החיפוש הניב 349 תוצאות

חזור

על ידי יוסף יוסף
15 נובמבר 2018, 01:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

מכוער ברצוני לבאר כוונתי: יש דברים שהם נכונים, אך לא צריכים להיאמר! ברור שמצוות התוכחה חשובה, אך מצווה התורה ולא תשא עליו וגו' וכן יש מצווה לתלות את הנסקלים, אך מצווה התורה לא תלין נבלתו וגו' כך שגם באם זה נכון שיש דברים שיש לתקן ולשפר - אך מקומם רק באופן פרטי ולא כוללני לנביאים היה מותר להוכיח את ב...
על ידי ינון קליין
15 נובמבר 2018, 07:43
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויצא - שם הישוב בית אל

לחו"ר הפורום ה' עליהם יחיו
מצ"ב מאמר בהלכה על שם ישובינו 'בית אל'.
על ידי רוצה לדעת
15 נובמבר 2018, 19:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת חיי שרה, כמה השתתפו בלוית שרה אמנו ע"ה, ס' רבוא-הגר"א

כנתינתה כן נטילתה זה אחר מ"ת ומי אמר שהיו ס' ריבוא שם בשביל להשתתף בהלוויתה. והאם לא ידוע מה גודל השדה והמערה, ואותם ס' ריבוא מהכ"ת שכולם צריכים להיות סביב הקבר עצמו? בהגר"א המצוטט מפורש שהוא משום כנטילתה וכו', עי' היטב בלשונו. והספק דידי היה האם זה משום אשת חבר והיינו לכבוד אברהם, או משום שגם היא ...
על ידי ים סוף
20 נובמבר 2018, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח - האם הכאב גדול יותר ביום השלישי למילה?

יישר כח להרב המכונה 'שאר לעמו', וקיצר לענ"ד במקום הצריך להאריך ואע"כ אמלא אחריו וזה החלי בעהי"ת: איתא במתני' (שבת קלד:) "מרחיצין את הקטן בין לפני המילה ובין לאחר המילה ומזלפין עליו ביד אבל לא בכלי רבי אלעזר בן עזריה אומר מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים"...
על ידי נבשר
25 נובמבר 2018, 00:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קיפול טלית של חברו

מ"ב קצ"ט סק"מ תיקון רצ"ט'. מעניין למה המשנ"ב הביאו בסי' רצט' ולא בסי' ש' כמו שנמצא במג"א, ועוד במג"א כתב שהיה לו טלית של שבת ואותה היה מקפל מיד, משמע שאם משתמש בשבת בטלית של שאר השבוע, אין ענין לקפל, וכמו שהביא "יוסף יוסף" משו"ע הרב משום חביבות המצוה לשבוע הבא, ובמשנ"ב העתיק שהיה מקפל טלית שלו, משמ...
על ידי פרלמן משה
02 דצמבר 2018, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, ופשטו ידם בממונם.

ב. כשרוצים להשפיע על הרוחניות, מפסיקים את התקציבים. צחוק חנוכה מוקדם.... פשטו ידם בממונם הכוונה בממון שכבר הי'ה לישראל. ואגב, גם הנחת היסוד שכשרוצים להשפיע על הרוחניות מפסיקים את התקציבים, הוא בדיוק ההפך הגמור!!! כשרוצים להשפיע מחלקים תקציבים שמנים! וכמליצה אמר אויב אחלק לכולם שלל ועי"ז תמלאמו נפשי...
על ידי הכהן
04 דצמבר 2018, 09:50
עבור לפורום
עבור לנושא

מה הגדרת קרי וכתיב?

יש מילים רבות שמסומנות בחומשים כקרי וכתיב, למרות שהיה אפשר להגדיר אותן ככתיב מלא או חסר. לדוג' צביים כתיב צבויים קרי, נער כתיב נערה קרי, ולעומת זאת מילה שנמצאת אין ספור פעמים ולא נקראת ככתיבה, ולא מסומנת כקרי וכתיב, והיא המילה הִוא.
מה פשר הדבר?
על ידי רוצה לדעת
05 דצמבר 2018, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיר של יום לחנוכה

