החיפוש הניב 88 תוצאות

חזור

על ידי מנהל ראשי
20 דצמבר 2016, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

תוסף חדש לפורום! אזכור @שם משתמש

הוספתי כרגע תוסף חדש לפורום: @אזכור שם משתמש מה התוסף הזה עושה? כשאתה רוצה שמשתמש מסוים יקבל התראה על ההודעה שלך, אתה יכול לציין בהודעתך את שמו בצירוף @, כך: @פלוני אלמוני. באופן זה הוא יקבל התראה על כך. בכתיבת @ בהודעה (מלבד באיזור תגובה מהירה) יקפצו אוטומטית שמות משתמשי הפורום - להקלה על האיתור של...
על ידי יעבץ
23 אוגוסט 2017, 22:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד מותר להסתכל בליקוי חמה?

הסיבה שאסור להסתכל בקשת היא לא משום סימן קללה אלא משום שלא חס על כבוד קונו. כמו שמבואר בגמ' שם.
על ידי אור זרוע
20 דצמבר 2017, 19:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ואחיו מת- מקץ ויגש

בשפתי חכמים דן בדבר, וז"ל: ואם תאמר אדרבה בזה היה מכחיש את עצמו, דהא בפרשת מקץ כתיב כשבאו אל יוסף (לעיל מ"ב י"ג) אמר להם שעדיין חי אלא שנמכר שנאמר והאחד איננו, ויש לומר דבירידה ראשונה אמרו האחד איננו, אבל בירידה שניה היו אומרים לו שמת, וכאן מיירי בירידה שניה, ואף שלא נכתב בהדיא ששאל לו על אחיו שנאבד...
על ידי סופר
28 דצמבר 2017, 11:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ט"ז או י"ו

בכל הספרים הישנים כתוב י"ו.
ישנים אני מתכוון לספרים מלפני 500 שנה, ולא במאתיים שנים האחרונות שם כתוב בדר"כ ט"ז.
על ידי חגי פאהן
31 דצמבר 2017, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ט"ז או י"ו

בעזהי"ת לענ"ד זה כך כי המתקנים ידעו איפה למצוא את סימן י"ו, אבל הם לא ידעו איפה בכל רחבי השו"ע ישנו המספר י"ו. למה בכלל הכניסו את העניין הזה, זו שאלה טובה. ערכתי זמירון לשבת והצגתיו בפני חברי. משראה שיש בו כמה דברים של חדשנות, שאל אם גם כתבתי י"ה ו-י"ו. עניתי לו שי"ו כן אך י"ה לא. למה? הוא שאל. ענית...
על ידי אלכס
31 דצמבר 2017, 02:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ט"ז או י"ו

בעזהי"ת לענ"ד זה כך כי המתקנים ידעו איפה למצוא את סימן י"ו, אבל הם לא ידעו איפה בכל רחבי השו"ע ישנו המספר י"ו. למה בכלל הכניסו את העניין הזה, זו שאלה טובה. ערכתי זמירון לשבת והצגתיו בפני חברי. משראה שיש בו כמה דברים של חדשנות, שאל אם גם כתבתי י"ה ו-י"ו. עניתי לו שי"ו כן אך י"ה לא. למה? הוא שאל. עני...
על ידי הבוחן
31 דצמבר 2017, 22:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הריגת כינה בשבת

באופן כללי ישנם הרבה ויכוחים מסוג זה אביא לדוגמה אחד מהם שחלקו אחרוני זמנינו אם יש להתיר את תולעי האנסקיס שהיו מקובל מקדמת דנא להתירם משום שנוצרים בבטן הדג ואילו היום טוענים המדענים שאין כזה דבר וכל התולעים מגיעים מבחוץ, היו שטענו שמכיון שמקובלנו שתולעים אלו נוצרים בבטן הדג אין לנו להאמין לדברי החוק...
על ידי סבא
31 דצמבר 2017, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הריגת כינה בשבת

אם נרצה להתעקש על דברי הרב דסלר אז צריך לנסח את דבריו כך: לחז"ל יש סיעתא דשמיא שלא יגרמו טעות לכן כל מה שאמרו וכל מה שיוצא מהסוגיא לפי הבנתם הוא אמת לדינא גם אם הטעם אחר. אמנם זה כבר חידוש גדול. מה החידוש הגדול כאן, שחז"ל שרוח ה' עליהם יש להם סיעתא דשמיא כזו, זה נראה לי ממש מילתא דפשיטא, עד שהמסתפק...
על ידי אברהם העיברי
04 ינואר 2018, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש עניין להיות אדם טוב?

