החיפוש הניב 36 תוצאות

חזור

על ידי אברך כולל
17 אוקטובר 2017, 15:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חטא קין

מלבי"ם דברים כו יא בתורה אור
על ידי אברך כולל
17 אוקטובר 2017, 15:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: די לבזבוז!!!

בתקנות ועד ארבע ארצות היו תקנות כמה אנשים מותר להזמין לחתונה לפי כמה כסף תרם כל אחד לקהילה
על ידי אברך כולל
18 אוקטובר 2017, 13:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול הגהות על חומשים- בראשית

יש חומש ע"פ דפוס סלאוויטא ששם התרגום מאוד מדויק
על ידי אברך כולל
30 אוקטובר 2017, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

אה"נ דכך סובר המשנ"ב אבל כבר הקשה עליו בשבט הלוי סי' א' דצע"ג ולכאורא מרוב הראשונים מוכח דשוק הוא התחתון (עכ"פ לפי מה שאני מצאתי) כך הוא פשטות המשנה באהלות פ"א מ"ח ועי"ש ברע"ב ובתו' יו"ט ובאלי"ר. וביבמות קג ע"א ובמפרשים שם וכן בערכין יט ע"ב וברש"י שם. ובבכורות מה ע"א וברש"י ד"ה עקיבו ובנדה נז ע"ב נח...
על ידי אברך כולל
07 ינואר 2018, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

יש גם משנת יוסף על מס' שביעית לר' יוסף ליברמן שליט"א ר"י שומרי החומות
ואלה מסעי לר' דן שווארץ שליט"א
אבל ברור כי הרוב הם רק השערות וא"א לידע בבירור
על ידי אברך כולל
25 ינואר 2018, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

תודה לר' לא נשאר זולת דלת עם על האשכול. גם אני מבקש למצא מדרש שמופיע בספר בשם "מתנת משה" (שיש בו דברי אגדה מלוקטים מכמה רבנים) וז"ל המדרש: לעתיד לבא הקב"ה מושיב את המשיח לימינו ואת אברהם לשמאלו ואומר אברהם להקב"ה אני אשב בשמאלך ובן בני ישב לימינך, אומר לו הקב"ה אבל אני יושב לימינך, ואומר משיח להקב"...
על ידי אברך כולל
11 מרץ 2018, 15:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

ידוע לי שהרב ליטמאנוביץ דיבר כמה פעמים עם הפרופסור מלונדון (הוא נסע לשם כמה פעמים במיוחד בשביל זה) והוא אמר לו בעוד בחמש שנים האחרונות הביאו עוד איזה עוף חדש מהודו לערב בפטם

אני מבין את הצדדים להתיר את הפטם אבל אני לא רואה שום צד לאסור את הבראקל
על ידי אברך כולל
28 מאי 2018, 16:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

אגב המחבר של ישראל והזמנים הוא גם חסיד
על ידי אברך כולל
05 יולי 2018, 16:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חזרה בתשובה על מינות

מ"מ בסוגיה זו. רמב"ם ע"ז פ"ב ה"ה. הל' תשובה פ"ג הי"ד ובמפרשים. ועי' בדרשת מהרח מוואלוזין. ואבני נזר סי' צה מבן המחבר. ובאגרת מהר"ש הליר. ובאור דוד לה"ד יונגרייז סי ל"א. ואגרו"מ ח"ג סי י"ד. ועי' בדבר"י פר' וישלח מעשה נורא. צירפתי כאן. אוצרות ירושלים.pdf אבני נזר.pdf רוח חיים עמוד 120.pdf משנה תורה לה...
על ידי אברך כולל
05 יולי 2018, 16:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חזרה בתשובה על מינות

דברי יואל.pdf
אגרות משה.pdf
אור דוד.pdf
על ידי אברך כולל
11 יולי 2018, 16:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

אני מצרף מ"מ בענין. באר הגולה למהר"ל. צפנת פענח ר"א מגריידיץ
אגדתא דבי רב.pdf
באר הגולה.pdf
מחצית השקל.pdf
נחלת יעקב.pdf
סידור בית יעקב.pdf
על ידי אברך כולל
23 יולי 2018, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלי ציון

וגם ירמיה צווח: כי על אפי ועל חמתי היתה לי העיר הזאת למן היום אשר בנו אותה. עי"ש במפרשים (ירמיה לב לא)
על ידי אברך כולל
31 יולי 2018, 15:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

מספרים שבאו להמגיד
מדובנא והגידו לו שאיש אחד מתחזה
בשמו ואומר את דרשותיו. השיב להם
המגיד, כל זמן שאומר את שלי בשמו לא
נורא, אוי ואבוי יהיה אם יאמר את חידושיו
שלו בשמי.
על ידי אברך כולל
31 יולי 2018, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

