החיפוש הניב 473 תוצאות

חזור

על ידי שאר לעמו
27 אוגוסט 2018, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב התנצלות מאת הרב קרליץ זצ"ל?

אחרי 3 וחצי שנים מהעצרת הגדולה שהוקיעה את גורן, הוא נזכר? זה לא אומר דרשני? ומה זה הנוסח המבולבל; אני בערב בבית, אני רוצה להפגש איתך - בא לביתי.. ובכלל הנוסח עת לעשות לה' הפרו תורתך - כלומר אסור להתיר ממזרים אבל יש זמנים שמותר להתיר ממזרים משום על לעשות לה' הפרו תורתך - מופקע שייכתב ע"י גאון אדיר וצ...
על ידי שאר לעמו
27 אוגוסט 2018, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב התנצלות מאת הרב קרליץ זצ"ל?

לגמרי, אבל לגמרי לא צפיתי לתגובה שכזו בפורום זה. 'מה יפית'? - שומו שמים!
נקווה שהאשכול יישאר בליבון הידיעה שבעבורו נפתח, כי מיותר ליגוע בנושא האומלל והחמור ההוא, אפי' מצד יקרא דחיי והמבין יבין.
על ידי שאר לעמו
27 אוגוסט 2018, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב התנצלות מאת הרב קרליץ זצ"ל?

ובכן זה אולי כתב ידו של גורן בעצמו.. אך לא של הגרש"ש קרליץ.
יש כאן מישהו מומחה שניסה לצייר כתב דומה לשלו, אך אפילו לא באות אחת מחוברת כי פה הוא יפשל.. ובכלל יתבוננו החכמים לבד..

לעיונכם: מפורום אוצר החכמה:
IMG-20180724-WA0018.jpg
IMG-20180724-WA0019.jpg
על ידי שאר לעמו
02 ספטמבר 2018, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מכיר ספר על הנהגת החייל החרדי בצבא - לפי השקפתינו?

גם הרב דסלר כותב הרבה מכתבים לחייל אחד, שנאלץ בקום המדינה לשרת בצבא, הלא ניהו רבי מאיר מונק שליט"א מנהל התלמוד תורה המפורסם תורת אמת בבני ברק.
גם היום יכול לקרא לחייל שחזר בתשובה / שנאלץ להתגייס ורוצה להשמר.
אינני מכיר ספרים כאלו.
על ידי שאר לעמו
04 ספטמבר 2018, 12:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזגן מטפטף למקום של צמחיה

ולמה מותר להפעיל טפטפות עם שעון? ואמנם לא ראוי מצד מראית העין (אם זה מתיז בפומבי, אך בטפטפות שלא נראות, זה שונה), אבל במזגן ודאי לא חיישינן לה.
יש צד אחר נוסף להתיר: אם הוא מטפטף לגינה שאין לו ענין שיזרע בה, א"ז זורע, בכה"ג שנראה שלא ניחא ליה לא בהקשיית הגינה ולא שהמזגן ישקה אותה, אין כל חשש.
על ידי שאר לעמו
04 ספטמבר 2018, 12:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזגן מטפטף למקום של צמחיה

אכן. רק זה מראית עין, כי מי יודע של מי הצמחיה, ולמי יש מטרה בה.
משא"כ צמחיית פרא.
למעשה אף מזגן מטפטף אל גינה מטופחת, נראה בעיני בני אדם כמי שאינו מתכוון, שהעיקר הוא שהמזגן יקרר את ביתו, ואם זה לא מעשה אדם בשבת אלא אוטומטי, קשה לאסור.
על ידי שאר לעמו
08 ספטמבר 2018, 22:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משקל פירושי רש"י והרע"ב להלכה

כדומה בשם הגדולים להחיד"א, כתב כן.
אבל רע"ב לא רק מפרש המשנה אלא כותב ההלכה כפי מאי דס"ל.
על ידי שאר לעמו
14 ספטמבר 2018, 11:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

מסתמא זה ענין של טעם, יש מי שרואה את הבלעטלאך או נקודות שאינן פוסלות כדבר שמחסר בהידור האתרוג, ויש מי שרואה של הגידול הלא נאה כמחסר בהידורו.
זה מסור ללב של כל אחד, ושיקול הדעת מתי זה גובר ומתי זה גובר.
על ידי שאר לעמו
14 ספטמבר 2018, 18:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

מסתמא זה ענין של טעם, יש מי שרואה את הבלעטלאך או נקודות שאינן פוסלות כדבר שמחסר בהידור האתרוג, ויש מי שרואה של הגידול הלא נאה כמחסר בהידורו. זה מסור ללב של כל אחד, ושיקול הדעת מתי זה גובר ומתי זה גובר. לידעתך בלעטלך זה שאלה בראשונים, יש ראשונים שהבינו שזהו חזזית וממילא אם הם בולטים (שלא ברור כמה) ז...
על ידי שאר לעמו
05 אוקטובר 2018, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיטים בפרשת בראשית

צריך להיות בשביל זה בעל דרגא, ובעל מסורה
וגם פשוט שמעשה קוף בעלמא אין לו שום ערך.
על ידי שאר לעמו
07 אוקטובר 2018, 11:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

הייתי רוצה להבין מה באמת הטעם שבציבור הליטאי מחנכים לכך שכל אחד ואחד ימשיך ללמוד כל החיים ולא יצא לעבוד, [ומי שיוצאים לעבוד נקראים בשם לוואי "חרדים עובדים"] לא נכנס לנושא האשכול כעת מאפס פנאי, רק להגדרה שלך "חרדים עובדים". לבושתינו 'חרדים עובדים' זה לא בני תורה שיוצאים לפרנסתם! אלו אנשים שרוצים להי...
על ידי שאר לעמו
07 אוקטובר 2018, 11:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

