החיפוש הניב 370 תוצאות

חזור

על ידי גבריאל פולארד
28 ינואר 2018, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות שאינם נקראים

עי' משנ"ב סי' רט"ו סקי"ט דכל השמות שאינם נמחקים אסור להזכירן לבטלה
על ידי אברך
30 ינואר 2018, 02:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "מנהג ירושלם" בלויות

מקור המנהג ופרטיו (מתוך ספר דברי סופרים להגר"נ יברוב שליט"א, פרק יב סעיפים ה-י) מנהג ירושלים שאם המת זכר אין צאצאיו הולכים אחר מטתו [ה] מי שהוציא זרע לבטלה בחייו, נבראים מזה רוחות רעות, ואחרי מיתתו אינם מתפרדים ממנו ומלוים אותו, כי הם בניו, ואין לו צער גדול מזה רח"ל, ותיקונו להקיפו עשרה טבולי יום ו...
על ידי לב חכם
02 פברואר 2018, 13:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות שאינם נקראים

בסוכה ה. תוד"ה יו"ד ה"א, כתבו 'ואעפ"כ נזהרין בכל השמות'.
על ידי יעבץ
04 פברואר 2018, 02:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עלינו לשבח ועל כן נקוה

כבר כתבתי מה שהיה לי לומר על גוף השאלה. והואיל ואתא עניין נכבד זה נימא בה מילתא ששמעתי מדו"ז שליט"א, על חיבור ב' תפילות אלו. כשנתבונן בתוכן תפילת עלינו ועל כן נקווה נראה שיש כעין 'סתירה' בניהם, שבעוד ובעלינו לשבח אנחנו מהבילים את הבלי הגויים ומתרוממים עליהם שלא עשנו וכו' ורק אנו מחזיקים באמת, בעל כן...
על ידי סופר
04 פברואר 2018, 12:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בית חולים - ספק טומאה ברה"ר?

שמעתי בשם הגרש"ד הכהן גראס שליט"א שאכן בית חולים יש עליו דין רשה"ר. אך לענין כניסת כהנים תלוי כמה מתים יש ביום שייחשב ספק, וכן אם אפשר לברר אינו נחשב ספק.
על ידי אור זרוע
04 פברואר 2018, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

למלה "המון" כמה משמעויות:
קהל רב, אנשים רבים.
רעש, שאון כמו בפסוק (מלכים א ח, מא): קול המון הגשם.
הרבה, שפע. המלה המון בקשר לריבוי כסף מופיעה ביוסיפון, טז: כי אין קץ להמון הכסף ולזהב ולאבנים היקרות אשר בו, כי אין מספר.

בעברית החדשה: עם הארץ, פשוטי עם: ההמון התחיל להתפרע
על ידי משה בן חנינא
04 פברואר 2018, 18:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות שאינם נקראים

המאמר המקיף ביותר שראיתי בנושא השמות הקדושים נכתב על ידי שבתי אטלו ודוד צביאל: https://daf-yomi.com/Data/UploadedFiles ... -sFile.pdf
על ידי שאר לעמו
07 פברואר 2018, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סידור ארץ ישראל - יאיר שאקי

גילוי הגניזה הקהירית ומחקרים רבים שנעשו בעקבותיו חשפו את קיומו של נוסח תפילה ארץ ישראלי שהיה נהוג בארץ ישראל ולאחר מכן במצרים למעלה מאלף שנה. בעשור האחרון עוסק הרב דוד בר חיים, ראש מכון שילה ללימוד תורה ופסיקת הלכה, ביישום מסורת ארץ ישראל הלכה למעשה . כיום מתפללים בנוסח זה בדרך קבע קבוצה קטנה של תל...
על ידי רמתים צופים
22 פברואר 2018, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הולכת הס"ת לבימה דרך ימין

איני יודע היכן לא נהגו כן. אבל אני מכיר כמה בתי כנסת שהבימה אינו באמצע וצריכים להאריך בהליכה כדי להגיע להבימה, ובכולם נוהגים לעלות מצד ימין.
איברא, שעצם החידוש של המשנ"ב לחלק בין העולה לתורה לבין המוליך הס"ת תמוה לכאורה, ולא זכיתי להבין.
על ידי סבא
07 מרץ 2018, 00:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הולכת הס"ת לבימה דרך ימין

בחיי אדם סימן לט פסק כך וז"ל העולה למגדל, עולה בפתח שהוא לו דרך קצרה ממקומו, וירד מהמגדל בדרך אחר שהיא לו דרך ארוכה. ואם ב' הדרכים שווים, עולה בפתח שהוא לו דרך ימין, וירד בפתח שכנגדו. וכן הדין בחזן כשמוליך הספר תורה (שם): וכן פסק בערוך השולחן וז"ל וכן מה שנתבאר בס"ס קל"ד שמוליכין התורה על הבימה לצד ...
על ידי יחי
11 מרץ 2018, 20:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עמודי החצר

