החיפוש הניב 37 תוצאות

חזור

על ידי ר' יונה
08 דצמבר 2017, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טיפול אלטרנטיבי

אני רוצה להבין על מה הדיון. כשהרופאים הקונבנציונלים מאשרים להוסיף גם את האלטרנטיבי אז למה לא, אם לא יועיל לא יזיק. וכשטוענים שזה מזיק אז מה פתאום לשמוע לאלטרנטיבי ולא לקונבנציונלי, נראה לי שצריך להיות שוטה בשביל להאמין להם, במיוחד שישנם סיפורים שהם מזיקים ממש. אגב, הרבה פעמים השיטה של האלטרנטיבי בלת...
על ידי ר' יונה
11 דצמבר 2017, 21:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרזת טראמפ

@ר' יונה אני רק רוצה למחות, נשמע מדבריך כאילו האדמור מליובאוויטש היה מזרחיסט, ח"ו ח"ו,אנא חזור בך או תסביר למה התכוונת. (דרך אגב אין לי כלום עם חב"ד). אין לי ח"ו שום דבר נגד חב"ד (אני משתייך במקור לחסידים, למרות שלמד ולומד ומחנך ילדיו במוסדות ליטאים,) רק הסברתי באיזה הקשר הבאת אותו. ואם מדברי נשמע ...
על ידי ר' יונה
18 דצמבר 2017, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להנות מתמונה של נרות חנוכה?

כוונתי היתה בעד, שיפרסמו ואפילו שיש שרואים בזה פרסום זה אשמתם, כי הרי יכול להיות שיהיו צדיקים שיסתכלו על כבוד המצווה שהרב עושה. ומצד המפרסמים שאולי אין כוונתם לשם שמים, מ"מ עלינו לדונם לכף זכות (אף שקשה...) ומה עדיף? שיפרסמו עם כל מיני פוליטיקאים או שחקנים וכדו'? ,אשרנו שגדו"י הם ה'מזרח' שלנו והמוד...
על ידי ר' יונה
18 דצמבר 2017, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נר חנוכה מחשמל

[ אולם דווקא בנקודה זו עלה בדעתי כעת שאפילו שיצא ידי חובה מ"מ אסור לעשות כן משום שהרי אסור לכבות נר חנוכה בתוך חצי שעה משום שאסור לבטל חפצא של מצוה וא"כ אתה גורם לחברת חשמל לבטל מצוה, יוסף יצחק תחשוב על זה . לא בטוח שזה עבירה של עובדי חברת החשמל, אם כבר זה עבירה של כל מי שמדליק חשמל וגורם לכך שלנר ...
על ידי ר' יונה
21 דצמבר 2017, 19:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

האגדה מספרת על האדמו"ר מסלונים שליט"א שכשהתחיל סוגית הגיוס והמסתעף להתיצבות פנה אל מרן רה"י זצקו"ל וסיפר לו שמעולם לא נכשל במראות אסורות ורק כשהתייצב בזמנו בתור בחור בלשכת הגיוס נכשל ל"ע וזה מפריע לו עד היום. מרן רה"י זצקו"ל שאלו האם סיפר זאת לאביו בעל הנתיבות שלום. "כן, ודאי" ענה לו האדמור. "נו", ה...
על ידי ר' יונה
24 דצמבר 2017, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוסח ברכה אמצעית בשבת וביום טוב

בנוסח אשכנז אומרים בשבת וינוחו... ישראל מקדשי שמך, ולא "כל" ישראל. וכן וביו"ט וישמחו בך ישראל מקדשי שמך. ובנוסח ספרד אומרים ביו"ט וינוחו... כל ישראל מקדשי שמך, אמנם ברוב הסידורים שראיתי ביו"ט אומרים וישמחו בך ישראל, ולא כל ישראל. כמדומני שבנוסח עדות המזרח [ואולי גם בחב"ד] אומרים גם ביו"ט כל ישראל. ...
על ידי ר' יונה
25 דצמבר 2017, 13:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

אחד הגיע לרבנו וביקש מחילה על מה שפגע בו ודיבר נגדו, רבנו הגיב בביטול וא"ל דאדרבה רק עשה לו טובה שקיבל עונש בעוה"ז, כשהפוגע ביקש לצאת, קרא לו רבנו בחזרה, וא"ל "אע"פ שאמרתי לך שעשית לי טובה, אל תעשה טובה זו לאנשים אחרים"...
על ידי ר' יונה
26 דצמבר 2017, 19:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

לדעתי (שאינה מתקרבת בכלל לדעת מרן זצקו"ל, ויתכן שגם לא לדעת שאר משתמשי הפורום הי"ו) זה לא קרה ביום הראשון ללימודים ולא ביום שני, מדובר כנראה אחרי תקופה כשמרן זצקו"ל כבר הכיר אותם וידע להיכן הרוח נושבת, ומה יקרה אם הוא יעיר, (ומי שיודע באיזה ישי"ק זה היה, יבין מה שאני כותב) ואיך תגובת שאר חברי השיעור...
על ידי ר' יונה
26 דצמבר 2017, 20:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החזרת רכב שכור עם דלק חסר

