החיפוש הניב 335 תוצאות

חזור

על ידי שואל ומשיב
10 אוקטובר 2017, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור בחז"ל למושג "חשיבה חיובית"?

מאירי שבת סז.
דר' הר''ן הדרוש השישי בהסב על ''לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל''
על ידי אברך כולל
18 אוקטובר 2017, 13:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול הגהות על חומשים- בראשית

יש חומש ע"פ דפוס סלאוויטא ששם התרגום מאוד מדויק
על ידי שלום עולם
19 אוקטובר 2017, 08:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור בחז"ל למושג "חשיבה חיובית"?

מהיכן העדות הזו שהכח הזה קיים? תתפלא לשמוע שבעולם הרוח יצאה מהמפרשים של "הסוד" ורק בציבור החרדי היא צוברת תאוצה מפני שאנשים מתפרנסים מזה... דבר נוסף - אני מכיר מרצה שמדבר בכל הרצאותיו על בטחון ובנה שיטת פירמידה להתפרנס מהנושא הזה... אם יש לך בטחון - למה להשקיע בהשתדלות כל כך גדולה?? לא קצת מגוחך? ת...
על ידי סבא
26 דצמבר 2017, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור בחז"ל למושג "חשיבה חיובית"?

כתב הביאור הלכה סימן תקכ"ט סעיף א' וז"ל- ואל יצמצם בהוצאת יום טוב - א בל בשאר הימים צריך כל אדם לצמצם בהוצאותיו [טור] ומקורו מהא דאיתא בגמרא מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו' ופירש"י ליזהר מלעשות יציאה מרובה שלא יוסיפו לו אלא מה שפסקו לו עכ"ל וזהו תוכחת מרובה על זמנינו שבעו"ה הרבה אנשים עוברי...
על ידי יעבץ
26 דצמבר 2017, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מבין מה כתוב כאן?? אשמח להסבר מהת"ח!! [מיכה פ"ו]

ברור שיש כאן טעות כלשהי.
אם נחליף האות ס' באות ם' נמצא "חק עמרי משתמר בכם - ותעזבו חוקותי.
על ידי מעט דבש
27 דצמבר 2017, 04:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מבין מה כתוב כאן?? אשמח להסבר מהת"ח!! [מיכה פ"ו]

כדברי יעבץ, כן הגרסא במהדורת מקראות גדולות 'הכתר' של בר אילן.
על ידי סבא
28 דצמבר 2017, 00:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור לסיפור על הגר"ח זוננפלד וקיסר גרמניה

ידוע לי במקרה שבחלק א' של מרא דארעא דישראל עמ' קצ"ט מופיע הסיפור, אבל איני זוכרו
על ידי אוריאל
30 דצמבר 2017, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

"לא לחינם ליווה אותי רבנו עד גרם המדרגות!" מקורבו של רבינו, הרה"ג יצחק רוזנגרטן. מתוך ראיון עבור דרשו: מטבע קרבתכם המרובה אל מרן ראש הישיבה זצוק"ל, לבטח הייתם עדים לסיפורי מופת שהראו שאכן ראש הישיבה נמצא עמנו על הארץ, אולם ראשו מגיע השמימה. מה תוכלו לספר לדורות הבאים מסיפורים אלה? נשימתו של רבי איצ'...
על ידי אלכס
01 ינואר 2018, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מבין מה כתוב כאן?? אשמח להסבר מהת"ח!! [מיכה פ"ו]

מעט דבש כתב:יש מהדורה מקוונת, חינם.
http://www.mgketer.org/
יש גם אפשרות להוריד תוכנה מקוונת חינם
https://www.mgketer.org/home/software
על ידי חמד ילד
05 ינואר 2018, 09:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

הגיע אילו טייס מתחזק ואמרו לו זה טייס אז הגראי"ל אמר לו אתה מתכון שהוא נהג אוטבוס גדול אני שמעתי זאת בשינוי - "מה זה טייס? 'בעל-עגולה' [עגלון] בשמים"... הגיע אילו טייס מתחזק ואמרו לו זה טייס אז הגראי"ל אמר לו אתה מתכון שהוא נהג אוטבוס גדול במסעו לחו"ל הראו לו מגדלים, אמר זה לא מגדל זה בית על גבי בי...
על ידי אוריאל
06 ינואר 2018, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

מכלי ראשון: בעיתון המבשר קהילות, לשבת זו, היה ראיון ארוך עם הרב מרדכי אורלנצ'יק, אחד מחברי הח"ק בבית החיים של בני ברק למעלה מעשרים שנים, על בית הקברות. בתוך הראיון אתו הוא מתייחס לקבורתו של רבינו מרן זצ"ל, תוך שהוא מגלה טפח מיוחד ומפעים, לו הוא היה עד. להלן הציטוט: בנוסף לכך, מגלה לנו ר' מרדכי גילו...
על ידי יושב בין חכמים
10 ינואר 2018, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

הובא בגליון כאיל תערוג השבוע ענין התשובות שהבין מתוך השואל דבר מתוך דבר דברים שלא שאל שירד לסוף דעת השואל, והם דברים נפלאים מאוד וחלקם נתפרסמו בבי מדרשא, ונביא דוגמא אחת שבחור א' שאל את רבנו שאמו מבקש ממנו שישמור על בריאותו וילבש סוודר, והוא מרגיש שזה לא מפריע לו ויכול ללכת בלי, האם יש בזה כיבוד אם....
על ידי איש מפי איש
17 ינואר 2018, 15:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למי יש מקור קדום למפורסם על דתן ואבירם שפיזרו מן ואכלוהו הציפורים?

