החיפוש הניב 5 תוצאות

חזור

על ידי שקוע בלימוד
17 אוקטובר 2017, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שקוע בלימוד
20 אוקטובר 2017, 12:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה שיר של יום אומרים בחגים?

בדיוק היום ר"ח מר חשוון התעוררתי לעניין, ואחר עיון קל מצאתי שוודאי בביהמ"ק גם בחגים אמרו את השיר של יום הרגיל אף לדעת הגר"א, אלא שהגר"א ס"ל שבחגים לומר במקום השיר שהלויים אמרו מזמור הקשור לחג.
על ידי שקוע בלימוד
21 אוקטובר 2017, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה שיר של יום אומרים בחגים?

ועי' במס' סופרים פי"ח שמפרט מהו השיר של ימים טובים . אך אין זה מה שמבואר במעשה רב להגר"א. ובמנ"ח הנ"ל מבואר דבאמת אמרו ב' שירים השיר של יום לפי ימי השבוע אמרו אחר תמיד של שחר, והשיר של יו"ט המבואר במס' סופרים אמרו אחר המוספים ובזה א"ש הכל.
על ידי שקוע בלימוד
22 אוקטובר 2017, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה שיר של יום אומרים בחגים?

וכן הוא בטורי אבן ראש השנה ל.
על ידי שקוע בלימוד
22 אוקטובר 2017, 16:48
עבור לפורום
עבור לנושא

משיכה למחשבה

מסיבות מסוימות הנושא נסגר ואיכמ"ל בסיבת הדבר.
ולעצם הענין מדוע יש משיכה בדור הזה למחשבה יותר מבעבר. נתקלתי במוסף שבת קודש של לפני מספר שבועות ושם כותב הרב אייכנשטיין סיכום נחמד לעניין בצורה קצרה וקולעת, הנה הוא
הורד (2) (328x208).jpg