החיפוש הניב 475 תוצאות

חזור

על ידי שאר לעמו
05 יוני 2018, 18:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

תודה להרב זרייר, שמנע ממני מקודם להגיב ולבא לכלל כעס ולכלל טעות, על תגובת מע"כ הרב "נפתולי" - על דברי. אולי ההבדל ביני ובין הרב נפתולי, שהוא ניחן ברגש חסידי. ואילו אני משוחרר מאלו, ובשל כך דעתי פנויה לשקול בפלס מאזניים, ובחקירה נמרצת הכוללת הכל, כן גם ארכאולוגיה (ולא כל הרוצה להביא ממנה ראיה -מותר ל...
על ידי שאר לעמו
06 יוני 2018, 02:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

עפר ואפר ראוי לחכם כמוך שדבריך בנחת יישמעו. היות והאמת נר לרגלינו הרינו עמלים להבין את הענין. הרי ידוע שהענין הזה בפיקפוק, ויש עליו עוררין. וכבר כתבתי ברמז מקודם, והיות ויש לי כמה דקות פנאי, אסביר לחפיצי דעת את השלילה המוחלטת שקבר חולדה נמצא במקום אותו מורים מזה שנים הערביים או אחרים. שמהם שמעו הנוס...
על ידי שאר לעמו
06 יוני 2018, 03:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

@שאר לעמו, עזוב רגשות ונא תדבר על העניין. הרמב"ן הוציא את עצמות רחל מקברה, והשווה אותם לאורך עצמות רחל לפי תמונתה המופיעה במוזיאון? או שמא הוא ראה היכן המקום שציין מהרח"ו בשם האר"י. לא הבנתי תגובתך. הרי הראיתי פה: https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=24&t=2384&p=27456#p27424 כוונת הרמב"ן היטב. ...
על ידי שאר לעמו
06 יוני 2018, 03:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

כמובן, איני אומר שלא צריך לבדוק ולחקור. אבל עצם השחצנות, של לשבת מאות שנים אחרי, כשלא התחדש לנו שום מידע שלא היה לראשונים כמלאכים, ולהחליט שהם טעו, על סמך סברות כרסיות שאנחנו ממציאים (או שממציאים חוקרים), או ע"פ פירושי פסוקים לפי דעתנו, (כגון בעניין קבר שמואל הנביא), זו דרך עיקש המובילה לפעמים לקיצ...
על ידי שאר לעמו
06 יוני 2018, 08:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

שאלה יפה.
אלא שנשאלת השאלה אז למה לא קברום מיד ביהודה שנכבשה ראשונה, או ליד יריחו. ובלא"ה מסתבר שלכבודו של מת קוברים אותו בנחלתו רק כאשר התאפשר,
כמו שקברו את יוסף בשכם רק אחרי שכבשו נחלתו, שזה היה בשלב השני של המלחמה כמבואר ביהושע.
על ידי שאר לעמו
07 יוני 2018, 03:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הציון הקדוש של רבי חיים ויטאל זיע"א

הרב הפקדתי רק אומר שאם ה-100% הוא מהר' פ. אזי אצלנו זה לא נקרא 100%
אולי עליו הוא נאמן כבי תרי, אבל על העולם הוא לא נאמן כבי תרי. כי יש ריעתות גדולות מלגו ומלבר.
וזה ברור שהרב ציינוורט לא היה בדמשק, או שאולי גם זה לא ברור..
על ידי שאר לעמו
07 יוני 2018, 16:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

אדבר על מקום שאינו בארץ וגם לא קבר. וגם לא קדוש. אמנם הנוצרים בנו שם בית תיפלה, ולא זה מה שמחייב, וכמו שהם טעו לפי הנראה ב'הר נבו' שבעבה"י ובנו שם בית תיפלה לא בהר הנכון. אעפ"כ גם יוספוס בא' מספריו (אינני זוכר כעת היכן), גם מציין שהר סיני הוא ג'בל מוסא של היום. ואם יש בו קדושה או לא, מסתמא אם אליהו...
על ידי שאר לעמו
08 יוני 2018, 02:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

