החיפוש הניב 38 תוצאות

חזור

על ידי ראובן
12 דצמבר 2017, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת מקץ חלום פרעה

אולם עצם הדבר נראה לי קצת תמוה שפרעה ראה בחלומו דבר שאינו קיים במציאות, והרי לכאורה שבע שנות השבע היו שבע שנות ברכה ושפע אבל לא שהיו שם "ניסים", למשל: מצב כזה בעצמו שמגרעין אחד יצמחו שבע שבלים - לא היה, כי זה כבר בגדר נס, וא"כ למה הקב"ה הראה לפרעה דבר כזה. דבר נוסף, עושה רושם שכל פרט בחלום היה מכוו...
על ידי ראובן
31 דצמבר 2017, 09:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויקיפדיה

המצב שם גרוע מאוד, כנראה יעבור עוד הרבה זמן עד שיהיה באתר הזה איזו בשורה- הנה ציטוט מתוך דף ראשון שפתחתי בפורטל יהדות- היום תאמצנו, היום תברכנו, נוסח התנועה ליהדות מתקדמת, ישראל. לחן עממי בעיבוד א. שלייפר. הקלטה חיה בתפילת מוסף של יום כיפור בהיברו יוניון קולג'- מכון למדעי היהדות, ירושלים, תשס"ה. חז...
על ידי ראובן
11 אפריל 2018, 19:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויקיפדיה

אמנם זה לא הנושא המקורי. אבל רציתי להציע להיכנס לבדוק את אתר המכלול עכשיו. הוא עדיין בשלבי הרצה אבל התקדם הרבה. מישהו מוכן לבוא לעזור שם? מי שהיצע את ויקישיבה זה לא תחליף לויקיפדיה כי אין שם ערכים בנושא חול.
על ידי ראובן
26 יולי 2018, 12:37
עבור לפורום
עבור לנושא

הותרו שבטים לבוא זה בזה (ט"ו באב)

את השאלה ראיתי בשנה שעברה כאן . בקצרה: הרי לא היו אסורים שאר השבטים לכאורה, אלא רק "בת יורשת נחלה" כלומר אישה שאין לה אחים ויש לה מוריש. לכאורה אין זה בכל הדור אלא לבודדים אטו משום כך נאסר לכל השבטים לבוא זה בזה. ודוחק לומר שכיון שחלק מהשבט היו אסורים בשבט אחר כבר נעשה יום טוב על שהותרו כל השבטים. ל...
על ידי ראובן
26 יולי 2018, 13:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחלוקות במציאות בחז"ל

לפעמים עיקר יסוד המחלוקת אכן הוא במציאות, אך יש קיום לכל שיטה לפי המציאות האמיתית. למשל בגיטין דף ו' שנחלקו גבי פילגש בגבעה אי זבוב מצא לה או נימא מצא לה, והאמת דזבוב בקערה ונימא באותו מקום- ומ''מ נשאר המחלוקת על מה עיקר קפידתו, והוא מחלוקת בסברא. הגמ' שם היא יוצאת דופן, שכן שם אליהו אמר ''אלו ואלו...
על ידי ראובן
31 יולי 2018, 14:05
עבור לפורום
עבור לנושא

צנזורה ביהדות (!)

שמעתי שיש טוענים שאין לנו להימנע מלהרהר בכל שאלה שהיא ולקרוא כל נושא שהוא בטענה שאם עוצמים עיניים לא מגיעים לחקר האמת ורק על ידי בדיקה אפשר לדעת. להוציא מלב הטועים אעתיק את לשון הרמב"ם: ולא עבודת כוכבים בלבד הוא שאסור להפנות אחריה במחשבה אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה מוזהרין...
על ידי ראובן
01 אוגוסט 2018, 09:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צנזורה ביהדות (!)

