החיפוש הניב 7 תוצאות

חזור

על ידי יוסף יצחק
19 דצמבר 2017, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שו"ע או"ח סימן ב' סעיף ג'

בספר חיי משה הביא מסדר היום שבחלוקו הפנימי אסור שיהא הפוך אף שאינו נראה אך ציין דמדברי המשנ"ב הנ"ל משמע דדוקא באופן שיכול להראות קצת (לדוגמא: פתח בית הצואר וסוף השרוולים)
על ידי יצחק
19 דצמבר 2017, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שו"ע או"ח סימן ב' סעיף ג'

המקור של הדין הזה הוא בגמ' בשבת קיד. שם יש אריכות על החשיבות של ת"ח להיות מכובד, אדם שרוצה להיות נקי בשביל שלא להמאיס עליו את הבריות צריך להרגיל את עצמו לנהוג בנקיות ובסדר, זה צריך להיות חלק מהאופי של האדם ולא רק שלפני שהוא יוצא מהבית הוא בודק במראה אם יש דברים שצריך להסתיר, לכן אפילו בגד פנימי צריך...
על ידי יוסף יצחק
19 דצמבר 2017, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שו"ע או"ח סימן ב' סעיף ג'

המקור של הדין הזה הוא בגמ' בשבת קיד. שם יש אריכות על החשיבות של ת"ח להיות מכובד, אדם שרוצה להיות נקי בשביל שלא להמאיס עליו את הבריות צריך להרגיל את עצמו לנהוג בנקיות ובסדר, זה צריך להיות חלק מהאופי של האדם ולא רק שלפני שהוא יוצא מהבית הוא בודק במראה אם יש דברים שצריך להסתיר, לכן אפילו בגד פנימי צרי...
על ידי יצחק
19 דצמבר 2017, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שו"ע או"ח סימן ב' סעיף ג'

באתי לתרץ את הקושיא. בפועל צריך להקפיד גם כשברור שלא יתגנה, הטעם לכל זה הוא שמא פעם אחרת הוא יתגנה, אצל ת"ח צריך להקפיד ביותר שלא להגיע לאפשרות כזו. בגמ' אמרו איזהו ת"ח שמחזירים לו אבידה בטביעות עין זה שמקפיד על חלוקו להופכו, הפרישה מפרש שכיון שהוא מקפיד על עצמו עד כדי כך בודאי הוא מכיר בטביעות עין ...
על ידי יוסף יצחק
19 דצמבר 2017, 01:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שו"ע או"ח סימן ב' סעיף ג'

באתי לתרץ את הקושיא. בפועל צריך להקפיד גם כשברור שלא יתגנה, הטעם לכל זה הוא שמא פעם אחרת הוא יתגנה, אצל ת"ח צריך להקפיד ביותר שלא להגיע לאפשרות כזו. בגמ' אמרו איזהו ת"ח שמחזירים לו אבידה בטביעות עין זה שמקפיד על חלוקו להופכו, הפרישה מפרש שכיון שהוא מקפיד על עצמו עד כדי כך בודאי הוא מכיר בטביעות עין...
על ידי אלימלך
19 דצמבר 2017, 07:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שו"ע או"ח סימן ב' סעיף ג'

כנראה רבי @יצחק דוחק שכונת המשנ"ב שלא יבוא בפעם אחרת להיות משניאי, ואין כן משמעות המשנ"ב. וכן מהמשך דבריו שבתפילה כל אדם צריך להפוך, לא משמע כן.
על ידי יהודי
19 דצמבר 2017, 16:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נתיב, נט פרי, או אתרוג. מהי תוכנת הסינון המומלצת ביותר?

התכוונתי הפוך ממש, שלכאו' לאחר זמן בפורום כאן קשה לחזור לפורום של אוצה"ח.