חמוץ בגדים כתב:מותר, וכך הורני גם דיין אחד שליט"א
כי אי אפשר למצמם בדברים אלו, ואדעתא דהכי כולם עובדים באופן זה
אני לא נוהג כך. בלא זלזול בכבודו של הדיין אחד שליט"א, וכבר אירע ששכרתי רכב וקצת אחרי שיצאתי ירד פס, התקשרתי לחברת השכרה (אלבר) ואמרו לי למלאות ויזכו אותי, ויצא כ60 ש"ח.
על ידי ר' יונה
27 דצמבר 2017, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התכוון להעלות בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה - פרשת ויחי

לכאו' מה שיש לחלק, דברצה לאכול בשר חזיר למעשה רצה לעבור עבירה, וע"ז צריך כפרה אע"פ שבסופו של דבר העבירה לא נעשתה, משא"כ כאן האחים דנוהו דין ישראל, ובמחשבתם היה שכך צריך לעשות ומגיע לו עונש מות, רק שלמעשה היה להם טעות בדין, אבל לא רצו לעבור עבירה, ולכן אי"צ כפרה. אלא שיש מקום לדון במשל שהביא האוה"ח ה...
על ידי ר' יונה
31 דצמבר 2017, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

בפרך - בפה רך

בפרשתנו כתוב שמצרים העבידו את בנ"י בפרך, ודרשו חז"ל: בפה רך, שבהתחלה פרעה שכנע אותם לעבוד יחד עם המצריים לטובת הממלכה וגם פרעה עצמו השתתף בבניה, ולפי מה שהספיקו בבניה חייבו את בנ"י בעבודת פרך. ותמיד תמהתי, מה באים להגיד לנו כאן, האם זו תביעה על עמ"י שהצטרפו לעבודת המצריים, שהרי לכאו' מדוע לא, הם נמצ...
על ידי ר' יונה
01 ינואר 2018, 13:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש 2 מאמרי חז"ל

בראשית רבתי פרשת חיי שרה עמוד 97
סרח בת אשר, מפני שמעולם היתה צדקת, וכשעלו בני יעקב ממצרים ומצאו ליוסף שהיה בחיים נסתלקה רוח הקדש מיעקב עד אותו יום שנאמר לו עוד יוסף חי (מ"ה כ"ו), באותה שעה אמר לה כן תחיי את לעולם, ונתקיים בה בעבור שהיתה צדקת ועדיין היא שמורה בג"ע.
על ידי ר' יונה
01 ינואר 2018, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

ילדה בעלת נכות ועיוות כל שהוא בפניה הצטרפה אל הכיתה. בתחילה הילדות התנהגו אליה יפה אך בהמשך התחילו ללעוג לה ולמרר את חייה (שהיו קשים בלאו הכי). המורה ניסתה פתרונות שונים והשתדלה להפסיק את המחדל בכל האמצעים שהיו בידיה, וללא הועיל. הוריה האומללים של הילדה הנכה נאלצו להשאירה בביתה מחמת המציק. והמורה או...
על ידי ר' יונה
03 ינואר 2018, 01:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

אלכס כתב: איפה מצאת שתבלין ביחיד זה תבל?
אם מפואר פירושו שיש בו פאר, אז מתובל פירושו שיש בו תבל.
על ידי ר' יונה
03 ינואר 2018, 19:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גערה בשח בחזרת הש''ץ

לכאו' שח בטלפון דמי למביא תינוקות לבהכנ"ס, שמרעישים בחזרת הש"ץ, דגורם הרעש, אבל לא מעצמו, ומצינו שאין להביא תינוקות, אבל לא מצאנו דגוערים בו.
על ידי ר' יונה
08 ינואר 2018, 20:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

אחד בא לרבנו בשאלה, שכקידש את אשתו בחתונתו, לא כיוון לשם קנין, שאל אותו רבנו, האם כשקנה את הלחם היום בבוקר התכוון לשם קנין.
על ידי ר' יונה
10 ינואר 2018, 20:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שהיה. ושאלה בצידה.

שאלתי היא האם אכן פעלתי כהוגן. אך אני שואל לגבי המעשה שלי. רק בשביל להרגיע: מתוך הספר "לב שלום" לר' שלום שבדרון זצ"ל לפרשת שמות: וישמע פרעה וגו' ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר (ב, טו) בין תחילת הפסוק המספר על בריחתו של משה מפני פרעה, לבין סופו המספר על ביאתו למדין - עברו לדעת הרמב"...
על ידי ר' יונה
02 יולי 2019, 11:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

עוד הברקה מהרוגוטשובר - פעם הגיע אליו א' עם עוד יהודי וביקש שהרב יתן לו ברכה. הרב סירב בטענה "אני לא אדמו"ר"... חשב הלה שהרב מתחמק מענווה, ואמר לו נו, כתוב "אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך"! ומיד תפס שהוא בעצם מכנה לרב 'הדיוט' - והוא מיהר לחזור בו ולתקן - וקל וחומר הרב שהוא ת"ח עצום וצדיק! ענה לו הרב ...
על ידי ר' יונה
10 יולי 2019, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרושה דרשה!