עי' מסכת סופרים פי"ח ה"ב בחנוכה ארומימך ה' כי דלתני. ועי' מדרש שוח"ט [בובר] מזמור ל' שפרק זה נדרש על חשמנואי ובניו, עיי"ש. [ואגב, גם בהבאת ביכורים היו אומרים כן כדתנן בביכורים, ויש לציין למהרש"א סוף תענית שהיוונים התנגדו להבאת ביכורים] ועי' צרור המור בראשית ח ח: וממה שכתב בכאן בגלות יון לעת ערב, אנ...
על ידי רוצה לדעת
07 דצמבר 2018, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל פורחת ומניבה פרות רק כשהיא ביד ישראל

[quote="שאר לעמו"]א. 'ושממו עליה אויביכם היושבים בה'. רמב"ן בבחוקתי כותב: ואלה דברים יבטיחו בגאולה העתידה הבטחה שלמה יותר מכל חזיונות דניאל - וכן מה שאמר בכאן (בפסוק לב) ושממו עליה אויביכם, היא בשורה טובה מבשרת בכל הגליות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו, וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל הישו...
על ידי חכם באשי
08 דצמבר 2018, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפוס בן יהודה

הנני לקבוע בזה מראי מקומות משחר בחרותי, אודה מאד אם מישהו יתקן טעויות שנפלו בהם מסתמא. בגמרא סוף פרק סדר תעניות (תענית יח:), כשביקש טרויינוס להרוג את לולינוס ופפוס אחיו (פרש"י, צדיקים גמורים היו) בלודקיא (פרש"י, היא לוד. והיינו דאמרי' בכל דוכתא (ב"ב י:) הרוגי לוד אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן בגן ...
על ידי מבין ענין
11 דצמבר 2018, 10:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל פורחת ומניבה פרות רק כשהיא ביד ישראל

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צח עמוד א ואמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר [יחזקאל פרק לו] (ח) וְאַתֶּ֞ם הָרֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ עַנְפְּכֶ֣ם תִּתֵּ֔נוּ וּפֶרְיְכֶ֥ם תִּשְׂא֖וּ לְעַמִּ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל כִּ֥י קֵרְב֖וּ לָבֽוֹא: [(ט) כִּ֖י הִנְנִ֣י אֲלֵיכֶ֑ם וּפָנִ֣יתִי אֲלֵיכֶ֔ם וְנֶעֱבַדְתֶּ֖ם וְנִזְרַעְתֶ...
על ידי במבי
16 דצמבר 2018, 19:47
עבור לפורום
עבור לנושא

פירוש ברכת "גואל ישראל" בשמונה עשרה

כותב רש"י במגילה יז: על ברכת גואל ישראל: "ואע''ג דהאי גאולה לאו גאולה דגלות היא אלא שיגאלנו מן הצרות הבאות עלינו תמיד דהא ברכת קיבוץ ובנין ירושלים וצמח דוד יש לכל אחת ואחת ברכה לעצמה לבד מגאולה זו אפילו הכי כיון דשם גאולה עלה קבעוה בשביעית" כלומר שכל אחד יכוון "וגאלנו גאולה שלימה מהרה למען שמך", לגב...
על ידי במבי
23 דצמבר 2018, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

---------------- הלב -----------------

כך מובא במד"ר קהלת מ"ר א (טז) דִּבַּרְתִּי אֲנִי עִם לִבִּי, 1. הַלֵּב רוֹאֶה, שֶׁנֶּאֱמַר: וְלִבִּי רָאָה הַרְבֵּה. 2. הַלֵּב שׁוֹמֵעַ, שֶׁנֶּאֱמַר (מלכים א ג, ט): וְנָתַתָּ לְעַבְדְּךָ לֵב שֹׁמֵעַ. 3. הַלֵּב מְדַבֵּר, שֶׁנֶּאֱמַר: דִּבַּרְתִּי אֲנִי עִם לִבִּי. 4. הַלֵּב הוֹלֵךְ, שֶׁנֶּאֱמַר (מלכי...
על ידי אברך כולל
23 דצמבר 2018, 16:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימי השובבי"ם

מנהג אבותינו בידינו.pdf
על ידי יצחק פון ישיבה
24 דצמבר 2018, 17:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגה''צ רבי ירוחם ממיר ועזיבתו את ישיבת ראדין