שמעתי שיש טוענים שאין לנו להימנע מלהרהר בכל שאלה שהיא ולקרוא כל נושא שהוא בטענה שאם עוצמים עיניים לא מגיעים לחקר האמת ורק על ידי בדיקה אפשר לדעת. להוציא מלב הטועים אעתיק את לשון הרמב"ם: ולא עבודת כוכבים בלבד הוא שאסור להפנות אחריה במחשבה אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה מוזהרי...
על ידי ראובן
01 אוגוסט 2018, 10:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

ובאמת שאין מן הראוי לעסוק בדברים אלו, אלא להצניעם מפני כבוד החכמים, אך כיון שיש כאן עיוות של פרופורציות, והענקת סמכויות של נביאים לרבותינו שאינם כאלו, צריך לעמוד בפרץ. ודי בזה. ואולי משום כך ראוי להישאר במה שמקובל ולא להמציא דברים חדשים על סמך הבנה שרבותינו טעו במציאות. וכמו שכתב החינוך שעדיף שיטעו...
על ידי ראובן
01 אוגוסט 2018, 11:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ההבדל בין הכרת הטוב להכרת הרע?

ייתכן שהתשובה היא שבאמת אין "רע" אמיתי, אלא כשרשע עושה עבירה בבחירתו הרעה (והאם האדם שהרע לך הוא רשע זה כבר נכלל בבצדק תשפוט עמיתך). כי בעצם כל מה דעביד רחמנא לטב עביד. ואם קורה לאדם דבר שהוא רואה אותו כרע, זה בהכרח בגלל עברות וכיו"ב שבעצם טוב לו יותר המעשה הזה. ואם כן האם יש "להכיר רעה" לרופא השיני...
על ידי ראובן
01 אוגוסט 2018, 11:28
עבור לפורום
עבור לנושא

הכרת הטוב למחטיא

רש"י בפרשת כי תצא (דברים כ"ג פסוק ט')כתב: ושאר אומות מותרין מיד הא למדת שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו שההורגו הורגו בעוה"ז והמחטיאו מוציאו מן העוה"ז ומן העוה"ב לפיכך אדום שקדמם בחרב לא נתעב וכן מצרים שטבעום ואלו שהחטיאום נתעבו. משמע שאם המואבים לא היו מחטיאים גם אותם היה ראוי לא לתעב, ומשמע שהמצרים ...
על ידי ראובן
01 אוגוסט 2018, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צנזורה ביהדות (!)

לפי התירוץ שלך על חקירה בדבר גדלות רבותינו מורי הדרך אין צנזורה, וזה לענ"ד אינו מסתבר, שכן גם בגדולתם מסתבר שלא נבין. לא אמרתי כך. על מי לסמוך לרב ועל מי לא, וודאי יש לחקור בעצמנו. אבל אחרי שהוא הרב אין לחלוק על הדרך שלו, וכן מי שהרב שלנו אומר שאין לחלוק עליו, או שאין לנו השגה בגדולתו, כבר מקבלים א...
על ידי ראובן
02 אוגוסט 2018, 10:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להיות טוען רבני?

עיין כתובות פה: "קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה בטובת הנאה איגרשה ושכיבה אתו קא תבעי לה לברתה אמר להו רב נחמן ליכא דליסבא לה עצה תיזיל ותיחלה לכתובתה דאמה לגבי אבוה ותירתה מיניה? שמעה אזלה אחילתה. אמר רב נחמן עשינו עצמינו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר (ישעיהו נח, ז) ומבשרך...
על ידי ראובן
02 אוגוסט 2018, 12:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר שנים עשר או תרי עשר?

האם בטוח שלא נכון להחליף ש' שמאלית בס' הרי חרס בלשון המשנה הוא חרשֹ בלשון המקרא. אמנם בדרך כלל זה להיפך דהיינו שמלשון המקרא שהיה ש' שמאלית הפך לס' אבל עיקר טענתי היא, מי אמר שיש לדקדק בכך.
על ידי ראובן
02 אוגוסט 2018, 18:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צנזורה ביהדות (!)

