החיפוש הניב 473 תוצאות

חזור

על ידי שאר לעמו
25 אוגוסט 2019, 13:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו הסכך הכי טוב, שלא מגיעים אליו תולעים?

קני סוף של 'פעם', או קני במבוק עבים, אין בהם תולעים! אך הם יקרים מאוד, ויש טירחה רבה באריזתם, ובסיכוך. מלבד שצריך כמות ענקית. ריסוס לפי האריזה על כל 'מחצלת' הסכך (k2000) וסגירתו באריזה שלרגליה גם כן תיתן ריסוס, מועילה. רק תרסס לפני פסח לרגלי האריזה שוב. תנער לפני שאתה מסכך. מהנסיון יש לפעמים כמה מתי...
על ידי שאר לעמו
25 אוגוסט 2019, 17:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו הסכך הכי טוב, שלא מגיעים אליו תולעים?

מהו סכך דק? מחצלת דקה (שגם היא לא מקבלת תולעים) איננה מצלה היטב.
(הקנים שתולעים אוהבים, הוא הקנה המלא בחומר העצי, משא"כ החלולים הקשים; הדקים, קני סוף ובמבוק, שלא מצוי בהם, כמו שבפלפונים לא מצוי, אבל יכול להיות).
על ידי שאר לעמו
27 אוגוסט 2019, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הפשט בדרשות חז"ל

הפולמוס של הגרי"א הלוי הוא עם המלבי"ם.
נדפס בספר באר מנוחה (ח"א) לרבי יודא שיינפלד שהביא את המערכה הזו מדורות ראשונים.
על ידי שאר לעמו
08 ספטמבר 2019, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצאתי עצמות - מה עלי לעשות?

אח שלך כתב:
08 ספטמבר 2019, 00:11
סתם שאלה: מה הגודל של עצם שחייב בקבורה?
עצם כשעורה מטמא, וחייב בקבורה.

צירוף של חשש עצם גוי, צריך לשאול ולקבוע ע"פ מומחים.
על ידי שאר לעמו
11 ספטמבר 2019, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שאר לעמו
11 ספטמבר 2019, 22:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה מותר לרבים ללכת לכותל? הרי מכשילים בזה יהודים באיסורים חמורים!

וכפי שכבר נתפרסם כעת ממרן שר התורה הגרח"ק שאמר על החשש מויתורים בעיסקת המאה: "שהערבים יותרו!".. הוא לא בא להכריע בשאלה של שטחים ופיקוח נפש וכו' ולחלוק על הרב שך [הגם שיש גדולי תורה שחלקו] אלא רק אמר משפט מקומי לפי מה ששאל השואל ובעיני זה ביזוי כבוד תורתו של רבנו הגדול הגר"ח שליט"א שמפרסמים בשמו פסק...
על ידי שאר לעמו
12 ספטמבר 2019, 12:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה מותר לרבים ללכת לכותל? הרי מכשילים בזה יהודים באיסורים חמורים!

אין בדבריו של הגר"ח מאומה, וחושבני שכל בר דעת מבין שהוא לא אמר כלום. וא"צ לדון בזה. רק ציינתי שמילים אלו אם יתפרסמו 'כדבעי' בעולמנו המוזר, יזיקו הרבה לכבשנה של מסורה, בפרט בתוך תהליך הלאומיות ששוטף רבים הנקראים 'חרדים' כפי שאפשר להווכח בפורום פה ואחרים. זו לא שאלה חדשה, ואף דן בה מהצד המעשי גם מרן ר...
על ידי שאר לעמו
12 ספטמבר 2019, 15:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה מותר לרבים ללכת לכותל? הרי מכשילים בזה יהודים באיסורים חמורים!

טל"ח - תש מ "ב, מלחמת לבנון הראשונה. זה מובן מתוך הסיפור על המלחמה עם סוריה. אגב זה הצליח באופן שכל העולם זקף עיניים. השמידו את כל סוללות הנ.מ. ואח"כ בקרב של מאות מטוסים נפלו 96 מטוסים סוריים (4 ברחו), ואף יהודי לא נפגע חזרו בשלום לביתם. עוד ברכה ידועה של הסטייפלער אז, שמעתי מהרב א.ג. (אח של ח"כ מ.ג...
על ידי שאר לעמו
17 ספטמבר 2019, 09:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס בענין הבחירות להורדה

ארכאי

החזית לא בנורמנדיה
על ידי שאר לעמו
22 ספטמבר 2019, 19:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

יש להניח שפתיחת האשכול היתה בכוונה טובה, אך בכל אופן יש להרהר האם הוא מוסיף באהבת ה', או בקרבת הבורא? או שאולי הוא גורם קיטוב בין אחים, בין אלו שרגילים למשהו מסוים לבין אלו שלא רגילים אליו. ומבלי לחוות כלל דעה אישית. אבל ראיתי לעיל דיון בין איש ווילנא לבבא קמא, ושניהם לא ירדו לנקודה לענ"ד. עבודת ה' ...
על ידי שאר לעמו
23 ספטמבר 2019, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות על הקונטרס "חותם של זהב"

