פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 136 תוצאות

חזור

על ידי חכם באשי
20 דצמבר 2017, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להנות מתמונה של נרות חנוכה?

לכאורה צ"ב מ"ט הוי "שימוש שאינו אסור" וכמ"ש הגריש"א. הרי מצוי בהדלקה חיצונית שאילולי אור נ"ח לא היה מועיל הצילום כראוי. ואף שיש בידו להאיר ע"י או חיצוני (או 'פלאש') מכל מקום צילום זה נעשה על ידי שימוש באור נ"ח. בייחוד שפעמים שהאור של נ"ח מאיר יפה את החנוכיה (מכסף וכדומה) וזה מוסיף יותר מקצת נופך. וצ...
על ידי חכם באשי
21 דצמבר 2017, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בנושאי היברובוקס

א. אין לי מושג, אבל דבר אחד ברור: זכרון אהרן לא היו שותקים אם היה כאן גזילה. ע' ר"פ חזקת הבתים. וה"ה לכאן. ב. לגבי אשכול בפורום אוצה"ח - לא ראיתי כעת, אבל כל מי שקצת ברי יודע כי ההוצאה של זכרון אהרן יש בה טעויות רבות עד מאד. וזה לא נתון לספק בכלל. לעומת זאת מכון ירושלים שונה לגמרי. איני מכיר לא ממכו...
על ידי חכם באשי
01 ינואר 2018, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

המושג טיול בדברי חז"ל.

יש לעיין מהו ענין "טיול" שמצינו בזה"ז, האם יש לזה מקור בדברי חז"ל?
על ידי חכם באשי
25 מרץ 2018, 19:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסתמכות להלכה על פסקי הפרי מגדים

א\היכן מקור דברי הגראמ"ש? אגב - ידוע כי הפמ"ג כותב בדרך ספק וצ"ע, והפוסקים סומכים על זה. אני מעתיק מרשימותיי: הגאון רבח יעקב חיים סופר שליט"א בס' יד סופר ח"ב (שבסוף הספר זכרון משה מהדו"ק, על דברי מהרש"ם בדיני ערב פסח שחל בשבת אות ג) כתב, שרגיל הפמ"ג להניח הדברים בצ"ע, לגדול ענונותו. וכ"כ השד"ח (מע' ...
על ידי חכם באשי
16 אפריל 2018, 19:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הפירוש של המילה "הנה" ??

פשוטו כמשמעו: מה מורה המילה "הנה". כל מילה יש לה תרגום או משמעות.
ציינתי שבבעל הטורים מבואר שתיבה זו בא להודיע, שנתגלה דבר שלא היה ידוע עד כה.
שאלתי בבקשתי, אם ידוע לחו"ר הפורום מישהו שעמד בזה?
הודיעני שבקובץ 'חיצי גיבורים' יש בזה מאמר ארוך. אין לי את הקובץ הזה. אם יש למישהו ויוכל להעלות?
על ידי חכם באשי
06 מאי 2018, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

אכתוב רק כי מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א, כתב מאמר חריף כנגד העלון הנ"ל, ונתפרסם בעלון השבועי של הגר"מ. מסתמא ניתן להשיגו אצל מו"ל עלון במייל שיש בכל עלון. אין לי.
על ידי חכם באשי
10 מאי 2018, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הפירוש "נדר"

מצו"ב ממה שכתבתי בזה לפני זמן - מצויין אצלי לעיין עוד בספר שאר החיים בתחילתו, ובספר כד הקמח, ובהערות על המנח"ח מהדורת מכון ירושלים מצוה ל' מכת"י של אחד הראשונים, כעת לא עיינתי, ואני מגיש הדברים כמות שהם (מהדו"ק). משמעות המילה "נדר" מלשון פסיקת דברים והתחייבות והנה יש להסתפק במשמעות משמעות לשון "נדר"...
על ידי חכם באשי
10 מאי 2018, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

לימוד תורה בהברה ולשון הקודש בדקדוק דוקא?!

מצאתי בריטב"א (קוק) ברכות ריש פרק שני, בשם הראב"ד, במאי דאבעיא בגמרא שם אי תורה ניתנה בכל לשון [ולפו"ר לא הוכרע] דנפק"מ למ"ע דוהגית, שאם תורה ניתנה רק בלשה"ק יש לדקדק להוציא לימוד תורה בלשה"ק. עכ"ד. והוא חידוש גדול לכאורה. ואין להקשות שהרי הש"ס כולו בארמית, כי כבר כתב מהרש"א [ועוד רבים שאכ"מ] שארמית...
על ידי חכם באשי
12 מאי 2018, 22:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיהו הקליר?

