הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 47 תוצאות

חזור

על ידי אלימלך
13 ספטמבר 2017, 18:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע סבר אביתר שימונה לכה"ג שוב

תודה רבה על הדברים. ממש שמחתי לראות את התגובה ואת המאמר [מאוד יפה] תורף התי' הוא שאביתר נשאר לשמש ככה"ג ורק הפסיק לשאול באו"ת. בעוניי נראה לי קצת דוחק לומר כן, כי הלשון 'נסתלק מהכהונה ונתכהן צדוק תחתיו', אינו משמע שהכונה שנהיה עוד כה"ג מלבדו או שהוא נסתלק רק מאו"ת. ובפשטות אביתר אכן נסתלק מלשמש ככה"...
על ידי יוספזון
05 דצמבר 2017, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

לא חוזרים על טעות פעמיים!!! הסיבה שהפורום נסגר היה אך ורק בגלל נושא טעון זה, עדיף להמנע מלהעלות נושאים כאלו, ובפרט כרגע. אני מציע למע"כ לעצור בעד רגשותיו, ולא יתחיל שוב במה שגרם לסגירת הפורום הכה מכובד הזה.
בתקוה להבנה, ובתודה מראש.
על ידי סופר
08 דצמבר 2017, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

ניתן לתרץ על דרך החסידות. כתוב בספרי החסידות, שמה שכתוב נראתה לו דמות אביו, הכוונה שעל ידי שהיה דבוק בצדיק - באביו, ניצל מהחטא. על פי זה יש להבין, שדורשים מהרשעים גם להיות דבוק בצדיק, כך כשיבוא לעשות עבירה יגן עליו זכות הצדיקים. חסידי מרן הבית ישראל מגור היו אומרים,שכשמפתה אותםהיצה"ר לעשות עבירה, מי...
על ידי אלימלך
09 דצמבר 2017, 19:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

שאלה שנשאלתי אתמול: ידועים דברי הגמרא שיוסף הצדיק מחייב את בעלי עבירה. ולכאורה יש להקשות, שהרי איכא מאן דאמר דיוסף נכנס אל הבית לעבור עבירה, אלא שדמות דיוקנו של אביו נראתה לו. א"כ יטען כל בעל עבירה, ומה אעשה שלי לא נגלתה דמות דיוקן אבי? י"ל שיוסף במשך זמן רב משל ביצרו "ולא שמע אליה" וא"כ יש טענה על...
על ידי יהודי
09 דצמבר 2017, 19:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

אך עדיין יטעון מי שהצליח לשמור ע"ע זמן מסוים ולבסוף נפל כטענה הנ"ל.
על ידי אני הקטן
09 דצמבר 2017, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

מקורו בגמ' יומא ובמדרש, ושם לא נזכר שיטה זו שיוסף נתפתה, וע"ז כתבו שיוסף מחייב את הרשעים, אבל באמת אפשר לומר שלמ"ד לעשות מלאכתו היינו עבירה, אין לומר כדברי הגמ'.
על ידי אני הקטן
09 דצמבר 2017, 22:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

בענין מה שכתבת על דברי התרגום שיוסף נקרא 'בר חכים', הרמב"ן כתב וז"ל, שהיה בן דעת וחכם בעיני אביו, וטעמו כטעם זקנים, ע"כ. ועוד כתב הרמב"ן, וזאת כונתם באמרם (ב"ר פד ח) כל מה שלמד משם ועבר מסר לו, לומר שמסר לו חכמות וסתרי תורה ומצאו משכיל ובעל סוד בהם כאלו היה זקן ורב ימים. גם הרד"ק מבאר שם באופן זה, ע...
על ידי אור זרוע
11 דצמבר 2017, 15:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

וראה שפת אמת תרמ"ז ז"ל: 'איתא בגמ' יוסף מחייב הרשעים הלל מחייב עניים ור"א בן חרסום העשירים ע"ש. וצריך ביאור כי היתכן שיאמרו לרשע שיהי' כיוסף הצדיק. אכן הפי' כי אלו הצדיקים הובאו לידם הנסיונות כדי להכין דרך לכל הדורות. וע"י שהקדים יוסף הצדיק לעמוד בנסיון. הוכן הדרך שיוכל כל איש ישראל ג"כ להינצל. וכמ...
על ידי סופר
11 דצמבר 2017, 15:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב

