החיפוש הניב 350 תוצאות

חזור

על ידי הפקדתי שומרים
10 מאי 2018, 19:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כרוזים ומודעות על איסור עלייה להר הבית

שים לב ההודעה האחרונה של הרב שאר לעמו נכונה וצודקת כל מטרת האשכול להעלות מודעות על איסור עלייה להר הבית. מאידך ההודעה של בעל האשכול, הרב זוזות, להעלות רק מודעות על האיסור, ולא גם דברים הנוגעים לאיסור כבר העירו ע"ד אתה, ואני, והרב שאר לעמו. אפשר להתוכח עם צריך לפתוח אשכול כזה, שכן אלו המשוכנעים שצריך...
על ידי סבא
13 מאי 2018, 17:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

שאר לעמו כתב:
אלכס כתב:מתוך JDN http://www.jdn.co.il/breakingnews/994565
זה מקור בשביל חו"ר הפורום הזה?
מקור גדול מאוד. בגדר דעת בעלי בתים היפך דעת תורה!
על ידי הפקדתי שומרים
14 מאי 2018, 18:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היו נכנסים לנקות את קדש הקדשים?

ומה הקשר שחשוב ללמוד. הרי ע"ז אמרו משחרב בית המקדש אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה בלבד. לא זכיתי להבין את הקו', משחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה בלבד אולם בזמן הבית היה לו את עבודת כה"ג ביוה"כ ואת עבודת הקורבנות לפי הסדר האמור בתורה, ולא יותר מכך... בשאר הזמנים הדבר החשוב ביותר נשא...
על ידי הפקדתי שומרים
21 מאי 2018, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת הטוב לנשיא טרמאפ. האמנם?!

נכון מאד.
ראה גם מש"כ בכיו"ב-
צריך לשים לב -יש חילוק גדול ופשוט בין היכן שבא לתאר את מעשיו, צורתו וכו' של הגוי ע"ד חיוב בזה אמור דין ל"ת, משא"כ היכן שהדברים מופנים לגבי הגוי אך בשביל להפיק תועלת בזה לא מצינו ל"ת.
על ידי הפקדתי שומרים
05 יוני 2018, 18:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

הרב @שאר לעמו התגובה, או יותר נכון המאמר, מבוסס מקצועי ומנוסח בצורה יוצאת מן הכלל. ירבו כמותך.
ובעיקר בהדגשת החילוק בין החקירה על סמך מקורות יהודיים שרשיים, ובין חקירה על סמך רגשות וקבלת ההמון.
על ידי סבא
11 יוני 2018, 18:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגה''צ רבי ירוחם ממיר ועזיבתו את ישיבת ראדין

בספר בשבילי ראדין עמוד 166 ואילך מאריך בזה, ותורף דבריו הוא שהעלטערערס בישיבה טענו שהוא מבזה את כבוד החפץ חיים [הוא מסביר שהנגיעה שלהם הייתה כי הוא דחק הרבה מבעלי המעמד בישיבה, בכך שאסר להם עם שאר הבחורים לגשת לחפץ חיים בלי רשות ממנו, בשעה שלאחרים שלא היו כל כך בעלי מעמד בישיבה מקודם הרשה ללכת אליו ...
על ידי אאא
11 יוני 2018, 21:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

תודה רבה להרב @שאר לעמו על הידע העצום והחשוב שמביא לנו.
על ידי נפתולי
12 יוני 2018, 19:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

ידידי היקר הייתי במקום בדקתי הכל ואני אומר. מעל לכל ספק שאין זה קברה של רחל אשת רבי עקיבא לא אכתוב לעולם דבר שאינו ברור אצלי אתה מוזמן לברר אצל אנשי טבריא ולא אנשי ירושלים ולהווכח מה האמת לא יכול להאמין. האם ניסית לבדוק אם יש קברות מוסלמים מצד שמאל לבנין הקבר ובצד השני של הכביש ממול? וכיצד אתה יכול...
על ידי אברך
24 יוני 2018, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות מאוורר בשבת