מצו"ב ממש"כ במק"א - במדרש ויקרא רבה (פרשת אמור פר' ל סי' א) איתא, כד דמך רבי אלעזר בן רבי שמעון, היה דורו קורא עליו "מי זאת עולה מן המדבר כתימרות עשן מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל" (שיר השירים ג ו), מהו מכל אבקת רוכל, אלא דהוה קריי, ותניי, ופייטן, ודרשן. ע"כ. ובהערה על זה - אם ר"א הקליר הוא ר"א בנ...
על ידי חכם באשי
17 מאי 2018, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס נפלא על עבודת חג השבועות בהרמת מכשול משיבושי הדעות

קראתי ברפרוף את הקונטרס נשוא האשכול, ואו שכנראה קרית ספר שאני, או שאני לא יודע מה הוא רוצה. רבש"ע, היכן הוא ראה אנשים עצובים בלחץ גבוה כ"כ בשבועות, לומדים כמובן, אבל וודאי ששמחים. ההיפך, יש ריבוי שמחה, וכנגד זה מנסים "לתקן" ולהרבות תורה. דוגמאות קיצונית כידוע, יש לשני הצדדים. [אגב, מי הוא המחבר, אם ...
על ידי חכם באשי
21 מאי 2018, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משחק הג'וקר

כ"ז מועתק מקונטרס "עטרת יעקב" שנדפס בעילום שם לפני כמה שנים בירושלים, וקיבלתי במייל, ואני מעתיק כל השייך לעני"ז. במקור יש קטעים מודגשים יותר. בגמרא (ברכות כח:) שנינו, תנו רבנן כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו. אמר לו רבינו למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא. אמר להו הזהרו בכבוד חבריכם, ו...
על ידי חכם באשי
30 מאי 2018, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשה להסבר בדרכו של הנפש החיים

השאלה אינה על הנפש החיים. כידוע, ס' נפש החיים נתחבר מפני שמיעטו בערך התורה כלמעלה מן הכל. בנידון של שמירת הברית לא מיעטו, אדרבא, ההיפך הוא הנכון. ובזה לא היה צריך לדבר. השאלה הקשה היא מש"כ בהודעה שאחרי זה, מדוע לא מלמדים על זה. והתשובה לזה, מאותה סיבה שלא מלמדים הרבה דברים חשובים. כל אחד יודע שיש בע...
על ידי חכם באשי
07 אוגוסט 2018, 19:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזמור לתודה

אולי להאי'ר אגב, כי לפני "מנהגים" יש "הלכה" בשו"ע שיש לומר מזמור לתודה בנגינה. כמעט לא ראיתי מי שמקפיד ע"ז.
הגרשז"א בס' הליכו"ש כבר התרעם בזה שלא מקיימים הלכה פסוקה בשו"ע.
על ידי חכם באשי
08 אוגוסט 2018, 13:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

הזדמן לי אתמול בלילה להיות בחתונה של בן משפחתי, שם פגשתי אברך מישיבת מעלותל התורה בירושלים, שאלתיו על הרב הופמן הנ"ל, וכה סיפר, כי כאשר י"ל הספר הנ"ל, הובא הספר באחד הימים אחר התפלה למרן הגר"ש אויערבאך זצוק"ל, אשר עבר על פני הספר במשך כחצי שעה, וכשסיימו זרקו על הרצפה! והתבטא בחריפות כנגד הספר, כאשר ...
על ידי חכם באשי
08 אוגוסט 2018, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בגנות האתרים ה"חרדיים"- ממכת"ע "יתד נאמן"

מה קרה עכשיו?
נראה לי שיש מכתב של כל גדול"י נגד האתרים החרדים עליו חתום בין השאר גם הגראי"ל זצ"ל, וא"כ מאי רבותא השתא?
פתחו עוד אתרים חדשים?

בעיניי חרדי שמתעסק עם אתרים כהנ"ל, הוא פשוט לא "חרד" לדבר ה'.
על ידי חכם באשי
05 ספטמבר 2018, 20:10
עבור לפורום
עבור לנושא

חוברת של המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א - עבודת חודש אלול

הורדתי את זה מפורום שכן, ושם נאמר כי מי שמוריד את זה בתנאי ששולח את זה לכה"פ לעוד שניים. אז הנה.. [רק שיש להסתפק אולי יש חיוב גם מכאן על כל מי שמוריד להפיץ גם כן לנים נוספים..]
חוברת יפה מאד, ערוכה בשפת דיבור.
על ידי חכם באשי
08 אוקטובר 2018, 19:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזמור לתודה

ואין לנו אלא השו"ע כידוע
על ידי חכם באשי
25 אוקטובר 2018, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

חוברת חדשה על התורה "מגיד דבריו ליעקב" - מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

נתבקשתי להעלות כאן לתועלת הרבים [אולי היה כדאי להעלתו באשכול מיוחד על הגאון רבי יהודה צדקה ר"י פורת יוסף?]
על ידי חכם באשי
14 נובמבר 2018, 18:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שליחות לדבר עבירה בנציגים הנבחרים

כלפי לייא, אם תרצה ביאור, בקצרה ממש.
השליח אינו יכול להכנס לערייה מבלעדיך, ולכן, כל מה שהוא עושה תלוי בך, שאתה נתת לו להכנס.
בזה גם מיושבת עיקר השאלה מדוע א"א לתקוני וכו'. כי זה לא "שליחות" כפשטו, אלא הנציג נכנס על ידך.
על ידי חכם באשי
29 נובמבר 2018, 13:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור המחמירים שלא לגשת סמוך לכותל המערבי

יש ספר אורח דוד על האדר"ת, יעוי"ש מ"ש בזה.
גם במועדים וזמנים להגר"מ שטרנבוך דן בזה.