לא פתחתי ספר. אני רק קורא את שאלתך ומנסה להבין, אתה כותב שהגמרא אומרת שאין להחזיר אבידה לעכו"ם. אתה מביא את רש"י ומסיק שרש"י מביא את הסיבה מדוע לא להחזיר. תרשה לי לומר, או להציע. שלגמרא יש סיבה מדוע לא להחזיר, ואתה טרם יודע מהי. רש"י הולך שלב קדימה. שאם נכתב שאין להחזיר, ואתה מחזיר, עכשיו מתברר מזה ...
על ידי אלימלך
19 פברואר 2018, 11:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

ספר כד הקמח פורים
"במתניתא תנא בא גבריאל ועשה לה זנב, והוא יתרת בשר שנעשה בפניה לפי שעה בדרך הנס"
על ידי גבריאל פולארד
11 אפריל 2018, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

סוטה יג. היכן נבואתך

מלמד שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן [דף יג - א] ואומרת עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל וכיון שנולד משה נתמלא כל הבית כולה אור עמד אביה ונשקה על ראשה אמר לה בתי נתקיימה נבואתיך וכיון שהטילוהו ליאור עמד אביה וטפחה על ראשה אמר לה בתי היכן נבואתיך והיינו דכתיב (שמות ב ד) ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה ל...
על ידי שאר לעמו
19 אפריל 2018, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

א. לא משום שהתשתיות גרועות לכן אין לנו רגשי הכרת הטוב. הרי בודאי שהם עשו פה תשתיות מועילות כמתוקנות שבאומות, וכי עיוורים אנו? אלא שמה שאמרה הגמ' בברכות נח. גבי אורח, הוא משום שכשאתה בא להתארח אצלו בבית, תן דעתך להכיר לו טובה, הגם אם הוא עשה לצורך כבודו ותועלתו. אבל היפך הדבר יהיה אם בא האורח (הגזלן...
על ידי יצחק
17 מאי 2018, 20:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול עצות להתמדת הלימוד

העצה הפשוטה היא ללמוד בלי הפסקה ולהתמקד בלימוד (להתמקד פירושו שלא לחפש בתוך הלימוד ענינים תורניים צדדיים שלא נוגעים לעיקר העסק של הלימוד, להתמקד פירושו לא ללמוד על "אש נמוכה", להתמקד פירושו ללמוד במרץ וברצינות) וככל שלומדים יותר כך מקבלים חשק יותר, ומי שמקיים את העצה הזו לא צריך שום עצה ומי שלא מקיי...
על ידי ירושלמי
22 מאי 2018, 19:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

אין לי כח וזמן לדון באריכות על כל פרט, לכן אכתוב כאן התנצלות גדולה וכנה מכל מי שחושב או מרגיש שכתבתי דברים לא מכובדים או לא מכבדים, למרות שמבחינתי כן השתדלתי לכתוב התנצלות לפני ואחרי ורק להניח דוגמאות אבסורדיות. ועדיין, מי שרוצה ללמוד משהו מהדוגמאות האבסורדיות הקיצוניות שכתבתי, כנראה שיש מה ללמוד (ו...
על ידי פיני
22 מאי 2018, 23:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

סליחה על הפרובוקציה , אבל פשוט כל העניין הזה מדי מעצבן אותי, אז: מה זה אומר? שכל אחד יחליט לבד. ר' ירושלמי שמעת פעם .... חידוש הלכה שכתב אברך מתחיל זה לא מעצבן, וגימטריה שאין לה זיקה להלכה זה כן מעצבן? על דרך כלל אלה ששוללים את הגימטריה או מזלזלים, הם גם אותם אלה שמזלזלים בעוד דברים ולא זו כאן המקו...
על ידי הפקדתי שומרים
23 מאי 2018, 01:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

