החיפוש הניב 27 תוצאות

חזור

על ידי אריך
14 פברואר 2017, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

מאמר להורדה - ביאור מעשה התפילה

מצ"ב מאמר על עניין התפילה, ומהו 'עומד לפני המלך'.
הוא קצת ארוך, אבל קולח וקריא.
אשמח ואודה להערות והארות.
על ידי גבריאל פולארד
19 דצמבר 2017, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

ביטול איסור לכתחילה באיסור דרבנן

משהו שנכתב לחנוכה, אבל קשור להרבה דברים. בשו"ע הלכות חנוכה (סי' תרע"ז ס"ד) כתב: הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור הדלקה, עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו שהרי הוקצה למצותו, ואם נתערב בשמן אחר ואין ששים לבטלו יש מי שאומר שאין להוסיף עליו כדי לבטלו. ומקור הדברים הוא בטור בשם מהר"ם מרוטנבורג (פסקים ...
על ידי יוסף יצחק
20 דצמבר 2017, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות ועלונים בנושא התפילה מורא מקדש והמסתעף

לא הבנתי את התמונה עם החנוכייה, מה הקשר? אגב (בבחינת "והמסתעף") יש לי הערה בנושא זה. בשו"ע סי' קכד ס"ז כתב "לא ישיח שיחת חולין בשעה שש"ץ חוזר התפילה, ואם שח הוא חוטא וגדול עוונו מנשוא וגערין בו" ויעויין בדבריו של הגר"ש וואזנר זצ"ל שבט הלוי חלק י סימן יג.jpg ודבריו מחודשים בעיני מאד דהנה המשנ"ב שם ס"...
על ידי ר' יונה
31 דצמבר 2017, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

בפרך - בפה רך

בפרשתנו כתוב שמצרים העבידו את בנ"י בפרך, ודרשו חז"ל: בפה רך, שבהתחלה פרעה שכנע אותם לעבוד יחד עם המצריים לטובת הממלכה וגם פרעה עצמו השתתף בבניה, ולפי מה שהספיקו בבניה חייבו את בנ"י בעבודת פרך. ותמיד תמהתי, מה באים להגיד לנו כאן, האם זו תביעה על עמ"י שהצטרפו לעבודת המצריים, שהרי לכאו' מדוע לא, הם נמצ...
על ידי יצחק
31 דצמבר 2017, 23:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בפרך - בפה רך

ההיסטוריה חוזרת על עצמה כ"כ הרבה פעמים אז למה לא להניח שחז"ל באו ללמד אותנו משהו. השואה לא היתה מתרחשת (בעוצמות הידועות לנו) אילולי היודנראטים למיניהם ששיתפו פעולה ונפלו בפח של "פה רך" (שילוחים למחנה עבודה וכו') דרך אגב כל מי שקרא מעט יודע שלא היה שום יודנראט בוגדני משורות היהודים שומרי תורה ומצוות....
על ידי אוריאל
01 ינואר 2018, 14:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש 2 מאמרי חז"ל

@יוסף יצחק יישר כח. אם כן המעשה כפי הידוע שנגנה בכינור כל מקורו הוא בספר הישר, ואין לנו מקור מחז"ל.
על ידי נפתולי
01 ינואר 2018, 16:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש 2 מאמרי חז"ל

מצו"ב מחקר מתוך "מחניים" על המקור לסיפור של האחים ובית המקדש:
מחניים - צ_ה מחקר על המקור לסיפור הידוע של האחים ומקום בית המקדש.pdf
על ידי רפאל זהבי
03 ינואר 2018, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויי המדקדקים בביטויי התפילה.

חושבני שכבודו כתב דברים חמורים, התפילה היא דינמית ??? ניתנת לשינויים כפי המקום והזמן ??? אתמהה. כבר כתב הרוקח שכל תיבה וכל אות היא במדוייק מאוד וכנגד דברים נשגבים והוסיף הנפש החיים שכל אות ואות ממקור קדוש חצובה, ובגמ' מובא שחיפשו חיפוש אחר חיפוש מי ידע לתקן ברכה כנגד המלשינים עד שמצאו את שמואל הקטן ...
על ידי יעבץ
03 ינואר 2018, 02:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויי המדקדקים בביטויי התפילה.

מספרים שהאדמו"ר מויז'ניץ קרא פעם מתוך דביקות בברכת "אהבת עולם" בקול "מהר מהר והבא עלינו" ומיני אז שינו בנוסח שלהם לומר פעמיים "מהר מהר" (וכך ראיתי בסידור שלהם), וצ"ע. לכפול מילה זה לא שינוי נוסח, החידוש הוא להדפיס זאת. אגב, בפזמון "ידיד נפש" ישנם גרסאות ומבארים שהגר"י עמדין (היעב"ץ) העתיק כפי ששמע ...
על ידי כרם
03 ינואר 2018, 08:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויי המדקדקים בביטויי התפילה.