ומה עם "במשוך היובל המה יעלו בהר"? האיסור לעלות בהר עד משוך היובל, זה בגלל השכינה, כשה' ירד עליו באש. ובמשוך היובל מותרים לעלות, אבל לא פקעה ממנו הקדושה. ובפרט שענין ההגבלה חל רק משעה שירד' ה' באש, אבל לפני כן שכבר היה ענן על ההר, לא היו מוגבלים מליגוע בקצהו של ההר, רק לא בתוך הענן שבהר. ושווה בנפש...
על ידי שאר לעמו
08 יוני 2018, 12:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

צפת המקורית איננה בכלל בצפון אלא בדרום ככה מובא בספר שופטים עהיר צפת של היום נקרא בלשון ערבי 'צאפיד' (סאפיד) וכשהיהודים השתקעו בה החליטו לקוראה צפת על שם העיר התנכי"ת אמנם יש מי שקורא לעיר צפת 'קדושה', אבל זה לא הופך אותה לכזו יותר מכל עיר אחרת בא"י.. (קראו לה כך ע"ש שהיתה עיר מלאה חכמים וסופרים) א...
על ידי שאר לעמו
09 יוני 2018, 22:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי פסקו היובלות?

שאלה יפה. יתכן שלא גלו כל בני נפתלי, ונשארו מהם שישבו בנחלתם, ומאי דכתי' (מלכ"ב טו כט) 'כל ארץ נפתלי',יש לומר את כל הארץ אך לא כל היושבים בה. אבל ב"ג וב"ר גלו כולם. ואמנם הרי תנאי מפורש שצריך כל יושביה עליה, אבל חזינן בגמ' בערכין לג. שעשרת השבטים שגלו לא נחשבים כמעכבים, אם יש מקצת מהם על מקומם, שהרי...
על ידי שאר לעמו
10 יוני 2018, 10:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: טיסה כדי לברך את הברכה על ים סוף

כפי הנראה ים סוף באזור אותו חצו בנ"י נסוג והתייבש, ויש שם את האגם המר הגדול. בשביל לראותו כנראה רוכשים כרטיס אוטובוס לקהיר (אם עוד יש)..
ואולי זו האטרקציה ולא הברכה?
על ידי שאר לעמו
10 יוני 2018, 18:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

נו, אכן כדברי, גם הוא מפקפק בהם וכותב שהם נראים קברים פאגניים (עובדי אלילים), וששם אינה קדש נפתלי.
אגב, אמר לי פעם ר' ישראל הרצברג שבאופן כללי הוא נזהר בספר לא להכנס לפולמוס בשאלת זהויים של כמה מהאתרים, אלא רק לקביעת מקומם הנכון.
על ידי שאר לעמו
10 יוני 2018, 18:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

כל השבטים מסתמא נקברו בנחלתם ולא בנחלת שבט אחר, ממילא ההגיון הוא שהקברים של יהודה ביהוד, ובנימין בכפר סבא אינם של השבטים. אכן ההגיון הוא כך, אך לא לכו"ע. למשל בקדמוניות היהודים (ספר שני ח ב) מובא שכל השבטים חוץ מיוסף נקברו במערת המכפלה אשר בחברון. תודה, לא ידעתי. ראשית, א"א לדעת. יתכן שזה נכון ויתכ...
על ידי שאר לעמו
11 יוני 2018, 11:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: מַעְבְּרוֹת הַיַּרְדֵּן

וגם אם ידוע לא תוכל לגשת לשם.. לפי הרבה חישובים זה כלשון הפסוק ממש "כנגד יריחו" (העתיקה).
ופשוט שהעם לא עברו במעבר כבני מרון אלא ברוחב גדול ואולי כל שבט בפני עצמו. וזה יכול להיות רוחב של יותר ממיל.
על ידי שאר לעמו
11 יוני 2018, 16:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