יהודי אחד אמר לי בשבת, שכתוב בספרים שמי שבא לידי ניסיון, יצייר בעיניו את דמותו של אביו, ומסוגל להצילו מן החטא. וזה מה שיוסף הצדיק עשה, שצייר בעיניו את דמותו של אביו. (בשונה מהתירוץ הראשון שדווקא צדיק, אלא כל אחד באביו יהיה מה שיהיה). על פי זה גם אפשר לתרץ את שאלת ה @מנהל א' שאומרים לרשע יש לך עצה פש...
על ידי מנהל ב'
20 דצמבר 2017, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

מצורף אשכול דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל מפורום אוצר החכמה [גילוי נאות: קיבלתי ממישהו שפתוח לו. אני בנטפרי וזה חסום].
פורום אוצר החכמה • דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל.pdf
שימו לב, הוספתי בהמשך גירסה מעודכנת.
על ידי אלימלך
23 ינואר 2018, 11:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

"מלך מהולל בתשבחות" ויש להקשות מה באו לומר במילה תשבחות הרי כל הילול הוא 'בתשבחות'? הגר"א מבאר ע"פ משל למלך שבאו שריו להללו, אמר אחד אין חכם כמלך, שני אמר אין גיבור כמותו וכו' עד שבא שר אחד ואמר אפו של המלך מעט עקום, מיד רצו להורגו, פתח השר בחכמה פיו ואמר: שבח גדול שיבחתי, שאין למלך שום חיסרון מלבד ...
על ידי אחד התלמידים
31 ינואר 2018, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

זה נשמע לך אמין? וכי יש שינוי בבר מאז שהוא הכשיר את זה לעכשיו, מדובר באותו בר מים! וחוץ מזה אם היה רוצה להוריד את ההכשר שלו היה מפרסם זאת, הוא לא היה מחכה לאחד בשם הראני יכתוב בפורום בשם אנונימי שהוא שמע שאמר לחבר של חבר שלו וכו' וכו', מעשים שבכל יום שהכשרויות מורידים הכשרים ממוצרים, ומגלים את דעתם...
על ידי אברך
18 פברואר 2018, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרלה - חסרון באמונה?

ליקוט שעשיתי בעבר בנושא זה: [/b] מרן הקה"י ב קריינא דאיגרתא (ח"א איגרת נ"ב) כתב דקנית כרטיס הגרלה הויא בכלל השתדלות, אבל מצד המציאות אי"ז כדאי, כי הקונה יושב ומצפה על דבר שאינו מצוי כלל שיהא הוא הזוכה, ובא רק לידי כאב לב, עכ"ד. ו במעשה איש ח"ב (עמ' קנ"ח) הביאו שסיפר הגרמ"י ליפקוביץ' (שליט"א) [זצ"ל]...
על ידי נפתולי
07 מרץ 2018, 21:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

חבל שהנושא יינעל.
חברים יקרים! חזרו למשא ומתן התורני נ-ט-ו
זה פורום לתורה ולא לפוליטיקה.
על ידי מנהל ראשי
03 מאי 2018, 17:47
עבור לפורום
עבור לנושא

פורום לתורה - האפליקציה!

בעזרת השם יתברך, יו"ל אפליקציית "פורום לתורה" עבור מכשירים מבוססי אנדרואיד מהיום והלאה, אלו שאין להם במכשיר גישה לדפדפן, יוכלו להנות מהפורום דרך האפליקציה גם אלו שיש להם במכשיר גישה לדפדפן כלשהו, יוכלו להנות מהיום והלאה מגישה אטרקטיבית ונוחה יותר את האפליקציה ניתן להוריד מחנות האפליקציות של גוגל, כ...
על ידי סבא
05 מאי 2018, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קברי צדיקים

מצאתי שדן בזה כבר בספר דודאי השדה לאחד מגדולי הונגריה, ומביא שם כמה טעמים שמועיל לכהנים לעמוד מרחוק-
דודאי השדה בעניין כהנים על הקברים.jpg
על ידי הבוחן
09 מאי 2018, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש לשר הבריאות דין רודף

מהר מהר תנסח את זה בעדינות, לפני שימחקו לך את האשכול...
על ידי הפקדתי שומרים
09 אוקטובר 2018, 15:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת הטוב לפורום

אני יענה לך במקום המנהל. 900 ש"ח למשך שנה. לא רק חודש.
התרומה שלך מסייעת לא לחודש ולא לחודשיים אלא למשך שנה שלימה שקול התורה ישמע בגאון ובעוז.
על ידי יהודי
18 ינואר 2019, 01:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוכחות בעל בחדר לידה - דעת האגרו"מ

כמדומה שזו אינה במה מתאימה לכך.
על ידי דרומאי
30 ינואר 2019, 09:14
עבור לפורום
עבור לנושא

