החיפוש הניב 65 תוצאות

חזור

על ידי אריך
30 דצמבר 2015, 08:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס אל מסעי הצלב

אכן ישנם תיאורים על חשבון הנפש שנעשה, כדוגמת שאלת החלום של התוסיו"ט ,והתשובה שלא נזהרו בקדושת ביהכ"נ , ו בעקבות כך תקנו תקנות ואף "מי שברך" מיוחד שתיקן התוס' יו"ט למי ששומר פיו ולשונו שלא לדבר בשעת התפילה, מודפס בכמה סידורים. ובהרבה ספרים מציינים את חומרת שיחה בשעת התפילה שבעוונה נחרבו קהילות שלמות...
על ידי אריך
07 יוני 2016, 08:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול אחודה נא חידה

יעקב1 כתב:א. איך יתכן שני בנ"א שאבותיהם רשעים (לא תינוקות שנשבו) ואמרו להם לכבדם, האחד חייב לכבד אביו והשני לא?
אולי: נחלקו המחבר והרמ"א רמ, יח, לדעת המחבר צריך לכבד אביו רשע, לדעת הרמ"א לא. ובכן, אשכנזי ל"צ לכבד, וספרדי צריך.
על ידי יעקב1
09 יוני 2016, 21:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול אחודה נא חידה

לגבי חידה א' באמת זו הייתה כוונתי ולגבי חידה ב' התשובה: א: היה עוסק בחיי עולם ואותו השני הוא חיי שעה א"נ כהן ולוי וכיוצ"ב שעוסק בחשוב ומניח הפחות. ב: עוד תשובה, במתני' מכות יא: ואינו יוצא לא לעדות ממון ולא לעדות נפשות ואפי' ישראל צריכים לו ואפי' שר צבא בישראל כיואב בן צוריה אינו יוצא משם לעולם שנאמ'...
על ידי מנהל ראשי
04 נובמבר 2016, 10:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תאריך עברי

מתברר שזה יותר מסובך ממה שחשבתי. לצערי לא הצלחתי.
(הפורום של נתיב הוא גירסה אחת ישנה יותר מגירסת הפורום שלנו, בגירסא המיושנת היה תוסף להוספת תאריך עברי. לגירסת הפורום שלנו טרם יצא תוסף כזה).
על ידי מנהל ראשי
30 מרץ 2017, 09:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המשך קיום הפורום שלנו

הלכת רחוק מידי, לא צריך 50 חברים כפול 10 לחודש
צריך ס"ה 40 שקל לחודש, מה שאומר 50 חברים כפול 80 אגורות לחודש :-)
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
31 מרץ 2017, 13:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המשך קיום הפורום שלנו

סיבוב אחד בזכרון משה, לומר: כולל בעלי בתים
על ידי יודע ספר
09 אפריל 2017, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול אחודה נא חידה

רק שבזה ראוי לעורר שלאחר חמישים שנה אולי זה כבר נקנה לגזלן עפ"י דברי הירושלמי המובאים בתוס' שלאחר חמישים שנה יש גזילה בקרקע.
ומכאן החידה מתעצמת יותר איך יתכן שבית הכסא שמשתמשים בו 49 שנים יהיה מותר לקרא בו קר"ש ולאחר חמישים שנה יהיה אסור
על ידי יהודי פשוט מאוד
18 יולי 2017, 16:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול אחודה נא חידה

סופר כתב:אל תשאירו אותנו במתח.... תביאו תשובות בבקשה.
כזה מהר? למה לא ניתן הזדמנות לתלמידי חכמים?
על ידי יהודי פשוט מאוד
18 יולי 2017, 16:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול אחודה נא חידה

חידה כיצד יתכן שתרנגולת הפילה פרי מן העץ ונאסר ואח"ז הטילה התרנגולת ביצה, ואנו אומרים שהן הפרי והן הביצה מותרים. תשובה: תרנגולת הפילה פרי מן העץ ערב שבת בין השמשות, הפרי אסור מספק שנתלש בשבת. אם לאחמ"כ הטילה ביצה הביצה והפרי מותרים. נימוק: בבבלי ביצה ז, א שנינו כל שתשמישו ביום נולד ביום זו תרנגולת,...
על ידי יוספזון
05 דצמבר 2017, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

לא חוזרים על טעות פעמיים!!! הסיבה שהפורום נסגר היה אך ורק בגלל נושא טעון זה, עדיף להמנע מלהעלות נושאים כאלו, ובפרט כרגע. אני מציע למע"כ לעצור בעד רגשותיו, ולא יתחיל שוב במה שגרם לסגירת הפורום הכה מכובד הזה.
בתקוה להבנה, ובתודה מראש.
על ידי יעבץ
07 דצמבר 2017, 16:04
עבור לפורום
עבור לנושא