בספר בשבילי ראדין עמוד 166 ואילך מאריך בזה, ותורף דבריו הוא שהעלטערערס בישיבה טענו שהוא מבזה את כבוד החפץ חיים [הוא מסביר שהנגיעה שלהם הייתה כי הוא דחק הרבה מבעלי המעמד בישיבה, בכך שאסר להם עם שאר הבחורים לגשת לחפץ חיים בלי רשות ממנו, בשעה שלאחרים שלא היו כל כך בעלי מעמד בישיבה מקודם הרשה ללכת אליו...
על ידי אלימלך
25 דצמבר 2018, 16:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלקי אברהם וכו' ואלקי יעקב למה לא מזכירים אלקי ישראל

רוצה לדעת כתב:בתפילת שמו"ע "אלקי אברהם וכו' ואלקי יעקב"
הנה ידוע שהשם יעקב הוא על שם הדרגה הפחותה שיש בישראל, ואילו השם ישראל מורה על הדרגה היותר נעלית,
מעתה יש להבין למה בתפילה לא אומרים "ואלקי ישראל"
מהר"ש אוסטרופולי
על ידי מבקש אמת
27 דצמבר 2018, 01:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת הר סיני בזמן הזה

כתי' באליהו (מלכ"א יט ח) : 'ויקם ויאכל וישתה וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלקים חרב'. כלומר גם אחר ששכינה יצאה ממנו שמו עליו הר האלוקים. אמנם אין בו דין 'מורא', ולכן נאמר בתריה 'ויבא שם אל המערה וילן שם', אבל שמו עליו הר האלוקים, והיינו שיש בו קדושה. ובמשוך היובל, היינו שאין ...
על ידי Practic
30 דצמבר 2018, 06:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

א. הסתירה בדברי היא משחק מילים יכול להיות שהדבר אינו מוכח במאת אוחוזים כמו שמש בצהורים אבל זה תאוריה שיש את כל הסיבות שהדבר יהיה הרבה יותר מסביר ולזה אני קורא מוכח כי הרי גם תורת האטום בזמן אריסטו היתה תאוריה והדבר התבסס מאוד אם השנים ותאוריה כזאת כמו האבולוציה שנראת מאוד סבירה אין שום סיבה הגיונית...
על ידי האחד בא לגור
14 ינואר 2019, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח, ידידים רוממוך ובשירה קדמוך מי כמכה ה' באלים

בפיוט יום לישבה איתא: ידידים רוממך בשירה קדמוך מי כמכה ה' באלים. יל"ד מהו הלשון "בשירה קדמוך" הלא אמרו השירה לאחר קרי"ס לשון קדימה הוא עריכה לפני מישהו מסוים ,מהמילה הארמית "קדם" שפירושה לפני ,כמו שכתוב (ישעיה לז) ולא י קדמנה סוללה ,וכמו (מיכה ו) במה אקדם ה, וה"ה בעניננו, הכוונה שערכו לפני הקב"ה שי...
על ידי כלפי ליא
17 ינואר 2019, 18:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זהירות! אסור להיות חסידים. חייבים להיות רק או ליטאים או ספרדים...

אין לזה שום קשר לחסידים וליטאים, בשום צורה שהיא. לא לבעש"ט ולא לגר"א, ולא לתלמידיהם ולא לתלמידי תלמידיהם. הרבה מקהילות החסידים יש להם ביטוי ליטאי, והרבה מקהילות אשכנז המתנגדים יש להם את ההיגוי החסידי. הענין תלוי אך ורק במדינות ומקומות. כל החסידים שמקורם ברוסיה וליטא, כמו חב"ד קרלין סלונים ועוד רבים,...
על ידי ברל
17 ינואר 2019, 21:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוכחות בעל בחדר לידה - דעת האגרו"מ

עדיין האגר"מ כותב שכיש צורך יכול להישאר, מה שמוסיף שאף בלא צורך אין איסור. הווה אומר שאין איסור אבל ההנהגה לא להיות שם כיון שאסור לבעל לראות מקמות המכוסים ובשעת לידה לא תמיד אפשרי מבחינת הסיטואציות ובכל בי"ח איך שהוא בנוי.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
17 ינואר 2019, 21:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוכחות בעל בחדר לידה - דעת האגרו"מ