לפחות פתיח:
למה האתון של בלעם דוקא דיבר ולא משהו אחר?
אלא שהאתון בא לבלעם ואומר לו, מה הכוח שלך? רק בפה. לדבר ולקלל. אה, את זה גם אני יודע. גם אתון יודע לדבר....
אז אם בלעם יודע לדבר, ואם האתון מדבר, אז גם אני רוצה לדבר...
על ידי ר' יונה
27 ינואר 2020, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יחס התורה כלפי האישה

מה הבעיה לומר את מה שנראה לכאורה, כי אכן העיקר הוא הגבר, ולכן הוא נוצר ראשון ויחידי, ורק משום שלא יכל להתקיים בלא עזר כנגדו נוצרה האשה, וכל מהותה הוא מסביב לגבר והילדים, וגם המצוה הכי חשובה שלה, (לפחות לפי הפשקווילים ברחובות), שהיא הצניעות, נועדה בכדי למנוע מגברים זרים הרהורים. והאמת שגם הגבר כח תכל...
על ידי ר' יונה
24 פברואר 2020, 19:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי אפי' א שטעקן (סתם מקל פשוט) - או צדיק אמיתי

מסופר: חסיד הגיע לר' גדליה נדל זצ"ל, מראה לו את האתרוג שלא היה לו לא תואר ולא הדר, לפליאת הגר"נ הסביר החסיד שאת האתרוג רכש בקופסא סגורה, שכך הורה לו רבו.
נענה הגר"נ, למה בחרת אתרוג בלי לבדוק - הסברת, אבל למה בחרת רבי בלי לבדוק לא הסברת.
על ידי ר' יונה
26 פברואר 2020, 20:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האברך הרב יוסף פלמן ז"ל, שלא לדבר בשעת התפילה וקרה"ת

נ"ל שעדיף שיבין מתוך הרגשה פנימית, אבל גם אם לא מבין חייב לשתוק, וגוערין בו.
המנוח זצ"ל עודד ילדים לבוא לביהכנ"ס, בכך שהיה מחלק מיני מתיקה ועלונים, היה מאיר פנים לכל אחד, והיה מראשוני המתיישבים החרדיים בבית שמש.
על ידי ר' יונה
28 פברואר 2020, 12:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף

באפליקציה( במכשירים של הדרן) א"א להוריד את הקובץ, אם מישהו יכול להעלות את הדו" ח בהודעה עצמה ולא כקובץ מצורף, או לשלוח למייל האישי, תודה
על ידי ר' יונה
29 פברואר 2020, 22:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף

עמנואל כתב:
29 פברואר 2020, 22:58
מכל מלמדי השכלתי כתב:
28 פברואר 2020, 14:14
לראשון לציון אין שום קשר לבדץ בית יוסף. מלבד הקשר המשפחתי.
ועל כן מאוד תמוהה המלצת כותב הדו"ח להעביר את הדברים לחוות דעתו.

הוא אחראי על מערך הכשרות ברבנות, והוא בעצם שלח את הביקורת, ולכן המסקנות מופנות אליו
על ידי ר' יונה
08 מרץ 2020, 18:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנות לאביונים ומחצית השקל מכספי מעשר

לכאורה לא רק כש וסיף על האביונים, דהיינו שנותן לוותר מב' אביונים, אלא ה"ה כנותן לאותו אביון יותר מכדי נתינה.
על ידי ר' יונה
10 מרץ 2020, 22:28
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ר' יונה
15 מרץ 2020, 01:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכר אולם ונתבטלה החתונה האם משלם?

ארמונות חן פרסמו שהם מחזירים את הכסף
על ידי ר' יונה
24 מרץ 2020, 10:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נקודה למחשבה" טור אישי

יפה מאוד. הכל נכון. אבל אני חושב שהרבה פעמים לא צריך לחפש איזו סיבה נסתרת כמו צניעות ואינטרנט, לשה"ר ודיבורים בביהכנ" ס, לומר שכ"א במה שהוא מושלם זה מה שהקב" ה רוצה מאחרים. במסגרת עבודתי אני עובד עם נוער בסכנת נשירה, מהישיבות בקצה וכו', ובחור פנה אלי ושאל מה הקב"ה רוצה מאתנו בשעה כזו, אמרתי לו, רואי...
על ידי ר' יונה
25 מרץ 2020, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיכום כל הסיבות שנאמרו ע"י רבנים על מה בא לנו הצרה הזו

שכחתם פאות, צניעות, אינטרנט, תערובות באוטובוסים, לשה"ר, זלזול בגדולים, בין אדם לחברו, דיבורים בתפילה וחזרת הש" ץ, ואיך לא- גזירת הגיוס לברמן ולפיד...
על ידי ר' יונה
01 אפריל 2020, 13:12
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.