אופיר ושבא כנראה ממערב לפרס בתת היבשת ההודית. כתי' על פישון 'הוא הסובב את כל ארץ החוילה אשר שם הזהב'. וזהב בא מאופיר כדכתי' בשלמה. ונחלקו חז"ל אם פישון הוא נילוס כמו שכ' רש"י בבראשית, או שהוא מקיף את ארץ הודו כדכתי' שם בתרגום ירושלמי. וזוהי מח' במגילה יא. 'מהודו ועד כוש' 'אם מקומות קרובים הם או מרוח...
על ידי שאר לעמו
12 יוני 2018, 02:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

היה 'שבא' נכד של כוש (ברא' י ז) והיה 'שבא' בנו של יקטן ונכדו של עבר (שם, כח) והיה 'שבא' בנו של יקשן נכד של קטורה ואברהם (שם, כה ג) והלום אני מהרהר שוב מהי אופיר, אם בכוש או בהודו, דבפסוקים הבאים משמע שהיא בכוש/אפריקי: דהמע"ה אומר (תהילי' עב טו) ויחי ויתן לו מזהב שבא. כלומר מלכת שבא גרה היכן שנמצא הז...
על ידי שאר לעמו
12 יוני 2018, 02:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

כוונתך מתחילת האשכול. אך כמובן לא כל הזיהויים נשללים בעקבות סיבה זו שאף היא כבדת משקל, וכמו שפירטתי לעיל במקומם. נו, ומה רע בעיניך שהשכל הישר לא מסכים עם 'יבוא' קברים אל הגליל שלא לצורך המתים. תינח מה שאמר האר"י, אבל מסורות פורחות בעלמא, שאינם מחז"ל או עדות מהימנה מבית שני? הרי יהודה נחשבת כעידית ל...
על ידי שאר לעמו
12 יוני 2018, 02:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

זה ששלמה לקח אני ואנשים מחירם מלך צור אל ים סוף ליסוע אל אופיר, זה משום שהם ידעו להשיט אניות.
אבל עשה חיפוש בבר אילן 'תרשיש' (עם סיומות דקדוקיות), ותראה בעצמך שישנן שניים, ושניהם מוזכרים הרבה במקרא (ולמשל ישעיהו יג ו).

יודע אתה מה זה להקיף את יבשת אפריקה, או כמה זמן זה לוקח.
על ידי שאר לעמו
12 יוני 2018, 10:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

החיפוש בב"א שהצעתי: 'תרשיש' עם סיומת דקדוקית, הוא בתנ"ך בלבד (עם המפרשים רש"י רד"ק ומלבי"ם). לא צריך לשנות את העולם, מיצרי גיברטלר היו מאז שהקב"ה יצר אותם. אינני נכנס לזיהוי של המלבי"ם מאפס פנאי כעת, אבל באופן כללי 'צור' היתה ממלכת מסחר עם גויי הים (התיכון). שלוש שנים לא היתה הנסיעה בים, אלא עשו ג' ...
על ידי שאר לעמו
12 יוני 2018, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: מַעְבְּרוֹת הַיַּרְדֵּן

מהנוצרים אנו לא חיים, אבל מעבר בני ישראל היה לפי החשבון ממש מול תל יריחו.
אכניס מפה קטנה בה נראה גובה פני הים (390- מ') ומחנה בני ישראל.
11 מפה אזורית דרום הירדן.jpg
על ידי שאר לעמו
12 יוני 2018, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

לפני הבית ג"כ גרו ביהודה ובגליל.
וכך גם הנביאים.
ר"ש ויטל לא מפחד לומר שהעולם אומר לא כך. זה 'דעה' בשבילו.
על ידי שאר לעמו
14 יוני 2018, 10:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

ראה כאן: https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... 279#p27922
בפסוקים המצוטטים, שתרשיש באה תמיד עם עמי אפריקי האחרים.
על ידי שאר לעמו
14 יוני 2018, 10:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: מַעְבְּרוֹת נַחֲלֵי אַרְנוֹן