סליחה על הפרובוקציה , אבל פשוט כל העניין הזה מדי מעצבן אותי, אז: "בנימין זאב הרצל" בגימטריה "משיעבוד לגאולה" וגם "עליו השלום" "עידן המשיח" "חמור גרם". "אדולף היטלר" בגימטריה "אוצר בלום" וגם "הקיסר" "כפרעה" "דונלד טראמפ" בגימטריה "ויזתא" "משיח בן דוד" "מוחזק באירן" "צדיק טהור" "המשוגע" (כמובן על הכל...
על ידי אלימלך
24 מאי 2018, 17:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול עצות להתמדת הלימוד

עצת ההתמדה מן הדרכים היסודיות להקנות שקידה בלימוד, היא ההתמדה עצמה. והיא משפיעה על שני דברים חשובים: א. האדם בד"כ לא משנה ממנהגו, ואם התרגל חלילה לא ללמוד הרבה, אזי אף אם אין לו שום קושי בלימוד עצמו, הוא לא ילמד כיון שכך הרגלו. ב. אחד מהקשיים המרכזיים הוא שאין מחוק הנפש להתעסק בדבר אחד בתמידות, וקו...
על ידי יהודי
31 מאי 2018, 23:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לזולת בפורום.

יש כאן בעיה עקרונית, לא לענין שהמנהל יהיה כאן הגננת, דברים מסוג זה צריך הציבור להבין לבד ולהתנהג באופן בוגר ואחראי.
על ידי הפקדתי שומרים
10 יולי 2018, 20:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקורות לשיטת הלימוד הישיבתית, כיצד התחילה ולמה?

צריך שבע מקורות בכדי לאמת שמועה מוזרה שכזו, לא די באחת..
על ידי נתנאל_ר
12 יולי 2018, 16:08
עבור לפורום
עבור לנושא

להעתיק מוורד לפורום עם עיצוב

תוסף חדש וחינמי, שפשוט מריץ כמה חיפוש והחלפה כדי לעצב חומר שבא מוורד שיראה יותר טוב בפורום ויהיה יותר קריא. הוא מעצב את כל מה שהוא נטוי בצורה כזה זה נטוי הוא מעצב את כל מה שמוגדש בצורה כזה זה מודגש וכל מה שבסוגרים מקבל עיצוב קטן יותר (כמו שסוגריים אמורים להיות) מעתיקים את מה שרוצים להביא לפורום לקוב...
על ידי בר בי רב
26 יולי 2018, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר סדר הדורות

אפשר לקרוא בו, אבל א"א להאמין לכל מה שכתוב שם, ובודאי שלא לסמוך על זה לגמרי, וגם מה שהוא העתיק שם הוא העתיק זאת כמעשיות מאחר שאין בהם לא איסור ולא היתר. בעל סדר הדורות כתב בהקדמתו ששלשלת הקבלה מלא כזבים, מ"מ העתיק אותו מכיון שאין בו לא איסור ולא היתר וכנ"ל [אע"פ שבהקדמתו נראה שמעיקרא לא התכוון להעתי...
על ידי כלפי ליא
26 יולי 2018, 18:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא איכפת לרב הונא שיכשלו האוונכרי באיסור גזל?

