החיפוש הניב 186 תוצאות

חזור

על ידי מבקש אמת
26 פברואר 2019, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול סיפורים מחכימים ואמרות שפר מרבותינו

כמו הרבה סיפורים אפשר לפרשן סיפור זה ולהוציאו למקום לא נכון. ואסביר את כוונתי. יש שמתייחסים אל החסד כ"מעשה מצוה" עם חלות ודינים והגדרות (וזה גם נכון) ומתוך כך שוכחים שיש להם עסק עם אנשים אחרים במצות החסד, עד שאפשרי להגיע למצב שהזולת הוא חפצא דמצוה (וידועים הסיפורים על המהדר במצוות שנטל גמד בידו בעת...
על ידי יהודי
27 פברואר 2019, 09:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להצביע למפלגה לא חרדית משום פיקוח נפש

אפשר להוסיף לביקורות על הח"כים שיתכן שלא כולם מקפידים על זמן ר"ת ואף אוכלים פטם, וממילא הוי מחללי שבת ואוכלי נבילות וטריפות ר"ל.
על ידי חגי פאהן
27 פברואר 2019, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגילה ז. קם רבה ושחטיה לרבי זירא

פעם כהן התקשר לרב מרדכי אליהו זצ"ל, ואמר לו שלחבירו נקטעה היד והוא מפונה באמבולנס, והשאלה האם מותר לו ללוותו כיון שגדם מטמא באוהל. הרב אמר לו שכן, וההסבר היה משום שעתידים לחבר לו את היד. והביא לראיה שבהר סיני על כל דיבור ודיבור שנשמע מפי הגבורה פרחה נשמתם של ישראל ואח"כ הקב"ה החיה אותם, והם לא נטמאו...
על ידי מבין ענין
01 מרץ 2019, 08:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גריסת אפרוחים חיים במגרסה

אמנם "גריסה" לא נשמע טוב, אבל מאד יתכן שהמוות הוא ברגע אחד, ולא שונה במאומה משאר הריגה. ואגב, אין להכניס לענין את אנשי צער בעלי חיים, שכידוע הם טיפוסים עם השקפת עולם עקומה מאד, הם מתנגדים גם לשחיטה, והם מטפחים מאד כלבים וחיות מחמד ["אמץ כלב"] בבחינת זובחי אדם עגלים ישקון. לא מפיהם אנו חיים ולא שם חל...
על ידי שאר לעמו
03 מרץ 2019, 11:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ככר זהב טהור - פרשת תרומה/ויקהל

לק"מ, כי בספרים מדויקים (ראה תנ"ך ברויאר - חורב, ומהדורת הכתר) בשניהם מנוקד ככָר בקמ"ץ.
וכמו"כ בתרגום אונקלוס המוגה, הוצאת מישור, מהדורתו של רבי שמעון וייזר, בשניהם מתורגם 'ככרא דדהבא'.
על ידי מנהל א'
04 מרץ 2019, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

שדרוג הפורום

ב"ה הפורום שודרג בהצלחה היום. שמרנו על הדברים החשובים שהחברים היקרים ביקשו, כולל כמובן מתן האפשרות להודות למשתמשים על הודעות, ושמירת מספר התודות שקיבל כל אחד. כמו כן שמרנו על עיצוב הפורום שיהיה דומה מאד למה שהיה, לאלו המעוניינים בכך. לצד זאת הוספנו עוד 2 ערכות עיצוב מודרניות יותר, אשר ניתן להשתמש בה...
על ידי האחד בא לגור
12 מרץ 2019, 14:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

גם אם אינו חייב למסור עצמו, אבל ודאי דאין לו היתר לחלל על זה שבת דהרי דינו כגברא קטילא. מה הדין אם אחר שנגמר דינו נפלה עליו מפולת, האם מחוייבים להצילו? ודאי שלא. כמדומה מפורש כן. הפרמ"ג בא"א שכט ס"ק ד כתב שמחללים שבת על מי שנגמר דינו מכיון שאסור להורגו בשבת, וצריך להצילו משום חיי שעה, ובביאור הלכה ...
על ידי צבי500
13 מרץ 2019, 15:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצות רכות

דעת הגרש"ז אוירבך זצ"ל, שאסור לאשכנזים לאכול את המצות הרכות של הספרדים, וזאת מאחר שכבר נהגו האשכנזים לאכול מצות דקות כמה שיותר. אין זה אומר שמצות הספרדים אסורות שהרי אינם חמץ, אלא שלאשכנזים אין לאוכלם. כיוון שמנהגם לאכול מצות דקות. אך חולה ו\ או מי שאינו יכול לאכול אלא מצות רכות של ספרדים או מי שאנו...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
13 מרץ 2019, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

סיפור מופת - כעת בפרסום ראשון!
חשיפה שלא היתה ידועה בעולם עד כה!