אם אתה זה שחקרת בהתחלה רב ונמצא בעיניך שהוא כשר הנושא קצת יותר מורכב מזה. לפי הבנתי כל אדם יודע על מי לסמוך רק בגלל מי שהוא מכיר מסביבתו הקרובה. כשהוא מכיר אדם שנאמן בעיניו הוא סומך עליו גם כדי להרחיב את מעגל האנשים שהם בעלי סמכות בעיניו. ממילא בשלב מסויים זה מגיע לרמה שכבר הוא לא יכול לחשוב שכל או...
על ידי ראובן
08 אוגוסט 2018, 11:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חום השמש

אולי בפרקי דרבי אליעזר. בש"ס נראה לי שלא כתוב כך. עיין גם פסחים צד:
על ידי ראובן
09 אוגוסט 2018, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוסחת החישוב להבנת המשנה במסכת מנחות

כדי להסביר את הכלל הרעיון הוא שאם תקח את הסכום הזה פעמיים אז אפשר לחבר כל מספר עם מספר מקביל באופן שדומה לא"ת ב"ש כלומר 1+60 2+59 3+58 וכו' כמובן שהסכום של כולם הוא 61 שהרי אם הורדת אחד ממספר אחד והוספת על המספר השני אתה מקבל אותו סכום. כעת תכפיל 61 ה-61 הפעמים שיש לך לעשות כך ותקבל הסכום של שני פעמ...
על ידי ראובן
09 אוגוסט 2018, 21:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוסחת החישוב להבנת המשנה במסכת מנחות

גבריאל פולארד כתב:n*(n+1)\2
במילים פשוטות...
לא כל כך פשוטות. זה סך הכל קוד לכתוב דברים שבצורה אינטואיטיבית צריכים להסביר במילים וכל אחד משתמש בשפה אחרת. אז המציאו שפה שכולם יבינו זה את זה אם לומדים אותה. וןעד שתסביר לי מה זה n, כבר קל יותר לכתוב במילים למי שלא מכיר.
על ידי ראובן
10 אוגוסט 2018, 11:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוסחת החישוב להבנת המשנה במסכת מנחות

n*(n+1)\2 במילים פשוטות... לא כל כך פשוטות. זה סך הכל קוד לכתוב דברים שבצורה אינטואיטיבית צריכים להסביר במילים וכל אחד משתמש בשפה אחרת. אז המציאו שפה שכולם יבינו זה את זה אם לומדים אותה. וןעד שתסביר לי מה זה n, כבר קל יותר לכתוב במילים למי שלא מכיר. ה-n זה 'ספרת היעד' אני מכיר את השיטה הזו. התכוונת...
על ידי ראובן
13 אוגוסט 2018, 01:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

אם שואלים אותי, יש לי ניקים בכמה מקומות. בהתחלה לא רציתי שיזהו אותי כאותו אדם לכן בחרתי כמה. הראשון היה בויקיפדיה והיות שלא רציתי להזדהות התכוונתי לכתוב "מישהו" אבל מאחר ששם זה היה קיים כבר, כתבתי על דבר שהיה נחשב בבחינת "גילוי נאות" והוספתי "שאין לו מחשב" כיון שגלשתי ממחשב של חנות ואין לי מחשב בבית...
על ידי ראובן
13 אוגוסט 2018, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפטרת פרשת קדושים

מצאתי אפשרות אחרת בנוגע לחידה. הפטרת פרשת זכור כשפורים דמוקפים חל בשבת. מפטירים אותה שוב.
על ידי ראובן
15 אוגוסט 2018, 13:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האדם רע או טוב?

משמע עשה אותו ולא רק את אדם הראשון. אני לא מתכוון להעתיק את כל ספרו של הרמח"ל. ואף לא את כל החלק שעוסק באומות העולם, אך כמדומני שדברי נטועים בדברי הרמח"ל. והרוצה לעיין יעיין. אני דיברתי על הרמב"ם. שם אני לא בטוח שאפשר להעמיס את זה. ועל כל פנים נראה לי שזו אמרה ידועה מבעלי המוסר אלא שצריך לבדוק את מ...
על ידי ראובן
15 אוגוסט 2018, 13:24
עבור לפורום
עבור לנושא

חכמים הזהרו בדבריכם

אני חושב שיש בעייה לקוראים רבים שרואים דבר שנראה להם נגד מה שקיבלו ומייד שופכים אש וגפרית על הדובר. בלי לחשוב אולי בכלל כוונתו לדבר אחר לגמרי. אינני מדבר כמובן על בעלי השקפות פסולות שמנסים להחדיר דעות כוזבות דרך דבריהם. אלא על זה שלפעמים אנשים נחשדים בזה שלא כדין. אצטט כאן מלשון החזו"א באורח חיים סי...
על ידי ראובן
16 אוגוסט 2018, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