אני מרגיש צורך להוסיף התנצלות מהרבנים "אח שלך" ו"שאר לעמו" שאני לא דן בדבריהם לא מחמת שאיני מחשיב את דבריהם חלילה, אלא בגלל שנאמנים עלי דברי החזו"א שאין לבוא במשא ומתן עם החכמים כי התועלת בזה מעוטה עד אפסית, לכן על אף שאני קורא את התגובות בתשומת לב, אני לא טורח להעמיד את שיטתי ולהתעצם עליה, אלא כות...
על ידי שאר לעמו
24 ספטמבר 2019, 09:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות על הקונטרס "חותם של זהב"

מדובר באדם רציני מאוד וידוע ומפורסם בזה בקשר למה שאתה מביא על מה שיש ממצאים צבועים. הממצאים שיש הם מצומצמים. וגם זאת ידוע כי אחרי הרבה שנים צבעים משתנים בקשר למה שאתה מביא על ההפקה של התכלת שזה שיטה ידועה בספרות העתיקה. אני שומע ואם תוכל להרחיב אשמח אני שמח לשמוע שאתה מודה שזה לא נעשה מידי על ידי ח...
על ידי שאר לעמו
04 אוקטובר 2019, 00:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יצחק שלמה זילברמן

ראיתי כמה פעמים את כותרת האשכול ולא קראתי בו. באוירה של הימים הנוראים חושבני שראוי לתשומת לב פותח האשכול או המנהלים לגבי הכותרת שבסופה סימן שאלה - למחוק את סימן השאלה המזלזל והמבוזה הזה. יתכן שזה לא נעשה מתוך כוונה רעה, אבל בהחלט יש על מה לבקש סליחה מהקב"ה ביום הדין, על ביזוי התורה ועמליה. הרי"ש זי...
על ידי שאר לעמו
04 אוקטובר 2019, 10:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בצרה של אדום

בהנחה שהכוונה לבצרה עיר מואב שממנה יצא למלוך יובב בן זרח על אדום, ולכן תלקה עם אדום, אזי היא בוציירה בהר שממזרח לערבה. (הוספה: יתכן שנקראת כך משום היותה יושבת על מבצר טבעי נשגב, במרכז התמונה). בצרה.jpg מלבדה היתה עיר מקלט 'בצר במדבר בארץ המשור לראובני'- מול חברון. לא מזוהה כיום. ומלבדם היתה וישנה עד...
על ידי שאר לעמו
04 אוקטובר 2019, 10:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בצרה של אדום

ממלכות חצור איננה חצור של יבין מלך כנען הנמצאת בדרום עמק החולה,
אלא ממלכות חצור - לשון רבים.
כנראה הכוונה לאופן הישיבה של מלכי בני קדר, ולא למקום מסוים, על דרך שכתוב (ברא' כה טז): "אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם שנים עשר נשיאם לאמתם".
ותודה על הערתך זו - ותרבה הדעת.
על ידי שאר לעמו
06 אוקטובר 2019, 19:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חתן בשנה ראשונה בסוכה

לא מצטער שאינו חייב לעלות לסוכתו, אלא לא לישן בה כלל כל שבעה לא הבנתי מה שייך שבגלל שהיא מצטערת הוא פטור מסוכה מסתמא איש כזה היה מחויב למצא לבנות סוכה לו ולאשתו. עיין רמ"א תרלט ב (העתקתי מויקיטקסט) הגה: ומה שנוהגין להקל עכשיו בשינה שאין ישנים בסוכה רק המדקדקין במצות יש אומרים משום צינה דיש צער לישן...
על ידי שאר לעמו
22 אוקטובר 2019, 20:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"נ קרליץ

יש לציין שהקמת בית הדין הוא תופעה מפליאה איך שנהפך לבית דין בהקף כל כך גדול על אף שהוקם בצנעה ללא שום פומביות או פרסומת כל שהיא [כשהוקם בשנת תשכח היה מדובר על דיונים שנערכו בסלון ביתו ששימש ביחד גם כחדר שינה לילדים וגם כבית הדין] היה חסר בבני ברק בית דין. לא היה כמעט. הלכו לרבנות. כשהציבור הקצין (ל...
על ידי שאר לעמו
22 אוקטובר 2019, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וזאת הברכה - 'ויהי מתיו (?) מספר'

מְתים = אנשים
מְתיו = אנשיו

להבדיל ממֵתים בציר"י
על ידי שאר לעמו
22 אוקטובר 2019, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וזאת הברכה - 'ויהי מתיו (?) מספר'

ראה תרגום אונקלוס ופירש"י דברים ב לד
על ידי שאר לעמו
24 אוקטובר 2019, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

דברי האריז"ל יכולים להיות גם בשפה שאנחנו רואים אותה לכאו' כפשוטה ומבנת לנו, אך באמת יתכן שלא לכך התכוון בדיוק, וכידוע שהסגנון שלו שונה, והוא מעין משלים.
לא מחייב שתמיד, אבל בהחלט צריך לדעת זאת
על ידי שאר לעמו
24 אוקטובר 2019, 15:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"נ קרליץ

