החיפוש הניב תוצאה 1

חזור

על ידי אתה יודוך
12 נובמבר 2017, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וקרא זה אל זה ואמר

לגבי בואי כלה: משנה ברורה סימן רסב ס"ק י ונוהגין לעמוד אז ולעשות דוגמא כמו שמקבל פני אדם גדול. בן איש חי שנה שניה פרשת וירא סעיף ב ו הנה באמירת באי כלה, נוהגים העולם לצדד פניהם לצד ימין שלהם ואומרים באי כלה הא', ואח"כ מצדדים פניהם לצד שמאל ואומרים באי כלה הב', ואח"כ נשארים זקופים כלפי מערב ואומרים ב...