עדיין האגר"מ כותב שכיש צורך יכול להישאר, מה שמוסיף שאף בלא צורך אין איסור. הווה אומר שאין איסור אבל ההנהגה לא להיות שם כיון שאסור לבעל לראות מקמות המכוסים ובשעת לידה לא תמיד אפשרי מבחינת הסיטואציות ובכל בי"ח איך שהוא בנוי. כשמצטטים וכותבים "וזה לשונו - עד כן לשונו" צריך לצטט הכל או לסמן במקום שמדלג...
על ידי נבשר
18 ינואר 2019, 01:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוכחות בעל בחדר לידה - דעת האגרו"מ

למען האמת אני מצטט מאיזה מאמר דעות אחרות, " אכן ראה בשו"ת מנחת-יצחק (ח"ח סי' ל אות ב), שכתב: "הנה בביה"ח 'שערי צדק' כאן כאשר שאלו אותי על זה, אמרתי לאסור זולת אם יש חשש סכנה אם הבעל לא יהיה שם, כי ידעתי [ש]אם יתירו - יבואו למכשולים". ועד"ז השיב הגרש"ז אויערבאך ז"ל בע"פ, שגם אם נזהר מלהסתכל "אין הדבר...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
18 ינואר 2019, 02:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוכחות בעל בחדר לידה - דעת האגרו"מ

יישר כח לרב @אחד התלמידים שליט"א על טירחתו להבאת הדברים. ואין ספק שתגובת הרב המחבר טובה מכל דיוק אחר בדבריו. וממנה נלמד שלא מדובר בטעות אלא בכוונת מכוון מחמת שכך למד את דעת הגרמ"פ באגרו"מ. אלא שלגופם של דברים אכתי יש להעיר בתרתי: א. מה שייך כאן המושג "קבלה". והרי קבלה היא מסורת בע"פ על דברים שאינם מ...
על ידי אחד התלמידים
19 ינואר 2019, 18:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוכחות בעל בחדר לידה - דעת האגרו"מ

קבלתי עוד התייחסות של הרב זילברשטיין לזה מספר לבושה של תורה.
RYZ(LST)_Page_1.png
RYZ(LST)_Page_2.png
על ידי נבשר
19 ינואר 2019, 20:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוכחות בעל בחדר לידה - דעת האגרו"מ

לאור הקובץ שהעלית, אזי לא היה צריך להביא את דברי האג"מ באופן זה כי זה מעוות את דעתו, אלא לומר שע"ד גדולי הפוסקים (ולציין שחולקים על האג"מ) אסור להיות נוכח בחדר לידה, כי סחור סחור אמרי' לנזירא (וזה איסור גמור). ויכל לסייג שאם זה נצרך לצורך גדול שהוא יתובי דעתא או עזרא רפואית בכה"ג מותר לו, כמו שהתיר...
על ידי פרלמן משה
21 ינואר 2019, 12:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתרוג חזו"א לפקוביץ | מאיזה פרדס הכי מומלץ?

משאלתך משמע שאינך סומך על הכשרים, וכי המלצה עלומה בפורום לתורה עדיף?
על ידי משולש
21 ינואר 2019, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מאמר בש"ס ? תא שמע מבית אייקול

הקו חסום ע"י ועדת הרבנים לעניני תקשורת עצומה טלפונית כעת בפורטל התוכן של ימות המשיח (שלוחה 9# תת שלוחה 8) להפסיק את החסימות הלא מוצדקות של הועדה שאין שום רב שעומד מאחורי חסימת קוי שיעורי תורה, הקלטת שיחות, בנקים, ארגוני חסד, חלוקות לנזקקים, מכירות שכונתיות, ישיבות סמינרים ת"ת ובתי ספר, עיריות, התרא...
על ידי davd
24 ינואר 2019, 00:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להגיש עתירה בבית משפט נגד ועדת הרבנים לענייני תקשורת

"נ.ב. מצב שאי אפשר לשמוע קווי נייעס אינו קטסטרופלי כ"כ."

אבל מצב שבו כל קו נפתח, נחסם, ולא משנה אם הוא שיעורי תורה, חלוקות חסד, מידע תחבורה ציבורית, קוים משפחתיים, וכדו', אז זה בהחלט מצב קטסטרופלי!