פתיחת הפורום מחדש

בהזדמנות זו אודה לכל אלו שעודדו והביעו את תמיכתם מאחורי הקלעים נראה לי שכעת משהורמו הקלעים יש להודות מעל בימת הפורום ולשבח את המנהל המסור שכל מעשיו לשם שמים ונשא בעול הניהול באופן מרשים ביותר. יתן ה' שכרך מאוצרו הטוב! ובנוסף תודה לאשר נשאו לבו לטרוח ולהקים מחדש את קלעי בית המדרש הזה, ולעמוד לצד המנ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
07 דצמבר 2017, 17:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתיחת הפורום מחדש

תודה רבה,
הפורום הזה הוא: פינה טהורה - בתוך ים של חולין וטומאה
על ידי בני ברקי
07 דצמבר 2017, 17:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתיחת הפורום מחדש

גם אני מצטרף בברכות ואחולים על פתיחתו מחדש של הפורום, ואנו תפילה שנראה פירות טובים מפעילותו הטובה.
על ידי יהודי
07 דצמבר 2017, 19:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתיחת הפורום מחדש

גם אני מצטרף, חשוב מאוד שיהיה מקום א' בו יראי ד' יכולים לגלוש.
על ידי אוריאל
11 דצמבר 2017, 11:43
עבור לפורום
עבור לנושא

הערב - יום זכרונו של בעל השדי חמד זצ"ל

היום בערב, יחול יום פטירתו של הגאון רבי חזקיהו מדיני, בעל השדי חמד.
בספרו חלק י', נדפסה בקשתו שביום זה ילמדו כל ידידיו מתורתו. מצרף בזאת את בקשתו, ובהודעה הבאה קטע מתורתו, למען יהגו בו רבים ויעשו נח"ר לנשמתו, ובלי ספק יהיה למליץ יושר.
על ידי אוריאל
11 דצמבר 2017, 11:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערב - יום זכרונו של בעל השדי חמד זצ"ל

שדי חמד מערכת גימ"ל סימן ו' אות ה' [אקטואלי גם לפרשת מקץ]:
על ידי אוריאל
12 דצמבר 2017, 17:45
עבור לפורום
עבור לנושא

עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

באשכול זה ירוכזו עובדות והנהגות מרן זצ"ל, אשר התבקש לישיבה של מעלה ביום מר ונמהר זה.
כאן ידונו במשנתו התורנית, בחידושיו ההלכתיים, ובארחות חייו המופלאות.
והקב"ה ירפא לשברנו, וישלח לנו מהרה את משיח צדקנו שיאמר די לצרותנו, כי כבר ארכה לנו די הישועה.
על ידי יונה בן יעקב
13 דצמבר 2017, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

יתמות של אברך.

צירפתי בזה שיר אשר כל אברך באשר הוא יזדהה עם הנאמר.
יתומים היינו ואין אב. אבי אברכי הכוללים מרן הגראי"ל איננו.
על ידי יונה בן יעקב
14 דצמבר 2017, 20:58
עבור לפורום
עבור לנושא

שלהבת.

מצ"ב שיר מתוך המיית הלב בשעת הדלקת נר ראשון של חנוכה, שלהבת שהודלקה אל מול השמש שכבתה.
על ידי גבריאל פולארד
19 דצמבר 2017, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

ביטול איסור לכתחילה באיסור דרבנן

משהו שנכתב לחנוכה, אבל קשור להרבה דברים. בשו"ע הלכות חנוכה (סי' תרע"ז ס"ד) כתב: הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור הדלקה, עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו שהרי הוקצה למצותו, ואם נתערב בשמן אחר ואין ששים לבטלו יש מי שאומר שאין להוסיף עליו כדי לבטלו. ומקור הדברים הוא בטור בשם מהר"ם מרוטנבורג (פסקים ...
על ידי אוריאל
24 דצמבר 2017, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

700 משתמשים. לא פחות מאלף!