איסור גזילה דאורייתא הוא רק בכעין ויגזול את החנית מיד המצרי. וכיון שהקרקע אינה ברשות הבעלים אין בכך איסור גזילה, כמבואר ברש"י ב"מ כו:
על ידי tkhvu
26 יולי 2018, 20:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לומר שיש ליקוי לבנה

ענין הוצאת הדיבה בקשת הוא לא משום סימן רע שיקרה משהו, אלא כי הקשת באה להורות שנתמלאה סאת החטאים רח"ל ואילולא הברית היה מבול. משא"כ ליקוי חמה אינו מעיד על עבירות.
על ידי אלימלך
26 יולי 2018, 22:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסתכלות בלבנה

מכל הספרים נראה שתמיד אין להתבונן בלבנה ורק בשעת ברכה התירו, ומלבד זאת זה מזיק לעיניים.
וז"ל החרדים
"ואסור להסתכל בקשת הנראה בענן מפני כבוד השכינה דכתיב כמראה הקשת וגו' וכן אסור להסתכל בלבנה"
על ידי הפקדתי שומרים
26 יולי 2018, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

ר' @ראובן האמת שבענין גימט' האישה "כשית" שעולה גם כמנין מכוערת כתבתי כאן וגם ר' @הכהן פשט נפלא בענין. מה שהבאת שזה לעומת זה וכו', זה דבר מענין, אבל כדאי לדעת מקורו, שכן זה חידוש שקשה להלומו, ואם מצינו פעמים שהגימטריה מתפרשת לכאן ולכאן אבל בד"כ אין הדברים עולים יפה. בהערה הקודמת, לא הגבתי משום שכבר ד...
על ידי אלכס
27 יולי 2018, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אני מחפש את המקור לסיפור הנחמד -דחוף!!!

יש"כ. בשורה תחתונה כולם העתיקו מספר אחד ושמו "אבולוציה ויהדות". הראשון שהזכיר אותו ר' יואל שווארץ, אחריו ככה"נ הרב שכטר, אחריו ספר לעולם אודך, עד שהגיע למוסף שבת הנ"ל שהזכיר בשם ספר שהעתיק מהמעתיק אבל נמנע להזכיר את המקור. כך הם דרכם של סיפורים. מקור הסיפור נזכר לראשונה בספר "אבולוציה ויהדות" עמוד ...
על ידי שמעיה
29 יולי 2018, 10:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר מורה נבוכים אינו מהרמב"ם??

בטח שהוא מהרמב''ם. שמעתי ש'מטפחת ספרים' אינו מהיעב''ץ...
וברצינות: לא נראה שהוא מתכוון לזה ממש, והוא כותב שהוא אמר 'בחפזו' שאין הוא מהרמב''ם המוכר לו משאר ספריו.
על ידי שמעיה
29 יולי 2018, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר מורה נבוכים אינו מהרמב"ם??

כאומר: כאשר נתקלתי בדברים המזעזעים הממלאים את ספר 'מורה נבוכים', נפלטה מפי הקריאה - אין זה הרמב"ם! אך אין כוונתו באמת לטעון שהוויכוח והמחלוקת על הרמב''ם שהתבססה על ספר זה, לא הייתה ולא נבראה. (שונים הדברים לגבי ייחוס הזוהר לרשב''י, שבזה הוא נוקט עמדה מוצקה כפי שהוא מרחיב שם באריכות.) הדברים המזעזעי...
על ידי סבא
30 יולי 2018, 17:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר מורה נבוכים אינו מהרמב"ם??

@אברך כולל נפלא ביותר, ולתועלת הציבור אעתיק דברי היעבץ הנ"ל בפרקי אבות למען ישוטטו רבים ותרבה הדעת- שלא השיאה אותו חכמתו [של הרמב"ם] לפרוץ גדרו של עולם לחפש בנעלם כאשר עשו המתפלספים הבאים אחריו הממשמשים כעורים קיר, לעשות להם יד ושם להציב הדרבן כחכם ורבן, בהגבילם הידיעה בכללים לא בפרטים [א"ה היינו של...
על ידי סבא
30 יולי 2018, 18:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר מורה נבוכים אינו מהרמב"ם??

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=33319&st=&pgnum=14 כל המלחמות ההיסטוריות בין הרמב"ם ורבינו יונה רמב"ן ושאר חכמי גרודנא הם גם המצאות? הראשונים שמזכירים את המורה ומשיגים על דבריו זה גם המצאה? באמת זה גופא טענת השם הגדולים שהביא @אברך כולל- וראיתי להגאון מהר"ר יעב"ץ בספרו עץ אבות דף ל' שה...