האם מותר ללחוץ על לחצן המאוורר, כדי שיסתובב או יפסיק להסתובב? כידוע נחלקו בזה פוסקי זמנינו, וכמ"ש בארחות שבת דלהלן (חלק ג עמ' פב-פד) עמודים מ- ארחות שבת ח''ג_עמוד_1.jpg עמודים מ- ארחות שבת ח''ג_עמוד_2.jpg עמודים מ- ארחות שבת ח''ג_עמוד_3.jpg האם מותר להזיז את המאוורר מעלה\מטה? האם מאוורר מוקצה בשבת?...
על ידי אאא
25 יוני 2018, 01:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

האברבנאל כתב שתרשיש זה קרתגו-תוניס. ועל זה מקשה, שהרי כתוב בדברי הימים שיהושפט הכין אניות כדי לנסוע לתרשיש דרך ים סוף. והרי אם היה נוסע לתוניס, לא היה יכול לנסוע לשם דרך ים סוף, כי ארץ זיעץ [סואץ] מפריד בין ים סוף לים התיכון [לפני שעשו את תעלת סואץ]. על כן חולק המלבי"ם, ואומר המלבי"ם שתרשיש זה 'טארט...
על ידי יעבץ
25 יוני 2018, 01:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

אכן אין למלבי"ם הסבר טוב למה לסבב דרך ים סוף כדי להגיע לתרשיש שבספרד. המלבי"ם נמצא במל"א י', כ"ב. להבנת דבריו צריך לדעת שלמעשה הסיבה היחידה לטעון שיש עוד תרשיש נוסף על זו שלחופי הים התיכון, הוא הפסוק בדה"י ב, לו. שם מבואר שיהושפט עשה אוניות בעציון גבר (אילת) ללכת לתרשיש. הפסוק הזה נמצא גם במלכים כ"ב...
על ידי מבין ענין
26 יוני 2018, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

מהיכן לקוח הביטוי המוזר "בעל מחבר ספר"?? [בעמח"ס]

מישהו שאלני השבוע, ולא הייתה לי תשובה. אכן ביטוי מוזר. או שהוא בעל ספר, או שהוא מחבר ספר, מהיכן "בעל מחבר ספר"?? :?:
על ידי יצחק
29 יוני 2018, 14:21
עבור לפורום
עבור לנושא

פירוש מילת "קרקר" (קרקר כל בני שת)

ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת. המפרשים כולם פירשו מילת קרקר מלשון ניקור, הוא "ינקר" את כל בני שת. לפי זה הרישא של הפסוק אינה דומה לסיפא, ומחץ פאתי מואב הכוונה מחץ את המואבים עד קצה ארצם והסיפא היא שינקר את כל בני שת, אבל לפי גירסת הר"מ בכלים פ"ב משנה ב' קרקרותיהם במובן קרקעיתן ומשורש ריקוע משטח ישר...
על ידי אלימלך
08 יולי 2018, 13:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!

הלשון להיות זוכר כל התלמוד בבלי ירושלמי ובריתות.
ונראה מההמשך דבריו שכונתו לא על זכירת הש"ס אלא זכירתו בכל רגע שיזכור מה הדין בכל דבר.
על ידי הפקדתי שומרים
09 יולי 2018, 15:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי היה מסיים ש"ס בפחות משבועיים בקביעות?

ישנה דרך נוספת וכמו הידוע על החזו"א שהיה לומד בשמונה עשרה שעות: פעמים שמונה עשר דפי גמרא ופעמים שמונה עשר שורות. הסיפור המקורי אאל"ט הוא ביום אחד ארבעים דף ובארבעים יום דף אחד וכו'.
נ.ב קלוש עד אפסי הסיפור הנ"ל. 324 דפים ביממה בצורה עקבית ולחבר ספר עיוני ועמוק כמו צפנת פענח? מה מקור הסיפור או המספר.
על ידי הפקדתי שומרים
09 יולי 2018, 16:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין חידוש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחברו זה אש