"אל הטבעת האחת" ממה היא עשויה? לולאות של יריעות העזים ממה? ועשית את נרותיה שבעה ממה? מסגרת השולחן? ועשית את נרותיה שבעה, ממה? הרי כולה מקשה אחת זהב טהור, ומה השאלה? אגב, לגבי קרסי יריעות האהל הבאתי לעיל ילקוט שגם הם נעשו מהנחושת. כַּפְתֹּרֵיהֶם וּקְנֹתָם מִמֶּנָּה יִהְיוּ כֻּלָּהּ מִקְשָׁה אַחַת זָ...
על ידי מנהל ב'
12 מרץ 2018, 15:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

חבל מאד שגולשים לנושאי מחלוקת/פוליטיקה/ביזוי ת"ח וכו'. אם המצב לא ישתנה אנו נאלץ לנעול את האשכול.

נא להתמקד בהעלאת חומר/קישורים הנוגעים לגדלותו בתורה, ביראה וכו', או דעתו בהלכה/השקפה בנושאים שונים.

אין כאן המקום לדון על נושאים שיש להם זיקה למחלוקת/פוליטיקה, בשום פנים ואופן!!!
על ידי גבריאל פולארד
08 אפריל 2018, 09:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בית חולים - ספק טומאה ברה"ר?

בספר ציוני הלכה של הגרב"צ קוק על הלכות אבלות פרק י' מביא הרבה תשובות מהגריש"א זצ"ל על ענין כניסת כהן לבתי חולים [ונוגע שם בנדון זה דס"ט ברה"ר ובעוד שאלות].

וייתכן שיש בזה גם נפק"מ לגבי מירון.
על ידי חמד ילד
15 אפריל 2018, 13:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

סגן זה שם של שררה, ולא משנֶה למישהו. ונפיק מיניה חורבא עצומה עד כדי שמישהו שאל אותי בשבת האחרונה מיהם סגניו של השי"ת עליהם ייסד הפייט 'רשם בדת הקל חוק אל סגניו...."
על ידי בנציון
28 אפריל 2018, 22:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדר לידה, מהו בהזכרת ש"ש

מזל טוב מזל טוב!! תזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעתו ובזמנו ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
על ידי גבריאל פולארד
30 אפריל 2018, 19:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת אמור תרומת כליה ע"י כהן

דנו כאן על טומאת כהן ע"י שהות בבית החולים, ולא דנו על טומאת אבר מן החי שפירש מיד אחרי הניתוח? אבר זה רק ביש בו עצם בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים כְּשֶׁהָיָה הָאֵיבָר שָׁלֵם כִּבְרִיָּתוֹ בָּשָׂר וְגִידִים וַעֲצָמוֹת שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יט-טז) 'אוֹ בְעֶצֶם אָדָם' עֶצֶם שֶׁהוּא כְּאָדָם מַה אָדָם בָּשָׂ...
על ידי הפקדתי שומרים
28 מאי 2018, 13:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

מי זאת האישה הכשית המובאת בפרשת השבוע. בהעלותך. במדבר פרק יב ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח: רש"י שם האשה הכשית - (שם) מגיד שהכל מודים ביפיה כשם שהכל מודים בשחרותו של כושי: כושית - בגימ' יפת מראה : המשכילים והמלעיזים על תורת הגימטריאות, כתבו להתלוצץ על דברי רש"י. ש...
על ידי הפקדתי שומרים
04 יוני 2018, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

מן הסתם לא שמו לב שבענין "הכשית" כתבו בזה. viewtopic.php?f=45&t=1951&start=30#p26077
מה שהערת שהמילה כושית שווה מכוערת, גם זאת מן הסתם ידוע לך מי השתמש בזה. ויפה מאד שכתבת ליישב דברי המלעיגים. אם כי הדברים כבר נכתבו בהנ"ל.
ויש"כ על התוס' גבי ציצית.
על ידי הפקדתי שומרים
05 יוני 2018, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתי שמות !מתי זה התחיל ?

תנו רבנן מעשה באדם אחד שבא להעיד על האשה לפני רבי טרפון אמר לו בני היאך אתה יודע בעדות אשה זו אמר אני והוא היינו הולכים בדרך ורדף אחרינו גייס ונתלה בייחור של זית ופשחו והחזיר את הגייס לאחוריו אמרתי לו אריה יישר כחך אמר לי מנין אתה יודע שאריה שמי כך קורין אותי בעירי יוחנן ברבי יהונתן אריה דמכפר שיחי...
על ידי הפקדתי שומרים
06 יוני 2018, 20:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שנים מקרא ואחד תרגום למפרע

נשאלתי מאחד שקורא שנים מקרא, בכל יום את החלק שלו, כלומר ביום ראשון את "ראשון", וכן הלאה, ואתמול התבלבל וקרא את של היום, אם יכול היום לקרוא את של אתמול, או שצריך שהכל יהיה לפי הסדר דווקא. השבתי שבפשוטו אחר שאין פסוק ללמדנו שלמפרע זה פסול, א"כ למה נאמר שיעכב. בפרט שהרי בלא"ה אינו קורא הכל בבת אחת, אל...
על ידי שאר לעמו
08 יוני 2018, 02:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