אתמול הצטרף אלינו החבר ה-700.
רבותי, בואו נציב לעצמנו יעד: לא פחות מאלף!
בתקופה הקרובה כל אחד מחו"ר הפורום ידבר/יסביר/ישלח לחבריו אודות הפורום, ויביא למצטרפים חדשים.
אין ספק שכל אחד יכול להביא למי מחבריו וידידיו שיצטרפו אף הם אלינו, ובכך לתרום לבית המדרש.
על ידי יושב בין חכמים
24 דצמבר 2017, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

הספד של נכדו שביבי אור והתעלות מהשקפתו ואורחותיו של מרן רה״י זצוק״ל שנמסרו ע"י נכדו הרב גדליה הוניגסברג שליט״א אני רוצה קודם כל להתנצל שתי התנצלויות, התנצלות ראשונה בפני התלמידי חכמים, איך אני מעיז לעמוד לדבר בפניכם, על זה הראש כולל אשם.. הוא ביקש ממני.. התנצלות שניה אני בטוח שאין אחד שהגיע כאן וחוש...
על ידי ר' יונה
25 דצמבר 2017, 13:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

אחד הגיע לרבנו וביקש מחילה על מה שפגע בו ודיבר נגדו, רבנו הגיב בביטול וא"ל דאדרבה רק עשה לו טובה שקיבל עונש בעוה"ז, כשהפוגע ביקש לצאת, קרא לו רבנו בחזרה, וא"ל "אע"פ שאמרתי לך שעשית לי טובה, אל תעשה טובה זו לאנשים אחרים"...
על ידי סופר
28 דצמבר 2017, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

מנהל ב' כתב:
צחות ושנינות לשון ממרן זצ''ל.pdf
קיבלתי את הקובץ המצו"ב, לא עברתי על כולו, אם יש דברים בעייתיים נא להודיעני
הקובץ כבר הובא למעלה
על ידי יוסף יצחק
28 דצמבר 2017, 21:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויקיפדיה

לאחר מחשבה, האמת שגם בכפירה אפשר להכניס את זה בכמה מילים ובהסתכלות בעלמא, ואתן דוגמא פשוטה, אם קורא תמים מחפש בויקיפדיה דרך משל מידע על עשרה בטבת [אלו מאורעות קרו, היכן מקורו וכדו', דברים שאמנם נמצאים שם], האם נראה לך שעורכי ויקיפדיה בעברית [שכפי שמעיד דניאל בלס הם הרבה יותר גרועים מעמיתיהם בויקיפד...
על ידי אוריאל
30 דצמבר 2017, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

"לא לחינם ליווה אותי רבנו עד גרם המדרגות!" מקורבו של רבינו, הרה"ג יצחק רוזנגרטן. מתוך ראיון עבור דרשו: מטבע קרבתכם המרובה אל מרן ראש הישיבה זצוק"ל, לבטח הייתם עדים לסיפורי מופת שהראו שאכן ראש הישיבה נמצא עמנו על הארץ, אולם ראשו מגיע השמימה. מה תוכלו לספר לדורות הבאים מסיפורים אלה? נשימתו של רבי איצ'...
על ידי גבריאל פולארד
30 דצמבר 2017, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים חדשים

מאמר של הג"ר אשר וייס בנושא
ועי' גם במשנ"ב דרשו תנ"א הערה 5
ובאמת שמעולם לא הצלחתי להבין מה ראו להחמיר אחרי הבירור של הגר"צ כהן, וגם בעיר בני ברק שמעתי מאחד ששאל את הגרא"י דינר איזה כלים לא צריך להגעיל וענה לו: תגיד לי קודם איזה כלים צריך להגעיל... [אבל אולי חסר פרטים בסיפור].
על ידי כלפי ליא
31 דצמבר 2017, 18:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

במסעו לחו"ל הראו לו מגדלים, אמר זה לא מגדל זה בית על גבי בית. מה אתם רוצים להגיד בזה? הסיפור על המגדל קצת שונה, והוא נדפס בזמנו. כשמרן היה בחו"ל עברו ליד מנהטן וראו את מגדלי התאומים, ואמרו הנה הבניינים הגדולים המפורסמים בעולם. מרן שלא הביט החוצה, הגיב שבית גדול בגמרא הוא בית שמגדלין בו תורה. בלשון ...
על ידי משיב כהלכה
01 ינואר 2018, 19:19
עבור לפורום
עבור לנושא

סערת הפאות מהודו, שהתחדשה בשנת תשע"ח

כולנו זוכרים את סערת הפאות בשנת תשס"ד. ראשית הסיפור עוד בשנת תש"נ, ע"פ עדותו של הרב יעקב אהרן שפירא, כאשר העיד בפני גדולי הרבנים בארץ ובחו"ל, ואז ע"פ דבריו התירו הגרי"ש אלישיב והגרש"ז אויערבאך את הפאות מהודו (ועוד מגדולי הרבנים שלא נקב בשמם), ודבריו של הגרי"ש נדפסו בקובץ תשובות. מדברי הרב שפירא: "ע"...
על ידי משיב כהלכה
01 ינואר 2018, 19:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת הפאות מהודו, שהתחדשה בשנת תשע"ח

מצ"ב מקורות נוספים להנ"ל, וכן קובץ מסכם.