חיפשתי הייטב ואין לזה מקור!!
המקור היחידי נראה לי בשם הרבי מרופשיץ או אחד אחר מהחסידים, לא בקיא בשמותיהם בדקדוק.
מה שכן כעי"ז יש בתורה תמימה כמדומני שמחלקים להם אוכל בשבת שירה כי בעת קריעת ים סוף הציפורים שרו שירה יחד עם בני ישראל.
על ידי אלימלך
17 ינואר 2018, 15:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למי יש מקור קדום למפורסם על דתן ואבירם שפיזרו מן ואכלוהו הציפורים?

מבין ענין כתב: ראיתי שהרב נבנצל מביא זאת בשם מדרש שמופיע ב"תורה שלמה" דא עקא שאין לי את הסדרה...
כנראה כונתו לספר המטעמים שהביא שם ב'תורה שלמה'. [ראה בהעלאה שהעלה @סבא]
על ידי אלימלך
18 ינואר 2018, 16:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלוקח אם על הבנים חייב לשלח - גם אם מתו? [משנה חולין פי"ב מ"ד]

מכך שכל הפוסקים מזכירים רק שאם מתה גם לחכמים אין תקנה, מוכח שמיתת הבנים אינה משנה.
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 08:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור לסיפור על הגר"ח זוננפלד וקיסר גרמניה

בספר האיש על החומה חלק ב עמוד 108-109 בהערה 15* מובא הסיפור, יעוי"ש,
וכן בספר תורת חיים - תשובות הגר"ח זוננפלד (ירושלים תשס"ט) עמ' 245 סעיף יט, ובהערה (16) שם מביא קושיא ע"ז מהסטייפעלער זצ"ל
(במקרה הצורך אוכל לצרף צילומים)
על ידי יהודי
24 ינואר 2018, 01:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

אני מקווה שלא התכוונתם ברצינות
על ידי עברי
30 ינואר 2018, 13:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

על כל תופעת המעוררים למיניהם על ""חששות ומכשולים"" לדעתי כדאי לקבוע קריטוריונים מי ראוי להפריך דבר שנעשה בהסכמת רבנים מפורסמים, ואיזה אמינות תהיה למילה שלו. אחרת, איך נדע מה המניעים של המעורר ? וכמה הוא חקר את הנושא ? כמה הוא מבין בו ? לא צריך אמינות, האל"ף בי"ת שיהיה טענות, ונדון בטענות כדרכה של ת...
על ידי סבא
21 פברואר 2018, 21:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור בחז"ל למושג "חשיבה חיובית"?

ראיתי כאן http://www.aish.co.il/ci/a/48863867.html ביקורת שנכתבה על הספר מאמר יפה, כמובן שהוא כתוב בסגנון שימשוך את הרחוקים, ולכן הוא קצת צורם לי, אבל אני מבין שאין ברירה. עבור אלה שאתר אש התורה חסום אצלם, אביא רק את משפט המחץ - התפיסה העומדת בבסיסו - שא-לוהים אינו אלא נער שליחיות המוכן ומזומן להגש...
על ידי הפקדתי שומרים
28 פברואר 2018, 05:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור בחז"ל למושג "חשיבה חיובית"?

כשחזר בתשובה, הרב אליהו שירי הקדיש עשר שנים ללימוד תורה. עשר שנים שבהן, הוא אומר, הוא זיהה שוב ושוב במקורות את הסודות הקשורים בנפש שאותם למד בשקידה רבה כל כך. "התחלתי לעשות עבודה מסיבית של איסוף מקורות ופגישות עם תלמידי חכמים. אני מאמין שכאשר אנשים רואים מודלים מהמקורות הנפש שלהם מושפעת הרבה יותר. ...
על ידי הראני
05 מרץ 2018, 08:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור בחז"ל למושג "חשיבה חיובית"?

הרב @הפקדתי שומרים דבריך נכוחים, אבל! אין דבר כזה כמעט ' משפט מוטיבציה' או שאין בכלל דבר כזה משפט מוטיבציה עם סטיקרים אולי בונים מדינה, אולי מחליפים שילטון וגורמים לנו לקנות שוקולד עם קוקוס, אבל עם סטיקרים לא מחזקים אנשים, זה לא עובד! זה גורם אולי לריגוש קטן, לחיוך פצפון וכל כיוצ"ב, ותו לא מידי. תגי...
על ידי יהודי
29 מרץ 2018, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

אם מישהו יראה את דבריכם ויפרוש מזה, שכרכם גדול מן השמים.
הלב מדמם לראות יהודים שאבות אבותיהם נזהרו בחשש קל מן הקל בפסח כמו מ אש [ואף יותר מזה] משתמשים במוצר זה.
על ידי צבי500
29 מרץ 2018, 07:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

איסור ייצור עוגיות פפושדו(עוגיות מצה עשירה/יין) (הרב עידוא אלבה) הקדמה א. העובדות הנכונות על אבקת האפיה. ב. דין מים מועטים או מלח המוכנסים לעיסה. ג. המתירים לא ידעו שאבקת האפיה היא כמלח ולכאורה אף יותר חמורה ממלח. ד. המתירים לא ידעו חלק מתהליך ההחמצה. מסקנה הקדמה: בשנת תשס"ג הוצאתי בס"ד ספר הנקרא מצ...
על ידי איש מפי איש
03 אפריל 2018, 01:52
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי איש מפי איש
03 אפריל 2018, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי איש מפי איש
03 אפריל 2018, 02:15
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי איש מפי איש
03 אפריל 2018, 02:22
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי איש מפי איש
03 אפריל 2018, 02:24
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.