פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 615 תוצאות

חזור

על ידי לבי במערב
06 מאי 2019, 05:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך מסתפרים להלכה

מכל מלמדי השכלתי כתב:
07 דצמבר 2018, 15:34
יש כמה ספרים.אך הם ברמה בינונית בד"כ. אם יש שאלה ספציפית אשמח להשיב.
(ב"ה אני בקי היטב בהלכות הללו. באם יש צורך אציין מקורות)
למסקנא (רצוי בצירוף מקורות):
מהו השיעור שמותר לגלח בו את מקום הפאות?
מהו מקום הפאות?
מהו השיעור בשאר הראש?
על ידי לבי במערב
06 מאי 2019, 06:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

אגב מקובל שר' יוסף חיים זוננפלד אמר, אם יש בכח המקווה להפוך גוי ליהודי, תתארו לעצמכם מה המקווה עושה ליהודי !!! הדברים תמוהים טובא. לפי הגיון זה נאמר: אם יש בכח אפר פרה להפוך אב הטומאה לטהור,תארו לעצמכם מה יכול אפר פרה לעשות לטהור מעיקרא! ועל זה נאמר "זאת חוקת התורה" שמטהרת טמאים ומטמאת טהורים, ואכן...
על ידי לבי במערב
26 אוגוסט 2019, 22:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיער פאות מברזיל

פעלעד כתב:
26 אוגוסט 2019, 15:11
אם משיב כהלכה חזר אז באמת כבר ניתן לסגור את האשכול הזה, כי בירור אמיתי מהמקום הזה כבר לא יצא.
להיפוך ממש, וד"ל.
משום מה, ישנם החוששים מבירור כל פרטי הענין עד האחרון שבהם; משונה מעט (או שלא...).
על ידי לבי במערב
04 ספטמבר 2019, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקורות קדומים לאווירת האלול

 . . דבר ראשון עובדים על יראה ואחרי זה גם על אהבה. אכן, כמפורש בלקו"א ריש פמ"א . אך, כמובן, הכוונה ליראה הבסיסית  של קבלת עומ"ש ברמה הפשוטה ביותר (כמבואר שם); ובכדי להגיע ליראה נעלית יותר - הוא דוקא ע"י האהבה [שכ"ה סדר הדברים: א. יראה תתאה; ב. אהבה זוטא; ג. אהבה רבה; (ורק אז  מגיעים ל) ד. יראה עילא...
על ידי לבי במערב
29 ספטמבר 2019, 08:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאה בכתה עד שנשרו ריסי עיניה - וכי פעם ראיתם שנושרים ריסים מרוב בכי?

הלא בתוס' דלעיל מפורש שכ"ה אף בבוכה לילה א' בלבד; וזה לא מן הנמנעות הוא אף בדורנו, ואעפ"כ - מקצה הארץ ועד קצה הארץ - לא ראינו הנהי' כדבר הזה או הנשמע כמוהו.
על ידי לבי במערב
03 אוקטובר 2019, 16:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאה בכתה עד שנשרו ריסי עיניה - וכי פעם ראיתם שנושרים ריסים מרוב בכי?

אין נוגע כאן (כ"כ) פירושה (וניקודה) המדויק דתי' "נשרו", כ"א לאפוקי מה"מסורת" המשונה ד'גן שרה' שריסי' ניתקו ונפלו ממש(!).
ומ"מ דפח"ח, ות"ח ת"ח.
על ידי לבי במערב
08 אוקטובר 2019, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע המזמרים ב"בזכות התנא האלוקי" אומרים "אלוקי" בניקוד פתח?

לכאו' השתרש מההגי' הפולנית, המצוי' בקרב העולים לציון הרשב"י (ולא רק).
על ידי לבי במערב
16 אוקטובר 2019, 01:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן רואים במקורותינו שנשים לא סובלות שדורכים על הרצפה בעת רחיצתה.

עת לדבר כתב:
16 אוקטובר 2019, 01:14
אז זה מה שנשאר לנו מהגמרא הזו, שהשפחה של רבי היתה כל היום מדברת על ניקוי הרצפות? . . 
להיפוך ממש:
זמן רב ארך עד שזכו התנאים הק' גערה מפי' של אמתא דבית רבי, ולכן בתחלה לא ידעו מאי 'סירוגין' ו'חלוגלוגות'.

גם אם ההודעה שבראש האשכול לא נכתבה בניסוח הנכון ביותר, עדיין הרעיון מקורי ומעניין הוא.
על ידי לבי במערב
16 אוקטובר 2019, 01:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה שאומרים אחרי ברכת כהנים

כמדומה, שיש המתפללים תפלה זו קודם תק"ש.
על ידי לבי במערב
16 אוקטובר 2019, 20:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

מה יש שם לענייננו? . . הגבתי על דברי קודמי: מענין לענין באותו ענין האם יש למישהו מקור ע"ז, שביום השני ולהבא, יש ג"כ ענין של 'לכם' לכתחילה. (כמובן שדין לכם הוא רק על יום הראשון, אך בכ"ז ליתר הידור, האם יש ענין לקיים לכם גם ביום השני?) ב'חסר' כתוב במפורש, שאף שעיקר הדין הוא רק ליום הראשון, מ"מ לכתחיל...
על ידי לבי במערב
22 אוקטובר 2019, 18:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקפות בשמחת תורה

מכל מלמדי השכלתי כתב:
20 אוקטובר 2019, 15:03
מויקיפדי' . .