ר' חיים מסיים ש"ס בבלי וירושלמי כל שנה!

כן. כאן תם הסיפור.
וזה סיפור מופת יותר מכל מה שסופר עד כה!
על ידי אלימלך
15 מרץ 2019, 12:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזמורי תהילים לחולה

ע"ט, פ, קל"ז, כ"ה, נ"א, צ', פ"ט, צ"ח, ק"ז, צ"ו
אבל הוא לא כותב שזה לחולה דיקא אלא "שהדברים יעשו רושם למעלה למעלה ואשריו ואשרי חלקו"
על ידי חגי פאהן
17 מרץ 2019, 09:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנְני והנֵני

סיבת המשמעות תלויה בסיבה הפונטית. מילים רבות משתנות בהתאם למקומן בפסוק: לְחִי/לֶחִי, בְּכִי/בֶּכִי, עֳנִי/עֹנִי. כשאומרים 'הנני' לפני פועל, הפועל הוא נשוא המשפט וממילא 'הנני' פחות חשוב. אך כשאין אחרי 'הנני' פועל (כמו בסוף פסוק), ממילא אין מה שיהיה חשוב ממנו ועיקר מטרת המדבר להדגיש את עצם נוכחותו ומז...
על ידי אלימלך
17 מרץ 2019, 11:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזמורי תהילים לחולה

כן של יח' פרקים - ו’, כ’, כ”ה, ל’, ל”ב, ל”ח, מ”א, נ”א, פ”ו, צ”א, ק”ב, ק”ג, ק”ז, קט”ז, קי”ח, ק”ל, קל”ט, קמ”ב
נדפס בספר תקון לחולה
על ידי צבי500
20 מרץ 2019, 10:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצות רכות

מהגר"א וייס
על ידי משה נפתלי
20 מרץ 2019, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנְני והנֵני

חכם מה הוא אומר? מה נשתנה המשפט 'וַיֹּ֖אמֶר הִנֶּ֣נִּי בְנִ֑י' מן המשפט 'וַיֹּ֖אמֶר הִנְנִ֣י אֲדֹנִֽי'?
אמרת יודע אני, נתבדית ונאחזת.
על ידי רוצה לדעת
21 מרץ 2019, 11:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילה לנשים לפני קריאת מגילה

מובא במ"ב דרשו שיש ענין מיוחד במקרא מגילה שלא לאכול קודם הקריאת מגילה כי "מצוה חביבה שאני".
על ידי כלפי ליא
23 מרץ 2019, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גישה מעניינת ביחס לבנין ארץ ישראל

יש אנשים שבשום אופן לא מוכנים לראות את העולם שלצידם, אלא רק את מה שבדמיון שלהם. אוי המידות מעקמים. הנה, ב"ה עולם התורה בפריחה כמו שלא היה מעולם. אבל הם לא רואים את זה. כמות האברכים [וגם האיכות] בעשרים השנים האחרונות, עלתה ופרחה בקצב שאין לו אח ורע בשום דור שלפנינו ושלפני פנינו, וזה לא קרה מעצמו. לאף...
על ידי עפר ואפר
07 אפריל 2019, 23:47
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי רוצה לדעת
07 אפריל 2019, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי רוצה לדעת
07 אפריל 2019, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי עפר ואפר
08 אפריל 2019, 00:20
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מלמד להועיל
09 אפריל 2019, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר"י ברטלר זצ"ל על דעת החזו"א, מה המקור לזה?

