החיפוש הניב 473 תוצאות

חזור

על ידי שאר לעמו
02 מאי 2018, 22:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הילולת ל"ג בעומר -בקבר רשב"י או בבית המדרש?

מילא שככה מדברים בציבור הליטאי זה בסדר גמור.. הרי זו האמת. אבל הרי מקהילות הספרדים, היו מגיעים מחאלב הרחוקה כ-700 ק"מ נסיעה של 3 שבועות בחמורים, בשביל להגיע לקבר רשב"י, כמו מבבל לא"י.. ובכלל הרי הסיפור מתחיל מהספרדים. אז איך זה בדיוק החזרת עטרה ליושנה. והסיפור הזה אינו דוקא ברשב"י. שהרי גם לנבי סמוא...
על ידי שאר לעמו
06 מאי 2018, 12:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

נעלה מספק, שהדברים בשם הגריש"א על ספר דת הציונות שקר מתחילתם ועד סופם!
והעקימות והעיוות הנורא של אגודת קדושת ציון אינו צריך לפנים. רק תועי מוח ולב יצטרכו להסבר אודות זה.
על ידי שאר לעמו
07 מאי 2018, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

לא כ"כ הבנתי מה הקשר בין האגודה זו לבין ספר דת הציונות
האם הוא מתקיף אותם? (וא"כ לדעתי בצדק)
על ידי שאר לעמו
07 מאי 2018, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

תודה.
קראתי ברפרוף הספר לפני כמה שנים טובות, הוא אדם נבון עם ראיה בהירה.
על ידי שאר לעמו
07 מאי 2018, 11:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

מר יעב"ץ הינך טוען שההשקפה לא בנויה על ווארטים - ואני אומר יפתחו עינך! ההשקפה לא בנויה מאוסף ציטטות המרוכזים אל תוך גליונות קדש"צ. המתאימים לרגשות הכותבים בו, ושל אלו הנמנים על יוזמותיה המשונות של האגודה. את ההשקפה יונקים עם חלב האם, בישיבות - הם המדבריות של הדור. גם בדורנו דור ריבוי ההדפסות, לא כל ...
על ידי שאר לעמו
08 מאי 2018, 01:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אפשר לקיים כמה פעמים שילוח הקן באותו ציפור

הקן נשאר אינו מזומן כי מקומו אינו מזומן. השאלה היא על הביצה שזכו בה. וע"ז ס"ל להגרח"ק למעשה שניתן להפקיר את הביצה ולהחזירה לקן שאינו מזומן, ולקיים שוב. יש אחרונים שחולקים. ומה שכתבת שהפקר אחרי מזומן לא מועיל ושכך הסכמת הפוסקים, אנא לא ידענא: אלא הכי פירש"י חולין קלח: שקננו בפרדס - שמרדו ויצאו מן הבי...
על ידי שאר לעמו
09 מאי 2018, 04:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

כן. המדינה שהעבירה על הדת במשך 70 שנה, לא עשתה את זה באופן גורף, אלא השאירה קצת. אנו מאוד מודים ע"ז.
וטוב, ב"ה יש לנו דע"ת, עדות מפי עצמו..
על ידי שאר לעמו
09 מאי 2018, 22:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורים תשע"ח - ברמות (ירושלים???)

לא אובה לסטות מן האשכול. וגם לא לפתוח פה דיון על אותם דברים שהבאת מהספרים, אבל מעט מן המעט: 1. יצחק חילו אינני יודע אם היה כזה יהודי או לא היה. אבל הספר שבילי דירושלים יש צד חזק מאוד לומר שזה זיוף שנעשה ע"י סופר מפוקפק בשם כרמולי שייחס את חיבורו זה לרבי יצחק חילו.. כ"ז במאמרו של גרשון שלום על שבילי ...
על ידי שאר לעמו
10 מאי 2018, 12:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כרוזים ומודעות על איסור עלייה להר הבית

סטית מן האשכול באופן בוטה, ובבקשה תסיר את המסמכים הללו.

לא זו בלבד שהרב מ. אליהו חזר בו מכך, אלא שהאחרים הם מעודדי העליה להר הבית כמו ד. ליאור.
על ידי שאר לעמו
11 מאי 2018, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כרוזים ומודעות על איסור עלייה להר הבית

היות והאשכול כבר נושא תגובות אז אפשר גם להעיר: 1. אפשר שניק כלשהוא יבקש לפתוח אשכול שמהותו רק מודעות בנושא מסוים. רק שיכתוב את זה בלשון נכבדה, שזו בקשתו. ולא בלשון בוטה. 2. מותר להעיר לניקים ששמו כרוזים בענין "בונה בשבת" באשכול כזה.. ונדמה לי שלהעלות כרוז בעד העליה להר הבית באשכול ספיציפי זה, כמוהו ...
על ידי שאר לעמו
11 מאי 2018, 13:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הר הבית והמחוזות

להרגשתי להשחיל לתוך הנידון על ישראל שעולים להר הבית את הבעיה שנכרים עולים להר, זה בשביל לצנן ולומר, את זה הרי אתם לא עושים, אז מה לכם כי נזעקתם.
ובהחלט הדברים לא קשורים זל"ז, דכשאין יד ישראל תקיפה מאי לנו למעבד על עליית נכרים.
על ידי שאר לעמו
24 מאי 2018, 13:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזאה על הפרוכת

