיעה

האשכול הזה ננעל. אני רואה שעדיין מנסים לחזור ולדון באותו נושא שוב ושוב, כדאי קודם לקרוא את כל מה שכתבו שם  ואם יש למישהו משהו לחדש אחר כך, שידון עם המנהלים אם ראוי לפתוח את האשכול מחדש. הרב יהודה 1 קטונתי מהבין את ההתעקשות שלך [בכמה וכמה אשכולות] למנוע מחברים לדון בנושאים שהם מעונינים לדון בהם. מי ...
על ידי אלף זעירא
27 אוקטובר 2019, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרכי הצניעות המקובלים לגבי אופניים, קורקינט, הוברבורד וכדומה.

אם כבר - הזכרתם לי שאלה ישנה שמפריעה לי. יש עוד כאלה הנהגות של חומרות שאין להם הגיון מצד עצמו כמו למשל מה שרבי נקרא קדוש בגלל שלא הוריד ידיו מתחת לאבנט וכדומה. מה הפשט ולמה צריך הרחקה כזו שלכאורה אין היא שומרת משום חשש איסור. נראה לכם שבאמת רבי היה יכול להכשל באיסור ממש - אם בסה"כ היה מוריד את היד ...