חלק א׳ ממעל הגיע הזמן שתבין. יש כאן כמה ניקים שזה לא משנה מבחינתם מה היתה האמת ההיסטורית, מה היא האמת המציאותית כיום, ומה יהיה בעתיד. כל משהו שקשור לגדולי הדור שלא השתעבדו למנכ"ל עיתון מסויים לשעבר, אינו קיים מבחינתם. חבל גם על הזמן להתווכח אתם. איך אומרים, לא תצליח לבלבל אותם עם עובדות. הם שטופי מ...
על ידי בנציון
11 אפריל 2019, 19:36
עבור לפורום
עבור לנושא

הצעה לפתיחת מדור נפרד לקנאות

לאחרונה מתרבים כאן הודעות מסגנון הקנאות החדשה [מכמה ניקים בודדים לפחות שתים מהם זה אותו אדם ואולי אף כולם], הייתי מציע שיעשו כאן מדור נפרד לקנאות בו כל בעלי ה"חוש ריח" יכתבו את כל מה שיש להם להעיר על ישיבות בין הזמנים ועל ישיבות המשך הזמן ועל כל מה שלא נראה להם לא ראוי, ושאר התלמידי חכמים פה יוכלו ל...
על ידי מנהל ג'
11 אפריל 2019, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

הפורום - מטרתו ואופיו

חברים יקרים, ב"ה הפורום משמש לנו למקום לדון בו בעיקר חיינו - התורה על כל ענפיה וחלקיה, בהלכה, בעיון במחשבה ואגדה. תורה שבכתב ובע"פ, ראשונים ואחרונים, קושיות ותירוצים, הכל תודות לת"ח החשובים החולקים עמנו מידיעותיהם ומתורתם. אין מטרת הפורום לדון בו על עניינים מעניינים שונים, בחירות, הציבוריות החרדית, ...
על ידי ayedavid
16 אפריל 2019, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "מצות חבורה" על שום מה?

אולי בשאר מאכלים נצרכת בדיקה ראשונית ואח"כ רק זהירות, וכאן גם זריזות ואחריות כל העת, שבזה נוח יותר לסמוך על חבורות קטנות, כיוון שלרב החותם יש יותר קירבה למה שנעשה.
על ידי רוצה לדעת
17 אפריל 2019, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "מצות חבורה" על שום מה?

א. בפסח ישראל קדושים מדקדקין יותר.
ב. כמנהג הרא"ש שהיה אוכל דוקא ממצות שהוא אפה, ואכן מעלת "חבורה" זה כאשר האדם בעצמו משתתף, וגם אם לא משתתף זה עצמו ש"מכיר" את ה"חבורה" זה מעלה.
על ידי ברל
17 אפריל 2019, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "מצות חבורה" על שום מה?

א. מצינו שבחמץ החמירו הרבה יותר מכל דבר אחר
ב. מכיון שכך בכל מוצר מרגע שהוכשר הפס ייצור לכשר גם אם זה לקח שבוע אבל הוא מוכשר בשונה ממצות שכל 18 דק צריך ניקיון של 100%
על ידי מתחזק
18 אפריל 2019, 14:23
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אב בבינה
24 אפריל 2019, 07:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תקלות ברכבת המהירה מירושלים

עומק הפשט 185 נח תשע%27%27ט - פסי רכבת שנבנו בשבת.pdf
על ידי נחפשה דרכינו
25 אפריל 2019, 04:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תקלות ברכבת המהירה מירושלים

חיים יפים כתב:
24 אפריל 2019, 05:22
אגב, מצד ההלכה, זה בעיה לנסוע ברכבת.

ואכן גם כן שמעתי מהרב אופיר מלכא שאמר שאין לנסוע ברכבת הזו. מאחר ונעשתה בשבת.
הנידון שנוי במחלוקת, וכמדומה ראיתי בשם הגר"י זילברשטיין שמצד שורת ההלכה אין בזה מניעה [מאחר שזה בכדי שיעשו, ועוד נימוקים שיש לדון בהם]
על ידי זקן ויושב בישיבה
30 אפריל 2019, 09:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ההבדל בין הליכה לנסיעה בלשון תורה?

לכאורה זה מהמילים מהמתפכות בעבר הבאתי מאמר קצר בנושא, ברשותך אני מצטט אותו. בפרשה מביא האבן עזרא על הפסוק "ויאר את הלילה" (שמות יד-כ) פירוש ש"ויאר" פירושו "החשיך" ולכאורה שולל זאת מכל וכל וכך הוא כותב: ואמר ר' מרינוס, כי פי' ויאר את הלילה לשון ויחשיך, וכמוהו ולילה אור בעדני ובדברי חכמינו ז"ל אור לא...