הרי כתוב במשנה שלהי שקלים שהטבילו הפרוכת, ואפשר גם אחר המועד הטבילוה אם כהנים עמי הארץ נגעו בה (כבחגיגה כו.), ומאידך מאן יימר שכתמי הדם ירדו ממנה.
וזו מח' אם הזו כנגדה או עליה. ועכ"פ היו כתמי דם ברומי שהעיד עליהם רבי אליעזר כדאיתא ביומא נז.
על ידי שאר לעמו
25 מאי 2018, 09:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

אנחנו קוראים בדרך כלל לדינא דמלכותא של חוקי התנהגות "ערכאות" על כל המשתמע מכך. ואין בזה מבחינה הלכתית אפילו לא צל של מנהג.
אבל דיני רכילות יש בהם (ככל שיש), וכ"ש אדם שנכנס לרשות היחיד בשביל לצלם שחייב בדיני שמים.

דינא דמלכותא שסבר הגריש"א, זה לא בהנהגה אלא בממונות.
על ידי שאר לעמו
28 מאי 2018, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

גיטין לו.
בעין משפט אות י'
כתוב: מיי' שם הל' י
צריך לתקן הל' ב

(וטעות זו כבר ישנה נושנה בש"ס וילנא הותיק)
על ידי שאר לעמו
29 מאי 2018, 18:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נמאס כבר לראות שמזכירים "בשמים ראש" ו"הגניזה החרסונית"

יש להבחין כלפי הגניזה החרסונית (שאינני בקי בה), שכשאומרים שהסיפורים משקפים את רוח התקופה, זה משפט לא פחות חמור מעצם הזיוף. כי לב יודע מרת נפשו, ולרוב 'סיפורי חסידים' בכלל, מקובלים בציבור כמילה נרדפת לצ'יסבטים, וזאת משום חוסר הדיוק באשר להתחרשותם, ואי שימת הלב בין השתפכות רגשית לבין אמת טהורה, ולכן כ...
על ידי שאר לעמו
04 יוני 2018, 13:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסכת קינים - יש המלצות על ספרים ודרך ללמד?

קו מפורשת כמו שציינו כבר.
וכמובן תפארת ישראל המרחיב על פני הר"ב ותוי"ט.

כמדומה שזה מספיק
על ידי שאר לעמו
04 יוני 2018, 14:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קבלת תרומה מידי מחלל שבת

שמעתי מהג"ר צבי שיינקר שליט"א, שהרב מפוניב'ז זצ"ל סיפר לו שהיה נדיב גדול בחו"ל שרצה לתת כסף עצום לישיבה הקדושה, והרב התחמק מלקבל ממנו, אבל המליץ למפעל חסד כלשהוא מירושלים (אולי לבית חולים ביקור חולים) שהוא ידע שהם בחו"ל לאסוף תרומות, שיגשו אליו כי יש לו כסף גדול לתרומה, ושאלוהו הגבאים אם הרב לא - אז...
על ידי שאר לעמו
04 יוני 2018, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קבלת תרומה מידי מחלל שבת

בהתייחס לשאלת פותח האשכול כתבתי שגם אותו נדיב לא היה ראוי לקחת ממנו תרומה ללימוד תורה, אבל סבר הרב מפוניב'ז שלדברים אחרים כן. אגב, סיפור נוסף ששמעתי לפני שנים רבות מהג' רבי יעקב יונגר שליט"א ר"מ ומשגיח בישיבת סלבודקה, שכשבנה הגאון רבי מדרכי שולמן זצ"ל ראש ישיבת סלבודקה את היכל הישיבה הגדול, הוא התבט...
על ידי שאר לעמו
04 יוני 2018, 21:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתי שמות !מתי זה התחיל ?

יש להניח שזו תופעה שהתפתחה באמצע תקופת האחרונים, מצירוף של אריה לייב והדומה לו והדומה לדומה שהיה כינוי, ויתכן שגם כהוספת שם לסגולה על השם הקיים כמו חיים, ברוך, רפאל יחיאל וכיו"ב. או כשינוי ומשם בקצב מהיר מאוד עד לימינו אנו. עד שזה כמעט כתופעה ש'חסר' משהו בשם אם אין שני שמות.
על ידי שאר לעמו
04 יוני 2018, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קבלת תרומה מידי מחלל שבת

סיפורים נאים. גם מתוכם משתמע שכל הענין בקבלת כסף ממקור טהור הוא בעיקר למקומות של תורה, אבל אין בעיה ליטול ממחלל שבת וכו' בשביל ארגוני חסד. יש לציין את המשנה בביצה כד. "ומעשה בנכרי אחד שהביא דגים לרבן גמליאל ואמר מותרין הן (אף שצדן ביו"ט) אלא שאין רצוני לקבל הימנו", ופירש"י שאני שונאו. ומסתמא הכוונה...
על ידי שאר לעמו
04 יוני 2018, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

הרב שאר לעמו דבריך יפים אך אינם מוכרחים תן לנו מקורות דעות הבנות ידיעות אך טענות כלליות אפשרלהשיב כמעט על כל דבר שיהיה אם תוכל גם לנקוט כל אחד בהודעה נפרדת ולפרט עליו כך שנשכיל היטב על כל אחד מה גם שאם יהיו תגובות על דבריך יוכלו להשיב בנקל ונבין על מה זה קאי חשבתי שהדברים ידועים ורק מניתים. דן בן י...