לא משום שהכיל הכל במשפט אחד, אלא משום שהיה אנוס לדבר במסגרת תפקידו, אך לא יכול היה לדבר בפני קהל.
כך גם היה דודו החזו"א, וכך היה גם הגריש"א.
על ידי שאר לעמו
25 אוקטובר 2019, 12:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה טובה לכוונה בתפילה ע"פ רבינו נחל נובע מקור חכמה

התבוננתי בצעירותי בישיבה הק' כמ"פ למרן הרב שך שהתפלל ברכות שקודם ק"ש ערבית במהירות גדולה (אך ק"ש לאט, והיה ממתין שיחשבו שמסיים, ואח"כ ממשיך) , ותמהתי איך הוא מכוון בכלל. וכשעמדתי ע"ד הבנתי שמי שנמצא עם הקב"ה כל העת, לא צריך לצמצם עצמו, הוא כל הזמן שם. זה לא יהיה תירוץ למי שמתפלל דקה וחצי שמ"ע, כדי ש...
על ידי שאר לעמו
28 אוקטובר 2019, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה טובה לכוונה בתפילה ע"פ רבינו נחל נובע מקור חכמה

אכן זו היתה כוונתי
וגם מסכים אני עם דבריך שיש משהו בהתרסה של ברסלבר כלפי מוצאו (שהוא כתב), אף שזו התרסה כלפי עצמו לא כלפי אחרים שלא נראה שזה מענינם.
על ידי שאר לעמו
31 אוקטובר 2019, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זיהוי תיבת נח והרי אררט בימינו! היתכן?

יש הרבה חומר נכרי מתועד, המתאר את תיבת נח, והוא נראה אמין. מצו"ב מה שמצאתי אצלי ודוקא המשלחת ב-2010 שמצלמת ומתעדת, נשמעת פחות אמינה מהעדויות הקודמות, וגם תיאורה שונה מכל המתארים, ואין לה הוכחות של ממש, אלא הוכחות עקיפות שאין כל הכרח לקבל אותן. או שאתר הדברות שהביא את סיפורה אינו מדייק (כידוע), כי יש...
על ידי שאר לעמו
03 נובמבר 2019, 10:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות המוזכרים בתורה - בזמנינו

גם על פישון וגם על גיחון ישנה מחלוקת תנאים. פישון זו מחלוקת אם הוא הנילוס או נהר בהודו, וכנראה גנגה כמ"ש בקובץ ההוא. וגם גיחון הסובב את כוש יתכן שזה הנהר שסובב את הרי הינדוכוש ששמם עתיק מאוד, ומדרום להם הנהר האדיר אינדוס. ונחלקו רו"ש במגילה אם הודו וכוש סמוכים או מרוחקים, והוא הוא. ואינדוס אכן המיית...
על ידי שאר לעמו
04 נובמבר 2019, 21:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שקוף

לא קראתי לא אשכול זה ולא אשכול אחר,
דבר אחד פשוט וברור:
כל מכוני ושיטות ה'יועצים' למיניהם; על דרך שקוף ואטום, מוהר"נ ומוהר"ח ומוהר"ט ומוהר"צ ומוהר"א,
הצד השווה שבהם שפגיעתם רעה, בכל שטח שרק אפשר!
על ידי שאר לעמו
05 נובמבר 2019, 11:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

קבר שת בן אדם בארבל מתוך מחקרו של הרב ישראל הרצברג באתר של אהלי צדיקים: מחקר קברים ומקומות קדושים הינו בשתי מישורים: 1. זיהוי המקום המדויק אותו תיארו נוסעים ראשונים, כשבמהלך התקופות לפעמים נשכח מקומם המדויק, מסיבות ואירועים שונים. 2. אמינות המסורת על אותם קברים. הרב הרצברג עשה עבודה רבה בזיהויים המ...
על ידי שאר לעמו
05 נובמבר 2019, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידוש מול שלום זכר

קידוש אינו מנהג כלל וכלל. כל עניני הודאה וכיו"ב לא הופך אותו למנהג. כמדומה שבציבור החסידי התפתח שעושים קידוש אחרי התפילה בשבת בבוקר, ולכן מי שנולדה לו בת הוא עשה את הקידוש יותר כיד המלך.. משום מה נדבקו בזה גם בציבור הליטאי עם 'דינים' של הודאה וכו'. כמדומה אצל עה"מ יש 'זבד הבת', לא כך היה אצל האשכנזים.
על ידי שאר לעמו
06 נובמבר 2019, 08:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידוש מול שלום זכר

לא לא, כנראה היה המקרה כן אצל הסטייפלער, כי אנשים הזקנים בדור הזה ידעו מזה, ואחד ת"ח זקן שאני מכירו, עשה לבתו בת ה-25 קידוש אצל בנו הנשוי, ידידי, בעיר אחרת רחוקה... אבל כמו שציינו לעיל, הגרח"ק אמר שלא שמע מזה, ואביו זצוק"ל לא עשה קידוש לבנותיו, ואף הוא לא עשה לבנותיו. במעט יותר מהחצי יובל האחרון זה ...