הרה"ק מראפשיץ זצוק"ל כשהלך בר"ה
לאמירת תשליך פגע בהרבי מלובלין זצוק"ל שחזר מתשליך, ושאלו הרבי אנא אתה הולך, והשיב שהולך להגביה מה
שהשליך הרבי,
שם משמואל, שמיני דף קס
על ידי אברך כולל
01 אוגוסט 2018, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

פעם היה קורס אפי'ה בבי"ס לבנות של סטמר בוויליאמסבורג. הבנות אפו עוגות והמנהלים החליטו שצריך להצניע את העוגות לאיזה הזדמנות. ולא לאכלם לאלתר. כך עשו הניחו אותם במקרר ונעלו את החדר. אח"כ כמה בנות פרצו לחדר ואכלו מהעוגות. כשנודע הדבר למנהל החליט שהוא צריך להמלך עם הרבי הרה"ק מסטמר זצ"ל איזה עונש ליתן ל...
על ידי אברך כולל
07 אוגוסט 2018, 14:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים בזמנינו

הרב יושבי יעבץ האם בשני כלים ישנים גם עשית ניסוי או שבזה אתה סומך על השמועה
על ידי אברך כולל
10 אוקטובר 2018, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

אין קושיה ממה שאמרו שבא"י לא ה יה המבול שעל זה כבר כתב הרמב"ן שאכן המים נכנסו לא"י אלא שלא ירד בה הגשם ולא נפתחו המעינות.
יש לציין שיש דעה במדרש שהמים היו חמש עשרה אמה בכל מקום בין העמק בין בהר ועמדו כך בנס.
עוד ראיתי דעת הרלב"ג שמדת התיבה היתה כך שגלוי לפני הקב"ה שזה מחזיק את כולם. וצ"ע
על ידי אברך כולל
14 אוקטובר 2018, 15:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ - אדמה

עי' כאן. להמלבי"ם
יאיר אור עמוד 24.pdf
על ידי אברך כולל
15 אוקטובר 2018, 15:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

נדידת היבשות נאמר בתורה, בפרשת הבריאה: "וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יִקָּווּ הַמַּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם אֶל מָקוֹם אֶחָד, וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה, וַיְהִי כֵן" (בראשית א, ט). הפסוק בתורה מדבר על יבשה אחת, שנראתה לאחר שהמים, אשר כיסו את פני כל כדור הארץ, נקוו אל מקום אחד. כלומר, אוקיינוס אדיר אחד הקיף את ה...
על ידי אברך כולל
15 אוקטובר 2018, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

בכל אופן בעין זה לשייך את הזוהר להתפלגות היבשות הוא לא צודק. ובאתר הידברות יש הרבה מקרים כאלו וצריך להיזהר.
ולענ"ד מה שהוא מפרש ותראה היבשה שהיתה יבשה אחת זה לא מוכרח
על ידי אברך כולל
24 אוקטובר 2018, 16:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

לפותח האשכול להלן האיסורים המובאים בויוא"מ א. השתתפות בדחיקת הקץ ב.הצהרת אמונים לחוקים שהם נגד התורה ג. חיוב עקירת עכו"ם באר"י ד. איסור כניסה לבית מינים (הבהרה. לא משום שנשמעים שם דברי מינות. אלא עצם התקבצות אנשים לחוקק חוקים המננוגדים לתורה היא מינות) ה.שיתוף בכל העבירות הנעשות ע"י המדינה ו. התחברו...
על ידי אברך כולל
20 נובמבר 2018, 15:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

עי' בספר מקוה ישראל לר' מנשה בן ישראל שרוצה להוכיח שאופיר אינו פרו
מקוה ישראל - מנשה בן ישראל, 1604-1657 - HebrewBooks.org ID# 46762 page 10.pdf
מקוה ישראל - מנשה בן ישראל, 1604-1657 - HebrewBooks.org ID# 46762 page 10.pdf
על ידי אברך כולל
20 נובמבר 2018, 16:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

עוד המדברים בזה
אדרת אליהו.pdf
אדרת אליהו.pdf
יערות דבש.pdf
אדרת אליהו.pdf
[פליאות חכמה [לשון זהב - שרשרות זהב.pdf
סדר הדורות.pdf
צמח דוד.pdf
על ידי אברך כולל
20 נובמבר 2018, 16:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

תבואות הארץ.pdf
אבא שאול.pdf
על ידי אברך כולל
04 דצמבר 2018, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנוהגים כשיטת ר״ת על מה סומכים להדליק בברכה בערב שבת הרבה לפני פלג המנחה לר״ת

סומכים על שיטת הלבוש שזמן פלג המנחה אינו קשור בצאת הכוכבים
על ידי אברך כולל
23 דצמבר 2018, 16:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימי השובבי"ם

מנהג אבותינו בידינו.pdf
על ידי אברך כולל
23 דצמבר 2018, 16:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימי השובבי"ם

יסוד ושורש העבודה.pdf
חתם סופר.pdf
עבודת הקודש.pdf