איכא דרכא אחרינא!
'הקפות שניות' ('המכלול' - האנציקלופדי' היהודית).
על ידי לבי במערב
22 אוקטובר 2019, 18:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידוש לבנה - ברכת הלבנה

וע"ד הסוד כו':  " קידוש לבנה" - היינו שתתרומם (קידוש מלשון הפרשה והרמה) ממעמדה ומצבה עתה (שחסרה היא) ויתמלא אורה, והוא מייעודי העתיד לבוא; ומשל הוא על ספי' המל' דאצי' - שעתה רגלי' יורדות מות ובעמק הבכא (בי"ע) יושבת, ואורה חסר מצד ענין הצמצום כנודע, ולעת"ל תתעלה ותתרומם ותתקדש, שאף בהיותה בבי"ע יתגלה...
על ידי לבי במערב
25 אוקטובר 2019, 03:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"נ קרליץ

משכנות יעקב כתב:
25 אוקטובר 2019, 02:31
סלקא דעתך כתב:
25 אוקטובר 2019, 02:05
בספר על הרב מרדכי צוקרמן מסופר ששאלו אותו אם מפריע לו שפותחים גן ילדים מתחת לבית שלו וענה שילדים יהודים (דוברי אידיש) משחקים לא יכול להיות מטרד.
???????????
כנראה המדובר בתרגום לא-מוצלח של הביטוי "אידישע קינדער".
על ידי לבי במערב
25 אוקטובר 2019, 16:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרכי הצניעות המקובלים לגבי אופניים, קורקינט, הוברבורד וכדומה.

 . . ראיתי פעם מקור שמביא שבפועל נשים ישבו על הגמל וכדומה באופן הכי בטיחותי בדיוק כמו שאנו מכירים מישיבת גברים כדי לא ליפול ולא עם שתי רגלים לצד אחד. וא"כ הנקיות היא רק בבחירת לשון ערומים ולא במציאות עצמה. וזה להיפך מכפי שהיה אפשר להבין מהגמ' בפשיטות. כמדומה שפשטות הגמ' היא להיפך, "לעולם  יספר  אדם...
על ידי לבי במערב
18 נובמבר 2019, 03:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונה של הסבא קדישא מנובהרדוק

כאן דנו בכך, וזוהי המסקנא:
לב האבן כתב: לפי המובא ב https://www.jewishgen.org/yizkor/Molchadz/mol207.html זה תמונת ר' נחום אברמובסקי ממייצ'יט. שמו של ר' יוסף יוזל נזכר שם באותו דף בהקשר שונה וכנראה משם הטעות.
וראה גם כאן וכאן.
על ידי לבי במערב
01 דצמבר 2019, 13:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עניית קדושה כשאין עשרה שעונים

הכוונה היתה להקשות סתירה, אם היית מסתכל בתפילת כל פה היית רואה שהם מציינים לסידור הרב (האדמו"ר הזקן) ובדקתי בסידור הרב (בהל' תפילין וק"ש) ואכן כתב כדבריהם שימלוך חלק מהקדושה ורשאי לענות, ומאידך כמו שציטטתי לעיל בשו"ע הרב נטה הגר"ז יותר לשיטה שימלוך אינו חלק מהקדושה ואין לענות במקום שאסור להפסיק (ק"...
על ידי לבי במערב
15 מאי 2020, 05:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש ת"ח שאפשר לשאול ממנו בתורת חב"ד

מפני כבוד התורה ועובדי השי"ת שנתחלל כאן, לא אוכל להתאפק. ר' חזק , שמא עיינת אי-פעם בא' מ עשרות  ספריו הגאוניים של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע (מוטב ללא דעות קדומות וסטריאוטיפים) ? שמא טרחת לדעת אודות מאות תלמידי-החכמים וראשי הישיבות המופלגים החוסים בצלו, שלהם אלפי תלמידים גמירי וסבירי? האמת, אינני נ...
על ידי לבי במערב
18 מאי 2020, 17:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

העתקתי ממה שרשמתי לעצמי, וכמדומני שלא ע"פ סדר האשכול. אם שגיתי, ה' הטוב יכפר בעד.    . . משום מה דווקא בכוללים החסידיים לומדים להוראה ובכוללים הליטאיים אפשר למצוא הרבה שלומדים זרעים/קדשים/ טהרות/ נשים ונזיקין  בדרך לימוד הישיבות.  הסיבה פשוטה היא: החסידים (בד"כ) בשלב מסוים אמורים להתפרנס ממעשה ידיהם...
על ידי לבי במערב
18 מאי 2020, 17:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

