החיפוש הניב 11 תוצאות

חזור

על ידי יצחק
25 פברואר 2018, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

למעשה כאן נקודת הויכוח בינינו, אני יותר פנאט ממך, וכבר אמרו הפסיכולוגים שכל אדם אומר גם את השכל שלו מתוך הרגש שלו. אתה לא יותר פנאט ממנו, הוא פנאט על ת"ח שביררו ואתה פנאט על כאלו שלא ביררו כלום העיקר הם "גדולי הדור", לכל אחד יש את הדברים החשובים לו. סוף סוף תצטרך לענות על שאלה פשוטה, האם בכל התורה ...
על ידי עפר ואפר
12 יוני 2018, 03:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

@סלע מצדיע לך על הסבלנות גם אני מצדיע לו על הסבלנות להשמיץ שוב ושוב ללא הרף, מבלי להזכיר תגובה עניינית אחת... בשביל שיהיה ברור למי שקורא מאוד בשטחיות: כל הודעותיך, משיב כהלכה, בנושא הפאה והצניעות בכלל, מסולפות עד אימה כל שמועה להיתר, היא אמת לאמיתה, יסוד מוצק לבנות עליו מגדל בבל כל שמועה לאסור, מפו...
על ידי יושבי יעבץ
21 יוני 2018, 09:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

אינני יודע מה בדיוק כתוב בקונטרס המצורף. אך כבר שמעתי בעבר על מציאת חלזונות בדרום אמריקה. אין בכך משום הערה על התכלת, מפני שעיקר הטענה שאפשר להוכיח שבמורקס צבעו באגן הים התיכון, וכמו שהוכח מעל לכל ספק, ולא התבצעה באגן הים התיכון צביעה לתכלת ממינים אחרים. ולעצם מציאת החלזונות - למיטב ידיעתי הם זנים מ...
על ידי סבא
27 יוני 2018, 18:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

לגבי תרנגולי הודו מצינו כמה יישובים באחרונים, הנחל אשכול (על ספר האשכול סימן כב ס"ק י) וכן הדרכי תשובה (ס"ק כג) כתבו ע"פ השו"מ (חמישאי סי' סט) שרוב הראשונים ס"ל כרמב"י (ר' משה בן יוסף) דס"ל שאם יש ג' סימני טהרה תו לא חיישינן לדורס, ואף דפסק השו"ע כרש"י להחמיר בזה, היינו דוקא במין חדש ממש, אבל תרנגו...
על ידי האחד בא לגור
16 ינואר 2019, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בנציון
07 אפריל 2019, 10:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת

לא יתכן שיכריע להטיל תכלת, כי עכ"פ גם אם יסתבר לו שכן מ"מ יחידאה הוא, ומסיבה נוספת שקשה קצת להגיע לדעה ברורה שחיוב להטיל את התכלת הזו, מהרבה סיבות וצירופים בסוגי', גם לאוהדי התכלת הזו. למשל שמבואר בהרבה פוסקים שאי"ז חיוב להטיל תכלת , [והוא מח' הפוסקים], וגם שיש נידון על צורת הצביעה, ועל מספר החוטים...
על ידי בן של רב
18 יוני 2019, 02:09
עבור לפורום
עבור לנושא

שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

אשכול זה לא מיועד להבעת דעות אישיות - אלא רק לאינפורמציה בלבד. אבקש אם אפשר פעם אחת ולתמיד לברר מי בעד מי נגד ומי מסופק.  נא לציין פרטים משמעותיים נחוצים על כל אחד מהרבנים, [כמובן מתוך זהירות בכבוד ת"ח והימנעות מ"הולך רכיל מגלה סוד"] .  כמו: כמה הוא השקיע לברר, כמה הוא בטוח בדעתו לכאן או לשם, האם הו...
על ידי מסיח לפי תומו
20 יוני 2019, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

אני לא לובש תכלת. אבל לא התחברתי לשום טענה של המתנגדים. האמת, לא נעים לי חברתית. ברור לי כשמש שאם התכלת היתה בצבע לבן כמו כל החוטים כל הציבור החרדי היה קונה. בדיוק כמו שעשרות ומאות חומרות נכנסו לציבור החרדי בשנים האחרונות, כשרבים לא יודעים בכלל מה דעת גדולי ישראל בענין. מה מקור החומרא. מה הראיות בעד...
על ידי מתחזק
04 אוגוסט 2019, 09:22
עבור לפורום
עבור לנושא

איסורי סעודה המפסקת - אכילת בשר ושתיית יין - האם נוהגים בתשעה באב?

ידוע הנידון בשתיית יין למי שעושה הבדלה בתשעה באב כגון חולה ויולדת וכיו"ב, האם מותרים בשתיית יין? יסוד השאלה משום שמצינו איסור אכילת בשר ושתיית יין בסעודה המפסקת, ואכ השאלה היא האם גם בתשעה באב עצמו גם כן קיים איסור זה. [ודרך אגב, ראיתי שיש שחידשו שחולה האוכל בתשעה באב לא יאכל שני תבשילין בסעודה אחת ...
על ידי יצחק
26 ספטמבר 2019, 08:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות על הקונטרס "חותם של זהב"

אני מרגיש צורך להוסיף התנצלות מהרבנים "אח שלך" ו"שאר לעמו" שאני לא דן בדבריהם לא מחמת שאיני מחשיב את דבריהם חלילה, אלא בגלל שנאמנים עלי דברי החזו"א שאין לבוא במשא ומתן עם החכמים כי התועלת בזה מעוטה עד אפסית, לכן על אף שאני קורא את התגובות בתשומת לב, אני לא טורח להעמיד את שיטתי ולהתעצם עליה, אלא כות...
על ידי איטשע מאיר לורנץ
10 פברואר 2020, 10:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

המכתב איננו תחת ידי אבל כן ראיתי מכתב ממנו בנושא מה שכתב איננה פירכא יכול להיות שזה בגלל אותם שרצו להטריפו וסבר שאין ראוי לעשות כך, וכך ראיתי כמה וכמה מגדולי ישראל שנהגו באופן הזה בעת הצורך יש מכתב ידוע שכתב נגד הבראקעל, ושם כתב בברירות בעד הפטם שבירור בעצמו שלא הכליאה אותם בשום עוף אחר אלא שהוא עו...