מסתמא שברכה שאין לנו במסורת הרבה שנים, לא מברכים, אא"כ שם ומלכות.
מ"מ את מפגש צמד נחלי ארנון; מסיל אל מואג'יב וואדי נחילה, ששם הם ז' מילין בין גדה לגדה, אפשר לראות גם כיום (רק שמורכב לקבל ויזה לירדן..)
הסכר על נחל ארנון בחיבור שני היובלים.jpg
על ידי שאר לעמו
25 יוני 2018, 00:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

בטובך תביא מראה מקומות מדויק למלבי"ם. אין לי זמן לחפש. תעשה חיפוש בבר אילן 'תרשיש' עם קידומות דקדוקיות, ותקבל תרשיש הבאה בכתוב עם כיתיים היא רומי. ותקבל תרשיש אשר שם הזהב והיא בדרום ים סוף. ואמנם חיפשתי בכמה מקומות ולא מצאתי מי שאמר שהיו שני תרשיש, אבל נראה לי שלא יפול הספק בזה שהיו שניים. ותימה על ...
על ידי שאר לעמו
04 יולי 2018, 17:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

בשלהי תקופת הגאונות. אלו שתי אסכולות של מסרנים (לא רק נקדנים), שמסירתם נמשכה לאורך כל הדורות. ואהרן בן אשר ומשה בן דוד בן נפתלי היו מהאחרונים והמפורסמים שבשתי אסכולות אלו, שנחלקו במאות מקומות במסירת המקרא. הרבה פרסומים יש אודותם, כמובן החשוב ביותר הוא שהרמב"ם (ועוד הרבה ראשונים) פסקו להלכה כמסירת אה...
על ידי שאר לעמו
04 יולי 2018, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

רמב"ם פ"ח מס"ת ה"ד: ולפי שראיתי שיבוש גדול בכל הספרים שראיתי בדברים אלו, וכן בעלי המסורת שכותבין ומחברין להודיע הפתוחות והסתומות נחלקים בדברים אלו במחלוקת הספרים שסומכין עליהם, ראיתי לכתוב הנה כל פרשיות התורה הסתומות והפתוחות וצורת השירות כדי לתקן עליהם כל הספרים ולהגיה מהם, וספר שסמכנו עליו בדברים ...
על ידי שאר לעמו
09 יולי 2018, 10:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין חידוש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחברו זה אש

עיקרו מהפסוק והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני, ופירש"י שמההרים להיפרע.
וגם אם יש ת"ח שחשב שפרך את דברי ר' חיים סטוצ'ינער, הנה הגאון זצוק"ל לא צריך הסכמות ליסודו, הרגשים שלו נעלים מפרכות של ת"ח בן דורינו.
על ידי שאר לעמו
09 יולי 2018, 17:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעל האקדמות האם מותר היה לו לחלל שבת בחזרה?

בימינו איננו שומעים על גלגולים כמו ששמענו עד ימי החפץ חיים ולא יותר (הגלגול המתוקשר ברדיו בירושלים - עדיף לא להעלות אותו פה) . וכמו שנגע צרעת על לשון הרע לא ידוע. ואה"נ לזה היתה כוונתי שגם מה שמצולם, לא רואים ובוחנים כל מטר מרובע. אבל גם יתכן שזה נפסק כי העולם מתקלקל יותר, ומהשמים עושים פחות דברים כ...
על ידי שאר לעמו
10 יולי 2018, 19:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נקיון רכב מקצועי בשלושת השבועות

גם על נקיון בית משלמים. ומה בכך שמנקים אותו לעיתים לא תכופות, גם בית אפשר לנקות לעיתים לא תכופות.
על ידי שאר לעמו
11 יולי 2018, 18:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבבא סאלי הקפיד שלא להניח ספר על ליקוטי מוהר"ן

אל תאמין לכל סיפור.. אבל אכן הגרא"א דסלר זצוק"ל משגיח דישיבת פוניב'ז, היה מעיין בו.