החיפוש הניב 2 תוצאות

חזור

על ידי chaim3026
19 דצמבר 2017, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

בעברו הרחוק של מרן, הוא נשא משרה כל שהיא בישיבה בכפר סבא. משכורתו לא היתה משולמת באופן ישיר מהנהלת הישיבה, אלא דרך אחד מהעובדים שם. ויהי היום, וההוא החליט משום מה "לעכב" אצלו את המשכורת... ככה עשה תקופה דיי ארוכה, שנה לערך. הגיע ר"ה ויוה"כ, וההוא החליט לעשות תשובה, ובא למרן וסיפר לו דברים כהוייתם וב...
על ידי chaim3026
01 מרץ 2019, 00:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גריסת אפרוחים חיים במגרסה

מי החליט שלהמית בעלי חיים נכלל בצער בעלי חיים? צער בעלי חיים פירושו לצער בלי תכלית אבל כל שזהו צורך האדם אין בזה צעב"ח וכאן זה צורך האדם שלא יבזבז את ממונו ולא גרע ממפעלים ששוחטים בעל חי הגם שהשוחט עצמו לא נהנה רק מהכסף שמגיע בעקיפין או לצורך עורות שטריימל וכיוצא בזה גם זכור לי שיש תוס בתחילת פרק ל...