עיקרו מהפסוק והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני, ופירש"י שמההרים להיפרע. וגם אם יש ת"ח שחשב שפרך את דברי ר' חיים סטוצ'ינער, הנה הגאון זצוק"ל לא צריך הסכמות ליסודו, הרגשים שלו נעלים מפרכות של ת"ח בן דורינו. אכן צודק ר' חיים שייך לדור הנפילים ולא ישווה לו ת"ח בן דורינו, בלא ראיה מספקת ומכרעת. ולגבי ...
על ידי יעבץ
10 יולי 2018, 08:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעל האקדמות האם מותר היה לו לחלל שבת בחזרה?

@יעבץ המקור הקדום שבידנו הוא משנת ש"ץ (שלושים שנה לפני לידת האליה רבה) והוא העתק מכתב יד קדום יותר, ולכן כותב שנדפס מישן נושן איזה עובדה היסטורית אינה נותנת לך להאמין בסיפור? האם יש בידך תיעוד על חייו ופועלו של ר' מאיר ש"ץ שמא בסוף ימיו גר במקום אחר? שמא נשלח ממקומו למקום רחוק? אגב כאן יש מאמר מקיף...
על ידי יוסף בן יוסף
10 יולי 2018, 15:53
עבור לפורום
עבור לנושא

כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

בשורה טובה לשוחרי התורה והחכמה.
בעז"ה יתקייים גם השנה יום עיון וחיבור לעולם הארכאולוגיה לציבור החרדי בהשתתפות רבנים חשובים וחוקרים מפורסמים, מצורפת התוכניה.
על ידי אריך
11 יולי 2018, 08:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

יוזמה נהדרת, ייש"כ, ושחפץ ה' בידכם יצליח לקדש ש"ש ולהראות שאין סתירה בין פתיחות לעולם המחקר והריאליה (עכ"פ למי שמילא כריסו בתורה), ובין האמונה האיתנה בתורה ומצוותיה. ולא רק שאין סתירה אלא שאפשר להשתמש בכל מה שהתגלה ומתגלה, להבנת התורה על אמיתה.
על ידי הפקדתי שומרים
11 יולי 2018, 18:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פנחס - למה מנשה קדם לאפרים?

בשאלתך עמדו העמק דבר והמשך חכמה. ומה שכתבת בסו"ד שאין לחלק בגלל השינוי המספרי, מד' נראה אחרת- העמק דבר (במדבר ב, כ) (כ) ועליו מטה מנשה. משונה הלשון כאן. ויש נ"מ במשמעות. דהחונים עליו משמע כקטן הנסמך על הגדול. וחנייתו במלוי צרכיו תלוי בדעת מי שגדול ממנו. משא"כ משמעות ועליו להיפך דעת הגדול על הקטן והו...
על ידי יעבץ
15 יולי 2018, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

לא הייתי בונה על פרנסה מכינוס כזה... דווקא שנה שעברה השתתפתי, ונהנתי מאוד. יתכן שהנושא לא מדבר אליך באופן אישי, זה בסדר. כל אחד מנצל את ימי ביה"ז לנושאים בהם ליבו חפץ, ויש כאלו שמתעניינים בנושא, ועבורם מיועד האירוע. עיקר התועלת בהבנה עד כמה הידע הריאלי של הדברים כפי שאפשר ללמוד אותם ממה שהותיר לנו ה...
על ידי יושבי יעבץ
15 יולי 2018, 07:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

ויכוח משונה אם מישהו חושב שישנה אפשרות שממצא ארכיאולוגי יכול לסתור את תורת משה - הוא כבר על גבול הכפירה. קשור לפולמוס הידוע אם אמונה היא דבר רגשי נטול ראיות לגמרי. בארכאולוגיה לא מוצאים שום דבר הסותר את תורת משה, רק דברים הסותרים את דברי האחרונים. הסלידה שיש לנו מארכאולוגיה - היא מהפרשנות חסרת האחרי...
על ידי אאא
15 יולי 2018, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שו"ת בצל החכמה חלק ב סימן יב דבירושלמי (שקלים פ"ו ה"ב) דרש קרא דיחזקאל (מ"ז ח') וקאמר, אל הימה המוצאים זה הים הגדול ולמה נקרא שמו מוצאים כנגד שני פעמים שיצא אחד בדור אנוש וא' בדור הפלגה, ר' לעזר בשם ר' חנינה בראשונה יצא עד קלבריאה ובשני' עד כיפי ברבריאה ר' אחא בשם ר' חנינא בראשונה יצא עד כיפי ברבריא...
על ידי יחי
16 יולי 2018, 01:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