אל תביא ראיה מכך, כי גדולי עולם אחרים סבלו חרפת רעב בשביל מסירות נפשם ללמוד תורה, וכבר על מרן ר' יצחק אלחנן מסופר שלא היה לחם בבית, והלך ללמוד בבית הכנסת כדי לא לראות בצער הילדים. לא שזו דרך לכל העולם, אבל כאשר אתה מביא ראיה ספציפית זה לא מהווה משקל. וכך במעשה אילפא ורבי יוחנן אגב הגראי"ל סחר ביהלומ...
על ידי שאר לעמו
07 אוקטובר 2018, 11:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

שירים חילוניים גם שיחם ושיגם וגם צורת השירה יש בהם חולין וריחוק מעבודת השם, וע"ז אמרה נעמי לרות אין דרכנו בקירקסאות שלהם. ושירים היום זה בנגן הפרטי, ופעם בקירקסאות. וזה אומר שגר לא מתקבל אם לא יפרוש מהם! ק"ו לאיש ישראל. וקרוב שזה איסור דאו' ולא תלכו בחוקות הגוי. ויש להניח ששירים של מוסיקה נוכרית שמע...
על ידי שאר לעמו
07 אוקטובר 2018, 12:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

אני מסכים עם כל דבריכם כפי שכבר כתבתי באריכות לבני תורה בהודעה פרטית. אני שואל על משהוא ברור לאדם שאין לו את כל ההרגשים שאנחנו זכינו בהם האם יש איזה איסור שאמור למונעו מכך או לא. ולכך אין המקום כאן להשארת תגובות בנוגע לבעיתיות הרגשית שבדבר. נו, אז המקור הוא 'עמך עמי ואלקיך אלוקי, באשר תלכי אלך', כב...
על ידי שאר לעמו
07 אוקטובר 2018, 12:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

ממש לא.. בתוך עמנו אנחנו יושבים..
הסיבה האמיתית לשינוי הוא החשיבות של לימוד התורה שנשמרה יותר אצל הציבור הליטאי ב-250 שנה האחרונות, אחרי שהחסידות שמה דגש גם על דברים נוספים.
על ידי שאר לעמו
07 אוקטובר 2018, 17:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

באמת אינך מבין? ואם בני ברק לגמרי 'חרדית' זה אומר שהכל דבש שם ?
על ידי שאר לעמו
07 אוקטובר 2018, 18:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

ולא זו בלבד אלא פשוט שדבריו של הגראי"ל על ביתר היתה פליטת פה ספציפית, ולא רעיונית.
כפי שכ' 'סבא'; תקציבי דת וקרקעות, וכמו גני ילדים ובלי סוף דברים אחרים, הם ענינים שביסודי קיום הדת, ועוד איך יש כח לעירייה להזיק או לסייע - גם בעיריה חרדית.
על ידי שאר לעמו
07 אוקטובר 2018, 23:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

דבר ראשון. אכן בעדות החסידים, אברכים שאינם מסוגלים לשקוד על הגמרא, אם מחמת פרנסה, ואם מחמת אי ראיית סימן ברכה בתלמודו. אז ההוראה היא לצאת לעבוד ולהתפרנס בכל מיני אפיקים. אנו לא מתביישים מזה ואנו לא צריכים להתנצל על כך. למרות שהליטאים, ובפרט אלו שיותר יחצניי"ם, צועקים קדוש קדוש קדוש, ואיך יתכן שעוזב...
על ידי שאר לעמו
08 אוקטובר 2018, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

אינני יודע מה שרים הגוים ברומניה, אבל בויז'ניץ ממה שאני מכיר שרים שירים עם רגש יהודי.
לעומת הפופ והרוק האמריקני או הג'ז ושאר מרעין בישין, המרחיקים את האדם מכובד ראש - והגוים שהלחינום בדרך כלל לשם כך הלחינום.
על ידי שאר לעמו
08 אוקטובר 2018, 12:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

צדקת, אמירה בעלמא, כדי לא להיכנס לויכוח עם השואל.
על ידי שאר לעמו
10 אוקטובר 2018, 22:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אני מחפש ציורים המבארים את משניות כלים | מידע

ובעיקר להבין לבד עם פירוש רע"ב ותפארת ישראל ועוד או ר"ש כשצריך, וזה לא כל כך קשה...
על ידי שאר לעמו
17 אוקטובר 2018, 01:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פר' לך לך - אשה לא תקרא לבעלה בשמו!

חידוש נפלא מצאתי בפירוש רד"ק על התורה יז,טו על הפסוק 'לא תקרא את שמה שרי' כי האיש הוא הקורא לאשתו בשמה ו לא האשה לאישה אלא דרך כבוד בלשון אדנות קוראה לו לא בשמו , כי כל מי שיש לו מעלה על אחר אין ראוי לאשר למטה הימנו לקרוא בשמו כמו אביו או רבו או אדוניו וכו' וכן האשה לבעלה כי אדוניה הוא כמו שאמר והו...
על ידי שאר לעמו
18 אוקטובר 2018, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שאר לעמו
19 אוקטובר 2018, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שאר לעמו
20 אוקטובר 2018, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שאר לעמו
21 אוקטובר 2018, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שאר לעמו
21 אוקטובר 2018, 08:47
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שאר לעמו
22 אוקטובר 2018, 10:43
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שאר לעמו
22 אוקטובר 2018, 10:56
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שאר לעמו
22 אוקטובר 2018, 11:01
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.