התכוונתי למילים: "יש קצת אומרים כי יש ל[ה]ס[ת]פק אם אמר כן אדמו"ר נ"ע לבלי שינוי ", ולא להכרעת הכותב. אגב, יש להעיר כי השמועה הינה (ככל הנראה) בשם כ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע מליובאוויטש  [שהוא המכונה בעמודים אלו בתואר 'אדמו"ר נ"ע'] . ליישב הסתירה - אין בידי עתה. אי"ה, באם יהא פנאי בידי בהמשך, אעיין בל"נ.
על ידי לבי במערב
18 מאי 2020, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

הקטע הרלוונטי לעניננו:  . . המובן מהשקפה ראשונה לכאורה מלשון זה המאמר לחסירי מדע שלימוד איסור והיתר וסדר טהרות הוא מאילנא דטוב ורע מלבד שהוא פלא גדול מחמת עצמו וסותר פשטי הכתובים ומדרשי רבותינו ז"ל שכל התורה הנגלית לנו ולבנינו נקרא עץ חיים למחזיקים בה ולא ספר הזהר לבד  ובפרט שהי' גנוז בימיהם וגם כל ...
על ידי לבי במערב
25 מאי 2020, 20:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דבדיחותא מגדולי ישראל (לגנדה)

עקביא בן מהלל אומר כתב:
25 מאי 2020, 19:35
נא תרגם
הנזיפה: 'מדבר הינך כטורקי שיכור!'.

ההסבר שניתן:
שיכור – אני יודע מה הוא שח, אך הוא עצמו איננו יודע מה הוא שח;
טורקי – אני אינני יודע מה הוא שח, אך הוא עצמו יודע גם יודע;
אתה – לכשלעצמך אינך יודע מה הינך שח, ואף אני אינני יודע...
על ידי לבי במערב
27 מאי 2020, 10:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

למה זה תשאל לשמי כתב:
26 מאי 2020, 20:53
הפולמוס ידוע ואין מקומו כאן. המהרש''א מכנהו לשמשון כך. אך שאלתי האם הכינוי נפוץ. מי היודע?
בחיפוש קל באוצה"ח ('+שמשון{2}+ג[י]בור') ניתן להווכח כי הכינוי הי' די-נפוץ, אך פחות מבזמננו-אנו.
 
על ידי לבי במערב
27 מאי 2020, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהירות התפלה

במבי כתב:
27 מאי 2020, 19:14
ייתכן שמזכיר זאת גם שם, אך זכור לי שפתחתי פעם תניא וזה היה מובא שם.

כנראה הכוונה למש"כ באגה"ק סי' א:
 . . להאריך בתפלת השחר ערך שעה ומחצה לפחות, כל ימות החול . . 
על ידי לבי במערב
31 מאי 2020, 05:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

פיילוט 0.4 כתב:
30 מאי 2020, 23:36
 . . דוברי אידיש - נא לתרגם לנו את המשמעות
כפי שכבר נרמז - מוטב שלא לפרש, מפני קדושת המקום; אך אציין לשו"ע יו"ד ר"ס פא, והמ"י.
על ידי לבי במערב
02 יוני 2020, 06:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי הם משתתפי הפורום?

'לא מדויק', שכן המוכר רק מסתכל על הספרים מבחוץ , בעוד ר' פולני לומד אותם היטב ומשקיע את נפשו וחייו בהם. ישנם ספרים, שהיחיד שלמדם כהוגן הינו העורך (שכן אף המחבר עצמו אינו יודע מה נכתב בו)... ויש להעריך ולהוקיר את העורכים התורניים למיניהם, שבזכותם זוכים אנו לכל שפע היבול התורני הנפלא דדורנו זה, וקצרתי...
על ידי לבי במערב
02 יוני 2020, 06:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש לחלוץ התפילין קודם הטלית?

ב'ילקוט יוסף' הל' תפילין סי' כח הע' ד (במהדו' תשס"ד - ע' תלה):
ילקו''י תפילין סי' כח הע' ד.PNG
על ידי לבי במערב
02 יוני 2020, 07:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסיבה שאין חוה"מ שבועות, והאם נכון לקרוא ל"ימי ההשלמה" שעדיין אנו בתוכם - "חג השבועות"?

מתאהב על ידך כתב:
02 יוני 2020, 00:30
(נעלם ממני לפי שעה מקומו של הספרי הזה מי יכול לעזור?)
הוא בפ' ראה (פסקא קמ), עה"פ (טז, יג) 'חג הסכות תעשה לך שבעת ימים':
ר' שמעון אומר: פסח וחג, שאין [בהם] עונת מלאכה - עשה זה ז' וזה ח' (ימים); עצרת, שהיא עונת מלאכה - אינה אלא יום אחד בלבד. מלמד, שחסך הכתוב על ישראל.
על ידי לבי במערב
02 יוני 2020, 12:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש לחלוץ התפילין קודם הטלית?

פשוט שאינו מצוה, וכמבואר בטוב"י (וכו') שם. ולפלא הספק.
על ידי לבי במערב
02 יוני 2020, 14:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש לחלוץ התפילין קודם הטלית?

צדקת הימני. ועדיין, יש טעם לציין את ד' השל"ה הק'; הלא כן?