ומה עם "במשוך היובל המה יעלו בהר"? האיסור לעלות בהר עד משוך היובל, זה בגלל השכינה, כשה' ירד עליו באש. ובמשוך היובל מותרים לעלות, אבל לא פקעה ממנו הקדושה. ובפרט שענין ההגבלה חל רק משעה שירד' ה' באש, אבל לפני כן שכבר היה ענן על ההר, לא היו מוגבלים מליגוע בקצהו של ההר, רק לא בתוך הענן שבהר. ושווה בנפש...
על ידי תיובתא
12 יוני 2018, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: טיסה כדי לברך את הברכה על ים סוף

למעשה, מי מתמצא במסלולי הטיסות? מעל איזה ימים עוברים הטיסות? בטיסה לאילת תוכל ג"כ לראות את ים סוף בקצהו (לא בהכרח את המקום שעברו בנ"י), כנ"ל בסיני הכביש הראשי מישראל למצריים מקביל לים סוף. בשני המקרים מדובר על הלשון הימנית של ים סוף, אם תרצה לראות את הלשון השמאלית תוכל לחצות את סיני מערבה ולהגיע או...
על ידי גבריאל פולארד
20 יוני 2018, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבית עבור אחד מחו"ר פורום לתורה

ברוך ד' המגבית עד כה היתה מוצלחת עד מאוד. הגיעו להרבה יותר ממה שציפו. האמת שאני לא מתפלא כ''כ. פשוט מאוד- מדה כנגד מדה. אדם שכ''כ מטיב לאחרים, אם הוא מכירם ובין אם לא, אדם שנרתם מיד לכל דבר שבקדושה- לא פלא שהקב''ה נותן את חינו בעיני אחרים שאינם מכירים אותו. זו גם הסיבה שאני כותב את השורות האלו, למרו...
על ידי אברך
20 יוני 2018, 14:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבית עבור אחד מחו"ר פורום לתורה

נתן גלנט כתב:שלפו את הארנק בצרחת קרב אינדיאנית, תלשו מתוכו במהירות את כרטיס האשראי, כווצו את הגבות בתחושת שליחות
יל"ע אי דוקא נקט או לא.
על ידי מנהל ראשי
12 יולי 2018, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלום חדשה כאן, אשמח לייעוץ הכוונה ועזרה

המעוניין לתרום, יכול לעשות זאת דרך מערכת התרומות של הפורום, ואני אעביר את התרומות למשפחה בעז"ה
אפשר לתרום על ידי לחיצה על "תרומה לפורום" (בראש הפורום) > למעבר לדף תרומה - לחץ כאן > עבור משפחת ברק
נ.ב. גילוי נאות, לא בררתי באופן אישי את אמינות המקרה
על ידי מכל מלמדי השכלתי
14 יולי 2018, 21:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולדות חייו של הג"ר שריה דביליצקי זצ"ל

הרב שְׂרַיָה דַבְּלִיצְקִי (נולד בשנת ה'תרפ"ו, 1926) הוא רב חרדי ליטאי, פוסק, מקובל, מדקדק, פילולוג וסופר תורני פורה. ספריו עוסקים בתחומים מגוונים: הלכה, קבלה, דקדוק, דרשנות, ביוגרפיות, היסטוריה, נוסחאות תפילה ופיוטים. ביוגרפיה נולד בריגה שבלטביה, לאביו, בצלאל יעקב, שהיה מקורב לרב אברהם יצחק הכהן קו...
על ידי שף ויתיב
15 יולי 2018, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה לשון דברו בלק ובלעם?

מפורש בתנחומא 'אף על פי שמדבר בלשון הקודש לשונו סרוח'
על ידי חכם באשי
07 אוגוסט 2018, 19:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזמור לתודה

אולי להאי'ר אגב, כי לפני "מנהגים" יש "הלכה" בשו"ע שיש לומר מזמור לתודה בנגינה. כמעט לא ראיתי מי שמקפיד ע"ז.
הגרשז"א בס' הליכו"ש כבר התרעם בזה שלא מקיימים הלכה פסוקה בשו"ע.
על ידי גבריאל פולארד
09 אוגוסט 2018, 21:31
עבור לפורום
עבור לנושא

מחיקת השם

מחיקת השם "לא תעשון כן לד' אלקיכם" האם יש איסור מחיקת השם בשם שנכתב במחשב? * "אדון" ו"אשר" הם שמות שאינם נמחקים? * שם שנכתב שלא לשם קדושה * איך יתכן שע"י כתיבת נקודה אחת עובר על איסור תורה * מחלוקת תנאים בהגדרת שם י"ק * האם הלכה כ"קסת הסופר" בכל מקום? * מה לומדים מחתימתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל * האם...