בשנים האחרונות יש מגמה לשחזר את צורת ביטוי התפילה בדקדוק ובניקוד, הגדיל לעשות בסידור אזור אליהו שמנסה לשחזר את הנוסח של הראשונים. ואני מתפלא על הנחת היסוד לגישה זו, כיון שנראה לי שנוסח של תפילות הוא תמיד דינמי ומשתנה בדקויות אלו כפי צחות הלשון של אותו מקום וזמן, וממילא אין שום פגם בכך שכל מיני מדקד...
על ידי אברהם העיברי
06 יוני 2018, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול עצות להתמדת הלימוד

כל אדם צריך למצוא את דרכו בלימוד. היום, מדע המוח מתפתח. ועולים מסקנות מאוד חשובות, שמהם ניתן להבין עד כמה שונה אדם מרעהו, ועל כל אדם למצוא את הנתיב בו יצעד. בירור אישי ופנימי. גילו, שישנם אנשים שחשיבתם היא צורנית, וישנם שחשיבתם מופשטת. ישנם שהבנתם ותפיסתם המיטיבית בחומר, היא ע"י קריאה בפה, וישנם ע"י...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
07 אוגוסט 2018, 01:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרנסה

כאן המקום להוסיף עוד. כשמחפשים דרך להגדיל הכנסה פוגשים כל מיני הצעות להשקיע כסף בכל מיני דברים ולהרוויח בקלות הון... והרבה נופלים בפח. צריך לדעת ששום דבר לא בא ברגל. ושום דבר לא בא בקלות. וצריכים להיות זהירים מאוד. וכבר אמר מי שאמר: כדי שתרויח שקל צריך שמישהו אחר יפסיד אותו. וכולם חושבים שהם יהיו מא...
על ידי אריך
07 אוגוסט 2018, 23:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרנסה

א. לגבי משרה תורנית שדיברו עליה, בדר"כ מאד קשה למצוא משהו. וגם זה לא עובד בצורה שאתה מחפש אלא שמחפשים אותך. ולרוב זה תלוי בקשרים וכו'. גם עבודה תורנית במכונים שונים, קשה להכנס למי שאין לו נסיון, אך אפשר לנסות בכל מיני פרוייקטים שמקימים ואז מגייסים אברכים לעבודה. ב. יש מקומות שישנם כוללים שונים מסביב...
על ידי לשם שמים
12 נובמבר 2018, 19:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

ידועים דברי הכף החיים על לימוד בשעת חזרת הש"ץ
מפרש את הגמרא אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו האם יש מצב שעוסק בתורה ואינו עושה נחת רוח ליוצרו אלא אם עוסק בתורה בשעה שאין הקב"ה חפץ בתורתו אז ודאי אין נחת רוח להקב"ה בתורתו ומוטב לו שלא יעסוק אז בתורה.
על ידי יהודי
12 נובמבר 2018, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

יש באמת בתקופה האחרונה אינפלציה עצומה של עלונים, יש פה עוד בעיה לבד מהזילות של חלק מהעלונים [כבר האריכו פה בפורום בענין], ישנה בעיה חמורה של גניזה, וכן ישנו חשש גזל שהבתי כנסיות צריכים לשלם משום מה את הוצאות הגניזה של עלונים אלו.
על ידי שאר לעמו
12 נובמבר 2018, 22:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

האינפלציה של ה'עלונות' נראית כמו שלא באה להרבות תורה.. אלא בשביל להרבות כבוד אנשים וחצרות. במידה רבה או יותר מכך. ידוע מה שאמר מרן הרב מטשעבין, 'אסר עלינו דברים בטלים - התיר לנו לשוח בדברי תורה'. השנינות והעומק בזה - גדולים! אבל כמה, שיהא רבה הטפל על העיקר? (אישית, לעיתים נדירות מאוד, אני מציץ בעלון...
על ידי תיובתא
12 נובמבר 2018, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

הלצה ששמעתי על תופעה פסולה (ברובה) זו:
ידוע מאמר הגמ' בברכות "ולואי שיתפלל אדם כל היום", והשאלה הנשאלת היא אם יתפלל אדם כל היום, תורה מה תהא עליה? וי"ל שמתוך שאדם בא להתפלל מיד מתחיל לעיין בעלונים הנ"ל וכו'.
על ידי לשם שמים
12 נובמבר 2018, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

יש לציין לשבח שבהרבה בתי מדרשות הגבאים עומדים על כך שיחלקו את העלונים רק אחרי התפילה
וזה דבר חשוב מאוד

מהם יראו וכן יעשו
על ידי גאלד
20 נובמבר 2018, 22:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות וסיפורים וחומרים מעניינים בנושא ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה והמסתעף

הרעישו שמים וארץ

להעתיר בתפילה עבור רפואתו השלימה של לוחם מלחמות ה' להצלת דורותינו מפגע האינטרנט הרה"צ רבי שאול יצחק בן רבקה ראבינאוויטש שליט"א, שמצבו הוחמר מאד בשעות האחרונות.
על ידי לשם שמים
23 נובמבר 2018, 02:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות וסיפורים וחומרים מעניינים בנושא ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה והמסתעף

ובחרת בחיים...
יהודי חכם.
או יהודי...עם טלפון חכם

ובחרת בחיים.jpg
על ידי גאלד
25 נובמבר 2018, 03:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות וסיפורים וחומרים מעניינים בנושא ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה והמסתעף

גליון 'מחשבות על המחשב' - הסברה על בעיות המחשב בבית, מס' #0 (מבוא) בסדרה