עיצוב הפורום בעתיד

בס''ד
היות וכבר ראינו בגדול מה התכניות של שדרוג הפורום, אני מציע שכל אחד יוסיף מתובנותיו אודות השדרוג הצפוי, וכן האם לדעתו צריך בכלל לשדרג את הפורום.
על ידי פרלמן משה
30 ינואר 2019, 14:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שדרוג הפורום- האשכול המרכזי

דרכו של עולם שכל דבר חדש מתקבל בקושי בתחילתו ולבסוף מתרגלים ונהנים ממעלות השדרוג, והנני מניח שגם בפורום זה תוכנית הייעול הוא להנעים ולהקל על החברים, לכן אע"פ שבינתיים לא נוכחתי להכיר מה הן המעלות שנתוספו, ומאידך, שמתי לב שהרקע הפך לבן מה שמקשה עלי בשלב זה, אבל הנני סומך שהפעולה נעשית ע"י אנשי מקצוע ...
על ידי שאר לעמו
30 ינואר 2019, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שדרוג הפורום- האשכול המרכזי

הדבר הזה אינו נוח באמת, אלא שהשלאגר היום הוא 'עיצוב נקי - דף לבן כמו קריעת ים סוף. יש אנשים שאהובים להתחדש - שיהיה, אבל בתשומת לב שהגוונים שבין ההודעות ובין הציטוטים שבתגובות יהיו עם קונטראס גבוה יותר. גם בכרום ניתן להיווכח שמשנים עיצובים כל העת, ולפעמים הם לא נוחים בעליל, רק המודה מחייבת. כך גם באו...
על ידי אחד התלמידים
30 ינואר 2019, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שדרוג הפורום- האשכול המרכזי

לא השתתפתי בסקר משום שאין אופציה המבטא בדיוק את תחושתי. קודם כל יש לי המון הכרת הטוב למנהל הפורום היקר, שאינו מפסיק לדאוג לפיתוח ושיפור הפורום. טרחתו ודאגתו לשדרוג הפורום עוד דוגמא. למעשה אין לי בעיה עם הפורום כמו שהוא, ומצד זה איני רואה צורך לשדרג כלל. אבל יתכן שאהנה משדרוג אם יהיה יפה יותר, ידידות...
על ידי שאר לעמו
18 פברואר 2019, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

מזכה הרבים כתב:קיבלתי במייל
מצוה לפרסם
........
כמדומה שהפורום לא נועד למודעות ענק של ה'מעוררים' וה'מטיפים', אלא לדיון.
ובשביל לדון, לא צריך להתרגש. אפשר לכתוב באותיות רגילות..
על ידי יאיר
03 מרץ 2019, 16:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינוי השם

המנהל יכול לשנות לך
על ידי הכהן
04 מרץ 2019, 14:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוסף חדש לפורום! אזכור @שם משתמש

הבעיה לכאורה תוקנה. אפשר לאזכר גם שמות ארוכים ע"י @
על ידי בנציון
04 מרץ 2019, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שדרוג הפורום

ב"ה הפורום שודרג בהצלחה היום. שמרנו על הדברים החשובים שהחברים היקרים ביקשו, כולל כמובן מתן האפשרות להודות למשתמשים על הודעות, ושמירת מספר התודות שקיבל כל אחד. כמו כן שמרנו על עיצוב הפורום שיהיה דומה מאד למה שהיה, לאלו המעוניינים בכך. לצד זאת הוספנו עוד 2 ערכות עיצוב מודרניות יותר, אשר ניתן להשתמש ב...
על ידי אסף
24 אפריל 2019, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נא לא לגרום לאשכול להיחסם ע"י קידום המפלגה בדרכים מקוריות.
על ידי נבשר
29 אפריל 2019, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש איזה חסימה של נטפרי כאן, מה היא?

אצלי מופיע ספירת העומר, משום מה חסום לך בנטפרי, אתה יכול לשנות את ההגדרות.
על ידי דורדיא
28 מאי 2019, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

מכירים טובה למנהלי הפורום - מפיצים את הבשורה..!!!

מזה זמן רב אני מנסה ללמוד לאיזה צד במפה הפוליטית שייך הפורום? ואט אט אני למד כי נוצר כאן דבר אדיר. מקום איכותי, מרבה דעת וחכמה  וכן.. בלי נטייה פוליטית..  דווקא בגלל אנונימיות הניקים כ"א יכול לחשוב ולהתבטא בצורה חופשית יותר עם שמירה על ערכים גבוהים ועל "נהגו כבוד זה בזה".. במקום לשוטט במרחבי הרשת (ג...