סיבה לתופעת הנשירה לדעת החזון אי"ש

שמעתי סיפור (מרבי אליהו דיסקין) שרבי אלעזר צדוק טורצ'ין היה אצל החזו"א והחזון אי"ש אמר לו "האם ידוע לך מה סיבת התופעה שיש אדם שלמד כמה שנים ופתאום עוזב הכל?" ואחר כך ענה לו החזו"א "כי הוא לא חושב כלל על הקב"ה אפילו רגע אחד ביום" אלא תמיד טרוד לרוץ במרוצת הרגלו. ואמר פיתרון לזה שעל כל דבר קטן צריך לב...
על ידי ראובן
16 אוגוסט 2018, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

@מוחל וסולח זה בשבילך. מומלץ לכולם לקרוא.
על ידי ראובן
17 אוגוסט 2018, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיבה לתופעת הנשירה לדעת החזון אי"ש

החזו"א לא דיבר על דברים פעוטים וחסרי ערך. הרי ברור שאם אדם היה בא לפני מלך בשר ודם ואומר לו שהוא מאד אוהב לשתות סודה בליל שבת, ובאיזור שלו לא מוכרים, אז הוא רוצה שהמלך יורה על בעלי החנויות למכור, שבמקום יתיזו את ראשו. אז למה לפני מלך מלכי המלכים מותר לבקש על דבר שלא הייתי מסכים להוציא עליו שקל? דבר...
על ידי ראובן
17 אוגוסט 2018, 11:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כל שכלולי הטכנולוגיה יתקיימו לעתיד לבוא?

על עצם העניין אני חשבתי כך על שאלה אחרת, שואלים למה בזמן שלמה המל לא היו מטוסים וכי הוא לא ידע בחכמתו. והתשובה ששמעתי על זה ועל דברים דומים (ויש לה מקור בספר אמונה וביטחון של החזו"א) שלא רצו להשתמש בדברים שמזיקים לעולם. אבל זה נראה לי דוחק וכי אפשר שהנזק רב על התועלת? אבל אחרי שראיתי על קפיצה בשם הב...
על ידי ראובן
17 אוגוסט 2018, 11:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כופר בקבלה

איני יודע למי מהראשונים התכוונת. לגבי הרמבם. ידוע מה שכתב הגר"א בהגהת הש"ע ביו"ד (קעט ו). ומאידך לשון הש"ע מפורש כרמב"ם. ואין לנו להכניס ראשנו יתר על זה. ופעם שמעתי מהג"ר נפתלי קופשיץ שליט"א בשיעור. שהביא כמה מקומות ברמב"ם שמהם מוכח בצורה ודאית שהוא למד זוהר. והיינו שאמנם ספר הזוהר במתכונתו לא היה ...
על ידי ראובן
20 אוגוסט 2018, 16:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שופטים - פשט בדברי הרמב"ן

על לשון הרמב"ן קשה. אבל על פי דברי רש"י יש ליישב שאמרו השוטרים ישוב פן ימות שאם לא ישמע ראוי הוא שימות. ולפי זה כל היירא ורך הלבב וכן שאר החוזרים חייבים לחזור שאם לא יחזרו הם בסכנה למות ואילו הכהן מבטיח אם יקיימו את דיני המלחמה כראוי. ועדיין קשה שני דברים א. שלפי זה לא היה לרמב"ן לומר שהשוטרים מדברי...
על ידי ראובן
21 אוגוסט 2018, 13:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה מגדיר בעל חי או צמח?

בני ישמעאל (כך מישהו אמר לי בשם שפת אמת, לא בדקתי מקור)
על ידי ראובן
21 אוגוסט 2018, 13:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה מגדיר בעל חי או צמח?

בני ישמעאל (כך מישהו אמר לי בשם שפת אמת, לא בדקתי מקור) לא עליהם נאמר "פרא אדם".. שזו דרגה פחותה משאר אומות. שפת אמת וירא תר"נ ב"ה בפסוק וירא אליו ה'. כי אברהם אע"ה הי' עמוד העולם ועד שלא נימול הי' קיום כל העולם על ידו כדאיתא במשנה שקיבל עליו שכר כולן. ומן המילה ואילך הי' כל הנהגה שלו בדרך המיוחד ל...