@שאר לעמו, מסורת אצל זקני ירושלים, על המקום השמאלי ביותר בכותל, (לפני הכניסה למערה), שהוא מקום המסוגל לגילוי אליהו או משהו בדומה לזה. האם ראית את הרב שך שם אולי?
על ידי חכם באשי
02 דצמבר 2018, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה נשים היה בזמן הגמרא

דע מה שתשיב כתב:ממה שהביאו בשם הגרא ממכתב לרבי עקיבא יוסף שלזינגר צריך לדעת שהאיש ותורתו נתונים לפולמוס גדול גם דברים שהביא משמיה דהגרא
ראשית זה לא מדוייק מה שכתבת על רעק"י שלזינגר, אבל אכמ"ל.
אבל דברים שהביא בשם הגר"א, וכי חשיד לזיופי?
על ידי חכם באשי
08 דצמבר 2018, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפוס בן יהודה

הנני לקבוע בזה מראי מקומות משחר בחרותי, אודה מאד אם מישהו יתקן טעויות שנפלו בהם מסתמא. בגמרא סוף פרק סדר תעניות (תענית יח:), כשביקש טרויינוס להרוג את לולינוס ופפוס אחיו (פרש"י, צדיקים גמורים היו) בלודקיא (פרש"י, היא לוד. והיינו דאמרי' בכל דוכתא (ב"ב י:) הרוגי לוד אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן בגן ...
על ידי חכם באשי
15 דצמבר 2018, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש בעניין "מלווה מלכה"

"לוז" בדברי חז"ל בכ"מ משמעותו מקום שאין בו מוות [עצם/ עיר/ וכעזה"ד], דוק ותשכח, ואכמ"ל.
על ידי חכם באשי
24 דצמבר 2018, 20:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הסיבה שפי' ר' עובדיה מברטנורא נקרא "ברטנורא" גרידא

עי' ספר כנסת חיים סופר שמעיר בזה, אינו לפני.
על ידי חכם באשי
17 ינואר 2019, 18:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חינם ללא תשלום!!!

אולי מישהו יואיל להביא מהטיפים שלו לכאן?..
על ידי חכם באשי
17 ינואר 2019, 18:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימי השובבי"ם [הועלה הנהגות מהגה"צ ר' שריה דבילצקי זצוק"ל לימים אלו]

1. אף אחד פה מסתמא לא יקיים כלום ממה שמובא פה. 2. אלו דיבורים קדושים, אבל לא בדרגתם של יהודים פשוטים בני זמננו, ואין בהם תועלת, כי בדרך כלל מי שבאמת זקוק לתיקון - לא אוחז בדרגה שהוא יכול לעשות כאלה דברים. 3. עדיף לעשות מה שאפשר - להוסיף לפי היכולת בלימוד התורה, 4. באמירת תהילים, 5. ובפרט בהתבודדות,...
על ידי חכם באשי
17 ינואר 2019, 18:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זהירות! אסור להיות חסידים. חייבים להיות רק או ליטאים או ספרדים...

שאר לעמו כתב: ובשולי אשכול זה, ואשכולות אחרים,
אולי חדל מכותרות בומסטסיות? זה פורום לתורה - כשמו כן הוא, ולא צהובון תורני דוגמת קולמוס של משפחה.
גא"מ
תמהני שמנהלי הפורום שמוחקים ומגיהים חופשי כיד ה' הטובה עליהם, לא מטפלים בזה..
על ידי חכם באשי
18 ינואר 2019, 01:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי צודק אני או הוא? ואולי שנינו? ירא הציבור וישפוט!

בכותרת האשכול, צ"ל: "יראה" הציבור וישפוט.

לגופם של דברים, כשאתה לומד תלמד בשמחה, וכשאתה כותב, תכתוב בשיקול דעת יותר.
יותר מזה אין מה להוסיף. אם עדיין לא מובן - הזמן יעשה את שלו.

אגב, מידת השמחה ירושה היא לך מסבך, או מ"הרב".. [בן של רב]..
על ידי חכם באשי
20 ינואר 2019, 13:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החריפות והתקיפות בפורום מצוה או לא

בפורום זה שאלה אחרת, איש לא תוקף "מישהו", אלא "ניק" אלמוני, המעלה בפורום שהכל תחת כינוי - שהוויכוח הוא בין דעות, כאשר אין ידיעה מוקדמת מי הוא בעל הדברים. הרבה מהדברים והטענות שנכתבות כאן, אילו היו יודעים מי הוא כותבם, מה מניעיו עיסוקיו וכו', היו דוחים דבריו בקש.. אבל כאשר הכל הוא תחת "ניק" הרי שהמעל...