ועל דא קאמינא

פתי מי שמאמין
ומי שכופר הוא מין
ולא יעלה לקץ הימין
ומכל מקום מי שזוכה מבחין
בין שין לסין
והמשכיל יבין
ושאינו, ירוץ ויזרע תורמוסין
ויכתת רגליו לאתים
בדרישתו אל המתים


הבהרה
כווונתי למי ש(מדבריו נראה ש)חושב שכותרת האשכול שגויה
וכי אין דבר כזה מקומות קדושים שאינם נכונים
על ידי הפקדתי שומרים
16 יולי 2018, 21:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולדות חייו של מרן ה'איילת השחר'

טעות: נולד ב 1914 אבל אם אפשר לשאול את @שלום עולם מה ה"התקפה" על הפורום, אבדת את כל התועלת, למה זה כל כך חשוב לך? איפה נקודת החידוש? מה תשיג כאן יותר מויקיפדיה (למעט הטעות שציינתי...)? אשאיר לאחרים לענות אכן גם אם עברה לה השנה המשאלה התקבלה.. אבל הרב @אגור בן יקה מי אמר בהספדים על מרן הגראי"ל שזכה ...
על ידי אור זרוע
17 יולי 2018, 18:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם מקבלים בתשובה את השבים בימות המשיח

הרב @שאר לעמו יישר כח!

יש עוד לשאול כיצד הדברים מתאימים עם דברי הרמב"ם בהלכות תשובה (ז, ה): כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך וגו'.
על ידי אור זרוע
17 יולי 2018, 19:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם מקבלים בתשובה את השבים בימות המשיח

הח"ח היה אומר שכדאי אפילו זה, העיקר שיבא משיח, כלומר זה בודאי מפחיד מאוד. החפץ חיים מאריך בדבר בספר זכור למרים פרק ד והוא מסיים כך: וכן הוא בענינינו אם האדם עושה תשובה קודם שיבוא אליהו לבשר, היא תשובה גמורה. וכבר אמר הכתוב שלא יזכרו לו עוד החטאים והעונות שעשה אלא נמחה לגמרי. מה שאין כן אם נמתין עד ...
על ידי אור זרוע
17 יולי 2018, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם מקבלים בתשובה את השבים בימות המשיח

עתה מצאתי דברים מפורשים של המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל פרק מו: ויראה שאין לומר שלא יהיו ישראל קונים עוד שלימות ומעלה לימות המשיח, רק שלא יוכל הרשע לשנות מעשיו שיהיה צדיק . ודבר זה נקרא 'יציאה לפעל', אחר שהיה רשע כבר, שיהיה מעתה צדיק. ולכך הכתוב מזהיר האדם שיהיה צדיק קודם שיתגלה המשיח, שאז בודאי אפשר...
על ידי הפקדתי שומרים
18 יולי 2018, 03:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה יהודי זקוק לשינה..?

ושנת הצדיקים שעליה אמרו שהיא רעה לעולם, הכוונה על שנת הצדיקים המיותרת לפי כוחותיהם, אלא שהיא הנאת הגוף בלבד. וזהו ביטול תורה. אבל השינה הנצרכת לאדם נאה היא לצדיקים. יישר כח. אם אני לא טועה, שנינו הולכים במהלך אחד, ומה שנכתב שינה הבאה כתוצאה מיין, זה לא סיבה, אלא מהווה סימן, ששינה כזו, היא מעבר לשינ...